Jarraporto de ĈEJ/20050618

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Notu: Tio ĉi estas ne plu aktuala versio de la dokumento. La plej aktuala versio troviĝas ĉi tie.

Česká esperantská mládež • Ĉeĥa Esperanto-Junularo

Jarraporto por la periodo ekde 2005-01-30 ĝis 2005-06-18

La raporton proponas: Dagmar CHVÁTALOVÁ, prezidantino de la prepara komitato
La raporton verkis: Marek BLAHUŠ, membro de la prepara komitato

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĉeĥlingve Česká esperantská mládež) estas civitana asocio fondita surbaze de la ĉeĥa leĝo pri unuiĝado de civitanoj no. 83/1990 Sb. kiel jura persono. La statuton de la asocio (kiu estas publikigta ĉe la retpaĝaro de la asocio) aprobis la Ministerio de internaj aferoj de Ĉeĥa respubliko la 16-an de majo 2005 kaj asignis al la organizo IČ-identigilon de 27001016.

La junulara esperantista movado en la teritorio de nuntempa Ĉeĥio havas longan tradicion. La unuaj junaj ĉeĥaj esperantistoj aktivis jam antaŭ la fondo de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio (ĈEA), kiu okazis en la jaro 1969. Post tiam ili ekagadis sub ĝia tegmento kaj ekde la jaro 1982 plue kiel ĝia junulara sekcio kaj sub la nomo Ĉeĥa Esperanto-Junularo ankaŭ kiel landa sekcio de la internacia junulara organizo TEJO. Lastaj mencioj pri agado de organizita esperanto-junularo en Ĉeĥio troveblas ankoraŭ en la jaro 1998, kiam inter la 1-a kaj 4-a de oktobro okazis en sudmoravia urbeto Lechovice la 10-a kaj lasta "vina seminario", aranĝo de tuteŭropa fameco organizita fare de Pavla DVOŘÁKOVÁ. Mallonge poste tamen la agado de la junularo jam ĉesas, verŝajne ĉar ne ekzistas homoj kapablaj anstataŭigi la estraranojn, kiuj dume aŭ transpaŝis la membrec-aĝlimon aŭ ne plu povas aktive partopreni pro diversaj personaj kialoj. Individuaj junaj uzantoj de esperanto tamen en la Ĉeĥa respubliko restis ankaŭ post la disfalo de la organizo kaj daŭre kreiĝis ankaŭ novaj interesiĝantoj pri la internacia lingvo, precipe kiel rezulto de la disvastiĝo de interreto -- teĥnologio, kiu ebligas al ĉiuj homoj kaj precipe al la progresiva junularo komuniki pli rapide, pli malmultekoste kaj pli efike, praktike kun iu ajn en la mondo, kaj tial ĝi fariĝas ankaŭ tre forta motoro por plua disvastiĝado de esperanto.

La supre menciitajn faktojn kaj la bezonon denove organizi la ĉeĥan esperantistan junularon rimarkis jam en junio 2004 Dagmar CHVÁTALOVÁ el Světlá nad Sázavou, 19-jaraĝa sperta esperantistino kaj pli juna fratino de Vladimíra CHVÁTALOVÁ, iama aktivulo de ĈEJ kaj ĝenerala sekretario de TEJO. Tamen daŭris ankoraŭ kelkajn pliajn monatojn, antaŭ ol en la fino de januaro 2005 aldoniĝis al ŝi Marek BLAHUŠ el Uherské Hradiště, 18-jaraĝa esperantisto tiam ĵus spertinta sian unuan internacian esperantistan aranĝon. La planado de la restarigo de la junulara organizo komenciĝis per interreta babileja kunsido la 30-an de januaro 2005, dum kiu oni interkonsentiĝis pri la neceso fondi jure memstaran civitanan asocion kaj kiam aldoniĝis al la duopo ankoraŭ Tomáš BŘICHÁČEK, 22-jaraĝa studento de juro el Prago, kaj tiel kompletigis la trimembran preparan komitaton de la fondota asocio.

