Raportaĵo de la 3-a renkontiĝo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Alidirektita el Raportaĵo de Adonido 2007)
Poznámka: Tento text existuje i v české verzi, kterou si můžete prohlédnout na jiné stránce.

La 3-a renkontiĝo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo okazis inter la 13-a kaj la 15-a de aprilo 2007 en la civitoj Vracov kaj Ratíškovice en Ĉeĥio, kaj ĝia programo preskaŭ plene samis kun tiu de la samtempe kaj samloke okazanta ĉiujara esperantista renkontiĝo Adonido.

La renkontiĝon sume vizitis 8 membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo. Dum ĉiuj tri tagoj ĉeestis Marek BLAHUŠ el Uherské Hradiště / Brno, Mirek HRUŠKA el Brno kaj Franta SABOVČIK el Lichnov u Nového Jičína. Sabate partoprenis ankaŭ Marek NOVÁK el Zubří kaj Alla KUDRYASHOVA el Zlín (rusino el Moskvo tiam staĝanta en Ĉeĥio). Almenaŭ pormomente aliĝis dum sabato ankoraŭ Karol RYDLO el Uherské Hradiště / Brno kaj Ondra KOSTIHA el Větéřov / Brno. Kun la junularo interagis ankaŭ lokulino kaj ĈEJ-membrino Míša BAŘINOVÁ, kies gepatroj estis inter la organizantoj de la renkontiĝo Adonido. La sabatan promenon al la protektita herbejo kie floras la floro adonido partoprenis plentempe ĉirkaŭ 38 esperantistoj. Internacia etoso de la aranĝo estis krom Alla plifortigita ankoraŭ per la ĉeesto de junulo Christian EPPLER el Aŭstrio. Senpagan loĝadon por la plentempe partoprenantaj ĈEJ-membroj afable disponigis en la domo de sia avino Franta.

Enhavo

Raportas Alla

Alla
Enlarge
Alla

Estis, fakte, mia 2-a loka e-aranĝo en Ĉeĥio. Pro personaj kialoj eblis partopreni nur 1 tagon, sabaton, sed laŭ mi tute sufiĉis por eksenti sperton. Vracov proksimas al Zlín, kie mi loĝas, do mi eĉ ne devis fruege vekiĝi kaj provi dormi en la trajno :-) La tago komenciĝis de senrapidiĝema promeno de pli ol 35 homoj al eta naturrezervejo, kie kreskas adonidoj. Survoje ni vizitis kastelon Milotice, kie havis ekskurson en belega konstruaĵo kaj glaciaĵon ekster de ĝi. Tagmanĝis ni, ĈEJanoj aparte de aliaj partoprenantoj, ĉar mankis lokoj en restoracio por ĉiuj. Tagmeze ni daŭrigis promenon direkte al adonidoj. Oni rakontis survoje pri sablo, sur kiu ni piediradis, ke ĝi estas sama kiel en Gobi. Min tio tre impresis! Aero iĝis pli kaj pli varma, mi formetis jakon, surmetis kontraŭsunbruliĝkremon (kia bela vorto!), do lastan kilometron ni vere piedriris kvazaŭ en dezerto. Feliĉe okazis poste paŭzo, dum kiu ni kelkaj homoj sukcesis ripozeti en la ombro, ĉar vere tro da suno prenis survoje. Post komuna fotado inter flavaj floretoj ni promenis direkte al muzeo en vagono, kaj survoje trafis vinkelon, kie rapidege gustumis blankan vinon, produktitan ĝuste tie. Apud tiu nekutima envagona muzeo estis reloj, sur kiuj eblas ŝofori en drezinoj. Mi ne trafis unuajn 3 drezinojn, kiuj startis kun la plej senpaciencaj homoj, kaj restis "eksterrele" por rigardi je kio interesa disponas muzeo. Estis neelteneble varmege ene, do mi devis tuj foriri, des pli ĉar mankis traduko de parolo de muzegvidantino de ĉeĥa al esperanto. Ekstere, en la ombro mi atendis mian vicon por amuziĝi en drezino. Mia unua sperto pri drezino, ne la plej gaja, estas de IJK 2003, tiu de Svedio, pro tio mi estis iomete timema. Sed ĉi-foje ĉio glatis, mi multe fotiĝis kaj amuziĝis en ĝi. Fruvespere ni ĉiuj partoprenintoj estis veturigataj reen al la urbeto por viziti vinkelon kaj tie ĝui lastan programeron de la tago. Pro mia frua forveturo trajne mi estis kun ĉiuj dum unuaj 1,5 horoj da vingustumado. Mi gustumis gulaŝon kaj ruĝan vinon. Alvenis kelkaj homoj, kiujn mi ne vidis antaŭe en la promeno kaj ĝenerale ne konis, sed inter ili estis kelketaj, kiuj parolis la rusan :-) Mi lasis Vracov kun tre bonaj rememoroj, iom laca pro estado en sunego kaj piedirado, sed tute kontenta de umi kun lokaj esperantistoj kaj kunesti kun 5 ĈEJanoj samtempe kaj kun 1 eksterlandano, kiel mi. Estis bona tago, tre taŭga por adiaŭi kun lando, kie mi loĝis dum lastaj 10 monatoj.

