Raportaĵo de Arkones 2007/Česky

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko: Tiu ĉi teksto ekzistas ankaŭ en esperanto-versio, kiun vi povas rigardi ĉe alia paĝo.

Vypráví Dan

O víkendu od 21. do 23. září 2007 se v polském městě Poznań uskutečnila XXIII. Umělecká střetnutí v esperantu (XXIII-aj Artaj Konfrontoj en Esperanto, ARKONES). Řadí se k největším kulturním esperantským akcím. Setkání nabídlo svým účastníkům mnoho zajímavých přednášek, možnost sledovat filmy nebo poslouchat koncerty. Na letošní ARKONES přijelo okolo 150 lidí všech generací nejen z Evropy, ale také z Asie a Afriky.

Přednášek probíhalo vždy více současně, takže si každý mohl vybrat takovou, která ho nejvíce lákala. Mluvilo se v nich o komunikaci, o organizaci esperantské mládeže, o životě v dalekých zemích (např. o jižní Americe), o knihách... Vlastně bylo těch témat přednášek opravdu hodně. Alexander Korženkov představil nové vydání světově proslulé knihy J. R. R. Tolkiena La Majstro de l' Ringoj (Pán prstenů), v esperantském překladu Williama Aulda.

Promítání filmů, které zajišťoval předseda ĈEJ, Marek Blahuš, doprovázely technické problémy, ale ne nevyřešitelné. I tak to ale bylo promítání filmů trochu neobvyklé. Namísto esperantských podtitulků tam byly nadtitulky. :-)

Během ARKONESu se dalo také soutěžit. Jednu z cen v esperantském kvízu získal již zmiňovaný Marek Blahuš, který tak vlastně výborně reprezentoval českou esperantskou mládež. Další soutěží byla řečnická soutěž, jejíž dva účastníci, Anjo Amika – esperantská zpěvačka z Maďarska – a já, mluvili na úplně libovolné téma. Přesto ale byly nakonec témata jejich přednášek podobná – o zkušenostech z práce v rádiu. První cenu – tři láhve šampaňského – vyhrála Anjo, já jsem dostal dvě láhve.

Co by to bylo za esperantskou akci, kdyby neproběhly také koncerty. Během zahajovacího večera byla možnost poslechnout si esperantskou zpěvačku Zuzannu Kornickou. Už tradičně zazpíval i Georgo Handzlik – "bard bez vousů", který zpívá v esperantu vtipné, někdy dokonce prostopášné písničky. Některé z nich složil sám, jiné přejal od českého zpěváka Jaromíra Nohavicy. Podobně tradiční byl i koncert zpěváka JoMo. Ten zpívá jak v mezinárodním jazyce, tak i v národních jazycích. Ačkoliv se při zpěvu jenom sám doprovází na kytaru, vždycky se mu podaří rockovými rytmy roztancovat téměř celé publikum.

Klasickou muziku si posluchači mohli užít zase během koncertu Anjo Amika, která nyní připravuje své nové CD.

Naopak úplně netradiční, ale tím více očekávaný, byl rapový koncert Martina Minicha, což byl zřejmě vůbec první esperantský rapový koncert v Polsku. Martin je začínající rapový zpěvák, ale velmi talentovaný. Představil své původně vypracované texty, které se týkají jeho každodenního života, jeho myšlenek nebo také matematiky, například čísla π (prostě jenom do rytmu vyjmenovával číslice tohoto nekonečného čísla). Kromě toho ale také překládá, takže seznámil publikum i s ruskou písničkou "Duoble du kvaras", což je písnička pro děti, aby si zapamatovaly, že dvakrát dva jsou čtyři. Na začátku ji zpíval, potom ji začal rusky rapovat a nakonec přešel v rapování i do esperanta.

ARKONES byl pro všechny jistě příjemným zážitkem. Ale především zůstává důkazem, že esperantská kultura nejenom přežívá, ale dokonce vzkvétá.

napsal Dan Mrázek
český překlad Marek Blahuš


Personaj iloj