Raportaĵo de la 7-a renkontiĝo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Poznámka: Tento text existuje i v české verzi, kterou si můžete prohlédnout na jiné stránce.

La 7-a renkontiĝo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo okazis inter la 12-a kaj la 14-a de novembro 2010 en Žirovnice en Ĉeĥio. La renkontiĝon partoprenis 20 esperantistoj, inkluzive de gastoj el Aŭstrio kaj Slovakio. La 13-an de novembro 2010 kadre de ĝia programo kunvenis ankaŭ la 6-a ĝenerala asembleo de ĈEJ, kiu elektis novan estraron kaj aprobis jarraporton.

Enhavo

Rakontas Mirek

Mirek
Enlarge
Mirek

Kiel bela urbeto por nia renkontiĝo, kiel bela loko por nia renkontiĝo... kiel mojosa aranĝo...

Jes, pri tio mi parolos, sed unue iomete klarigi devus mi, pri kio temas... do, pri renkontiĝo de ĈEJ (Ĉeĥa Esperanto-Junularo) en Žirovnice, kiu okazis de la 12-a ĝis la 14-a de novembro 2010.

Preparlaboroj

Post unujara paŭzo mi denove iĝis kun Dan kunorganizanto de renkontiĝo. Mia ĉefa tasko estis inviti gastojn al nia renkontiĝo. Tio estis sukcesa, venis mesaĝoj de Slovakio kaj Aŭstrio, do nia renkontiĝo okazos eĉ kun eksterlandanoj! Tamen mi devis kelkajn aferojn konsulti kun Dan aŭ kun homoj, kies partopreno estis inda, sed ili ankoraŭ ne respondis al mia invitilo. Bonŝance mia operatoro Vodafone donacis al mi senpagan telefonadon al aliaj klientoj de Vodafone, do mi ne devis zorgi pri prezoj kaj povis preskaŭ ĉiam konsulti iujn gravajn aferojn kun Dan.

Merkrede antaŭ vendreda forveturo mi tamen ankoraŭ laboris dum tuta tago kaj mi dubis pri mia aktiveco por nia kunveno. Vendrede mia korpo jam ne estis tiom laca kaj post tagmanĝo mi veturis al la ĉefa stacidomo de Brno, kie mi planis renkontiĝi kun Juraj el Slovakio. Restis plu unu horo antaŭ forveturo, do mi kun Juraj iris fordoni kelkajn dokumentojn al mia dunganto kaj poste al li montris la ĉefplacon en Brno kun polemikveka nova horloĝo (nur interalie, kelkaj homoj pensas, ke ĝi aspektas kiel peniso...) kaj poste ni jam revenis al la fervoja stacio. Dume vokis al mi ĵurnalistoj de Pelhřimovský deník, kun kiuj mi interkonsentis pri tempo de intervjuo por komenco de la ĝenerala asembleo. Bedaŭrinde mi ricevis mesaĝon de Gregor Hinker, ke li ne povos veni pro laboraj taskoj.

Vivu hazardaj aferoj (aŭ ne?)!

Mi iras kun Juraj al trajno kaj kiun mi ne vidas: Aleš Tomeček! Tio estas bonega hazardo, kvankam mi jam ne kredas je hazardo. Entrajne ni pridiskutis la retejon www.esperanto.cz kaj la aspekton de ĝia junulara parto, ĉar li ne planis partopreni nian renkontiĝon.

Post tri horoj en trajno, dum kiuj mi refreŝiĝis, mi kun Juraj eltrajniĝas en la stacio Počátky-Žirovnice kaj adiaŭas kun Aleš. Ĉar la stacio de trajno estas ekster la urbo Žirovnice, por ni venas Max Kašparů, prizorganto de la loĝado en la paroĥejo. Ni tuj enaŭtiĝas kaj post 5 minutoj ni estas apud la paroĥejo.

Surloke jam estas Pavla Dvořáková kun sia edzo Vláďa kaj Věra Marešová kun lernantino Blanka.

Ĉar jam estas tempo de vespermanĝo, ni longe ne atendas pri la vespermanĝo preparita por ni – gulaŝo! Ne mankas ankaŭ altkvalitaj loka pano kaj ruĝa vino (por mi kun sento de simboleco pri la lasta vespermanĝo de Jesuo).

Antaŭ la oka horo alvenas Vlasta „la Diktatorino“ kaj Vítek. Post la oka horo finfine alvenas ankaŭ la prezidanto de ĈEJ, Dan, kun sia koramikino Jana, kaj ĉefe pliaj eksterlandanoj – du aŭstroj – Matthias kaj Christoph). Ankaŭ ili ricevas vespermanĝon.

