Listo de eventoj kaj renkontiĝoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.


Atentu: Ĉi tiu paĝo ne plu estas aktualigata. Iuj informoj povas esti ne plu validaj.
Pozor: Tato stránka již není aktualizována. Některé informace už nemusejí být platné.

Esperante

Tiu ĉi paĝo listigas aktualajn eventojn kaj renkontiĝojn kaj en Ĉeĥio kaj proksime eksterlande. Speciale indikitaj estas tiuj, kiujn intencas partopreni ankaŭ membro(j) de nia junularo. La listo estas laŭnecese ĝisdatigita. Oni instigas ĉiun membron, ke ŝli sekvu ĝin kaj kuraĝe partoprenu aranĝojn laŭ sia tempo- kaj financeblecoj. Se vi eĉ nur pripensas partoprenon ĉe iu aranĝo, bonvolu sciigi la aliajn homojn. Necesas nur ensaluti kaj redaktante tiun ĉi paĝon skribi pri tio sub la informo pri la koncerna aranĝo. Ankaŭ se vi konas pri interesa aranĝo esperantista, kiu mankas ĉi tie, vi estas kuraĝigita aldoni ĝin en la liston.

Eksplikoj

 • Aranĝoj estas ordigitaj ĥronologie de la plej aktualaj kaj disdivigitaj laŭmonate.
 • Pri aranĝo oni povas trovi la jenajn informojn:
  • Kiam ĝi okazas (formato jaro-monato-tago aŭ jaro-monato-komenco/fino)
  • Kie ĝi okazas
  • Pri Kio temas
  • Kiel oni povas akiri pli da informoj aŭ aliĝi

Česky

Tato stránka obsahuje seznam aktuálních událostí a setkání v Česku i blízko v zahraničí. Speciálně označené jsou ty, kterých se chystají zúčastnit někteří členové naší mládeže. Tento seznam je podle potřeby aktualizován. Všechny členy pobízíme k tomu, aby jej sledovali a odvázně se účastnili akcí podle svých časových a finančních možností. Pokud třeba i jen uvažujete zúčastnit se některé z akcí, dejte o tom prosím vědět ostatním. Stačí se jen přihlásit a editací této stránky o tom napsat pod informaci o příslušné akci. Také pokud víte o zajímavé esperantské akci, která zde chybí, vyzýváme vás k tomu, abyste ji do seznamu přidali.

Vysvětlivky

 • Akce jsou řazeny chronologicky od nejaktuálnějších a rozděleny podle měsíců.
 • O akci lze nálezt následující informace:
  • Kiam = Kdy se koná (formát rok-měsíc-den či rok-měsíc-začátek/konec)
  • Kie = Kde se koná
  • Kio = O Co se jedná
  • Kiel = Jak lze získat více informací či se přihlásit

Junio 2005

TREP (Turisma Renkontiĝo en Plasy)

Kiam: 2005-06-09/12
Kie: Plasy (distrikto Plzeň-sever)
Kiel: Esperantoplzen@centrum.cz (mailto:Esperantoplzen@centrum.cz)

Esperanto-renkontiĝo en Lanškroun

Kiam: 2005-06-18
Kie: Lanškroun (distrikto Ústí nad Orlicí)
Kiel: Libuše DVOŘÁKOVÁ (mailto:dvorakovalibuse@quick.cz)

Ĉeĥa-Pola-Slovaka supreniro al Czantoria
kaj La 1-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

Kiam: 2005-06-18/19
Kie: monto Ĉantorio - ĉeĥe Velká Čantoryje, pole Czantoria (distrikto Frýdek-Místek, sur ĉeĥa-pola landlimo)
Kiel: invito kaj detaloj en aparta artikolo 1-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

Oni planas organizi komunan vojaĝon ĉi tien. La respondeculo estas Marek BLAHUŠ.
Mi planas partopreni tiun ĉi aranĝon. Marek BLAHUŠ

Julio 2005

SET (Somera Esperanto-Tendaro en Lančov)

