Subtekstoj:Kara mia vilaĝinjo/Originalo

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Česká verze

Česká verze titulků, ze které primárně se provádí překlad do esperanta, vznikla převodem původních již existujících českých titulků k filmu do souboru titulků ve formátu .srt. Úpravu zdrojového souboru a převod textu do tohoto formátu provedl Marek BLAHUŠ.

Pro potřeby překladu byl překládaný film (celkem 993 titulků) rozdělen na dvě části:

Anglická verze

K dispozici je taktéž anglická verze titulků, která zjevně taktéž pochází původně od tvůrců filmů a byla již k dispozici ve formátu počítačového souboru. Převedena do formátu .srt je zde taktéž k dispozici - zvláště vhodné je využít ji jako doplněk a zdroj eventuální překladatelské inspirace při překladu podle primárních českých titulků. Zkušenosti ukazují, že místy jsou anglické překlady titulků překládany zjednodušeně, protože zahraniční divák často nedokáže pochopit všechny souvislosti známé českému divákovi, a některá tato zjednodušení může být vhodné uplatnit i v esperantské verzi, určené taktéž mezinárodnímu publiku.

Anglické titulky jsou dostupné taktéž ve dvou částech, které svým rozdělením odpovídají titulkům českým:

Personaj iloj