Invito al la 1-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Invito al la 1-a, fondanta ĝenerala asembleo de ĈEJ

La prepara komitato de la civitana asocio Ĉeĥa Esperanto-Junularo invitas ĉiujn membrojn de la asocio kaj aliajn apogantojn al la 1-a, fondanta ĝenerala asembleo de la civitana asocio, kiu kunvenos sabate la 18-an de junio 2005 je la 14-a horo en la turisma kabano sur montopinto Ĉantorio (ĉeĥe Velká Čantoryje, pole Czantoria) en sileziaj Beskidoj ĉe la ĉeĥa-pola landlimo, okaze de la tradicia internacia esperantista supreniro al tiu ĉi monto okazonta en la tagoj de la 17-a ĝis 19-a de junio 2005, al kiu ĉiuj estas ankaŭ same elkore invititaj (detalojn pri la renkontiĝo vidu sube).

Programo

 1. Inaŭguro - prezidantino de prepara komitato
 2. Propono de eventualaj ŝanĝoj en programo de la ĝenerala asembleo - ano de prepara komitato
 3. Aprobo de prezentitaj ŝanĝoj en programo - ano de prepara komitato
 4. Jarraporto de la komitato - prezidantino de prepara komitato
 5. Mallongaj raportoj pri agado de komitatanoj - anoj de prepara komitato
 6. Diskuto pri prezentitaj raportoj - ano de prepara komitato
 7. Aprobo de prezentitaj raportoj - ano de prepara komitato
 8. Prezento de eksterlandaj gastoj - ano de prepara komitato
 9. Propono de membroj de elektataj organoj - ano de prepara komitato
 10. Aprobo de elektataj organoj - balota komitato
 11. Propono de agadplano por la sekvonta periodo - ano de prepara komitato
 12. Diskuto pri prezentita agadplano - ano de prepara komitato
 13. Aprobo de prezentita agadplano - ano de prepara komitato
 14. Diskuto, diversaĵoj, konkludo

Baloto

Dum la ĝenerala asembleo okazos elekto de anoj de administraj organoj de la civitana asocio. Kandidatiĝi povas ĉiu, kaj nome por kiu ajn de la sube listigitaj postenoj – ni bonvenigos iun ajn eĥon, reagon kaj plej multe kompreneble kunlaboremon.

Elektotaj estas:

 • Komitato
  • Prezidanto de Komitato
  • Vicprezidanto de Komitato
  • Kasisto
 • Revizia komitato
  • Prezidanto de Revizia komitato
  • Membro de Revizia komitato

Detalaj informoj pri la agado de unuopaj organoj kaj ties anoj troveblas en la statuto de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Vian kandidatiĝon bonvolu sciigi al la retpoŝta adreso de ĈEJ aŭ al iu de la membroj de la prepara komitato. (La baloton oni ne devas ĉeesti, eventuale oni povas por la posteno kandidatiĝi nur surloke, kie nure la unuopaj kandidatiĝoj estas publikigotaj.)

Vojaĝo kaj loĝado

Ĉu vi ŝatus partopreni internacian esperantistan renkonton sur montopinto de Granda Ĉantorio en Silezia Beskido ĉe pola-ĉeĥa landlimo kiu okazos ĉi-jare je la tria semajnfino de junio (17-a ĝis 19-a de junio 2005), finiĝonta dimanĉe? La renkonto okazas jam de multaj jaroj kaj partoprenas esperantistoj el Ĉeĥio, Slovakio kaj Pollando (foje el aliaj landoj).

Partoprenantoj de la pasintjara renkonto agrable ĝin rememoras (la teksto bedaŭrinde nur en pola lingvo): [1] (http://www.republika.pl/viavento/aktuale/pl_kronika_archiwum.htm)

La programo ĉi jare entenas observadon de la beskida panoramo el t.n. vidoturo [2] (http://www.czantoria.pl/?menu=photogallery&lang=cz), glitado en sledodromo [3] (http://www.czantoria.com.pl/tor/), piedekskurso al proksimaj montopintoj de Soŝov kaj Granda Stoĵek: [4] (http://www.polbox.com/s/soszow/nowa/), [5] (http://www.ukrzysia.ig.pl/stozek/indexsto.htm) (bela panoramo, bongusta kuirmanĝaĵo en rifuĝejo), vespere festo ĉe fajro.

Oni rekomendas kunporti pasportonpersonan dokumenton pro la proksimeco de landlimo. La ĉefa renkonto okazos dimanĉe en ĉeĥa rifuĝejo-manĝejo sur la Ĉantorio.

