Agadplano de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Alidirektita el Agadplano de ĈEJ/20071027)
Notu: Tio ĉi estas la plej aktuala ekzistanta versio de la dokumento. Se ekzistas antaŭaj versioj, ili troviĝas en la arĥivo.

La membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, kunvenintaj dum la 3-a ĝenerala asembleo okazinta la 27-an de oktobro 2007 dum la 4-a renkontiĝo de ĈEJ en Světlá nad Sázavou, difinis al si por la periodo ĝis la kunveno de la sekva ĝenerala asembleo plenumi la sube listigitajn celojn.

Ni, la membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ):

 • plu flegos la rilatojn inter ĈEJ kaj TEJO kaj kiel landa sekcio de TEJO ia. pere de sia komitatano en TEJO kunlaboros kaj helpos al TEJO plibonigi ĝian funkciadon kaj klopodos kontribui al ĝia evoluado.
 • klopodos daŭrigi la konstantan kreskadon de la asocio kaj ties aktivecoj kaj teni ĝin bone organizata kaj funkcianta, kun emfazo ĉe pligrandiĝo de la nombro de aktivaj membroj (ekz. per enketo-konkurso), utiligado de modernaj komunikiloj en kontakto kun la membroj (vikia retpaĝaro cej.esperanto.czmladez.esperanto.cz, retpoŝtaj novaĵlisto cxej-membroj kaj dissendolisto cxej-aktivuloj, tujmesaĝilo ICQ, voĉbabililo Skajpo, babilejaj kunsidoj, mallongaj mesaĝoj de poŝtelefonoj SMS, telefono; tamen ne fermante la eblecon komuniki konvencmaniere kun homoj, kiuj ne havas aliron al tiaj teknologioj) kaj ĉe enkonduko de tiuj modernaj komunikiloj ankaŭ en la internan laboron de la estraro de la asocio (agadkalendaro, homa datumbazo, monataj raportoj pri kluba agado), celante ties pli efikan funkciadon, interalie rilate al la ĵusa plimultnombriĝo de ties membroj.
 • aktive subtenos kaj observos la agadon de ekzistantaj lokaj kluboj kreiĝintaj kiel neformalaj grupoj de membroj de ĈEJ kaj instigos ekeston de novaj urbaj kaj regionaj kluboj de ĈEJ, konsciante pri la grava rolo de tiaj kluboj kiel ebligantoj de pli proksima, pli rekta kaj pli persona maniero agadi kongrue kun la celoj de ĈEJ.
 • kunlaboros kun la unuopaj landaj sekcioj de TEJO kaj aliaj esperantistaj asocioj, unuavice en najbaraj landoj, kaj strebos interŝanĝi spertojn kun similtempe revigliĝintaj kaj simile grandskalaj asocioj (SKEJ, PEJ, AEJ); kun sama celo priesploros la historion de la organizo kiel junulara sekcio de ĈEA.
 • koncentriĝos al disvastigado de la internacia lingvo Esperanto al gejunuloj, kiuj ŝatas lerni ion novan, kaj al la ĝenerala publiko; informos ilin pri eblecoj de uzado de la lingvo kaj helpos al la novaj parolantoj ekkomuniki internacie.
 • monitoros plu la aperadon de novaj parolantoj de Esperanto (ekz. ĉe retpaĝaroj de E@I-projektoj kaj ĝenerale en diversaj forumoj aŭ propraj paĝaroj en la TTT - kun aparta fokuso ĉe la nove registriĝintaj uzantoj de lernu!), kiuj ĝis nun ne estas konataj al la ĝenerala esperantista movado, kaj klopodos ilin aktivigi kaj membrigi en ĈEJ.
