Raportaĵo de la 4-a renkontiĝo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi aŭ okupiĝas pri internaj aferoj de ĈEJ, aŭ ni bedaŭrinde ĝis nun ne sukcesis traduki ĝin.

4. setkání České esperantské mládeže se uskutečnilo 26.28. října 2007 ve Světlé nad Sázavou, sídelním městě České esperantské mládeže (ĈEJ). Setkání se zúčastnilo 13 esperantistů, včetně hostů ze Slovenska, Rakouska a Brazílie. Dne 27. října 2007 se v rámci jeho programu sešla i 3. valná hromada ĈEJ, která zvolila nové vedení a přijala výroční zprávu a plán činnosti.

Vypráví Mirek

Mirek
Enlarge
Mirek

Bylo to vůbec poprvé, co jsem se zúčastnil Valné hromady. Ale o to víc jsem na setkání chtěl jet. Částečně jsem tam dokonce musel jet, ale o tom za chvíli :)

V pátek 26. října v podvečer jsme se rozjeli rychlíkem směr Havlíčkův Brod, Praha. Naše cílová stanice byla Světlá nad Sázavou, rodiště Dáši CHVÁTALOVÉ, někdejší předsedkyně mládeže. Bylo nás pět: Marek, Andrej, Jirka, Karol a . Nás pět cestovalo na skupinovou jízdenku. V kupé s námi byla i Paulínka KOŽUCHOVÁ z Bratislavy. Krátce po šesté příjíždíme do stanice Světlá nad Sázavou. Před budovou nás už čeká Dáša. Vzhledem k tomu, že má za chvíli přijet pražská výprava, počkáme na Tomáše, Petra a Dana. Po jejich příjezdu jsme vyrazili k budově základní školy, jejíž tělocvična se nám stala tzv. amasloĝejem...

Po odložení méně potřebných věcí jsme vyrazili nakoupit do místního obchodu. V místním "Pramenu", jak se jmenoval obchod, jsme nakoupili trochu pečiva a piva z blízkých pivovarů.

Po nákupu jsme zamířili do restaurace, do které jsem ale pouze nakoukl a šel pak zpět na nádraží přivítat Gregora HINKERa z Vídně.

Gregor se v restauraci navečeřel, my ostatní se spokojili s nějakým tím pitíčkem.

Po návratu do školy jsme načali debatu, kde že uspořádáme IJK v ČR. V tělocvičně jsme se pak pomalu uložili ke spánku.

Ráno jsme vyprovodili Gregora a Paulínku na vlak, opravdu na čas. Po jejich odjezdu jsme prozkoumali Světelské podzemí a pak už se uvítali s Petrem CHRDLE a brazilskou esperantistkou, za jejichž účasti a dozoru proběhla Valná hromada vedená Dášou, Tomem a Markem. Až na pokus o sabotáž Jirky Galušky proběhla Hromada v poklidu. Marek zůstal předsedou mládeže.

Jako vhodné místo obědu jsme si vybrali restauraci a po chutném obědu jsme vyrazili na hrad Lipnici. Zřicenina byla zavřená, ale hřbitov s hrobem Jaroslava Haška nikoliv. A stejně tak jeho restaurace v dobovém stylu. Během cesty zpět se začalo stmívat, a tak jsme zpět do Světlé přišli už za tmy. Večer proběhla přednáška o esperantské muzice, Ago-Semajnu, Ukrajině, promítli jsme si film o Krymu a nakonec si pustili italský film s esperantskými titulky "Po půlnoci".

V neděli, po nejdelší noci v roce, jsme vyrazili najít kešku (http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching) pomocí přístrojů GPS. Před polednem jsme pak vyrazili vlakem zase do Brna.

Fotky


Personaj iloj