Amaskomunikilaj aperoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Esperante: "Informado de junuloj en Ĉeĥio pri esperanto" estas unu el la celoj de ĈEJ, difinitaj en ĝia statuto. Konkretan plenumadon de tiu ĉi celo priskribas interalie la agadplano, kies unu punkto diras, ke la membroj de ĈEJ "publikigados ĉeĥlingvajn informojn pri Esperanto en ĉeĥaj revuoj, gazetoj, retpaĝaroj kaj alispecaj amaskomunikiloj; pri sia agado en esperantistaj amaskomunikiloj landaj, eksterlandaj kaj internaciaj". Sube troviĝas listo de iuj el la rezultoj de tiu agado.

Česky: "Informování mladých lidí v České republice o esperantu" je jedním z cílů ĈEJ, definovaných v jejích stanovách. Konkrétní plnění tohoto cíle popisuje mimo jiné plán činnosti, jehož jeden z bodů říká, že členové ĈEJ budou "publikovat českojazyčné informace o Esperantu v českých časopisech, novinách, internetových stránkách a dalších druzích sdělovacích prostředků; o své činnosti v esperantistických sdělovacích prostředcích tuzemských, zahraničních a mezinárodních". Níže se nachází seznam některých z výsledků této činnosti.

Listo

Enhavo

Ekstera publiko

Učitel esperanta: Zánik tohoto jazyka by byl i mým koncem (2005-09-01)

>>> Por rigardi la artikolon alklaku la bildo(j)n dekstre.

Esperanto se vrací po půlstoletí (2005-07-11)

>>> Por rigardi la artikolon alklaku la bildo(j)n dekstre.

Esperantio

Intervjuo kun Marek BLAHUŠ pri la Delegita reto dum la 90-a UK (2005-08-27)

Aŭskultu la elsendon (http://www.radioarkivo.com/arkivujo/pol/pol-20050827.mp3)
  • Temo: delegita reto de UEA, ĉeĥa junulara movado
  • Priskribo: esperanta priskribo de la elsendo (http://www.radioarkivo.org/vidu.php/2399)
  • Apero: esperantlingva elsendo de Radio Polonia, 27-an de Aŭgusto 2005, 6 minutoj (tempoindikoj 07:12 ĝis 13:09)
  • Eldono: ĉiutaga duonhora esperantlingva radia elsendo

>>> Por aŭdi la elsendon alklaku la ligilon dekstre.

Personaj iloj