Raportaĵo en Ĉeĥa Televido

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas nur en la ĉeĥa lingvo. Ĝi aŭ okupiĝas pri internaj aferoj de ĈEJ, aŭ ni bedaŭrinde ĝis nun ne sukcesis traduki ĝin.

V úterý 19. února 2008 ráno odvysílala Česká televize (ČT) ve svém pořadu Dobré ráno z Moravy a Slezska krátkou reportáž představující esperanto a jeho příznivce v Brně. Pořad se na obrazovkách objevil v regionálním vysílání pro Moravu a Slezsko na kanále ČT1 mezi 6:00 a 8:30, v repríze potom jako celostátní vysílání od 9:00 do 11:30 na kanále ČT2. Reportáž, na jejímž natáčení se ve čtvrtek 31. ledna 2008 v klubovně brněnského esperantského klubu na Starobrněnské ulici podílela i skupinka členů a příznivců České esperantské mládeže a jejího brněnského klubu, byla zařazena přibližně mezi 39. a 43. minutou vysílání toho pořadu.

Jednotlivá vysílání pořadu Dobré ráno z Moravy a Slezska bohužel nebývají zařazována do internetového archivu České televize na jejích webových stránkách, nicméně pro dokumentační účely České esperantské mládeže byl pořízen digitální záznam dotyčné reportáže:

česky: PROHLÉDNOUT REPORTÁŽ (http://www.dotsub.com/films/dobrrnozmoravyaslezskaesperanto/index.php?autostart=true&language_setting=none_2864) • esperanto: SPEKTI LA RAPORTAĴON (http://www.dotsub.com/films/dobrrnozmoravyaslezskaesperanto/index.php?autostart=true&language_setting=eo_2864)

Informace pro diváky pořadu Dobré ráno z Moravy a Slezska


image005.jpg
Natáčení reportáže o esperantu pro Dobré ráno z Moravy a Slezska 31. ledna 2008 v Brně.

Podrobný popis natáčení reportáže 31. ledna 2008

text: Miroslav MALOVEC a Marek BLAHUŠ
fotografie: Jan POPELKA

Natáčení se konalo 31. ledna 2008 v klubovně Klubu esperantistů v Brně od 8:30 do 10:15 hod. Miroslav Malovec a Zdeněk Hršel otevřeli klubovnu a připravili malou výstavku knih vydaných v poslední době: Malvivaj animoj (Gogol), La senĉesa rakonto (Ende), Cent jaroj da soleco (Márquez), Liberigo (May), Pipi La Ŝtrumpolonga (Lindgren), Hobito a La Mastro de l' Ringoj (Tolkien), Ruĝdoma sonĝo (Cao Xueqin), La serĉado de la perfekta lingvo (Eco), La Princo (Machiavelli), La Malemuloj (Verga), La gefianĉoj (Manzoni), Švejk (Hašek), La taglibro de mia frato (Petr Ginz), La heroo de amo (Kraft), Ordeno de Verda Plumo (Pleadin), Interlingvistika: cesty k odborné literatuře (Blanke), Milito kontraŭ Salamandroj (Čapek), Aŭdienco (Havel), Peza vino (Urbanová), Esperanto pro děti 1, 2 (Melichárková). Když přišel Marek Blahuš, přidal ještě nový PIV, Biblio a oba naše slovníky.

V 8. hod přišel Marek s Mirkem Hruškou a Honzou Popelkou. Mirek zůstal u dvěří jako vrátný (u nás nutno zvonit), my jsme zatím přestavěli stoly, aby byly jako ve škole. Postupně přišlo několik dalších studentů (celkem tuším osm). Nakonec přišli dva pracovníci televize, redaktorka a kameraman. Nejdříve Marek sehrál malý kurz, od slov "homo, domo" z letáčku PakEo přešli rychle na četbu Švejka. Potom paní redaktorka položila čtyřem studentům postupně pár záludných otázek (mně se nejvíc líbily odpovědi Honzy Popelky) a vzala si stranou Marka, aby s ním natočila speciální interview. Pak také ze starší generace vyzpovídala Z. Hršela. Měli jsme na místě bezdrátové internetové připojení, Jan Popelka ukázal komunitu svých esperantských přátel na Ipernity.com (http://www.ipernity.com/?lg=eo) a nakonec také velmi stručně zmínka o www.lernu.net (http://esperanto.blahus.cz/ĉej/iru.php?lernu). Paní redaktorka Alena Šedivá dostala DVD "Esperanto Elektronike", letáček "Esperanto máš v kapse (http://esperanto.blahus.cz/varbiloj/pakeo-cs.pdf)" apod.

Potom kameraman natáčel knihy na stole, např. Pipi la Ŝtrumpolonga, Umberta Eca, PIV, prostě které paní redaktorku nejvíc zaujaly. Nakonec si natočila svůj úvod před kamerou slovy "Por Bona Mateno Alena Šedivá Ĉeĥa Televido Brno". Řekla nám, kdy bude reportáž vysílána, že ji samozřejmě ještě sestříhají, a rozloučili jsme se.

Převzato z webových stránek Klubu esperantistů v Brně (http://www.medy.cz/Brno-Esperanto/televize.htm).
Personaj iloj