 • antaŭenigos instruadon de Esperanto en lernejoj (ekz. monitorado de la jamaj universitataj kursoj en Brno kaj Olomouc kaj bazlernejaj en Ratíškovice kaj Okříšky; repripenso de la ideo pri projekto Lernu Esperanton kaj gajnu 1000 kronojn kaj amikojn en la tuta mondo ĉe ĉeĥaj universitatoj) kaj en formo de memstaraj kursoj (ekz. ĉeestaj kursoj okazigitaj de la lokaj kluboj aŭ unuopaj membroj; gvidado de interretaj kursoj ĉe lernu! kaj per la programo Kurso de Esperanto), kaj strebos tiumaniere akiri novajn uzantojn de la lingvo kaj novajn membrojn de ĈEJ; ni ĝenerale subtenos la ideon de Esperanto kiel libervola lernobjekto en la eduksistemo.
 • helpados al la membroj de ĈEJ daŭre plibonigadi sian lingvokonon ia. per provizado de lerniloj kaj de motivigo kaj manieroj por praktiki kaj certigi sian lingvokonon (ekz. partoprenigado de membroj en lingvokursoj, paroligaj seminarioj kaj internaciaj ekzamenoj, disponigo de ampleksa Esperanta vortaro rekte konsultebla en la interreto).
 • subtenos rolon de Esperanto kiel ilo por kontraŭi rasismon kaj ksenofobion kaj ekkoni novajn kulturojn, lingvojn, naciojn kaj landojn.
 • subtenos rolon de Esperanto kiel ilo por vojaĝado (ekz. diskonigado kaj varbado pri Pasporta servo, eventuala organizo de komuna vizito al la Esperanto-urbo Herzberg, konsilado al unuopaj membroj pri organizado de privataj vojaĝoj), amuzo (ekz. helpado al membroj ekhavi korespondantojn, interreta aŭ eĉ ĉeesta konkurso en Skrablo) kaj internaciaj kontaktoj (instigo al la lokaj kluboj starigi kontaktojn kaj okazigadi komunan agadon kun la respektivaj ĝemelaj urboj).
 • instigados kaj organizados partoprenon de membroj de ĈEJ ĉe junularaj esperanistaj renkontiĝoj en Ĉeĥio okazigataj de ĈEJ aŭ aliaj asocioj kaj ĉe eksterlandaj aranĝoj (precipe la AS 2007 en Pollando, la 51-a IS en Germanio, la 64-a IJK en Hungario kaj eventuale la 93-a UK en Nederlando).
 • sendados membrojn de ĈEJ partopreni esperantistajn seminariojn organizatajn fare de TEJO, E@I, KAVA-PECH ktp. (ekz. seminario pri multmedioj en Bjalistoko proponita de E@I) kaj per tio akiros pliajn spertojn kaj montros la aktivecon de ĈEJ.
 • kunlaboros kun la hungaraj partneroj pri organizado de la 64-a IJK okazonta ŝanĝe de julio kaj aŭgusto 2008 en Szombathely, Hungario (ekz. respondeco pri la nokta filmejo, individuaj kontribuoj al la programo).
 • priesploros la emojn de la membraro de ĈEJ kaj surlokajn kondiĉojn en proponataj ejoj kaj ĝis la difinita limdato (momente la 15-a de decembro 2007) klopodos kandidatiĝi por organizo de la 65-a Internacia Junulara Kongreso (IJK) de TEJO, kun strebo je proksima kunlaboro kun alia(j) najbara(j) landa(j) sekcio(j) de TEJO (AEJ, SKEJ; PEJ, GEJ) kadre de la organiza teamo kaj je la per tio ekestanta profiteblo de diversaj fondaĵoj por translima kunlaboro.
 • priesploros la eblecojn de eventuala utiligo de la esperanto-tendarejo en Lančov por okazigo de internacia aŭ enlanda junulara esperantista renkontiĝo (ekz. Slava Esperanto-Studado 2008, enkadrigo en IJK 2009)
 • kunlaboros kun E@I, la per-interreta faka sekcio de TEJO, pri disvolvigado de interretaj projektoj rilataj al Esperanto (ekz. daŭra tradukado de lernu! en la ĉeĥan, laŭokaza tradukado de unuopaj tekstoj aŭ filmaj subtekstoj, kunlaboro pri estontaj projektoj).
 • kunlaboros kun neesperantistaj organizoj pri utiligo de Esperanto en iliaj agadoj celante akiri efikon de pliriĉiĝo de ambaŭ flankoj - la respektiva organizo kaj la esperantista komunumo.
