Lančov:Oběžník našim mladým členům

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Hlavní strana

image006.jpg

Oběžník našim mladým členům!
1. Letní esperantský tábor 2005.

 • 1. běh: 66 osob - E-9, A-34, N-4.
 • 2. běh: 51 osob, E-3, N-9, A-24, nz-3
 • 3. běh: 78 osob - E-7, N-3, A-15, šach.-46, nz.-6, setkání - 37 osob.

2. dne 8.11.05 rozhodl výbor, že 54 roč.LET v r. 06 uskuteční ve 3. bězích:

 • 1. běh. od 2.-15.7.2006,
 • 2. běh od 16.-29.7.2006,
 • 3. běh: 30.7.-12.8.2006
 • Setkání bývalých účastníků v době 11.-13.8.2006

Výbor Klubu schválil konání LET za příslib mladých členů, že pomohou s náborem táborníků. Nebude-li dostatek přihlášených do konce května, provede výbor EK všemi dostupnými prostředky nábor na rekreaci.

3. Dále výbor schválil:

 • a) Každý z mladých členů, který se letos přihlásil za člena Klubu, bude mít slevu z táborového poplatku Kč 200,-.
 • b) Za každého nově získaného táborníka získá další slevu v hodnotě Kč 50,-
 • c) Podaří-li se našemu členu nasměrovat třídní výlet na konci školního roku do našeho zařízení, odpočítá si z táborového poplatku své osobní náklady na výlet + dalších 50,- Kč.
 • d) Získá-li rodiče či známé na obsazení jedné chatky během rekreace, odepíše si z táborového poplatku dalších 100 Kč.

4. Z řad našich členů, kteří vícekrát navštívili náš tábor, cítí se schopnými a dosáhnou 16 let, budeme vybírat praktikanty, později vedoucí, příp. i učitele.

5. V měsících květnu, případně červnu, vyhlásíme o víkendech pro členy z bližšího okolí brigády na úklid tábořiště a jeho přípravu na sezonu. Z bližšího okolí proto, že nejsme schopni hradit cestovné. Pro předem přihlášené zajistíme stravování. Vašim příp. kamarádům-brigádníkům jsme schopni dát slevu z táborového poplatku podle vykonané práce.

6. V říjnu byly ukončeny dokončovací práce na přestavbě sociálního zařízení. Byla vypuštěna voda z celého vodovodního řádu, aby nezamrzla v potrubí. Střechu a omítky nových WC dokončíme koncem března.

7. Přestavba sociálního zařízení stála zatím cca 400 tisíc Kč. Finanční prostředky zapůjčili naši členové z Prahy. Na dostavbu, na získání dalších prostředků, byla v esp. časopisu Starto vypsána sbírka LET Lančov. Zatím se sešlo téměř 50 000 Kč. Dárcům moc a moc děkujeme! Máte-li někdo možnost získat sponzora, který by si darovanou částku mohl odepsat z daní, může ji zaslat na náš účet u banky GE Money a.s. č.ú. 6401502-754/0600, variabilní symbol 115.

8. Přípravný výbor pro LET se sejde v sobotu dne 10. 12. v 9 hodin v naší klubovně v Třebíči na ul. Esperantistů č. 3. Připravíme do tisku přihl. na LET, schválíme termíny brigád apod.

9. Při ZŠ v Okříškách pod vedením prof. Dr. Kamily Bártlové pracuje již 10 let esperantský kroužek. Má družbu a koresponduje hlavně s Francií. Jeho členové získali ve výtvarných soutěžích již mnoho cen.

image004.jpg

10. Více než 2300 lidí z 62 zemí světa se domluvilo bez tlumočníků na 90. světovém kongresu ve Vilniusu na Litvě ve dnech 23.-30.7.05.

Výbor klubu

Personaj iloj