Kluboj de ĈEJ/Brno

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Česky: Brněnský klub České esperantské mládeže sdružuje mladé sympatizanty esperanta soustředěné v oblasti Brna (http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno), druhého největšího města České republiky, ve kterém má esperanto tradici již od roku 1901. Všeobecné informace a kontakty naleznete na stránce o klubech ĈEJ nebo pište na cxej-brno@blahus.cz (mailto:cxej-brno@blahus.cz).

Esperanto: La Brna klubo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo kunigas junajn simpatiantojn de esperanto koncentriĝantaj ĉirkaŭ Brno (http://eo.wikipedia.org/wiki/Brno), la dua plej granda urbo de Ĉeĥio, en kiu esperanto havas tradicion jam ekde la jaro 1901. Ĝeneralajn informojn pri la klubo kaj kontakton vidu ĉe la paĝo pri kluboj de ĈEJ aŭ skribu al cxej-brno@blahus.cz (mailto:cxej-brno@blahus.cz).

Historio de la Brna klubo de ĈEJ

 • 2005-09-19 Marek Blahuš, tiama vicprezidanto de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, ekstudas en Brno ĉe la Fakultato de informadiko de la Masaryk-Universitato (http://eo.wikipedia.org/wiki/Masaryk-Universitato). Samtempe li komencas ĉeestadi en la Pedagogia fakultato dusemestran ĉeĥlingvan kurson de esperanto (kvankam li jam bone regas la lingvon) kaj unusemestran, en esperanto instruatan studobjekton Klerigkibernetiko, kiujn okazigas tie Josef Vojáček.
 • 2005-09-21 Marek Blahuš unuafoje ĉeestas kunvenon de la Esperantista klubo en Brno (http://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantista_klubo_en_Brno) kaj la Societo por la internacia lingvo Esperanto en Brno. Tie li konatiĝas kun ĝia tiam unusola aktiva juna membro, Mirek Hruška.
 • 2005-10-05 Okaze de temo "Brána esperanta otevřená" (Pordego de esperanto malfermita) ĉeestis la kunvenon de la Esperantista klubo en Brno krom Marek Blahuš kaj Mirek Hruška ankaŭ du pliaj junuloj, kiuj studas, resp. vivas en Brno - Pavel Hrdlička kaj David Červinka. Post la kunveno Marek kaj Pavel daŭrigis interkonatiĝon kaj debaton pri esperanto en restoracio apud Žerotínovo náměstí.
 • 2005-11-12 Post estrarkunsido de ĈEA en Brno okazis vespere en picejo Cafe Pizzeria City, Běhounská 15, eta renkontiĝo de ĈEJ, kiun ĉeestis 7 precipe junaj esperantistoj - krom la lokaj junuloj Marek, Mirek kaj Pavel ankaŭ loka esperantisto Miroslav Malovec, junaj partoprenintoj de la estrarkunsido Dáša Chvátalová (tiama prezidantino de ĈEJ) kaj Míra Vaněk kaj ankaŭ Honza Urbánek, kiu tiutempe gastis ĉe Marek.
 • 2005-12-01 Marek Blahuš prelegis en la kurso de esperanto en la Pedagogia fakultato al la ĉeestantaj studentoj pri la temo "Esperanto pro mladé lidi" (Esperanto por junuloj), akompanata de memfarita prezento en PowerPoint
 • 2005-12-07 Ekde 20:00 estis en restoracio Pod Špilberkem, Husova 13, okazonta "celobrněnské setkání mladých esperantistů" (tutbrna renkontiĝo de junaj esperantistoj), al kiu oni invitis retpoŝte kaj paperpoŝte ĉirkaŭ 30 junajn homojn el Brno kaj proksima ĉirkaŭaĵo, kiuj foje montris intereson pri esperanto, kaj ankaŭ la studentojn de la universita kurso. Tamen, krom la kelkaj jam aktivemaj gejunuloj alvenis neniu alia, kaj tiel evidentiĝis, ke tiutempe ne ekzistis, ĉefe inter la iamaj interesiĝantoj pri esperanto, emo pri komuna fizikĉeesta kluba aktivado - nenio pli, nenio malpli.
 • 2005-12-09/12 Marek Blahuš reprezentis la esperantistojn de Brno en la semajnfina solenaĵo okaze de la centjariĝo de esperanto-klubo en la ĝemela urbo Stuttgart en Germanio. La brna klubo elektis lin kiel sian reprezentanton kaj la vojaĝon kaj ĉeeston finance subvenciis la esperantistoj de Stuttgart. Ekzistas rete legebla raporto pri la vojaĝo (http://esperanto.blahus.cz/verkoj/stuttgart2005.htm).
