Česká esperantská mládež: Přihláška ke členství

Že ještě nevíte, co je esperanto a jak lze přes něj snadno získat přátele ze zahraničí k dopisování, zajímavě a levně cestovat a zažít ještě mnoho dalšího?

Pak určitě navštivte stránky www.lernu.net, kde se o něm dozvíte víc!

Tyto stránky pak jsou určeny pro mladé lidi, které esperanto zaujalo a chtějí se o něm dozvědět víc, nebo se mu již dokonce nějaký čas věnují.
Máte zájem seznámit se s dalšími takovými lidmi z ČR i zahraničí, společně se bavit, setkávat, cestovat, poznávat, přátelit se, dopisovat si apod.?
Pokud ano, buď se rovnou staňte členem našeho klubu České esperantské mládeže nebo si napište o více informací na adresu: cxej@esperanto.cz

Esperanto

Milí přátelé,

v roce 2005 došlo k obnově ĈEJ – České esperantské mládeže. Zveme proto vás, mladé esperantisty, příznivce a třeba i jen zájemce o tento mezinárodní jazyk, do našeho kruhu. Snažíme se obnovit klub české esperantské mládeže, který by měl sdružovat všechny mladé české esperantisty a zájemce o esperanto, pořádat kurzy, organizovat vlastní setkání a společné cesty na zahraniční akce, sbírat informace o esperantu a jeho využití, pomáhat lidem využívat esperanto k dopisování, cestování, přátelství a dalším účelům.

Většina komunikace mezi členy klubu probíhá prostřednictvím internetových stránek a elektronické pošty. Elektronickou přihlášku naleznete níže na této stránce. Pokud byste nás chtěli kontaktovat papírovou poštou či e-mailem, adresy naleznete na stránce s kontaktními informacemi.

WWW stránky České esperantské mládeže si můžete prohlédnout na adrese http://mladez.esperanto.cz/. Jsou zde zveřejňovány aktuality a zajímavosti ze světa esperantistů, kurzy a spousta dalších odkazů.

Pokud víte ve svém okolí o dalších mladých lidech se zájmem o esperanto, určitě jim tento dopis předejte, aby také měli možnost přihlásit se. Děkujeme.

Za ĈEJ Marek Blahuš, Tomáš Břicháček, Dáša Chvátalová, Mirek Hruška


Česká esperantská mládež - Přihláška ke členství (elektronická forma)
Ĉeĥa Esperanto-Junularo - Aliĝilo por membroj (elektronika versio)

Přihlášku můžete vyplnit buď v češtině, nebo v esperantu.
Údaje, které je povinné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou (*), nicméně velmi přivítáme, pokud vyplníte i zbývající.
Umožníte nám tak udělat si lepší představu o členech našeho sdružení.

Jméno a příjmení /
Persona kaj familia nomoj *:
Adresa /
Adreso *:
E-mail /
Retpoŝtadreso *:
Mobilní telefon /
Poŝtelefono:
ICQ / Skype / MSN / ...:
Datum narození /
Naskiĝdato *:
Zaměstnání/student (čeho) /
Okupo/studento (de kio):
Zájmy /
Hobioj:
Zkušenosti s esperantem (cestování, komunikace, kurzy, semináře, IJK...) /
Spertoj pri esperanto (vojaĝado, komunikado, kursoj, seminarioj, IJK...) *:
Úroveň znalostí esperanta (žádné / začátečník / pokročilý / zkušený) /
Nivelo de kono de e-o (nula / komencanto / progresanto / spertulo) *:
Jak dlouho znáš / "děláš" esperanto /
Kiom longe vi konas / praktikas esperanton:
Odkud znáš esperanto (sdělovací prostředky, známí, kamarádi atd.) /
De kie vi konas esperanton (amaskomunikiloj, konatuloj, amikoj ktp.):
Proč a s jakým cílem se mu věnuješ? (čistě ze zájmu, cestování...) /
Kial kaj kun kiu celo vi ĝin praktikas? (pura intereso, vojaĝado...)
S jakým cílem vstupuješ do ĈEJ? (příznivec / zájemce / aktivní člen aj.) /
Kun kiu celo vi aliĝas ĈEJ? (apoganto / interesiĝanto / aktivulo k.a.)
Jsi členem některé esperantské organizace? (UEA, TEJO, ĈEA, IKUE aj.) /
Ĉu vi estas membro de iu esperanta organizo? (UEA, TEJO, ĈEA, IKUE k.a.)
Máš zájem o účast na společných akcích? (vnitrostátní / společné cesty do zahraničí / oboje) /
Ĉu vi interesiĝas pri komunaj aranĝoj? (enlandaj / komunaj vojaĝoj eksterlanden / ambaŭ) *
Uvažuješ o účasti na nadcházejícím mezinárodním letním či novoročním evropském setkání mladých esperantistů? /
Ĉu vi pripensas partoprenon en internacia somera aŭ novjara eŭropa renkontiĝo de junaj esperantistoj?
Máš zájem o dopisování s esperantisty ze zahraničí? /
Ĉu vi interesiĝas pri korespondado kun geesperantistoj eksterlandaj?
Potřebuješ s něčím pomoci? / Ĉu vi bezonas helpon pri io?
Máš zájem o bezplatný internetový kurz esperanta v českém jazyce? /
Ĉu vi interesiĝas pri senpaga interreta kurso de esperanto en la ĉeĥa lingvo?
Chceš se na něco zeptat? / Ĉu vi volas demandi pri io?
Poznámky a připomínky, návrhy k činnosti atd. /
Rimarkoj kaj atentigoj, proponoj por agado ktp.:

To je vše, nyní prosím odešli dotazník kliknutím na tlačítko:
Tio estas ĉio, nun bonvolu forsendi la demandaron klikante la butonon:

Konec přihlášky / Fino de la aliĝilo.