Raportas Franta

Franta
Enlarge
Franta

Adonido aŭ ĉeĥe Hlaváček estas aranĝo okazanta (regule) en la vilaĝoj Vracov kaj Ratíškovice en suda Moravio.

Mi decidiĝis, ke mi vojaĝos tien, fervoje. Tial mi aĉetis bileton al Vacenovice. Post relative agrabla trajnvojaĝo, kiam mi jam estis preskaŭ en la celo, mi eksciis ke Vacenovice ne estas mia celstacio, ĉar Adonido okazas ja en Vracov. Survoje en Hodonín mi aliĝis kelkajn pliajn partoprenantojn kaj senprobleme alveturis al la ĝusta loko.

Mi atingis la lokan Sokol-ejon (sportejo de la sportasocio "Sokol", esperante "Falko"), kie tiam estis okazanta keglomatĉo inter la partoprenantoj. Ni tranoktis ĉe mia avino, kiu koincide vivas en najbara vilaĝo.

Bedaŭrinde ni devis sufiĉe frue vekiĝi, por ke ni trafu trajnon kaj veturigu nin en la lokon de la pliaj eventoj. Sur la programo estis vagado trans la Moravian Saharon ĝis la kastelo en Milotice kaj poste denove reen al Ratíškovice en la muzeon de loka karbominado. Vespere ni translokiĝis en kelon.

La lasto tago pasis en malpli rapida ritmo, ni aŭskultis klerajn infanoj el la loka lernejo, kiuj prezentadis diversajn interesajn spektaklojn. Kaj poste restis plu nenio alia farebla ol denove eki en siajn hejmojn. Dume mi maltrafis kelkajn trajojn, sed finfine mi alveturis sukcese.

Raportas Mirek

Mirek
Enlarge
Mirek

Unuafoje en mia vivo mi partoprenis tradician printempan esperantan aranĝon "Adonido" en urbeto Vracov (ne tro longa vojaĝo en ĉi tiun urbon el Brno). Mi ĝuis tion - vendrede kiam mi posttagmeze alveturis kun Marek, mi kun Marek ludis unuafoje en vivo keglojn! En unua raŭndo mi ne tro sukcesis, ĉar mi ne sciis kiel ludi tion, sed poste, en dua raŭndo, mi jam estis pli sukcesa :-)

Ankaŭ alveturis Alla, studentino el Ruslando, kiu staĝas en Zlín, kaj Christian el Vieno (ĝemelurbo de Brno!). Do el ĈEJ tie estis ankaŭ Franta kaj poste por unu tago ankoraŭ unu knabo => laŭ mi sufiĉe da junaj homoj :-) Sabate ni vizitis herbejon de adonidoj kaj ankaŭ lokon, kie ni povis provi drezinojn :-) Estis amuza etoso :-)

Dimanĉe ni vizitis la kurseton de e-o en Ratíškovice. Kaj poste ni forveturis. Alie mi kun Marek eksciis, ke Franta ne povas teni rapidon de mi kaj Marek kaj iris malantaŭe :-) Alie mi renkontiĝis sabatvespere en vina kelo kun miaj geamikoj el unu somera esperanta tendaro, do mi estis feliĉa :-)

Tio verŝajne povus esti ĉio :-)

Fotoj


Personaj iloj