La difinita celo estis restarigi organizon de ĉeĥa esperantista junularo, kiu unuigus ĉiujn junajn ĉeĥajn esperantistojn kaj interesiĝantojn pri esperanto, okazigus kursojn, organizus proprajn kunvenojn kaj komunajn veturadojn al eksterlandaj aranĝoj, kolektus informojn pri esperanto kaj ties eluzo, helpus al homoj uzi esperanton por korespondado, vojaĝoj, amikeco ktp. La plejmulto de la komunikado inter la membroj de la klubo estis realiĝonta pere de interreto, kvankam al homoj sen aliro al ĝi oni tamen ofertus la eblecon eluzi klasikan poŝton. Krom la fare de Tomáš prizorgata retpaĝaro www.esperanto-cz.net, kiu jam dum la tempo de neaktiveco de ĈEJ ofertadis amason da informoj pri esperanto por ĉeĥe parolanta publiko kaj konsistigis tiel ĉi samtempe iuspecan provizoran centron de la ĉeĥa junulara movado, estis ekestonta ankaŭ nova retpaĝaro, kies celo estus servi al la bezonoj de la nove fondiĝonta asocio.

Post unumonata periodo de preparaj laboroj, finiĝinta per babileja kunsido la 27-an de februaro 2005, estis lanĉita unua membra varbkampanjo, kiu simbole komenciĝis la lastan tagon de februaro, kvin minutojn antaŭ la 12-a horo nokta. La kampanjo adresis entute 49 junajn unuopulojn kaj 32 reprezentantojn de organizoj espereble perontajn la mesaĝon al pluraj gejunuloj. La varbletero publikiĝis ankaŭ en kelkaj esperantistaj paperaj kaj interretaj amaskomunikiloj. Reage al la kampanjo aliĝis al ĈEJ dum la sekva monato 17 membroj. Je la tago de la kunveno de sia 1-a ĝenerala asembleo havas ĈEJ sume 21 membrojn.

En la tempo kiam la varbkampanjo estis kulminanta, komencis la provizora komitato verkadon de statuto, kiu necesis por ke oni povu la preparatan civitanan asocion registri. La laboro finiĝis post proksimume unu monato la 25-an de aprilo 2005, kiam oni proponis du ekzemplerojn de la statuto kune kun peto por registrado de civitana asocio al la Ministerio por internaj aferoj de Ĉeĥa respubliko en Prago. Post unu necesa klarigo de la teksto la ministerio fine la statuton aprobis kaj registris la civitanan organizon la 16-an de majo 2005. La plej grandan meriton je la ekesto de la statuto de ĈEJ havas Tomáš, kiu sindediĉe disponigis sian konon kaj sperton pri la jura fako kaj tiel plej grave kontribuis al la rapida kaj glata procezo de la registriĝo.

La 1-a ĝenerala asembleo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo kunvenis la 18-an de junio 2005 je la 14-a horo sur montopinto de Granda Ĉantorio ĉe la ĉeĥa-pola landlimo, okaze de tradicia pola-ĉeĥa-slovaka esperantista supreniro kaj renkontiĝo. La kunvenon prezidis Dáša, prezidantino de la prepara komitato. Dum la kunveno iĝis aprobitaj jarraporto de la prepara komitato, mallongaj raportoj de ties membroj kaj agadplano por la venonta periodo. Okazis ankaŭ elekto de la nova, unua ordinara estraro de la asocio.

