Provizora estraro de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Kiam ekagis komence de la jaro 2005 denove la junulara esperantista movado en Ĉeĥio, la restarigon de la landa junulara organizo Ĉeĥa Esperanto-Junularo (mallonge ĈEJ) instigis kaj gvidis la jena (en alfabeta ordo) triopo de studantoj, kiuj konsistigis la provizoran estraron de ĈEJ:

Tiuj prenis al si i.a. la jenajn taskojn:

  • esploris la siatempan situacion en la landa junulara movado
  • kolektis informojn pri junaj esperantistoj en sia lando, kiujn ili poste strebis membrigi al la nove fondiĝanta organizo
  • konceptis la novan ideon de klubo aktivanta ĉefe pere de interreto kaj prizorgis la necesajn rimedojn (retpaĝaro, dissendolisto ktp.)
  • laboris cele al starigo de memstara civitana asocio Ĉeĥa Esperanto-Junularo
  • restadis en kontakto kun la tegmenta junulara esperantista organizo TEJO kiel daŭrigantoj de la agado de ĈEJ kiel ties landa sekcio

Laŭ la paragrafo 6, alineo 2 de la ĉeĥa leĝo pri unuiĝado de civitanoj (Zákon 83/1990 Sb., o sdružování občanů (http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_245/jsp/download/download.jsp?id=25753&cislo=83_1990+Sb&section=1)) La proponon por registro [de civitana asocio] rajtas proponi almenaŭ tri civitanoj, de kiuj almenaŭ unu devas esti pli maljuna ol 18 jaroj (plue nur "prepara komitato"). Tial la supre menciitaj homoj konsistigis je la 30-a de januaro 2005 la unuan, Provizoran estraron de ĈEJ, kies misio estis plenumi la taskojn de la prepara komitato de civitana asocio Ĉeĥa Esperanto-Junularo ĝis ĝia unua ĝenerala kunsido.

Post la fino de la prepara periodo, kiun anoncis la oficiala registriĝo de la civitana asocio fare de la ministerio je la 16-a de majo 2005, per voĉdonado elektiĝis laŭ la statuto je la 18-a de junio 2005 dum la 1-a ĝenerala asembleo de ĈEJ la unua ordinara estraro, kiu plene transprenis la taskojn de tiu provizora.

La konsisto de la nuntempa estraro de ĈEJ videblas ĉe speciala paĝo.

Personaj iloj