 • 2006-04-11 Posttagmeze haltis en Brno por kelkaj horoj juna aŭstra esperantisto kaj prezidanto de Aŭstra Esperanto-Junularo Gregor Hinker, kiu veturis trajne el Vieno por viziti okaze de pasko sian fratinon kiu tiam staĝis en Litovio. En Brno li estis akceptita de Marek kaj Mirek, kiuj gvidis lin tra la urbo, helpis aĉeti trajnbiletojn kaj ŝanĝi monon kaj antaŭ foriro ankoraŭ refreŝiĝis kun li en kafejo Caffé Tripoli ĉe Špalíček apud Zelný trh.
 • 2006-07-01 Delegacio de du junuloj el Brno (Marek kaj Mirek) reprezentis Ĉeĥion dum unutaga aranĝo NeVeRe (Neformala Viena Renkontiĝo) kiu okazis en Vieno kaj kunvenigis 19 precipe junajn esperantistojn el Aŭstrio, Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario. Vieno estas ĝemela urbo de Brno, kvankam dume nur la junularo tenas esperantistajn konaktojn. Surloke la renkontiĝon ĉeforganizis Gregor Hinker, kiu antaŭ kelkaj monatoj estis akceptita de la junularo haltante en Brno. Ekzistas rete legebla raportaĵo de NeVeRe 2006. Kunlige kun tiu ĉi aranĝo la partoprenantaj brnanoj decidis unuafoje difini sin kiel reprezentantojn de la Brna klubo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.
 • 2006-07-06/07 Marek kaj Mirek gastis en la Somera Esperanto-Tendaro (http://www.set-lancov.cz/) en Lančov, kie esperanto estas instruata flanke de kelkaj aliaj fremdlingvoj. Posttagmeze Marek prelegis al ĉiuj tendaranoj kadre de la komuna ĉiutaga esperanto-duonhoro pri siaj spertoj kun esperanto kaj ĝia utiligado en vojaĝado kaj internacia komunikado.
 • 2006-10-04 Juna esperantistino Aline le Masson el Bretonio en Francio, kiu komencis lerni esperanton nur antaŭ 2,5 monatoj kaj kies unua esperanto-aranĝo estis tuj antaŭe PSKK en Lokeren, kunvenis kun Marek en Brno, kie ŝi tiam loĝis ĉe siaj amikoj - ĉeĥaj gastigantoj de Hospitality Club - kadre de sia kelksemajna vojaĝo tra Ĉeĥio kaj Slovakio. Posttagmeze okazis promeno tra la urbo kaj babilado, vespere Aline gastis en la kunveno de la Esperantista klubo de Brno en la klubejo ĉe strato Starobrněnská. Aparte interesis, ke ŝi ĵus finstudis en Rennes, kiu estas ĝemela urbo de Brno. Ekzistas rete legebla taglibra enskribo pri la vizito (http://blahma.livejournal.com/17381.html).
 • 2006-10-19 Okaze de ĉeesto de la franca juna komencantino Aline le Masson, kun kiu Marek renkontiĝis persone jam antaŭ kelkaj tagoj, okazigis por ŝi la Brna klubo de ĈEJ ĉi-tage ekde 20:00 en picejo Cafe Pizzeria City, Běhounská 15, renkontiĝon kun la lokaj junaj simpatiantoj de esperanto. La renkontiĝon ĉeestis sume 9 personoj - krom Aline temis fakte nur pri knaboj, el kiuj plejmultaj estis studentoj en Brno kiuj tamen venas el diversaj aliaj lokoj. Oni kunvokis ilin retpoŝte el inter ĉirkaŭ 15 homoj, kiuj preskaŭ ĉiuj iel reagis al la alvoko, kvankam kelkaj ne venis. Temas plejparte pri komencantoj aŭ eĉ nur komencontoj (t.e. interesiĝantoj) pri esperanto, el kiuj multaj ekestis pro rekta influo de Marek en Brno dum la pasintaj monatoj. Kompare kun la antaŭa, nesukcesa provo evidentiĝas, ke se oni volas aktivigi lokan junularan esperanto-grupon, pli indas bazi ĉe novuloj ol iamaj interesiĝantoj pri esperanto. Rete estas rigardebla fotografaĵo de la renkontiĝo (http://esperanto.blahus.cz/fotoj/aline_en_brno/kun_junularo.jpg).
 • 2007 kaj poste Okazadis vigla aktivado de la klubo, laŭokaze priskribata en ĈEJ aktivas, la organo de ĈEJ. Iam eble oni verkos pli detale pri ĝi ankaŭ ĉi tie.
Personaj iloj