De pola flanko alveturi eblas, per trajno aŭ aŭtomobilo, al Ustroń-Polana (ĉe Wisła-urbeto) poste de Polana per seĝotirilo (kablotramo: [6] (http://www.czantoria.com.pl/kolej/)) supren al Ĉantorio.

De ĉeĥa flanko alveturi eblas al Nýdek-urbeto kaj poste per Za Kámen supren perpiede al montopinto Velká Čantoryje. Se vi volas supreniri la monton komune kun aliaj ĉeĥaj partoprenantoj, kunvenu vendrede la 17-an de junio 2005 je 17:36 antaŭ la trajna stacidomo en Bystřice nad Olší. Eblas ankaŭ interkonsenti jam pri komuna alveno per trajno - estas anoncitaj grupoj de veturantoj per trakoj Prago - Pardubice - Česká Třebová - Olomouc - Přerov, resp. Staré Město u Uherského Hradiště - Přerov, kaj poste komune Přerov - Ostrava-Svinov - Český Těšín - Bystřice nad Olší. Precizajn informojn ni al vi ĝoje post peto sciigos.

Mapetoj: [7] (http://www.czantoria.pl/?menu=map&menu1=visegrad&lang=cz), [8] (http://www.czantoria.pl/?menu=map&menu1=mapa-pl&lang=cz), [9] (http://www.czantoria.pl/?menu=map&menu1=mapa-cz&lang=cz), [10] (http://www.esperanto.zanet.pl/junio2004/CzantoriaWielka1.jpg), [11] (http://www.esperanto.zanet.pl/junio2004/CzantoriaWielka2.jpg), [12] (http://www.esperanto.zanet.pl/junio2004/CzantoriaWielka3.jpg).

Eblas tranoktadi sur la montopinto (16 dormlokoj) kaj ĉe la montopiedo de Ĉantorio (ĉe suba stacio de seĝotirilo - estas kelkaj ĉambroj kiuj enhavas 2 aŭ 4 litojn). Post interkonsento eblas antaŭrezervado de tranoktoj (nombro de lokoj estas limigita!).

Kontaktpersono: ĈEJMarek BLAHUŠ (mailto:cxej@blahus.cz) a Dáša CHVÁTALOVÁ (mailto:chrosticek@seznam.cz).

Bonvolu akcepti nian elkoran inviton sur la montopinton de Ĉantorio!
Marek BLAHUŠ, Tomáš BŘICHÁČEK, Dáša CHVÁTALOVÁ

Konkludo

Nome de la prepara komitato de Ĉeĥa Esperanto-Junularo la 4-an de junio 2005,

Dagmar CHVÁTALOVÁ, prezidantino
Marek BLAHUŠ, komitatano
Tomáš BŘICHÁČEK, komitatano

Pozvánka na 1., ustavující valnou hromadu ĈEJ

Přípravný výbor občanského sdružení Česká esperantská mládež zve všechny členy sdružení a další příznivce na 1., ustavující valnou hromadu občanského sdružení, která se sejde v sobotu dne 18.6.2005 ve 14 hodin v turistické chatě na vrcholu hory Velká Čantoryje ve slezských Beskydech na česko-polských hranicích, při příležitosti tradičního mezinárodního esperantistického výstupu na tuto horu konaného ve dnech 17.-19.6.2005, na který jsou všichni rovněž srdečně zváni (podrobnosti o setkání viz níže).

Program

 1. Zahájení - předsedkyně přípravného výboru
 2. Návrh případných změn v programu valné hromady - člen přípravného výboru
 3. Schválení přednesených změn v programu - člen přípravného výboru
 4. Výroční zpráva výboru - předsedkyně přípravného výboru
 5. Krátké zprávy o činnosti členů výboru - členové přípravného výboru
 6. Diskuze k předneseným zprávám - člen přípravného výboru
 7. Schválení přednesených zpráv - člen přípravného výboru
 8. Představení zahraničních hostů - člen přípravného výboru
 9. Návrh členů volených orgánů - člen přípravného výboru
 10. Schválení volených orgánů - volební komise
 11. Návrh plánu činnosti pro následující období - člen přípravného výboru
 12. Diskuze k přednesenému plánu činnosti - člen přípravného výboru
 13. Schválení předneseného plánu činnosti - člen přípravného výboru
 14. Diskuze, různé, závěr

Volby

Během valné hromady proběhne volba členů správních orgánů občanského sdružení. Kandidovat může každý, a to na kteroukoliv z níže uvedených funkcí – uvítáme jakýkoli ohlas, reakci a nejvíce samozřejmě ochotu spolupracovat.

