Jarraporto de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Alidirektita el Jarraporto de ĈEJ/20060708)
Notu: Tio ĉi estas la plej aktuala ekzistanta versio de la dokumento. Se ekzistas antaŭaj versioj, ili troviĝas en la arĥivo.

Česká esperantská mládež • Ĉeĥa Esperanto-Junularo

Jarraporto por la periodo ekde 2005-06-18 ĝis 2006-07-08

La raporton proponas: Dagmar CHVÁTALOVÁ, prezidantino de la komitato
La raporton verkis: Marek BLAHUŠ, vicprezidanto de la komitato

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĉeĥlingve Česká esperantská mládež) estas civitana asocio fondita surbaze de la ĉeĥa leĝo pri unuiĝado de civitanoj no. 83/1990 Sb. kiel jura persono. La statuton de la asocio (kiu estas publikigita ĉe la retpaĝaro de la asocio) aprobis la Ministerio de internaj aferoj de Ĉeĥa respubliko la 16-an de majo 2005 kaj asignis al la organizo IČ-identigilon de 27001016.

La junulara esperantista movado en Ĉeĥio havas longan historion. Jam en 1966, do tri jarojn antaŭ la fondiĝo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio (ĈEA), aktivis en Prago pli ol dudeko de junaj geesperantistoj, kiuj dum tiu jaro spertiĝis partopreninte kelkajn internaciajn aranĝojn kaj tuj la sekvan jaron, en 1967, okazigis en kampadejo Turyň en Jílové apud Prago sukcesan Internacian Junularan Esperanto-Seminarion, kiu por 8 tagoj kunigis ĉirkaŭ kvardek gejunulojn el 11 landoj. Laŭ la tiutempa raportinto pri la aranĝo, ĝi helpis al la partoprenintoj ekkoni Ĉeĥoslovakion, kiu ĝuste tiam fariĝis nova celo por turistoj, kaj efektive envicigis la ĉeĥoslovakan junularan esperanto-movadon en internacian forumon. Laŭ ĉi ĉio denove montriĝas, ke junularo ĉiam ludis gravan rolon en nia esperanto-movado, ne nur komence en la pioniraj tempoj. Kaj plej grave: se oni komparas tiun ĉi rapidan pozitivan evoluon de la 1960-aj jaroj, oni povas rimarki multajn paralelaĵojn kun la junulara esperantista asocio refondita komence de la 21-a jarcento, nome la civitana asocio Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ), kiu ĵus finis unuan jaron de sia ekzistado.

La unua Jarraporto de ĈEJ, aprobita la 18-an de junio 2005 dum la fondanta ĝenerala asembleo sur montopinto de Granda Ĉantorio, resumas la kelkmonatan penadon de triopo de ĉeĥaj studentoj, kiu finiĝis per ekesto de jure memstara civitana asocio kun celo unuigi kaj kunlaborigi en ĝi ĉiujn junajn esperantistojn en Ĉeĥio. Tiu ĉi dokumento estas jam la dua Jarroporto de ĈEJ kaj daŭrigas la unuan per priskribo de ĉiuj gravaj eventoj, kiuj dum tiuj pasintaj 13 monatoj unu post la alia efektivigadis la planojn foje sur Ĉantorio starigitajn kaj transformadis la difinitajn ideojn en konkretajn rezultojn. Grava fonto de informoj por ekesto de ĉi tiu jarraporto estis ĈEJ aktivas, la iam spontanee ekestinta regula rubriko pri ĉeĥa junulara movado ene de la retpoŝta informilo ĈEA-retkomunikoj, poste fariĝinta la oficiala organo de ĈEJ.

Post la fondanta ĝenerala asembleo fine de junio 2005, la unua grava aranĝo en kiu engaĝiĝis la nove revigliĝinta Ĉeĥa Esperanto-Junularo fariĝis la 61-a Internacia Junulara Kongreso de TEJO okazinta komence de aŭgusto en Zakopane, Pollando. Ĝi kunvenigis nekutime altan nombron de ĉeestintoj (preskaŭ 500) kaj samtempe post pluraj jaroj spertis denove signifan nombron de partoprenantoj en Ĉeĥio, al kio helpis ankaŭ la oportuna geografia proksimeco de la kongresurbo. La kongreson partoprenis 6 ĉeĥoj, membroj de ĈEJ, kiuj tre taŭge helpis tie al revidebliĝo de ĉeĥa junulara movado en la internacia scenejo, establis novajn kunlaborajn kontaktojn kaj interalie sukcese prezentis Ĉeĥion dum la kultura kaj lingva festivalo okazinta kadre de la kongresa programo. Grava okazo estis ankaŭ la nomumiĝo de Marek BLAHUŠ kiel komitatano A de TEJO por Ĉeĥio - posteno vaka dum pluraj antaŭaj jaroj. Pri la ĉeĥa partopreno ĉe la 61-a IJK verkis raporton Daniel MRÁZEK kaj lia raporto pri la kongreso per okuloj de unuafoja partoprenanto publikiĝis eĉ internacie en la revuo TEJO Tutmonde (2005:5), la organo de TEJO.

(daŭrigota)

 


 

 

En Velehrad, la 8-an de julio 2006


Personaj iloj