Raportaĵo de la 3-a renkontiĝo de ĈEJ/Česky

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko: Tiu ĉi teksto ekzistas ankaŭ en esperanto-versio, kiun vi povas rigardi ĉe alia paĝo.

3. setkání České esperantské mládeže se uskutečnilo 13.15. dubna 2007 v obcích Vracov a Ratíškovice v České republice a jeho program se téměř plně shodoval s programem na stejném místě a ve stejnou dobu probíhajícího esperantského setkání Adonido (Hlaváček jarní).

Setkání navštívilo celkem 8 členů České esperantské mládeže. Během všech tří dnů byli přítomni Marek BLAHUŠ z Uherského Hradiště / Brna, Mirek HRUŠKA z Brna a Franta SABOVČIK z Lichnova u Nového Jičína. V sobotu se zúčastnili také Marek NOVÁK ze Zubří a Alla KUDRYASHOVA ze Zlína (Ruska z Moskvy toho času na stáži v Česku). Alespoň na okamžik se během soboty přidali ještě Karol RYDLO z Uherského Hradiště / Brna a Ondra KOSTIHA z Větéřova / Brna. S mládeží v kontaktu byla také její místní členka Míša BAŘINOVÁ, jejíž rodiče byli mezi pořadateli setkání Adonido. Sobotní procházky na chráněnou louku, kde kvete květina hlaváček jarní (esperantsky adonido) se zúčastnilo v celé její délce 38 esperantistů. Mezinárodní atmosféru akce kromě Ally posílil svou přítomností ještě mladý esperantista Christian EPPLER z Rakouska. Bezplatné ubytování pro po všechny tři dny se účastnící členy ĈEJ laskavě poskytl v domě své babičky Franta.

Enhavo

Vypráví Franta

Franta
Enlarge
Franta

Adonido nebo také česky Hlaváček je akce konající se (pravidelně) ve vesnících Vracov a Ratíškovice na jižní Moravě.

Rozhodl jsem se, že se tam vypravím, po železnici. Proto jsem si zakoupil si lístek do Vacenovic. Po vcelku příjemné jízdě vlakem, když jsem byl téměř u cíle, jsem zjistil že Vacenovice nejsou mou cílovou stanicí, protože se Adonido odehrává ve Vracově. Cestou jsem se v Hodoníně přidal k několika dalším účastníkům a bez problémů přicestoval na správné místo.

Dorazil jsem do místní sokolovny, kde se odehrával kuželkový zápas mezi účastníky. Přespali jsme u mé babičky, která shodou náhod bydlela v sousední vesnici.

Bohužel jsme museli poměrně brzo vstávat, abychom stihli vlak a dopravili se na místo dalšího konání. Na programu byla cesta přes Moravskou Saharu až na zámek v Miloticích a potom zase zpět do Ratíškovic do muzea místního hornictví. Večer jsme se přesunuli do sklepa.

Poslední den probíhal v pomalejším tempu, vyslechli jsme si vzdělané děti z místní školy, které předváděly různá zajímavá vystoupení. A potom už nezbývalo nic jiného než se odebrat do svých domovů. Mezitím mi ujelo několik vlaků, ale nakonec jsem úspěšně dojel.

Vypráví Alla

(český překlad neexistuje - pouze verze v esperantu)

Vypráví Mirek

(český překlad neexistuje - pouze verze v esperantu)

Fotky


Personaj iloj