Kluboj de ĈEJ/Praha/Raportoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi aŭ okupiĝas pri internaj aferoj de ĈEJ, aŭ ni bedaŭrinde ĝis nun ne sukcesis traduki ĝin.

Na této stránce jsou shromážďovány měsíční zprávy o aktivitě Pražského klubu České esperantské mládeže. Jejich cílem je pravidelně podávat stručné informace o dění v klubu a tak přiblížit jeho aktivity ostatním zájemcům - zájemcům o místní esperantské aktivity, členům ĈEJ z jiných míst, ostatním existujícím klubům ĈEJ, vedení ĈEJ apod. Máte-li ke zde popsané činnosti klubu nějaký dotaz, obraťte se na zadavatele těchto měsíčních zpráv.

Přehled

Zadavatel měsíčních zpráv klubu je: Tomáš BŘICHÁČEK

Enhavo

2007

Listopad 2007

7. listopadu začal pod vedením Dana Mrázka další turnus našeho kurzu Esperanto u piva. Setkání se konají každou středu od 18 hod. v restauraci Stará celnice.

9. Listopadu Tomáš Břicháček spolu s Dášou Chvátalovou měli na veletrhu Expolingua přednášku na téma Esperanto na cestách.

19. listopadu odvysílal Český rozhlas 2 pořad, na kterém se podílel Dan Mrázek, ve kterém se hovořilo o esperantu.

Říjen 2007

5. října proběhla v restauraci Stará celnice na Výtoni první poprázdninová schůzka klubu. Diskutovalo se o prázdninových e-zážitcích (např. Tomáš: Ukrajina, Dan: Arkones), o Esperantu u piva apod.

26. a 27. října se dva členové klubu účastnili setkání a valné hromady ĈEJ ve Světlé nad Sázavou.

Září 2007

Srpen 2007

1. srpna jsme v Praze přivítali italského esperantistu Massimiliana z Pisy s jeho manželkou. Několik z nás s ním bylo na večeři.

Červenec 2007

Základní aktivita:

  • kompletní přestavba našich internetových stránek (hotová k dnešnímu dni asi z 50%)
  • rekonstrukce a rozšíření stránky s esperantskými odkazy - nová stránka DISVOJIĜO
    >>>>> vše k vidění na http://www.esperanto-praha.net/
  • komunikace s jedním italským esperantistou ohledně hledání krátkodobé práce v Praze pro jeho kamaráda
  • schůze nebyly
Personaj iloj