Agadplano de ĈEJ/20050618

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Notu: Tio ĉi estas ne plu aktuala versio de la dokumento. La plej aktuala versio troviĝas ĉi tie.

La membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, kunvenintaj dum la 1-a ĝenerala asembleo okazinta la 18-an de junio 2005 sur montopinto de Granda Ĉantorio, difinis al si por la periodo ĝis la kunveno de la sekva ĝenerala asembleo plenumi la sube listigitajn celojn.

Ni, la membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ):

 • klarigos la rilatojn inter renaskiĝinta ĈEJ kaj TEJO kaj denove fariĝos aktiva landa sekcio de TEJO.
 • kreos bone organizatan kaj funkciantan asocion kun granda nombro de aktivaj membroj, ĉefe komunikantan per modernaj komunikiloj (retpaĝaro en TTT, retpoŝto, novaĵlisto, dissendolisto, tujmesaĝilo ICQ, babilejaj kunsidoj, mallongaj mesaĝoj de poŝtelefonoj SMS, telefono; tamen ne fermante la eblecon komuniki konvencmaniere kun homoj, kiuj ne havas aliron al tiaj teĥnologioj).
 • kunlaboros kun la unuopaj landaj sekcioj de TEJO kaj aliaj esperantistaj asocioj, unuavice de najbaraj landoj, kaj strebos akiri spertojn de la revigliĝintaj asocioj (SKEJ, PEJ).
 • koncentriĝos al disvastigado de la internacia lingvo Esperanto al gejunuloj, kiuj ŝatas lerni ion novan, kaj al la ĝenerala publiko; informos ilin pri eblecoj de uzado de la lingvo kaj helpos al la novaj parolantoj ekkomuniki internacie.
 • elserĉados daŭre jamajn aŭ iamajn parolantojn de Esperanto (ekz. ĉe retpaĝaroj de E@I-projektoj kaj ĝenerale en la TTT), kiuj ĝis nun ne aktiviĝis en la esperantista movado, kaj klopodos ilin (re)aktivigi kaj membrigi en ĈEJ.
 • antaŭenigos instruadon de Esperanto en lernejoj (ekz. Brno-Komín, Uherské Hradiště) kaj en formo de apartaj kursoj (ekz. ĉeestaj kursoj en Praha, Liberec; gvidado de interretaj kursoj ĉe lernu! kaj per la programo Kurso de Esperanto kadre de la projekto Nesto), kaj strebos tiumaniere akiri novajn uzantojn de la lingvo kaj novajn membrojn de ĈEJ; ni ĝenerale subtenos la ideon de Esperanto kiel libervola lernobjekto en la edukadsistemo.
 • helpados al la membroj de ĈEJ daŭre plibonigadi sian lingvokonon i. a. per proviziado de lerniloj kaj de motivigo kaj manieroj por praktiki kaj certigi sian lingvokonon (ekz. ideo pri diplomaj ekzamenoj pri Esperanto okazigotaj fare de ĈEJ dum renkontiĝoj, partoprenigado de membroj en ekzamenoj de ĈEA kaj UEA).
 • subtenos rolon de Esperanto kiel ilo por kontraŭi rasismon kaj ksenofobion kaj ekkoni novajn kulturojn, lingvojn, naciojn kaj landojn.
 • subtenos rolon de Esperanto kiel ilo por vojaĝado (ekz. propagado de Pasporta servo, eventuala organizado de vizito al Varsovio aŭ renkontiĝoj kun aliaj esperantistaj grupoj) kaj amuzo (ekz. helpado al membroj ekhavi korespondantojn, interreta aŭ eĉ ĉeesta konkurso en Skrablo).
