Invito al la 5-a renkontiĝo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Pozvánka na setkání ĈEJ v Liberci

Jménem České esperantské mládeže bych tě rád pozval na 5. setkání České esperantské mládeže (a 3. mezinárodní), které se uskuteční od 25. 10. do 27. 10. 2008 (sobota až pondělí) v Liberci.

Věříme, že se ti navržený program bude líbit a podpoříš naše hnutí účastí na tomto setkání. Navíc budeš mít možnost si popovídat esperantem i s cizinci - očekáváme totiž účast našich polských kamarádů, dále také z Německa a možná i z Vídně... Takže nemusíš jezdit na esperantské Silvestry - na živé povídání ti postačí i toto setkání ;-) Program byl již navržen, ale bude možné ho změnit na přání účastníků - ostatně už teď se v něm místy vychází z konkrétních potřeb některých z nás. Takže tedy: Na co se můžeš těšit? :-)

Program

V sobotu Tě rádi uvítáme, ať už na nádraží autobusovém či vlakovém v Liberci. Odpoledne tedy předpokládáme zatím jen volnou diskuzi o nejrůznějších esperantských tématech. Večer bychom rádi navštívili místní diskotéku a trochu ji "zesperantizovali", ale dle dohody se můžeme vydat také do akvaparku Babylon, kde je možno se vykoupat do sytosti ;-)

'V neděli dopoledne bude osobní volno: Kdo bude potřebovat jít na mši, určitě v tu dobu může, alternativní program je:

 • výlet tramvají do Jablonce nad Nisou;
 • procházka po Liberci;
 • bonusová aktivita (přijeď a dozvíš se více :-)

Oběd - předpokládáme v nějaké restauraci.

Po obědě se v neděli 26. 10. 2008 od 13:30 ve škole (adresa níže) sejde již 4. valná hromada České esperantské mládeže. V tuto dobu bude probíhat volba vedení České esperantské mládeže na příští funkční období, tj. přibližně rok. Stále hledáme kandidáty, nicméně i každý běžný účastník se může vyjádřit k současnému vedení. V plánu je také shrnutí nejdůležitějších aktivit našeho sdružení od loňské valné hromady (proběhla téměř na den přesně před rokem), takže se můžeš dozvědět, kdo se kam vydal, s kým se setkal, co se nám povedlo... Délku tohoto jednání není možno stanovit fixně, nicméně loňská valná hromada trvala přibližně jednu hodinu. Rozhodně to ale není nuda :-)

Odpoledne až večer (v neděli) je možno se projít po městě, zajít opět do akvaparku, nebo, pokud budeš chtít přispět nějakou přednáškou či prezentací, pochopitelně můžeš. Uvítáme to.

V pondělí se očekává odjezd účastníků dle potřeb a přání, nicméně v plánu je i výjezd lanovkou na Ještěd a nějaké to vrcholové foto :-)

Ubytování

Po loňských zkušenostech jsme i letos zvolili základní školu v místě konání. Tentokrát je to Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44, Liberec 5. Pokud by tě zajímalo víc, můžeš se podívat na její stránky: http://www.zskola.cz

Tento druh ubytování je cenově nejpřijatelnější. Důležité je si však přibalit do batohu karimatku a spacák, ubytování bude typické "amasloĝejo" jako na jiných esperantských akcí. Spíme v místnosti a bude o nás postaráno, takže zima ti určitě nebude. Pokud bys však i přesto nebyl spokojen s tímto návrhem ubytování, dej nám prosím vědět - zařízení ubytování v soukromí samozřejmě nevylučujeme.

Jídlo

Vzhledem k tomu, že budeme bydlet ve škole, je třeba si přivézt vlastní zásoby, nebo si s námi během programu zajít do nějaké restaurace.

Poplatky

Letos máme setkání spojené se zajímavou motivační akcí: Vzhledem k tomu, že nám paní ředitelka určila fixně cenu za ubytování v jedné třídě, platí, že čím více lidí přijede, tím nižší náklady budou na každého! :-) Je to podobné jako u ceny za přepravu autem - čím více lidí v něm jede, tím obecně lépe.

