Agadplano de ĈEJ/20060708

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Notu: Tio ĉi estas ne plu aktuala versio de la dokumento. La plej aktuala versio troviĝas ĉi tie.

La membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, kunvenintaj dum la 2-a ĝenerala asembleo okazinta la 8-an de julio 2006 dum internacia renkontiĝo de ĈEJ en Velehrad, difinis al si por la periodo ĝis la kunveno de la sekva ĝenerala asembleo plenumi la sube listigitajn celojn.

Ni, la membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ):

 • plu flegos la rilatojn inter ĈEJ kaj TEJO kaj kiel landa sekcio de TEJO ia. pere de sia komitatano en TEJO kunlaboros kaj helpos al TEJO plibonigi ĝian funkciadon kaj klopodos kontribui al ĝia evoluado.
 • daŭre klopodos teni kaj plu instigi la asocion esti bone organizata kaj funkcianta, kun emfazo ĉe pligrandiĝo de la nombro de aktivaj membroj kaj utiligado de modernaj komunikiloj kiel kerna trajto de la revigliĝinta junulara asocio (vikia retpaĝaro www.esperanto.cz/cxej, retpoŝtaj novaĵlisto cxej-membroj kaj dissendolisto cxej-aktivuloj, tujmesaĝilo ICQ, voĉbabililo Skajpo, babilejaj kunsidoj, mallongaj mesaĝoj de poŝtelefonoj SMS, telefono; tamen ne fermante la eblecon komuniki konvencmaniere kun homoj, kiuj ne havas aliron al tiaj teknologioj).
 • aktive subtenos la agadon de ekzistantaj lokaj kluboj kreiĝintaj kiel neformalaj grupoj de membroj de ĈEJ kaj instigos ekeston de novaj urbaj kaj regionaj kluboj de ĈEJ, konsciante pri la grava rolo de tiaj kluboj kiel ebligantoj de pli proksima, pli rekta kaj pli persona maniero agadi kongrue kun la celoj de ĈEJ.
 • kunlaboros kun la unuopaj landaj sekcioj de TEJO kaj aliaj esperantistaj asocioj, unuavice de najbaraj landoj, kaj strebos akiri spertojn de revigliĝintaj kaj simile malgrandskalaj asocioj (SKEJ, PEJ, AEJ).
 • koncentriĝos al disvastigado de la internacia lingvo Esperanto al gejunuloj, kiuj ŝatas lerni ion novan, kaj al la ĝenerala publiko; informos ilin pri eblecoj de uzado de la lingvo kaj helpos al la novaj parolantoj ekkomuniki internacie.
 • elserĉados daŭre jamajn aŭ iamajn parolantojn de Esperanto (ekz. ĉe retpaĝaroj de E@I-projektoj kaj ĝenerale en la TTT - kun aparta fokuso ĉe la nove registriĝintaj uzantoj de lernu!), kiuj ĝis nun ne ekaktivis en la esperantista movado, kaj klopodos ilin (re)aktivigi kaj membrigi en ĈEJ.
 • antaŭenigos instruadon de Esperanto en lernejoj (ekz. monitorado de la jamaj kursoj en Brno, Ratíškovice, Okříšky; ideo pri projekto Lernu Esperanton kaj gajnu 1000 kronojn kaj amikojn en la tuta mondo ĉe ĉeĥaj universitatoj) kaj en formo de apartaj kursoj (ekz. ĉeestaj kursoj en Praha, Liberec; gvidado de interretaj kursoj ĉe lernu! kaj per la programo Kurso de Esperanto kadre de la projekto Nesto), kaj strebos tiumaniere akiri novajn uzantojn de la lingvo kaj novajn membrojn de ĈEJ; ni ĝenerale subtenos la ideon de Esperanto kiel libervola lernobjekto en la eduksistemo.
 • helpados al la membroj de ĈEJ daŭre plibonigadi sian lingvokonon ia. per provizado de lerniloj kaj de motivigo kaj manieroj por praktiki kaj certigi sian lingvokonon (ekz. partoprenigado de membroj en la Internacia Paroliga Semajno kaj la Internaciaj Ekzamenoj de ILEI kaj UEA - ambaŭ en oktobro 2006 en Dobřichovice).
 • subtenos rolon de Esperanto kiel ilo por kontraŭi rasismon kaj ksenofobion kaj ekkoni novajn kulturojn, lingvojn, naciojn kaj landojn.
 • subtenos rolon de Esperanto kiel ilo por vojaĝado (ekz. propagado de Pasporta servo, eventuala organizado de vizito al Varsovio aŭ renkontiĝoj kun aliaj esperantistaj grupoj) kaj amuzo (ekz. helpado al membroj ekhavi korespondantojn, interreta aŭ eĉ ĉeesta konkurso en Skrablo).
 • instigados kaj organizados partoprenon de membroj de ĈEJ ĉe junularaj esperanistaj renkontiĝoj en Ĉeĥio okazigataj de ĈEJ aŭ aliaj asocioj kaj ĉe eksterlandaj aranĝoj (en la proksima estonteco precipe la 62-a IJK en Bosnio kaj Hercegovino, la jubilea 50-a IS en Germanio kaj eventuale la 91-a UK en Italio).
 • sendados membrojn de ĈEJ partopreni esperantistajn seminariojn organizatajn fare de TEJO, E@I, KAVA-PECH ktp. (ekz. Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko en novembro 2006 en Dobřichovice, partopreno en projekto de dokumentfilmo pri L. L. Zamenhof proponita de E@I) kaj per tio akiros pliajn spertojn kaj montros la aktivecon de ĈEJ.
