Invito al la 61-a IJK

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi okupiĝas pri internaj aferoj de ĈEJ kaj ĝia enhavo neniel povas utili al eksterlandanoj.

Pojeďte s námi na IJK 2005

Zřídka se stává, že se IJK (Mezinárodní kongres mládeže) koná v blízkosti ČR. Letos se ovšem objevila výjimečná příležitost, která přímo vyzývá k účasti. IJK 2005 se totiž koná v Polsku, v blízkosti českých a slovenských hranic. Nebude nijak složité, ani nákladné dostat se na místo – do města Zakopane. Vypraveny budou i přímé autobusy z Krakova.

Termín konání připadl na 31.7. - 7.8.2005, ale je možné zúčastnit se jen části. To ovšem znamená ochudit sám sebe o neopakovatelné zážitky. Tématem akce je "Jednota v rozdílnosti". Připraven je bohatý program, ze kterého si každý může vybrat to, co ho zajímá. Koncerty, přednášky, diskuse a noční promítání jsou jenom výběr z mnoha možností, které IJK nabízí. "Nicnedělání", jazykový festival, kurzy esperanta i jiných jazyků, tanců či pouhé klábosení s kamarády jsou také lákavé ;o)

Co je nezbytné pro přihlášení?

Abychom se přihlásili ještě za akceptovatelnou cenu, je potřeba:

  1. stát se členem TEJO (Mezinárodního esperantského svazu mládeže)
  2. přihlásit se na IJK do konce dubna

Členství v TEJO

Členský příspěvek do TEJO pro letošní rok činí 490 Kč, zahrnuje i pravidelné zasílaní časopisů Kontakto a TEJO Tutmonde a zajišťuje také účastnickou slevu na IJK.

Platby pro TEJO můžete složit na kterékoliv poště (pobočce Poštovní spočitelny) na účet 195 230 825 / 0300 (název účtu je Český esperantský svaz u Poštovní spořitelny Poděbrady), jako konstantní symbol uveďte 0379 a jako variabilní symbol uveďte 06941. Nezapomeňte připsat své jméno!!! O platbě informujte slečnu Lucii KAREŠOVOU na e-mailové adrese Lucie.Karesova@seznam.cz (mailto:Lucie.Karesova@seznam.cz) nebo Dášu CHVÁTALOVOU na e-mailu chrosticek@seznam.cz (mailto:chrosticek@seznam.cz).

Přihlášení na IJK

Pro účast na IJK je třeba uhradit:

  1. účastnický poplatek
  2. ubytování
  3. v případě zájmu také stravování

Předem je třeba zaplatit pouze zálohu, která činí 20 €, tj. asi 580 Kč, zbytek je možné uhradit až na místě.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek za program IJK činí pro Čechy (záleží na datu odeslání zálohy):

Věk Do konce dubna Od 1.5.2005
Méně než 20 20 € (asi 580 Kč) 35 € (asi 1000 Kč)
20 - 27 30 € (asi 870 Kč) 45 € (asi 1300 Kč)
Více než 27 55 € (asi 1590 Kč) 70 € (asi 2000 Kč)

Pokud nebudete členy TEJO, příplatek za účast činí +30 €!!! To je asi 870 Kč, každopádně se tedy vyplatí přihlásit se do TEJO - členský poplatek je jen 490 Kč, k tomu navíc získáváte výše zmiňované výhody.

Ubytování

Nabídka ubytování během kongresu je velmi rozmanitá:

Pokoj pro 3-5 lidí 35 € (asi 1000 Kč)
Místo na matraci v místnosti pro 15 lidí 25 € (asi 720 Kč)
Hromadné prostory - podlaha 15 € (asi 430 Kč)

Stravování

IJK poskytuje také možnost stravování (doporučujeme ale být tzv. memzorganto, který se o svou stravu stará sám). Příplatek za stravu je +35 €. Zahrnuje plnou penzi od nedělní večeře až po snídani neděli následující (odjezdovou).

Jak zaplatit zálohu za IJK

Česká esperantská mládež je se svolením polské strany zprostředkovatelem poplatků pro IJK.

Zálohu ve výši 600 Kč posílejte na konto 1565609133-0800 (Česká spořitelna), nezapomeňte uvést své celé jméno!!! Odeslání zálohy oznamte na e-mail cxej@blahus.cz (mailto:cxej@blahus.cz) nebo chrosticek@seznam.cz (mailto:chrosticek@seznam.cz) - ozveme se vám zpátky, abychom od vás mohli získat některé další důležité údaje potřebné k řádnému přihlášení.

Pojeďte tedy s námi!

Vždyť letošní IJK se tedy dá pořídit již za 35 € (asi 1000 Kč), pokud jste mladší 20 let, popř. 45 € (věk 20-27, asi 1300 Kč)! Náklady na cestovné nebudou nijak vysoké (v řádu stokorun). Tyto okolnosti rozhodně stojí za zvážení a nepochybně i za účast :)

Přihlašte se co nejdříve :) Určitě to za to stojí !!!

V případě, že máte jakékoliv dotazy, obraťte se na Marka BLAHUŠE telefonicky na číslo 777 252 487 nebo e-mailem na cxej@blahus.cz (mailto:cxej@blahus.cz).


Personaj iloj