Membrokotizoj de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi aŭ okupiĝas pri internaj aferoj de ĈEJ, aŭ ni bedaŭrinde ĝis nun ne sukcesis traduki ĝin.

Podle dopisu předsedkyně ĈEJ Dagmar CHVÁTALOVÉ členům sdružení z 23.5.2006:

Enhavo

Úvod

Hezký den všem!

V novém roce se naše organizace opět hlasí o vaše příspěvky do společné pokladnice. Těch, kteří nám již svoje příspěvky poslali, se tato zpráva samozřejmě netýká, ostatní prosím o zaslání symbolické částky za členství.

Podle stanov ĈEJ má člen po zaplacení členského příspěvku např. tyto výhody:

  • právo přednostně se ucházet o účast na všech aktivitách pořádaných ĈEJ
  • právo na nižší účastnický poplatek nebo na slevu z ceny, která je stanovena nečlenům ĈEJ
  • možnost být volen do orgánů ĈEJ a spolurozhodovat o činnosti sdružení

Každý nový platící člen ĈEJ tak nyní např. získává zdarma 1 ks DVD Esperanto Elektronicky!

Členské příspěvky

  1. Řádní členové: Pro rok 2006 a následující (až do odvolání) činí tento příspěvek 50,- Kč na rok.
  2. Spolupracovníci: Pro spolupracovníky/patrony ĈEJ stanovil výbor poplatek ve výši alespoň 100,- Kč.

Způsob platby

Platba může probíhat dvěma následujícími způsoby:

  1. Při účasti na akci pořádané ĈEJ, popř. účastí na schůzce pražského kluku ĈEJ
  2. Vkladem na konto u Poštovní spořitelny (jakákoli pobočka České pošty či ČSOB), číslo konta: 197891918/0300. Uvádějte své JMÉNO a PŘÍJMENÍ! (Podrobné a aktuální informace o bankovním kontu ĈEJ naleznete zde.)

(Peníze můžete vkládat i za více členů najednou či na několik období, např. na 2 a více let)

O úspěšném přijmutí své platby se nově můžete přesvědčit tím, že se zobrazí v přehledu hospodaření našeho sdružení.

Závěr

Děkujeme za tyto finanční příspěvky a v brzké době se snad sejdeme při nějaké příjemné události

Dáša Chvátalová
(tehdejší) předsedkyně ĈEJ

Vidu ankaŭ

Personaj iloj