Kluboj de ĈEJ/Brno/Raportoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi aŭ okupiĝas pri internaj aferoj de ĈEJ, aŭ ni bedaŭrinde ĝis nun ne sukcesis traduki ĝin.

Na této stránce jsou shromážďovány měsíční zprávy o aktivitě Brněnského klubu České esperantské mládeže. Jejich cílem je pravidelně podávat stručné informace o dění v klubu a tak přiblížit jeho aktivity ostatním zájemcům - zájemcům o místní esperantské aktivity, členům ĈEJ z jiných míst, ostatním existujícím klubům ĈEJ, vedení ĈEJ apod. Máte-li ke zde popsané činnosti klubu nějaký dotaz, obraťte se na zadavatele těchto měsíčních zpráv.

Přehled

Zadavatel měsíčních zpráv klubu je: Marek BLAHUŠ

Enhavo

2007

Říjen 2007

 • 10.10. proběhlo "tajné slavnostní odhalení esperantského kamene v Brně" poblíž hradu Špilberk, kterého se zúčastnilo 7 členů klubu
 • o víkendu 19.-21.10. navštívili Marek Blahuš a Miroslav Malovec (čestný člen ĈEJ) partnerské město Vídeň, kde se zúčastnili kolokvia o esperantských knihovnách a Marek se poté ještě 21.10. setkal se zástupci místní esperantské mládeže, se kterou bylo mj. předběžně dohodnuto setkání pro mladé Čechy, Rakušany a Slováky 15.3.2008 v Brně
 • Mirek Hruška se v neděli 21.10. setkal v Brně s Alexandrem Simonovem a prezentoval mu výsledky esperantské cesty na Ukrajinu, s jejíž organizací nám on také pomáhal

Září 2007

 • Marek Blahuš a Karol Rydlo přednášeli 13.9. na Gymnáziu v Uherském Hradišti o uskutečněné esperantské cestě na Ukrajinu
 • v rámci společné měsíční schůze Společnosti pro mezinárodní jazyk esperanto a brněnského esperantského klubu ĈEA proběhla 19.9. v Brně přednáška o esperantské cestě na Ukrajinu, které se zúčastnilo 5 přednášejících (Marek Blahuš, Jiří Galuška, Miroslav Hruška, Andrej Repiský, Karol Rydlo), 11 místních esperantistů a 12 hostů, pozvaných osobně či prostřednictvím internetové vývěsky MU
 • přidal se nový člen - od 21.9. studuje v Brně na FIT VUT stávající člen ĈEJ Aleš Tomeček, původem z Českých Budějovic
 • Marek Blahuš udržoval kontakt s Josefem Vojáčkem, učitelem esperanta na MU a čestným členem ĈEJ, ohledně organizace nového začátku kurzu, který si nakonec zapsalo 74 studentů

Srpen 2007

 • 9.8. se čtyři členové klubu setkali s Paulínou Kožuchovou, členkou SKEJ z Bratislavy, která toho dne navštívila Brno
 • 20.8. proběhlo setkání s polskou esperantistkou (Katarzyna Tempczyk) a členem ĈEJ a jejího pražského klubu z Fulneku (Petr Adam Dohnálek), kteří před tím společně navštívili okolí Bratislavy
 • Katarzyna Tempczyk, která se po dobu dvou týdnů účastnila semináře pořádaného FF MU, navštívila s Andrejem Repiským různá místa a akce v Brně (kasematy, přehrada, divadelní představení festivalu "Na prknech, dlažbě a trávě", hospoda) a jednou se setkali také s Alexandrem Simonovem, ukrajinským esperantistou z Kyjeva t.č. žijícím v Brně

Červenec 2007

 • uskutečnění esperantské cesty členů ĈEJ a SKEJ na Ukrajinu (jádro tvořili 3 členové klubu)
 • Mirek Hruška s kamarádem Janem Chmelíčkem navštívili o víkendu 16.-19.7. polskou Osvětim (Pasporta Servo) a Krakov (návštěva u Adama Wilkuse a Markéty Tříškové, členky ĈEJ)
 • komunikace o zajištění přenocování v Brně s po Evropě cestujícím Belgičanem (Ben Indestege), maďarskou rodinou jedoucí do Moravských Budějovic (Kálmánné Gát Klára), mladým krakovským esperantistou a jeho neesperantským kamarádem (Robert Szymański), francouzským cyklistou cestujícím napříč Evropy (Thomas Ailleret)
 • naplánování přijetí polské esperantistky (Katarzyna Tempczyk) a člena ĈEJ z Fulneku (Petr Adam Dohnálek) v průběhu měsíce srpna
 • přistěhoval se nový člen - od poloviny července pracuje a bydlí v Brně člen SKEJ Andrej Repiský
 • nekonala se žádná setkání
Personaj iloj