Infana kantĥoro Esperanto

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Traserĉante la ĉeĥan interreton por la vorto "esperanto" (http://search.seznam.cz/?w=esperanto) oni povas krom multaj aliaj retpaĝaroj de atendita enhavo trovi ĉe unu el la plej supraj lokoj de la rezultaro ankaŭ interesan retpaĝaron, kiu je unua rigardo ne havas kun la internacia lingvo ion ajn alian komunan krom la nomo. Ĝi nome nomiĝas Infana kantĥoro Esperanto (ĉeĥe Dětský pěvecký sbor Esperanto). Tamen jam je la dua rigardo oni povas ekscii, ke ekzistas inter la ĥoro kaj la lingvo jam pli da komunaĵoj. Al tiu ĉi alproksimiĝo de Esperanto al esperanto kontribuis grandaparte ankaŭ la Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Enhavo

Historio de la ĥoro

La infana kantĥoro Esperanto konsistas el grupo de infanoj aĝantaj precipe inter 5 kaj 14 jaroj, gvidataj fare de kvinopo de junaj gvidantinoj. Ĝia agadloko estas la sudmoravia urbo Uherský Brod (http://eo.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%BD_Brod) (loĝantaro 17.700). La ĥoro kreiĝis en septembro de 2001 kiel prepara klaso de infana kantĥoro Comenius, kaj nuntempe post apartiĝo en septembro de 2004 funkcias kiel memstara grupo kadre de la loka Domo de infanoj kaj junularo (ĉeĥe Dům dětí a mládeže). Dum sia historio ĝi jam okazigis multajn koncertojn - kaj la regulajn printempajn kaj kristnaskajn, kaj diversajn okazajn - kaj kantis jam eĉ eksterlande (ekz. en Hungario aŭ Bosnio-Hercegovino). La repertuaro de la ĥoro enhavas precipe kantojn el fabeloj, muzikaloj kaj filmoj, kaj ĉeĥaj kaj eksterlandaj.

Rilatoj kun esperanta movado

Meze de februaro de 2005 hazarde trovis Marek BLAHUŠ, membro de la tiama provizora estraro de ĈEJ, en interreto la retpaĝaron (http://esperanto.unas.cz/) de la kantĥoro. Mirigis lin la fakto, kial nomiĝas la ĥoro Esperanto, se la retpaĝaro estas nure ĉeĥlingva kaj ankaŭ nenio alia ŝajnas iel ajn rilati al la internacia lingvo. Tial li pro pura intereso decidiĝis sendi mallongan mesaĝon al la kontakta retpoŝtadreso por sciigi la estraron de la ĥoro kio estas la originala signifo de ĝia nomo kaj demandi ĉu ili tion ĉi konscias kaj ĉu eble ekzistas iu ajn konekto inter la ĥoro kaj la lingvo.

La mesaĝo iĝis rapide respondita fare de Veronika BAUMANNOVÁ, la ĥora dirigentino. Pro ŝia surprize forta intereso pri la internacia lingvo kaj emo kantigi la ĥoron iun esperantlingvan kanton, ofertis al ŝi Marek renkontiĝon en lia loĝloko Uherské Hradiště, kiu situas bonŝance nur 15 kilometrojn for de Uherský Brod, la agadloko de la ĥoro. La renkontiĝo okazis la 18-an de marto 2005 je 14:30. Veronika estas studantino de lasta jaro de la konstrua fakultato de altlernejo en Brno kaj antaŭ ol ekgvidi la ĥoron ŝi mem en ĝi kantis kiel anino. Ŝi malkaŝis al Marek, ke la nomon Esperanto akceptis ilia ĥoro post kiam en la tempo de ĝia apartiĝo en aŭtuno 2004 ŝi foliumis tra la Vortaro de la skriba ĉeĥa lingvo (ĉeĥe Slovník spisovné češtiny), tie hazarde trovis la vorton esperanto, kiu ekplaĉis al ŝi kaj poste iĝis elektita kiel plej bela en baloto organizita inter la ĥora estraro. La ĉefaj kialoj pro tiu ĉi elekto estis, ke la vorto estas samtempe facile prononcebla, belsona kaj iom fremdaspektanta.