 • kunlabore kun E@I organizos inter la 4-a kaj 12-a de novembro 2006 en Brno trejnseminarion pri Lingvoj ĉe interreto surbaze de la monpeto akceptita de la EU-programo Junularo, finiĝontan per ĉeesto de la partoprenantoj dum Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko en Dobřichovice, kie prezentiĝos la rezultoj de la seminario
 • kunlaboros kun bosniaj partneroj pri organizado de la 62-a IJK okazonta komence de aŭgusto 2006 en Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino (ekz. respondeco pri la nokta filmejo, individuaj kontribuoj al la programo).
 • priesploros la emojn de la membraro de ĈEJ kaj surlokajn kondiĉojn kaj pripensos kandidatiĝi por organizado de la 64-a Internacia Junulara Kongreso (IJK) de TEJO, pritaksante la proponon ke ĝi okazu en Liberec – la urbo de liberec'.
 • kunlaboros kun E@I, la interreta faka sekcio de TEJO, pri disvolvigado de interretaj projektoj rilataj al Esperanto (ekz. daŭra tradukado de lernu! kaj la Nitobe-centro pri lingva demokratio en la ĉeĥan, ĉeĥa traduko de Lingva Prismo, kunlaboro pri estontaj projektoj).
 • kunlaboros kun neesperantistaj organizoj (ekz. Pi-klubo en Vieno, Infana kantĥoro Esperanto en Uherský Brod) pri utiligo de Esperanto en iliaj agadoj celante akiri efikon de pliriĉiĝo de ambaŭ flankoj - la respektiva organizo kaj la esperantista komunumo.
 • disvolvigos la amikajn rilatojn de ĈEJ kun ĈEA kiel kun la landa asocio de UEA kaj la ĉefa esperantista asocio en Ĉeĥio, provizados reciprokan helpon kaj interŝanĝados spertojn (ekz. per daŭra ĉeestado de reprezentanto de ĈEJ en la komitatkunsidoj de ĈEA kaj informado de pri la agado de ĈEJ en la organo de ĈEA Starto, negocado de favoraj kondiĉoj por membroj de ĈEJ aliĝontaj al la konferenco de ĈEA en České Budějovice, instigo pri partopreno ĉe ĝi kaj kontribuo al ĝia programo).
 • klopodos videbligi la agadon de nia civitana asocio ekster la esperantista mondo per prezentado ĉe foiroj, ekspozicioj kaj konferencoj (ekz. prezento de Esperanto ĉe internacia lingva foiro Expolingua en novembro 2006 kunlabore kun ĈEA, plie 30 dní pro neziskový sektor en februaro, Bambiriáda en majo) kaj en listoj de neprofitaj asocioj, kaj ĝenerale interesiĝos pri informoj kaj ofertoj de aliaj instancoj al neprofitaj asocioj favore al nia propra agado.
 • antaŭenigos la ĉeĥan kulturon al eksterlandanoj, precipe per publikigado de informoj en esperantistaj revuoj (ekz. Kontakto, /·kune·/), esperantigado de ĉeĥlingvaj filmoj (jam pretaj filmoj Kuŝejetoj, Lotrando kaj Zubejda kaj Bukedo, kaj preparata Kara mia vilaĝinjo) kaj (re)prezentado de Ĉeĥio dum internaciaj renkontiĝoj de esperantistoj (ekz. komuna prezento de ĈEJ kaj ĈEA en la Movada Foiro dum la 91-a UK, la Festivalo de lingvoj kaj kulturoj okazonta dum la 62-a IJK).
 • pretigos kaj disvastigos ĉeĥlingvajn informilojn pri Esperanto kaj ĈEJ (afiŝojn, faldfoliojn, diskojn ktp. - ekz. ĉeĥaj tradukoj de Tiom facilas Esperanto kaj PakEo; distribuado de la DVD Esperanto Elektronike eldonota de E@I en Ĉeĥio; pripenso pri enmeto de ĉeĥlingva lernolibro pri Esperanto en la librocirkuligan projekton Knihotoč).
 • publikigados ĉeĥlingvajn informojn pri Esperanto en ĉeĥaj revuoj (ekz. ABC, In!), gazetoj (ekz. MF Dnes, Právo, lokaj kaj regionaj gazetoj), retpaĝaroj (Britské listy, Root.cz) kaj alispecaj amaskomunikiloj (ekz. Ĉeĥa televido, teleteksto de Ĉeĥa televido); en Esperanto pri nia agado en esperantistaj amaskomunikiloj landaj, eksterlandaj kaj internaciaj (ekz. TEJO Tutmonde, TEJO Aktuale, Eventoj, Nun, Libera Folio, La Ondo de Esperanto, Starto, ĈEA-retkomunikoj, Dio Benu...) kun speciala emfazo pri la rubriko ĈEJ aktivas en ĈEA-retkomunikoj kiel oficiala organo de ĈEJ.
 • atentigados pri diversaj aspektoj de la lingva politiko, lingva demokratio kaj interlingvistiko, aktivos en publikaj diskutoj (ĉefe sub artikoloj en la TTT) kaj alparolados politikistojn, famajn kaj potenchavajn personojn kaj instituciojn kun demandoj pri iliaj opinioj rilate al lingva demokratio kaj la internacia lingvo Esperanto kaj eblecoj de ties uzo en internacia komunikado.

 


 

 

En Velehrad, la 8-an de julio 2006


Personaj iloj