Invito al la 2-a renkontiĝo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Alidirektita el 2-a renkontiĝo de ĈEJ)
Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi aŭ okupiĝas pri internaj aferoj de ĈEJ, aŭ ni bedaŭrinde ĝis nun ne sukcesis traduki ĝin.

Velehrad - 1. mezinárodní setkání mládeže v ČR pořádané ČEJ

Pokud se chcete setkat s dalšími mladými esperantisty z Česka i zahraničí, procvičit a zlepšit si své znalosti esperanta při setkání s živými zahraničními esperantisty a zažít pár hezkých dnů v pěkném prostředí a s příjemnými lidmi, pak přijeďte o prázdninách za námi na Velehrad!

Úvod

Velehrad-1.jpg

Ve spolupráci s IKUE (http://www.ikue.org/) (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista) pořádá ĈEJ (Česká esperantská mládež) mezinárodní setkání mládeže na Velehradě (http://www.velehrad.cz/) (Morava).

Akce se uskuteční 8.-11.7.2006, pobyt je možno prodloužit na celou dobu konání kongresu IKUE (tj. až do 15.7.2006).
Program mládeže bude probíhat paralelně s kongresem IKUE, v některých bodech se však budou naše programy protínat (např. oficiální zahájení, odborné přednášky atd.), možné je i volně se účastnit programu IKUE v celém rozsahu.

Ubytování

  1. amasloĝejo (hromadné ubytování v tělocvičně, spacák s sebou) za 100 Kč/noc - strava NENÍ zahrnuta v tomto poplatku!
  2. ubytování dle nabídky IKUE (více zde (http://www.ikue.org/kong2006/kong2006.htm) a zde (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/velehrad.HTM))

Stravování

  1. memzorgado (tj. každý své zásoby, popř. nákup v obchodě, restaurace atd.)
  2. 200 Kč/osoba/den

Pokud se nechcete stravovat ani bydlet takto "studentsky", je možné využít nabídky IKUE, která ovšem cenově není takto výhodná. Rozmezí se pohybuje 2700-5100 Kč, v ceně je ovšem zahrnuta i strava. (Pro podrobnosti nahlédněte na stránky IKUE - sem (http://www.ikue.org/kong2006/kong2006.htm)).

Závěr

Chcete-li se účastnit tohoto setkání, napište nám co nejrychleji (nejlépe do 15.6.2006) o své účasti.
Později došlé přihlášky by nám mohly způsobit komplikace.
S dotazy se obracejte na chrosticek@seznam.cz (mailto:chrosticek@seznam.cz) nebo cxej@blahus.cz (mailto:cxej@blahus.cz).

S přáním hezkého dne
Česká esperantská mládež


Personaj iloj