 • disvolvigos la amikajn rilatojn de ĈEJ kun ĈEA kiel kun la landa asocio de UEA kaj la ĉefa esperantista asocio en Ĉeĥio, provizados reciprokan helpon kaj interŝanĝados spertojn (ekz. per daŭra ĉeestado de reprezentanto de ĈEJ en la komitatkunsidoj de ĈEA kaj informado pri la agado de ĈEJ per ĝia propra organo ĈEJ aktivas kadre de la interretaj ĈEA-retkomunikoj kaj en la organo de ĈEA Starto, negocado de favoraj kondiĉoj por membroj de ĈEJ aliĝontaj al la konferenco de ĈEA en České Budějovice, sendado de reprezentantoj de la estraro al ĝi, instigo pri partopreno en ĝi kaj kontribuo al ĝia programo).
 • klopodos videbligi la agadon de nia civitana asocio ekster la esperantista mondo per prezentado ĉe foiroj, ekspozicioj kaj konferencoj (ekz. prezento de Esperanto ĉe internacia lingva foiro Expolingua en novembro de 2007, plie 30 dní pro neziskový sektor, Bambiriáda en majo, prezentoj de Esperanto en lernejoj okaze de la Eŭropa tago de lingvoj la 26-an de septembro) kaj en listoj de neprofitaj asocioj, kaj ĝenerale interesiĝos pri informoj kaj ofertoj de aliaj instancoj al neprofitaj asocioj favore al nia propra agado.
 • antaŭenigos la ĉeĥan kulturon al eksterlandanoj, precipe per publikigado de informoj en esperantistaj peresperantaj revuoj (ekz. Kontakto, /·kune·/), esperantigado de ĉeĥlingvaj filmoj (precipe rilate al okazontaj internaciaj renkontiĝoj), pretigado de propraj sonaj kaj/aŭ filmaj verkoj (sonregistraĵoj por radioj kaj podkastoj, filmetoj montrotaj dum internaciaj renkontiĝoj) kaj (re)prezentado de Ĉeĥio dum internaciaj renkontiĝoj de esperantistoj (ekz. komuna prezento de ĈEJ kaj ĈEA en la Movada Foiro dum la 93-a UK, la Lingva kaj Kultura Festivalo okazonta dum la 64-a IJK).
 • disvastigos laŭ ellaborota strategio ĉeĥlingvajn informilojn pri Esperanto kaj ĈEJ (afiŝojn, faldfoliojn, diskojn ktp. - ekz. ĉeĥaj tradukoj de PakEo; distribuado de la DVD Esperanto Elektronike eldonita de E@I; ideo pri enmeto de ĉeĥlingva lernolibro pri Esperanto en la librocirkuligan projekton Knihotoč).
 • publikigados ĉeĥlingvajn informojn pri Esperanto en ĉeĥaj revuoj (ekz. ABC, In!), gazetoj (ekz. MF Dnes, Právo, lokaj kaj regionaj gazetoj), retpaĝaroj (Britské listy, Root.cz, Abclinŭu.cz) kaj alispecaj amaskomunikiloj (ekz. Ĉeĥa televido, teleteksto de Ĉeĥa televido); en Esperanto pri nia agado en esperantistaj amaskomunikiloj landaj, eksterlandaj kaj internaciaj (ekz. TEJO Tutmonde, La Ondo de Esperanto, TEJO Aktuale, Eventoj, Nun, Libera Folio, Starto, ĈEA-retkomunikoj, Dio Benu...) kun speciala emfazo pri la rubriko ĈEJ aktivas en ĈEA-retkomunikoj kiel oficiala organo de ĈEJ.
 • atentigados pri diversaj aspektoj de la lingva politiko, lingva demokratio kaj interlingvistiko, aktivos en publikaj diskutoj (ĉefe sub artikoloj en la TTT) kaj alparolados politikistojn, famajn kaj potenchavajn personojn kaj instituciojn kun demandoj pri iliaj opinioj rilate al lingva demokratio kaj la internacia lingvo Esperanto kaj eblecoj de ties uzo en internacia komunikado.

 


 

 

En Světlá nad Sázavou, la 27-an de oktobro 2007


Personaj iloj