Plue Veronika al Marek sciigis, ke jam ekde la komenco ŝi konsciis pri la ligo de la nomo al la internacia lingvo. Pro tio ŝi eĉ volis kantigi la ĥoron iun esperantlingvan kristnaskkanton dum ilia kristnaska koncerto en 2004. Tial ŝi kontaktiĝis kun asocio de esperantistoj (plej verŝajne kun la Ĉeĥa Esperanto-Asocio), kiuj donace sendis al ŝi du esperantajn kantolibrojn kaj poste ŝi ankoraŭ ricevis de sinjorino Jana MELICHÁRKOVÁ ŝian porinfanan lernolibron de la lingvo nomatan Esperanto por infanoj (ĉeĥe Esperanto pro děti). Kristnaska kanto laŭdire ne troviĝis en iu ajn de la du libroj, sed tamen malgraŭ nekompreno al la teksto, Veronika sukcesis laŭ la muziknotoj elekti inter la kantoj unu kantindan ĉe alia okazo. Ŝi demandis ŝian avinon, kiu laŭdire foje lernis esperanton, pri la elparolo de la kantoteksto, sed la avino ne aŭdacis al ŝi ĉi-rilate helpi, ĉar diris ke jam ĉion forgesis. Tial ŝi kun ĝojo akceptis la sinproponon de Marek helpi ŝin pri tio ĉi, kaj estis plezurigita ekscii ke la elparolo ne multe diferencas de tiu de la ĉeĥa lingvo.

Koncertoj

Nur du semajnojn post la renkontiĝo de la esperantisto Marek kun la ĥorgvidantino Veronika okazis en Uherský Brod printempa koncerto de la Infana kantĥoro Esperanto en 2005. Ĝi iĝis vere sukcesa aranĝo kaj eksonis kadre de ĝi ankaŭ tiu esperantlingva kanto. Pli pri tiu ĉi aranĝo oni povas legi en la aparta raportaĵo skribita de Marek, kiu persone vizitis la koncerton, estante invitita kiel honora gasto.

Pritakso kaj estonteco

La membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo ĝojas pri la ekzisto de sukcesa kantĥoro, kiu tenas nomon de la internacia lingvo pri kiuj ili okupiĝas. Grande pritaksita estas la intereso de la ĥora estraro pri la lingvo kiu donis al ilia ĥoro nomon. La unuaj kontaktoj ŝajnigis ankaŭ la volontecon de la ĥoro kanti dum siaj koncertoj ankaŭ en esperanto, kio pliriĉigas iliajn prezentiĝojn kaj samtempe helpas atentigi pri la ekzisto de la internacia lingvo esperanto al la membroj de la ĥoro, iliaj familianoj kaj ĉefe al la publiko, kiu vizitas la koncertojn. Ŝajnas eĉ, ke per la enkonduko de esperantaj kantoj en sian repertuaron la ĥoro fariĝis la unua ĉeĥa muzikgrupo kantanta en esperanto. La estraro de la ĥoro esprimis sin favore al plua kunlaboro, tial oni povas atendi pliajn kantojn en esperanto dum sekvaj koncertoj kaj iam oni povus eble eĉ pripensi organizi kursojn de esperanto al la ĥoranoj aŭ okazigi koncerton de la ĥoro kadre de iu proksime okazanta esperanto-aranĝo.

Estas granda hazardo, ke tia ĉi grupo atentiganta per sia nomo kaj siaj kantoj pri la internacia lingvo esperanto ekzistas ĝuste en la urbo Uherský Brod, kiu estas unu el la eblaj naskiĝlokoj kaj certa loĝloko de la elstara ĉeĥa filozofo Johano Amoso KOMENIO (http://eo.wikipedia.org/wiki/Johano_Amoso_KOMENIO) (ĉeĥe Jan Ámos KOMENSKÝ, latine Comenius), kiu en siaj verkoj jam en la 17-a jarcento atentigis pri la neceso krei universalan lingvon, kiu devas esti neŭtrala por ne veki ĵaluzon de nacioj kaj multe pli facila ol la latina, kiun multaj ne kapablas ellerni. 250 jarojn poste en fora pola urbo influis la samaj ideoj Ludoviko Lazar ZAMENHOF (http://eo.wikipedia.org/wiki/L._L._ZAMENHOF), la iniciatinton de esperanto - lingvo kiu nun revenis ankaŭ pere de la Infana kantĥoro Esperanto tien, kie ĝi jam prakomence estis bezonata, kaj nun provizas solvon de la lingva problemo difinita de Komenio ankaŭ al liaj samurbanoj.

Vidu ankaŭ

Personaj iloj