A jak tedy konkrétně? Celkově musíme za dvě noci ve škole zaplatit 2500 Kč. Tebe konkrétně, pokud jsi členem České esperantské mládeže a zůstaneš na naší akci 2 noci, přijde celý pobyt (účastnický poplatek a ubytování) na 250 Kč. Pokud se nás ale sejde dostatek (např. více než 10 členů), budeme na místě vybírat méně. Takže čím více lidí, tím lépe.

Podrobný ceník pro účastníky z České republiky:

 • Účastnický poplatek: 150 Kč, pro členy ĈEJ pouze 50 Kč
 • Ubytování za noc: 150 Kč, pro členy ĈEJ pouze 100 Kč

Ačkoliv se letos z účasti omluvil předseda České esperantské mládeže (je mimo republiku), vloni se nás sešlo 11 a ještě jsme měli hosty ze Slovenska, Rakouska a dokonce i Brazílie. Navíc se letos objevilo několik nových členů, takže i tentokrát očekáváme slušnou účast.

Pokud můžeš, dej nám ale prosím vědět, zda přijedeš, abychom s tebou mohli počítat.

Doprava

Pravda, pro někoho z nás to může být na první pohled trochu daleko. Mohu tě však ujistit, že Liberec je dobře dostupný: Z Prahy jezdí do Liberce autobusy Student Agency (http://www.studentagency.cz/) (lístek je třeba si zajistit předem), z Pardubic přímé rychlíky Českých drah (http://www.vlak.cz/) bez nutnosti přestupovat až do Liberce. Nezapomeň využít skupinové slevy u Českých drah již od dvou osob, která cestu do Liberce značně zlevňuje (zkus tedy nejet sám).

A ještě něco

Možná si říkáš: Proč právě Liberec? Je to z jednoho prostého důvodu: Příští rok zde bude Česká esperantská mládež organizovat obrovskou akci - Světový kongres esperantské mládeže (IJK) - a je tedy vhodné se s Libercem předem seznámit.

Jménem výboru České esperantské mládeže tě oficiálně zve Miroslav Hruška. Těšíme se na tebe!

Kontakt:
Česká esperantská mládež / Miroslav Hruška
(tel.: +420608224993, email: cxej ZAVINÁČ esperanto.cz)

Invito al renkontiĝo de ĈEJ en Liberec

Nome de la Ĉeĥa Esperanto-Junularo mi ŝatus inviti vin al 5-a renkontiĝo (kun ĝenerala asembleo) de nia asocio, kiu ĉi-foje okazos en la urbo Liberec (norda Bohemio, proksime de Germanio kaj Pollando) la 25-an ĝis la 27-an de oktobro 2008. Ne hazarde oni elektis tiun ĉi lokon, ĉar en Liberec' ni kune kun germanoj kaj poloj organizos en sekva jaro la IJK-n.

Ni preparas programon por partoprenantoj kaj kompreneble ke ankaŭ vi povas helpi per via prelego aŭ prezento - bonvolu sciigi nin. La renkontiĝo devus tamen esti relative neformala.

Programo

Sabate ni atendos vin, karaj gepartoprenantoj :-)

Vespere ni povas iri ien manĝi kaj poste ni intencas viziti lokan diskejon, kiun ni je tiu okazo ŝatus iomete esperantigi :-)

Dimanĉe ni lasos la antaŭtagmezon liberan por tiuj, kiuj volas iri al sankta meso (en la ĉeĥa lingvo).

Krome estas jenaj proponoj:

 • trama ekskurso al Jablonec, unika trama linio inter du urboj, kiu laŭ amantoj de la publika transporto estas la plej bela en Ĉeĥio, la tramo veturas ofte en arbaro (kaj denove ni povas esperantigi, ĉi-foje la tramon ;-)
 • aŭ ni povas promeni tra la urbo
 • aŭ partopreni alian specialan programeron (venu, vi ekscios pli! :-)

Post tagmanĝo en iu restoracio kunvenos dimanĉe la 26-an de oktobro 2008 ekde 13:30 en la lernejo (adreso sube) la 4-a ĝenerala asembleo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, dum kiu okazos elekto de nova estraro kaj vi povos ekscii ĉion pri niaj aktivaĵoj. Post ĝi eblas plu diskuti neformale, povas okazi iu prelego... Kaj vespere ni ripozu - en Libereco ekz. estas konata grandega amuz-akvoparko (malfermita ĝis la 22-a horo).

