Kursoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke partoj de tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi estas precipe celata al ĉeĥlingvaj homoj, tial ankaŭ kelkaj de la prezentitaj informoj povas esti utilaj nur el la ĉeĥa vidpunkto.
Enhavo

Interaktivní kurzy • Interaktivaj kursoj

 • Lernu! (REKOMENDATA • DOPORUČUJEME)
  • internetový portál pro výuku esperanta a o esperantu
  • bezplatný a plně dostupný i v češtině
  • kurzy, pomůcky, cvičení, diskuzní fóra
  • otevřít • malfermi (http://www.lernu.net/lernu.php?lingvo=cs)

Učebnice • Lernolibroj

 • Nová stručná učebnice na stránkách pražského klubu esperantské mládeže (Tomáš Břicháček) (REKOMENDATA • DOPORUČUJEME) > otevřít • malfermi (http://www.esperanto-praha.net/lerno.htm)

Účastnické kurzy • Ĉeestaj kursoj

 • Masarykova univerzita v Brně
  • volitelný dvousemestrální kurz esperanta - vede Ing. Josef VOJÁČEK (http://www.ped.muni.cz/winf/staff/Vojacek_josef/persona_prezentado/default.htm).
 • Gymnázium Uherské Hradiště
  • rychlokurz esperanta pro studenty a další zájemce v posledních červnových dnech - pořádá a informace poskytne Marek BLAHUŠ
 • Gymnázium Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi
 • Základní škola v Okříškách u Třebíče
  • dětský esperantský kroužek - vede dr. Kamila BÁRTLOVÁ > informace (http://www.okrisky.cz/vismo/o_utvar.asp?d=11&u=10977&id_org=10977&id_u=8117&p1=&p2=&p3=)fotografie (http://www.clavis.cz/starto/okrisky.htm)
 • Základní škola v Brandýse nad Orlicí
  • dětský esperantský kroužek - vede Zdenka NOVOTNÁ (mailto:zdenka-novotna@quick.cz), předsedkyně klubu v České Třebové
 • Základní škola v Ratíškovicích
 • Letní esperantský tábor v Lančově u Vranovské přehrady
  • tradiční letní tábor s kurzy esperanta i dalších jazyků - pořádá Klub esperantistů Theodora Kiliana v Třebíči > informace (http://www.set-lancov.cz/)

Další možnosti

Kromě výše zmiňovaných kurzů vám možnost seznámit se nějakou formou s esperantem mohou po dohodě bezplatně nabídnout přímo někteří členové České esperantské mládeže v místech svého bydliště. V současné době jsme schopní poskytnout takovéto služby v Praze, v Brně, v Liberci, v Pardubicích, v Českých Budějovicích, v Uherském Hradišti a ve Světlé nad Sázavou. Pro získání kontaktu na člověka v některém z těchto měst jednoduše požádejte Českou esperantskou mládež na e-mailu cxej@blahus.cz (mailto:cxej@blahus.cz).

Personaj iloj