Dum fino de la vespero ni jam nur babilas kaj pridiskutas ne tiom gravajn aferojn.

Sabato

Sabate mi vekiĝas finfine ne laca, do preta por la ĝenerala asembleo.

Antaŭtagmeze ni iras promeni kaj ni vizitas someran teatrejon, vizitas preĝejon (kie dimanĉe estos sankta meso) kaj promenas ne al rivero, sed al fiŝlago (servis ja por defendo de la urbo).

Dume alvenas aŭte Tomáš, Jirka, Standa kaj Bára. Post promeno ni iras tagmanĝi al loka restoracio kun bonaj prezoj. Post tagmanĝo ni revenas al la paroĥejo, ĉar jam proksimiĝas tempo de la ĝenerala asembleo. Sed en tempo de ĝia oficiala komenco alvenas la ĵurnalistoj! Ni rapide decidiĝas, ke dum respondado al la demandoj de la ĵurnalistino (respondis mi kaj Dan) estos ideala tempo por aligado de nova membrino, Blanka, kaj ni tiel havos 9 partoprenantojn, kiuj povos voĉdoni.

Ĝenerala asembleo nunjare estis pli trankvila kompare kun la pasintjara „revolucio“, kiam Dan anstataŭigis Marek en la funkcio de prezidanto. Tamen, dum voĉdonado pri la ordinaraj membroj de la komitato ni fine devis voĉdoni trifoje. Fine mi ne kontraŭis, ke mi jam ne estos en la komitato, kaj tial iĝis membro de la revizia komisiono.

Je la sesa horo post diskutado pri diversaj temoj ni oficiale finis la ĝenerelan asembleon kaj ekvespermanĝis, denove gulaŝon.

Post vespermanĝo ni tamen ankoraŭ revenas al diskuto pri la retejo ĉe la komputilo de Dan. Finfine, post tiu diskuto, okazas oficiala tosto okaze de nia kunveno.

Dimanĉo

Dimanĉe matene mi vekiĝis, matemanĝis, babilis kun la jam vekiĝintoj kaj atendas la ankoraŭ ladormantojn. Kiel pasintjare, ni matenmanĝas ajlan supon, kiun preparis Vlasta. Je la dekunua horo ni iras al la sankta meso, dum kiu esperante parolas ankaŭ Max Kašparů, kaj post la meso ni konatiĝas kun lia edzino. Sed tiam jam proksimiĝas la tempo de forveturo. Max denove veturigas nin al la stacidomo kaj je la 13:39 ni entrajniĝas.

Vivu la komunaj vojaĝoj! Mi veturas komune kun niaj amikoj de Aŭstrio, Juraj de Slovakio kaj ankaŭ kun Dan kaj Jana, do kompare kun vojaĝo vendreda estas pli da amuzo. Mi dum la vojaĝo finskribas la protokolon de la ĝenerala asembleo kaj pridiskutas kelkajn aferojn kun Dan.

Antaŭ la kvina horo posttagemeze ni alvenas en Brno. Venis tempo por adiaŭo. Mi ŝatus atendi kun la aŭstroj kaj ankaŭ kun Juraj ĝis ilia trajno alvenos, sed bedaŭrinde mi hastas hejmen, do mi nur montras al Dan kaj Jana nian novan horloĝon (venu kaj vidu!) kaj poste jam iras al la tramo hejmen...

Konkludo

Plena de pozitivaj memoroj, plena de pozitiva sento, ke nia renkontiĝo estis sukcesa kaj venis pli da homoj ol iam ajn antaŭe, mi alvenas hejmen, salutiĝas kun mia hundo kaj iel provas adaptiĝi al aliaj taskoj, sed mi bonŝance estas kompare kun la vendredo mallaca kaj preta ankoraŭ ion fari...

Lunde mi tralegis la novaĵojn, kiujn skribis la ĵurnalistoj pri nia renkontiĝo, kaj mi ĝojas – jes, nia renkontiĝo estis sukcesa! –mir-

Artikoloj

Fotoj

Komikso

  • "Mortigoj en Žirovnice???" de Mirek: parto 1 (http://miropiro.wz.cz/zirovnice/unua_parto_de_komikso.jpg), parto 2 (http://miropiro.wz.cz/zirovnice/dua_parto_de_komikso.jpg), parto 3 (http://miropiro.wz.cz/zirovnice/tria_parto_de_komikso.jpg), parto 4 (http://miropiro.wz.cz/zirovnice/kvara_parto_de_komikso.jpg)


Personaj iloj