Saluton! (Ahoj!)

česky Esperanto esperanto

mezinárodní jazyk
gramatika bez výjimek • piš, jak slyšíš • slovíčka známá z jiných jazyků
podstatně snazší než jiné jazyky • vyučován ve více než 100 zemích světa
princip stavebnice (předpony a přípony) • méně slovíček, tvořivost v jazyce
pravidelná mezinárodní setkání příznivců • časopisy, rádia, www, dopisování, kluby
výborné pro cestování - bezplatné přenocování v rodinách esperantistů
umožňuje lehce získat nové přátele z celého světa
naučte se snadno a rychle zajímavý jazyk

Seznamte se s esperantem: www.esperanto-praha.net
Poznejte esperanto sami snadno a rychle: www.lernu.net
Česká esperantská mládež: www.esperanto.cz/cxej

Nebo můžete vstoupit do bezplatného individuálního kurzu přes e-mail,
kde vám budu zdarma pomáhat a vést vás: Kurso de Esperanto

Vaše dotazy o esperantu rád zodpoví:

Marek Blahuš
esperanto.web@blahus.cz
tel. +420-777-252487
Rudy Kubíčka 1002, 686 05 Uherské Hradiště 5


E-mail: esperanto.web@blahus.cz

Zpět / Back / Reen / Zurück / Revés: Blahuš.cz