Voleni budou:

 • Výbor
  • Předseda Výboru
  • Místopředseda Výboru
  • Pokladník
 • Revizní komise
  • Předseda Revizní komise
  • Člen Revizní komise

Bližší informace o činnosti jednotlivých orgánů a jejich členů naleznete ve stanovách České esperantské mládeže.

Svou kandidaturu ohlaste na emailovou adresu ĈEJ či někomu z členů přípravného výboru. (Volbě nemusíte být účastni, popř. se o funkci můžete ucházet až na místě, kde budou jednotlivé kandidatury teprve zveřejněny.)

Doprava a ubytování

Máte zájem o mezinárodní esperantské setkání na vrcholu hory Velká Čantoryje ve slezských Beskydech u česko-polských hranic? Uskuteční se letos třetí týden v červnu (17-19.6.2005) a ukončeno bude v neděli. Setkání se koná již po několik let a účastní se ho esperantisté z České republiky, Slovenska a Polska (mnohdy i z jiných zemí).

Účastníci předchozích ročníků na setkání vzpomínají v dobrém (text je bohužel pouze v polštině): [13] (http://www.republika.pl/viavento/aktuale/pl_kronika_archiwum.htm)

Letošní program sestává z pozorování panoramatu Beskyd z rozhledny: [14] (http://www.czantoria.pl/?menu=photogallery&lang=cz), sjíždění bobové dráhy: [15] (http://www.czantoria.com.pl/tor/), pěšího výletu k blízkých vrcholkům Sošov a Velký Stožek: [16] (http://www.polbox.com/s/soszow/nowa/), [17] (http://www.ukrzysia.ig.pl/stozek/indexsto.htm) (hezké panorama, výborná teplá jídla v příjemné hospůdce), večerního ohníčku.

Doporučuje se vzít si s sebou cestovní pas nebo osobní doklad (občanský průkaz) vzhledem k blízkosti státní hranice. Hlavní setkání se uskuteční v neděli v české restauraci na Čantoryji.

Z polské strany lze přijet vlakem nebo automobilem do městečka Ustroń-Polana (u Wisły), poté z Polany lanovkou na Čantoryji ([18] (http://www.czantoria.com.pl/kolej/)).

Z české strany se přijíždí do Nýdku a dále pěšky (přes osadu Za Kámen) na vrchol hory Velká Čantoryje. Pokud chcete vystoupit na horu společně s dalšími českými účastníky, přijďte na sraz v pátek 17.6.2005 v 17:36 před vlakovým nádražím v Bystřici nad Olší. Je také možné domluvit se už na společné cestě vlakem - jsou ohlášeny výpravy po tratích Praha - Pardubice - Česká Třebová - Olomouc - Přerov, resp. Staré Město u Uherského Hradiště - Přerov, a dále pak společně Přerov - Ostrava-Svinov - Český Těšín - Bystřice nad Olší. Přesné informace vám rádi na požádání sdělíme.

Mapky: [19] (http://www.czantoria.pl/?menu=map&menu1=visegrad&lang=cz), [20] (http://www.czantoria.pl/?menu=map&menu1=mapa-pl&lang=cz), [21] (http://www.czantoria.pl/?menu=map&menu1=mapa-cz&lang=cz), [22] (http://www.esperanto.zanet.pl/junio2004/CzantoriaWielka1.jpg), [23] (http://www.esperanto.zanet.pl/junio2004/CzantoriaWielka2.jpg), [24] (http://www.esperanto.zanet.pl/junio2004/CzantoriaWielka3.jpg).

Na vrcholu hory lze přenocovat (16 míst) a na úpatí Čantoryje (u spodní stanice lanovky je několik 2- a 4-lůžkových pokojů). Po dohodě lze nocleh rezervovat (počet míst je omezen!).

Kontaktní osoba: ĈEJMarek BLAHUŠ (mailto:cxej@blahus.cz) a Dáša CHVÁTALOVÁ (mailto:chrosticek@seznam.cz).

Přijměte naše srdečné pozvání na Čantoryji!
Marek BLAHUŠ, Tomáš BŘICHÁČEK a Dáša CHVÁTALOVÁ

Závěr

Jménem přípravného výboru České esperantské mládeže dne 4. června 2005,

Dagmar CHVÁTALOVÁ, prezidantino
Marek BLAHUŠ, komitatano
Tomáš BŘICHÁČEK, komitatano

Vidu ankaŭ


Personaj iloj