Subtekstiga grupo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Esperanto: Subtekstiga grupo de ĈEJ estas neformala grupo de volontuloj, membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, kiuj klopodas disvastigadi ĉeĥan kulturon al eksterlandanoj per esperantigado de subtekstoj (http://eo.wikipedia.org/wiki/Subtekstoj) por konataj ĉeĥaj filmaj verkoj. Krome, la traduko ofertas al la tradukantoj eblecon ekzerci kaj plibonigi sian konon de esperanto (ĉar ĉiuj tradukaĵoj estas antaŭ publikigo provlegataj de lingvaj spertuloj) kaj la sekva projekciado de la subtekstigitaj filmoj dum internaciaj esperanto-aranĝoj foje kapablas gajni al ili ankaŭ modestan monan rekompencon.

Česky: Titulkovací skupina ĈEJ je neformální skupina dobrovolníků, členů České esperantské mládeže, kteří se snaží rozšiřovat českou kulturu v zahraničí prostřednictvím tvorby esperantských překladů titulků (http://cs.wikipedia.org/wiki/Titulky) ke známým českým filmovým dílům. Proces překládání navíc všem překladatelům nabízí možnost procvičit si a zdokonalit své znalosti esperanta (protože všechny překlady jsou před publikováním kontrolovány zkušenými uživateli jazyka) a následné promítání otitulkovaných filmů během mezinárodních esperantských akcí je místy schopné zajistit jim za jejich práci také skromnou finanční odměnu.

Listo de ĉeĥaj filmoj kun subtekstoj en esperanto

  • Kuŝejetoj Pelíšky (Jan Hřebejk - Ĉeĥio - 1998) - humura priskribo de la etoso reginta en 1968 kiam por momento moliĝis komunisma reĝimo en Ĉeĥoslovakio, tradukita de Marko, premiero 30.12.2004 dum la 48-a IS en Germanio, sekvaj projekcioj 2?.07.2005 dum la 90-a UK en Litovio, 0?.08.2005 dum la 61-a IJK en Pollando, 08.10.2005 dum la 1-a renkontiĝo de ĈEJ en Třebíč, krome jam atingis Brazilon, Slovakion
  • Lotrando kaj Zubejda Lotrando a Zubejda (Karel Smyczek - Ĉeĥio - 1997) - ĉeĥa filmfabelo inspirita de la fabeloj de konata verkisto Karel Čapek, tradukita de ĈEJ (8 personoj), premiero 31.12.2005 dum la 49-a IS en Germanio (legu raporton), sekvaj projekcioj 26.05.2006 dum Tutslovakia renkontiĝo en Slovakio, krome jam atingis Germanion, Slovakion
  • sekvaj tradukoj ... planatas

Se vi interesiĝas pri la plej nova versio de esperantlingvaj subtekstoj por ajna el tiuj filmoj, bonvolu kontakti la Ĉeĥan Esperanto-Junularon.
Pokud se zajímáte o nejnovější verzi esperantských titulků pro kterýkoliv z těchto filmů, kontaktujte prosím Českou esperantskou mládež.

Výzva pro zájemce o spolupráci při překládání titulků

ĉeĥlingva alvoko al pliaj subtekstigemuloj

Pokud máte zájem se zapojit do činnosti našeho titulkovacího týmu a třeba i jen překladem nepatrné části titulků k některému z dalších překládaných filmů si vyzkoušet své znalosti esperanta, připojte se k nám! Stačí kontaktovat Marka nebo se rovnou přihlásit do k tomu určené diskuzní skupiny cxej-subtekstoj zasláním emailu na adresu cxej-subtekstoj-subscribe@yahoogroups.com (mailto:cxej-subtekstoj-subscribe@yahoogroups.com) (na obsahu zprávy nezáleží). Vaše účast bude uvítána a bude tak moci mj. i ovlivnit rozhodování o výběru dalších překládaných filmů :)

Personaj iloj