Lančov:Oběžník 3

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Klub esperanta a jiných světových jazyků Theodora Kiliana ul. Esperantistů 3, 674 01 Třebíč, tel.: 568 850 196 IČO: 67006281, DIČ: 330-67006281, Bank. spojení GE Money Bank a.s. č.ú. 6401502-754/0600


Oběžník Květen 2006

- Výroční členská schůze dne 31. března 2006 se konala za účasti 21 členů. Nejvzdálenějším účastníkem schůze byl jeden z doživotních členů ČES a našeho klubu Ing. Miroslav Hlaváč z Plzně.

- V roce 2005 bylo v našem klubu registrováno 55 osob dospělých a 73 dětí.

- Esperantský kroužek při Základní škole v Okřížkách pod vedením prof. PhDr. Kamily Bártlové pracuje letos již 10 let. Za podporu v jeho práci patří dík celému vedení školy a zvláště pak řediteli Paedr. J. Velcovi.

- VČS pověřila výbor přiložit několika členům, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek, složenku.

- Žádáme všechny členy o pomoc s propagací Letního esperantského tábora 2006. K tomu účelu přikládáme propagační letáček s přihláškou.

- V Letním esperantském táboře jsme schopni zaměstnat zájemce z řad našich členů jako učitele esperanta, angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, dále jako vedoucí oddílů, praktikanty, zdravotníky, pracovníky v kuchyni.

- Vedoucí výstavby sociálního zařízení v Letním esperantském táboře, náš člen Vlastimil Vojtěch, slíbil dohotovení výstavby do zahájení tábora.

- Díky členu výboru s-anu Bohumilu Dvořákovi je náš klubový dům připraven sloužit veřejnosti k ubytování.

- I naši klubovnu pronajímáme na drobné akce veřejnosti - různá setkání, večírky apod.

- Na 2. červnový víkend od pátku 9. do neděle 11. června se sejdeme v LET Lančov na brigádě. Zveme i naše členy mládežníky z bližšího okolí. Abychom mohli zajistit stravu, mailuje prosím na adresu podhradska@volny.cz, případně volejte nebo faxujte na tel. číslo 568 841 909 - Sittauer, pokud možno večer a nejpozději do 4. června!

- Našim členům a jejich přátelům, oldskautům a oldskautkám nabízíme v době tábora od 2. července do 12. srpna týdenní rekreaci za Kč 1000,- za osobu. Strava 5x denně. Možnost koupání, projížďky na lodičkách, návštěvy zámku Vranov n. Dyjí, přehradní hráze, hradu Bítova, zříceniny hradu Corštýna, procházka Národním parkem Podyjí až do rakouského Hardegu. Autem nebo na kolech možnost návštěvy dalších obcí a měst v nedalekém Rakousku. Autobusem lze navštívit Znojmo s jeho podzemím, rotundu z doby říše Velkomoravské a další pamětihodnosti.

Pavel Sittauer, předseda za Výbor klubu


1. běh 15, 2. běh 10, 3. běh 9 Nezmění-li se stav přihlášených do 14 dnů, asi 3. běh zrušíme!

Personaj iloj