Lunde nia renkontiĝo finiĝos. Ni aŭskultos al viaj bezonoj kaj povas ĉiam adapti la programon. Por malplifruaj forvojaĝantoj proponiĝas ankoraŭ uzi la telferon kaj viziti Ještěd, monton super Liberec (kompreneble kun grupa foto surpinte ;-)

Kotizoj kaj loĝado

Kiel pasintjare, ni ofertos al vi tranokton en loka lernejo: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44, Liberec 5 (http://www.zskola.cz). Ĉar temos pri amasloĝejo, kunportu matracon kaj dormosakon. Por la ejo ni devas pagi fiksan prezon, tial okaze de alta nombro de partoprenantoj la sube donotaj prezoj povas ankoraŭ malaltiĝi. Kiel eksterlandano sciu, ke ni preferos ricevi de vi ĉeĥajn kronojn (kiujn vi ankaŭ bezonos ĉie alie en Ĉeĥio). En la lernejo ni restos du noktojn.

Detala kotizlisto por eksterlandaj partoprenantoj:

 • Partoprenkotizo:
  • poloj: 50 ĉeĥaj kronoj (aŭ 10 zlotoj)
  • slovakoj: 50 ĉeĥaj kronoj (aŭ 100 slovakaj)
  • germanoj, aŭstroj kaj aliaj: 100 ĉeĥaj kronoj (aŭ 5 eŭroj)
 • Loĝado por unu nokto:
  • poloj: 100 ĉeĥaj kronoj (aŭ 20 zlotoj)
  • slovakoj: 100 ĉeĥaj kronoj (aŭ 200 slovakaj)
  • germanoj, aŭstroj kaj aliaj: 150 ĉeĥaj kronoj (aŭ 7,50 eŭroj)

Ĉu vi pensas, ke la prezoj estas tro altaj? Tiam vi venigu ankaŭ viajn amikojn, ĉar ni dependas de fiksa luo kaj se venos pli da homoj, ni ankoraŭ surloke povos malaltigi la kotizojn!

Manĝoj

En la lernejo ni ne povas oferti al vi manĝeblecon, tial kunporti propran manĝon aŭ aliĝu al ni en iu restoracio.

Transporto

Liberec estas facile atingebla el Pollando kaj Germanio (konsilindas viziti la plurlingvan paĝaron de trafik-asocio ZVON (http://www.zvon.de/)) kaj ankaŭ bone konekti al la cetero de Ĉeĥio. El Prago iras komfortaj busoj de Student Agency (http://www.studentagency.cz/) (necesas rezervi iom antaŭe, sed tio eblas per interreto), el Pardubice veturas rektaj rapidtrajnoj de la Ĉeĥaj fervojoj (http://www.vlak.cz/).

Se vi scias, ke vi veturos tra parto de Ĉeĥio, informu nin! Ni povas aranĝi por vi kunveturon kun iuj de niaj membroj, por ke vi ricevu grupan rabaton (jam du homoj povas havi!).

Ankoraŭ io

Kaj ne forgesu: Kial ni ĉi-jare kunvenas ĝuste en Liberec? Ĉar ĝuste tie ni en la sekva jaro kune kun germanoj kaj poloj organizos la IJK-n!

Nome de la komitato de Ĉeĥa Esperanto-Junularo oficiale invitas vin Miroslav Hruška. Ni ĝojatendas vin!

Kontakto:
Ĉeĥa Esperanto-Junularo / Miroslav Hruška
(tel.: +420608224993, retpoŝto: cxej ĈE esperanto.cz)


Personaj iloj