Raportaĵo de la 5-a renkontiĝo de ĈEJ/Česky

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko: Tiu ĉi teksto ekzistas ankaŭ en esperanto-versio, kiun vi povas rigardi ĉe alia paĝo.

5. setkání České esperantské mládeže se uskutečnilo 25.27. října 2008 v Liberci. Setkání se zúčastnilo 15 esperantistů, včetně hosta z Rakouska. Dne 26. října 2008 se v rámci jeho programu sešla i 4. valná hromada ĈEJ, která zvolila nové vedení a přijala výroční zprávu.

Vypráví Mirek

Mirek
Enlarge
Mirek

Letošní setkání České esperantské mládeže se již tradičně spojilo s Valnou hromadou, kdo tedy přijel na dobu Valné hromady, mohl se setkat s mnohými členy mládeže.

Jako místo setkání jsme zvolili město Liberec, kde bude Česká esperantská mládež pořádat Světový kongres mládeže (IJK) v příštím roce. Podařilo se vyjednat ubytování v družině jedné základní školy za rozumnou cenu. Doba setkání: 25. října až 27. října (sobota až pondělí). Pozvání dostali i Poláci, pozvánku dostal i Gregor HINKER z Vídně, předseda celosvětové mládežnické organizace TEJO. Setkání se nezúčastnil osobně Marek BLAHUŠ, předseda České esperantské mládeže, studující momentálně v Belgii.

Při cestě do Liberce se projevil jeden fakt: já (Miropiro), mající zákaznickou kartu Českých drah, jsem byl ve velké výhodě oproti dalším dvěma účastníkům z Moravy (Karol a Jirka), kteří zvolili cestu se společností Student Agency. Po pěti hodinách cesty vlakem jsem v dobré náladě z ceny jízdenky (pouze 140,- Kč) a příjemně ubíhající cesty zdárně přijel do Liberce. Na nádraží v tom okamžiku mířila Bára Závodská a Dan Mrázek, aby mě uvítali (přijeli již dříve). Díky mému nadšení a volání ESPERANTO si mě všiml i David z Liberce, místní mladý esperantista. I s ním jsme pak šli do restaurace Desperados, kde jsme poobědvali.

Během oběda jsem věnoval Báře i Danovi fotky z Prahy (v srpnu jsem byl v Praze tři dny a setkali jsme se), po obědě jsme pak šli do školy (:-)), kde mi Dan ukázal naše amasloĝejo. Oproti loňskému roku je to nádhera, celá místnost je vlastně školní družina s příjemným kobercem a je zajímavě členěná. Během chůze do školy se k nám přidal i Petr Adam Dohnálek. Ve škole jsme se příliš dlouho nezdrželi, brzy měl přijet Karol Rydlo. I pro něj jsme šli na autobusové nádraží a šli s ním spolu na místo ubytování. Jeden z úkolů tohoto setkání jsme splnili tento večer, šli jsme se projít ke kolejím, kde by mělo být zajištěno ubytování a vlastně i celý náš kongres v příštím roce. Najedli jsme se v místní pizzerii a diskutovali o novinkách.

Večer se k nám přidal na náměstí i Stanislav Štoček, jeden z významných českých a esperantských wikipedistů. Na nádraží autobusů jsme zašli pro Jirku Galušku. Bylo navrženo, že se vypravíme tramvají do sousedního Jablonce. Netradiční půlnoční exkurze mohla začít! Projížďka lesem přes různé výhybny měla svoje kouzlo i pozdě večer. Prošli jsme si centrum Jablonce a udělali si procházku kolem přehrady. Standa Štoček pak už v Jablonci zůstal, my ostatní jeli spát (tramvaj ještě jezdila).

Ráno v neděli jsme vstali a šli si každý po svých aktivitách, Dan, Karol a Jirka šli na mši, my ostatní jsme šli pro Gregora HINKERa, který se rozhodl jet nočním vlakem z Krakova do Prahy a ráno jet autobusem. Spolu s ním cestoval i Tomáš Břicháček. Přijela i Vlasta Pištíková a její syn Vítek Mišurec. Opět chůze do školy, ale opět se dlouho nezdržíme, očekáváme ještě příjezd Pavly Dvořákové z Českého esperantského svazu.

Před vlastní Valnou hromadou se ale musíme posilnit, volíme opět restauraci Desperados. Protože se už blíží doba schůze, jdeme konečně jednat. Již v průběhu schůze přichází i opožděná Dáša Chvátalová, tentokrát moc nechvátala ;-) Jednání tentokrát probíhá v poklidu, i za účasti Pavla Broma. Bohužel mnozí z nás jsou limitováni časem odjezdu autobusů a tak je plná účast pouze krátce. Pro další období je zvolen nadále Marek Blahuš jakožto předseda, Daniel Mrázek jakožto místopředseda, Dagmar Chvátalová jako pokladník, Miroslav Hruška a Barbora Závodská (nově místo Aleše Tomečka) jako členové výboru. Revizní komise zůstala ve složení Petr Adam Dohnálek, Tomáš Břicháček, ale místo Jana Urbánka je nově Karol Rydlo jako třetí člen.

Po vlastní Valné hromadě představil Pavel Brom návrh na exkurze během našeho kongresu v Liberci v roce 2009. Představil jsem také prezentaci o Esperantu, kterou jsem připravil pro anglický seminář na mém gymnáziu. Večer nás již bylo méně, přesto jsme si zašli do vinárny. Nejen na víno, samozřejmě. Na noc jsme zůstali opět ve škole, konkrétně já, Dáša, Bára a Dan.

Posledním bodem programu byl pondělní výšlap na Ještěd. Těžká zavazadla jsme nechali na nádraží v úschovně a mohli se rozjet tramvají do Horního Hanychova. Tam jsme zjistili, že lanovka dnes jezdí, a tak jsme vyjeli, rovněž s Davidem, na vrchol. Tam velmi moc fučelo a tak jsme brzy zalezli do restaurace, ceny sice s vysokohorskou přirážkou, ale tak co už :-) Lákalo mě odlovit si na vrcholku Ještěd skrýš pro hru geocaching (http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching), a tak jsem s Danem vyrazil do větru. Ještě, že jsme si vzali šály od holek :-) Skrýš jsme nakonec našli :-) Pak jsme se vrátili, zaplatili a sjeli lanovkou zpátky, sestupovat ve vichřici dolů se nám moc nechtělo.

Na oběd jsme tentokrát zašli do čínské restaurace a ve dvě hodiny odpoledne jsme odjeli se Student Agency do Prahy. Cesta trvala hodinu, na Černém Mostě jsme rychle koupili jízdenku na metro a v průběhu jízdy jsme se rozloučili a spěchali na příslušné návazné vlaky. Mně se podařilo jet hned prvním možným vlakem EuroCity, ani jsem na něj nemusel dlouho čekat. Ale to už jsem jel sám a mně bylo jasné, že mám za sebou úspěšné setkání, během kterého jsem navštívil Liberec, setkal se s přáteli, zdolal lanovkou Ještěd, projel se meziměstskou tramvají, no mnoho toho bylo, jak se sluší a patří během esperantských setkání. Nakonec i počet účastníků byl rozumný. -mir-

Fotky


Personaj iloj