La celoj de la prepara komitato estis precipe fondi la civitanan asocion, varbi por ĝi membrojn kaj okazigi ĝian ĝeneralan asembleon. Tamen oni ankaŭ samtempe flanke laboris pri aliaj aferoj, kies plejmulto estas daŭrigenda en la estonteco kaj tial menciita en la aprobita agadplano. Inter ili troviĝas la sekvaj atingoj:

  1. Kreiĝis aparta retpaĝaro informanta pri la agado de la asocio. Ĝi troviĝas ĉe adreso http://www.esperanto.cz/cxej/, baziĝas ĉe la viki-sistemo, ĝia enhavo estas malfermita al la ĝenerala publiko kaj redaktebla de la asocia membraro. La kreinto kaj prizorganto de la retpaĝaro estas Marek.
  2. Komenciĝis laboro cele al mallong- kaj mezlongtempa instruado de esperanto en kelkaj lernejoj (Brno-Komín, Uherské Hradiště) kaj okazis apartaj kursoj (Praha).
  3. Okazis kampanjo cele al partoprenigo de membroj de ĈEJ ĉe la 61-a Internacia Junulara Kongreso okazonta komence de aŭgusto 2005 en Zakopane, Pollando. Je la tago de la kunveno de la 1-a ĝenerala asembleo estis al la kongreso aliĝintaj aŭ baldaŭ aliĝontaj 5 ĉeĥoj, el kiuj 4 estas membroj de ĈEJ.
  4. Du membroj partoprenis trejnseminarion de E@I okazintan inter la 4-a kaj 11-a de junio 2005 en Partizánske, Slovakio. Tamen pro la laŭjura neekzisto de ĈEJ en la tempo de la prepariĝo de la seminario, la membroj ĉeestis ĝin kiel formalaj reprezentantoj de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio.
  5. Disvolviĝis kunlaboro kun Pola Esperanto-Junularo kiel organizanto de la 61-a Internacia Junulara Kongreso. Membroj de ĈEJ kontribuos al la programo de la kongreso per diversaj kontribuoj kaj unu membro eĉ engaĝiĝis kiel ano de la Loka Kongresa Komitato kaj respondecos pri parto de la kongresa programo.
  6. Daŭris kunlaboro kun E@I, la interreta faka sekcio de TEJO, precipe pri tradukado de la retpaĝaro lernu! en la ĉeĥan lingvon, prizorgata fare de unu membro de ĈEJ.
  7. Unu membro kontaktiĝis kun la Pi-klubo en Vieno kaj komencis agadon cele al oficiala enkonduko de esperanto en la agadon de tiu klubo kaj disvastigado de informoj pri la klubo kaj pri la numero pi inter la tutmonda esperantistaro.
  8. Komenciĝis kunlaboro kun la Infana kantĥoro Esperanto en Uherský Brod. La kantĥoro estas gvidata fare de kvinopo da mez- kaj altlernejaninoj kaj la infanoj kantas en la ĉeĥa kaj aliaj lingvoj. La nomon Esperanto ili elektis por si hazarde, sed favoras proponitan kunlaboron kun ĈEJ. La 1-an de aprilo 2005 unu membro de ĈEJ partoprenis kiel honora gasto la printempan koncerton de la ĥoro, kiu rezulte de la antaŭ kunlaboro sukcese kantis kadre de la koncerta programo ankaŭ propre elektitan esperantan kanton Pasintaj tagoj de R. BURNS kaj A. MOTTEAU. La koncerton ĉeestis ankaŭ urbestro de Uherský Brod kaj antaŭ la kanto oni koncize paroletis pri la lingvo Esperanto.
  9. Konfirmiĝis amikaj rilatoj inter ĈEJ kaj la Ĉeĥa-Esperanto Asocio, kies estraro bonvenigas revigliĝon de la ĉeĥa esperantista junularo kaj ne kontraŭas la koncepton de memstara junulara esperantista organizo en Ĉeĥio.
  10. Aperis unuaj provoj disvastigi informojn pri esperanto en ĉeĥlingvaj amaskomunikiloj.

 


 

 

Sur montopinto de Granda Ĉantorio, la 18-an de junio 2005


Personaj iloj