Subtekstoj:Kara mia vilaĝinjo/Taskoj/652-713

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

652
00:18:32,360 --> 00:18:34,920
Ne estas tiom malbone, František.

653
00:18:36,200 --> 00:18:40,960
- Sinjoro doktoro, kiam li resaniĝas,
li komencas denove fumi kaj drinki.

654
00:18:41,320 --> 00:18:46,280
Vi malpermesu al li tion!
Vin li certe pli volonte obeos.

655
00:18:46,680 --> 00:18:50,000
- Se li lasus ĉion samtempe,
tio ne estus bona.

656
00:18:50,800 --> 00:18:53,800
Ĉar la korpo iru en tombon detruita.

657
00:18:54,760 --> 00:18:58,360
Li iom limigos tion,
ĉu, František, ĉu ĝuste?

658
00:18:59,920 --> 00:19:01,800
Vi estas ia tre amikiĝema.

659
00:19:03,280 --> 00:19:05,120
Ege amikiĝema.

660
00:19:05,360 --> 00:19:08,200
Kiel ĝi nomiĝas?
- Ĝi eĉ ne havas nomon.

661
00:19:08,560 --> 00:19:10,680
Paĉjo trovis ĝin ie en la stacidomo.

662
00:19:11,320 --> 00:19:14,640
Ĝi aldoniĝis al li kaj
akompanis lin ĝis ĉi tie.

663
00:19:14,760 --> 00:19:17,160
- Nu vi ja estas bona hundeto.

664
00:19:17,320 --> 00:19:20,000
- Se ĝi plaĉas al vi, sinjoro doktoro,
do prenu ĝin.

665
00:19:20,200 --> 00:19:21,680
- Ĉu vi scias, ke mi prenus ĝin?

666
00:19:22,080 --> 00:19:24,320
- Ĉu tian stratmiksaĵon?

667
00:19:25,040 --> 00:19:28,040
- Nu, tiaj estadas plej bonaj, ĉu ne?
Venu al mi.

668
00:19:42,000 --> 00:19:44,240
Ĉe kombajno okazis akcidento.
Oni surveturis Drápalík.

669
00:19:55,240 --> 00:19:57,520
Venu rigardi, sinjoro doktoro,
vi vidos raraĵon.

670
00:19:57,800 --> 00:20:01,120
Drápalík, li kuŝĝis sub la kombajnon surventre...
- Jes.

671
00:20:01,280 --> 00:20:03,400
- ...kaj li volis per poŝlampo
lumigi la transkondukojn.

672
00:20:03,600 --> 00:20:05,600
Kaj en tiu momento Turek retroveturis
sur lin per la antaŭa rado.

673
00:20:05,680 --> 00:20:07,920
Kaj kiam ni alvokadis lin:
"Ci idioto, vi havas tie viron!",

674
00:20:08,720 --> 00:20:10,600
do li surveturis lin ankoraŭ
unufoje reen.

675
00:20:10,680 --> 00:20:12,120
Venu por vidi, sinjoro doktoro,
tion vi devas...

676
00:20:12,200 --> 00:20:13,920
Vi vidos raraĵon, venu.

677
00:20:23,960 --> 00:20:25,640
- Kie li estas?
- Ĉi tie.

678
00:20:31,680 --> 00:20:34,200
- Kion vi diras, sinjoro doktoro?
- Ekstaru.

679
00:20:37,880 --> 00:20:39,400
Faru kelkajn paŝojn.

680
00:20:41,960 --> 00:20:45,040
- Vi miregas, ĉu ne?
- Kiajn fortikigitajn ulojn ni havas, ĉu ne?

681
00:20:49,000 --> 00:20:50,440
- Tio ne eblas.

682
00:20:53,200 --> 00:20:56,160
Se oni verŝus gipson enen,
Drápalík havus statuon.

683
00:21:00,760 --> 00:21:02,200
Tio bonas.

684
00:21:11,720 --> 00:21:13,160
Kurbiĝu.

685
00:21:18,040 --> 00:21:19,520
Ĉu doloras?
- Ne.

686
00:21:21,320 --> 00:21:22,800
- Ĉu tio ĉi?

687
00:21:24,360 --> 00:21:26,760
Kial vi stultumas?
- Tio tiklas.

688
00:21:26,920 --> 00:21:28,960
- Nu, iru hejmen kaj venu ĉi tien morgaŭ.
Iru.

689
00:21:36,400 --> 00:21:40,200
Suprenfaldu la manikon!
Kaj tion ĉi tenu.

690
00:21:43,320 --> 00:21:45,800
- Sinjoro doktoro, ĉu tio devas esti?
- Se tio ne devus esti,

691
00:21:45,880 --> 00:21:48,200
mi ne farus tion.
Ĉu vi pensas, ke tio amuzas min?

692
00:21:49,400 --> 00:21:50,880
Vi drinkis, ĉu ne?

693
00:21:53,600 --> 00:21:55,040
Do, eltenu tion.

694
00:21:56,920 --> 00:21:58,520
Nu, farite.

695
00:22:20,240 --> 00:22:21,880
Damne, kio estas tio ĉi tie?

696
00:22:27,840 --> 00:22:29,280
ETERNE FAMA DRÁPALÍK / GIPSO

697
00:22:29,600 --> 00:22:32,760
Nu, multe klaĉu pri tio, stultuloj,

698
00:22:33,880 --> 00:22:35,760
por ke ni havu problemojn
kun laborsekurec-ofico.

699
00:22:36,760 --> 00:22:38,920
Ekde hodiaŭ mi volas vidi
eĉ ne unu bieron en la kampo!

700
00:22:39,600 --> 00:22:41,560
Turek, ĉu ni komprenas nis?

701
00:22:41,880 --> 00:22:43,800
- Jes ja.
- Kiel eblas, ke mi ne estis

702
00:22:43,880 --> 00:22:45,320
al la akcidento alvokita?

703
00:22:45,800 --> 00:22:47,920
- Nu tion mi ne scias.
Ili verŝajne ne volis veki vin,

704
00:22:48,000 --> 00:22:49,680
kiam fakte nenio okazis.

705
00:22:51,040 --> 00:22:53,280
- Oni diras, ke Turek estis
sub influo de alkoholo.

706
00:22:54,280 --> 00:22:57,520
Vi ja devis specimeni lian sangon.
- Mi faris tion.

707
00:22:58,920 --> 00:23:01,640
Li ne estis sub influo.

708
00:23:03,240 --> 00:23:05,080
Kaj tio estis lia bonŝanco.

709
00:23:06,440 --> 00:23:09,400
Ĉar mi havas impreson,
ke li baldaŭ perdos sian edzinon

710
00:23:09,480 --> 00:23:12,720
kaj se li perdus ankaŭ veturpermesilon,
tio estus jam tro multe

711
00:23:12,800 --> 00:23:14,240
da malfeliĉoj por li.

712
00:23:21,560 --> 00:23:23,880
- Mi havas propran opinion pri tio, 
sinjoro doktoro.

713
00:23:25,400 --> 00:23:26,880
- Tion vi povas.
Personaj iloj