Kiam: la 1-a etapo 2005-07-03/16, la 2-a etapo 2005-07-17/30, la 3-a etapo 2005-07/31-08/13
Kie: Lančov (distrikto Znojmo)
Kiel: esperanto.trebic@volny.cz (mailto:esperanto.trebic@volny.cz). Retpaĝaro (http://members.chello.cz/malovec/Lancov.htm)

17-a Ekumena Kongreso 2005

Kiam: 2005-07-16/23
Kie: Piliscsaba, Hungario
Kio: 58-a kongreso de IKUE, kaj 55-a kongreso de KELI kaj 7-a Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro
Kiel: FARKAS-TATÁR Éva aŭ BAGI Irén, HU-1201 Budapest, Baross u. 54/B, Hungario. Retpaĝaro (http://www.ikue.org/kong2005/kong2005.html)

UK-karavano al Vilno

Kiam: 2005-07-22/31
Kie: Vilnius, Litovio
Kio: Aŭtobusa karavano por la partopreno de la Universala kongreso de Esperanto en Vilno. Vidu malsupre.
Kiel: Josef HRON (mailto:Josef-Hron@volny.cz)

90-a Universala Kongreso de Esperanto

Kiam: 2005-07-23/30
Kie: Vilnius, Litovio
Kiel: Litova Esperanto-Asocio, Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio. Tel.: +370-37-208503, +370-5-2391078, fakso: +370-37-228616. Rete: litova.ea@mail.lt (mailto:litova.ea@mail.lt) (ĝeneralaj informoj ĉe [Universala Esperanto-Asocio|UEA]). Retpaĝaro (http://esperanto.lt/uk2005/)

Mi planas partopreni tiun ĉi aranĝon. Marek BLAHUŠ

61-a Internacia Junulara Kongreso

Kiam: 2005-07-31/08-07
Kie: Zakopane, Pollando
Kiel: 61-a IJK, Ireneusz BOBRZAK, ul. Toruńska 82 m 133, PL-03-226 Warszawa, Pollando. Ĝenerala retadreso de IJK, programkontribuantoj, adreso por vizoj. Retpaĝaro (http://www.tejo.org/ijk/2005/)

Více informací naleznete na zvláštní stránce věnované tomuto kongresu (ligilo al pli da ĉeĥlingvaj informoj).
Oni organizos komunan vojaĝon ĉi tien. La respondeculo estas Dáša CHVÁTALOVÁ.
Pripenson partopreni esprimis en la aliĝiloj al ĈEJ jam ĉirkaŭ 7 homoj, el kiuj 2 jam al la kongreso reale aliĝis. Tamen ni ankoraŭ petas ĉiujn mem enmeti ĉi tien sian nomon.
Mi planas partopreni tiun ĉi aranĝon. Marek BLAHUŠ
Mi planas partopreni tiun ĉi aranĝon. Daniel MRÁZEK

Aŭgusto 2005

IKUE-tendaro en Sebranice

Kiam: 2005-08-06/13
Kie: Sebranice (distrikto Svitavy)
Kiel: Miloslav ŠVÁČEK (mailto:svacekm@quick.cz)

18a Internacia Junulara Semajno

Kiam: 2005-08-08/14
Kie: Vác, Hungario
Kio: Semajno de sendorma refreŝiĝo, novaj frenezaĵoj, solena balo kun viva muziko, belaj vestaĵoj kaj bala vespermanĝo, ekskursoj al Budapeŝto kaj al pitoreskaj lokoj apud la Danubo.
Kiel: Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. ijs@ijs.hu (mailto:ijs@ijs.hu) Retpaĝaro (http://ijs.hu/)

Renkontiĝo de iamaj partoprenintoj de SET

Kiam: 2005-08-13
Kie: Lančov (distrikto Znojmo)
Kiel: esperanto.trebic@volny.cz (mailto:esperanto.trebic@volny.cz)

14-a MELA (MEmzorga LAg-umado)

