Ĉeĥa Esperanto-Junularo:Kiel redakti paĝon

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Esperante

La viki (angle wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki)) sistemo, kiun eluzas tiu ĉi paĝaro, ebligas al ĉiuj rajtigitaj uzantoj facile redakti la paĝojn kaj ŝanĝi aŭ aldoni informojn. Plej konata ĝi fariĝis pro la ekesto de Vikipedio (http://www.wikipedia.org/) (angle Wikipedia), kio estas libera multlingva interreta enciklopedio (ekzistas ankaŭ ĝia esperanta versio (http://eo.wikipedia.org/)), kiu estas per la sama maniero kreata de multegaj volontuloj el la tuta mondo.

Redaktado de paĝoj (en la sistemo oni kutime nomas ilin artikoloj) estas sufiĉe facila kaj similas al simpla redaktado de teksto, uzante x-kodon (http://eo.wikipedia.org/wiki/X-sistemo) por la esperantaj literoj. Tamen, por strukturigi la tekston (ekzemple por fari ligilon al alia paĝo de la retpaĝaro) oni devas uzi konstruojn faritaj per specialajn signoj. Sed ne temas pri io malfacila kaj ĉiu povas komenci redaktadon nur post rapida trarigardado de listo de kelkaj simplaĵoj (http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Kiel_redakti_pa%C4%9Don) (prenita de la esperantlingva versio de Vikipedio). Por spertuloj dezirantaj ekkoni pli ekzistas ankaŭ pli detala listo (http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Kiel_redakti_pa%C4%9Don_por_spertuloj). Oni tamen al ĉiuj rekomendas ĉiam unue alklaki la butonon Antaŭrigardu kaj nur post kontrolo de bonapero de la faritaj ŝanĝoj alklaki la konfirmbutonon Konservu ŝanĝojn.

Ĉeĥe

Systém wiki (více o něm v angličtině (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki)), který je používán na těchto stránkách, umožňuje všem oprávněným uživatelům snadno editovat stránky a měnit nebo přidávat do nich informace. Neznámějším se stal díky vzniku Wikipedie (http://www.wikipedia.org/) (anglicky Wikipedia), což je svobodná mnohojazyčná internetová encyklopedie (existuje také její esperantská verze (http://eo.wikipedia.org/)), která je stejným způsobem vytvářena početnými dobrovolníky z celého světa.

Editování stránek (v systému se obvykle nazývají články - artikoloj) je docela jednoduché a podobá se prostému editování textu, s použitím x-systému (http://eo.wikipedia.org/wiki/X-sistemo) pro esperantská písmena. K formátování textu (například pro vytvoření odkazu na jinou stránku) je ovšem již třeba použít konstrukce vytvářené pomocí speciálních znaků. Přesto se nejedná o nic těžkého a každý může začít editovat už po rychlém shlédnutí seznamu několika základních věcí (http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Kiel_redakti_pa%C4%9Don) (převzatém z esperantské verze Wikipedie - příkladům lze však porozumět i bez větší znalosti esperanta). Pro zkušenější uživatele chtějící se dozvědět více existuje ještě podrobnější seznam (http://eo.wikipedia.org/wiki/Vikipedio:Kiel_redakti_pa%C4%9Don_por_spertuloj). Všem uživatelům bez rozdílu se doporučuje vždy nejprve kliknout na tlačítko Antaŭrigardu (Náhled) a teprve po kontrole správnosti provedených změn kliknout na potvrzovací tlačítko Konservu ŝanĝojn (Uložit změny).

Personaj iloj