 • instigados kaj organizados partoprenon de membroj de ĈEJ ĉe junularaj esperanistaj renkontiĝoj en Ĉeĥio okazigataj fare de ĈEJ aŭ aliaj asocioj (ekz. interkona renkontiĝo de membroj de ĈEJ en Třebíč) kaj ĉe eksterlandaj aranĝoj (en la proksima estonteco precipe la 61-a IJK en Pollando, eventuale la 49-a IS en Germanio).
 • sendados membrojn de ĈEJ partopreni esperantistajn seminariojn organizatajn fare de TEJO, E@I ktp. (ekz. projekto Nia Eŭropo) kaj per tio akiros pliajn spertojn kaj montros la aktivecon de ĈEJ.
 • kunlaboros kun polaj partneroj pri organizado de la 61-a IJK okazonta komence de aŭgusto 2005 en Zakopane, Pollando (ekz. respondeco pri la nokta filmejo, individuaj kontribuoj al la programo).
 • kunlaboros kun E@I, la interreta faka sekcio de TEJO, pri disvolvigado de interretaj projektoj rilataj al Esperanto (ekz. daŭra tradukado de lernu! en la ĉeĥan, ĉeĥa traduko de Lingva Prismo, kunlaboro pri estontaj projektoj).
 • kunlaboros kun neesperantistaj organizoj (ekz. Pi-klubo en Vieno, Infana kantĥoro Esperanto en Uherský Brod) pri eluzo de Esperanto en iliaj agadoj celante akiri efikon de pliriĉiĝo de ambaŭ flankoj - la respektiva organizo kaj la esperantista komunumo.
 • retenos kaj disvolvigos la amikajn rilatojn de ĈEJ kun ĈEA kiel kun la landa asocio de UEA kaj la ĉefa esperantista asocio en Ĉeĥio, proviziados reciprokan helpon kaj interŝanĝados spertojn.
 • antaŭenigos la ĉeĥan kulturon al eksterlandanoj, precipe per publikigado de informoj en esperantistaj revuoj (ekz. Kontakto), esperantigado de ĉeĥlingvaj filmoj (jam preta filmo Kuŝejetoj kaj pripensata Lotrando kaj Zubejda) kaj (re)prezentado de Ĉeĥio dum internaciaj renkontiĝoj de esperantistoj (ekz. la kultura kaj lingva festivalo okazonta dum la 61-a IJK).
 • pretigos kaj disvastigos ĉeĥlingvajn informilojn pri Esperanto kaj ĈEJ (afiŝojn, faldfoliojn ktp.).
 • publikigados ĉeĥlingvajn informojn pri Esperanto en ĉeĥaj revuoj (ekz. ABC, In!), gazetoj (ekz. MF Dnes, Právo, lokaj kaj regionaj gazetoj), retpaĝaroj (ekz. Signály.cz) kaj alispecaj amaskomunikiloj (ekz. Ĉeĥa televizio, teleteksto de Ĉeĥa televizio); pri nia agado en esperantistaj amaskomunikiloj landaj, eksterlandaj kaj internaciaj (ekz. TEJO Tutmonde, TEJO Aktuale, Eventoj, NUN, La Ondo de Esperanto, Starto, ĈEA-retkomunikoj, Dio Benu...).
 • atentigados pri diversaj aspektoj de la lingva politiko, aktivos en publikaj diskutoj (ĉefe sub artikoloj en la TTT) kaj alparolados politikistojn, famajn kaj potenchavajn personojn (ekz. Michal Horáček) kaj instituciojn kun la demando pri ilia opinio pri la internacia lingvo Esperanto kaj eblecoj de ties uzo en internacia komunikado.
 • klopodos videbligi la agadon de nia civitana asocio per prezentado ĉe foiroj, ekspozicioj, konferencoj (ekz. 30 dní pro neziskový sektor en februaro, Bambiriáda en majo) kaj en listoj de neprofitaj asocioj, kaj ĝenerale interesiĝos pri informoj kaj ofertoj de aliaj instancoj al neprofitaj asocioj favore al nia propra agado.

 


 

 

Sur montopinto de Granda Ĉantorio, la 18-an de junio 2005


Personaj iloj