Kiam: 2005-08-14/22
Kie: Délegyháza, Hungario
Kio: Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbani
Kiel: (poŝtelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi (antaŭ 8.8.2005 nur SMS-mesaĝetojn): +36-30-2752068. DL8oap@gmx.net (mailto:DL8oap@gmx.net)

39-a Internacia Esperanto Feriado

Kiam: 2005-08-16/27
Kie: Kudowa Zdrój, Pollando (tuj apude de Náchod)
Kio: Internacia Esperanto Feriado kun lingvaj kursoj por komencantoj kaj progresantoj
Kiel: Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL50-208 Wroclaw, Pollando, vroclavo@poczta.onet.pl (mailto:vroclavo@poczta.onet.pl)

Ripozrestado en SET (sen instruado)

Kiam: 2005-08-14/27
Kie: Lančov (distrikto Znojmo)
Kiel: esperanto.trebic@volny.cz (mailto:esperanto.trebic@volny.cz)

FESTO 2005

Kiam: 2005-08-20/27
Kie: apud la lago de Saint-Peyres en sudo de Francio
Kio: La plej stulta renkontiĝo. Ĝia temo estas "Amo Ĉiam..."
Kiel: ben@esperanto-jeunes.org (mailto:ben@esperanto-jeunes.org) aŭ tel: +33-2 40 69 48 95. Retpaĝaro (http://esperanto-jeunes.org/festo/)

Septembro 2005

Artaj Konfrontoj en Esperanto ARKONES

Kiam: 2005-09-30/10-02
Kie: Poznań, Pollando
Kiel: Paweł Janowczyk, ul. Zawady 2/7, PL 61-002 Poznań, Polio, tel.: +48-(0)602-283242, +48-61-8755879, Paweł Janowczyk (mailto:janowczykpawel@poczta.onet.pl) Retpaĝaro (http://www.arkones.republika.pl/)

Oktobro 2005

Renkontiĝo en Polička

Kiam: 2005-10-08
Kie: Polička (distrikto Svitavy)
Kiel: Libuše DVOŘÁKOVÁ (mailto:dvorakovalibuse@quick.cz)

InPaSem 2005 (Internacia Paroliga Semajno)

Kiam: 2005-10-10/16
Kie: Dobřichovice (distrikto Praha-západ)
Kio: Kurso por komencintoj (ne komencAntoj!) kaj seminario por jamaj parolantoj
Kiel: Petr CHRDLE (mailto:chrdle@kava-pech.cz)

Se vi jam komencis lerni esperanton, ni ege rekomendas al vi partopreni tiun ĉi aranĝon por plibonigi vian lingvokonon.

11-a Kongreso de Ĉeha Esperanto-Asocio

Kiam: 2005-10-21/23
Kie: Vyškov
Kiel: Pavel POLNICKÝ (mailto:Cea.polnicky@quick.cz)

Novembro 2005

Decembro 2005

2006 kaj poste

91-a Universala Kongreso de Esperanto

Kiam: 2006-07-29/08-05
Kie: Firenze (Florenco), Italio
Kiel: Itala Esperanto-Federacio fei@esperanto.it (mailto:fei@esperanto.it)

Pasintaj aranĝoj

Esperante: Arkivo de pasintaj aranĝoj antaŭe aperintaj en tiu ĉi listo troviĝas en aparta paĝo. Se iu aranĝo el la supra listo ne plu aktualas, bonvolu ne simple forigi ĝin, sed movu ĝin en tiun ĉi arkivon. Krome, la mastrumantoj de la retpaĝaro regule rigardas kaj elpurigas la liston.

Česky: Archiv uplynulých akcí, které se dříve objevily v tomto seznamu, se nachází na zvláštní stránce. Pokud už nějaká z akcí v seznamu výše není dále aktuální, prosíme, abyste ji jen prostě nesmazali, ale přesunuli do tohoto archivu. Také správci těchto stránek seznam pravidelně prohlíží a pročišťují.

Fontoj

Por la enhavo de tiu ĉi paĝo ni dankemas al la mastrumantoj de la jenaj fontoj:

Personaj iloj