Subtekstoj:Lotrando kaj Zubejda

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.


[eo] subtekstiga projekto de Ĉeĥa Esperanto-Junularo celanta esperantigi la ĉeĥan filmfabelon Lotrando kaj Zubejda
[cs] titulkovací projekt České esperantské mládeže s cílem poesperantštit českou filmovou pohádku Lotrando a Zubejda

Postup práce

75px-Film_reel_and_film.jpg

Zde se průběžně objevují informace o průběhu projektu. Zde také naleznete veškeré podklady potřebné pro překlad, texty vám přidělených úseků filmu. Také sem odevzdáváte své dokončené překlady svých úseků filmu a můžete si prohlídnout dosavadní výsledky naší společné práce. Sledujte prosím pravidelně především kolonku aktuální stav a stránku přidělené úlohy.

Aktuální stav:
19.12.2005 Celý text filmu je kompletně přeložen do esperanta! Ještě zbývá zkontrolovat na chyby některé z vašich překladů. Pak už začne skládání a slaďování jednotlivých částí. Pro něj je důležité dohodnout se na jednotném překladu vlastních jmen (jak říct v esperantu Makotřasy?) či obtížných frází (a jak morces hadry?). Proto prohlížejte tyto stránky a doplňujte na ně své názory a návrhy!

Pomůcky překladatele

Před začátkem překládání titulků k filmu by se měl každý překladatel seznámit s obsahem následujících materiálů:

 • Naŭ fabeloj de Karel ČAPEK (tradukis Josef VONDROUŠEK) (http://esperanto.blahus.cz/subtekstoj/NAUFABEL.DOC) - již existující překlad Čapkovy knihy Devatero pohádek, ze které film vychází => přečtěte si následující kapitoly:
  • GRANDA DOKTORA FABELO: Pri la solimana princidino - obsahuje závazné verze mnohých jmen, speciální slovíčka či efektní řešení jazykové hříčky "Dr. Voštěp"
  • LA DUA RABISTA FABELO - obsahuje vzorově přeložené fráze jako "peníze nebo život" a dokonce i doslovně shodné a tudíž okamžitě využitelné odstavce rozhovoru Lotranda s otcem

Při překladu lze kromě papírových slovníků a vlastních znalostí konzultovat i následující zdroje:

 • Reta vortaro (http://www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo/) - rozsáhlý esperantský výkladový slovník, téměř obdoba PIVu - vhodný pro volbu nejtrefnějšího slova z více alternativ (podle definice ve slovníku a odkazů na synonyma)
 • Hejma vortaro (http://www.helsinki.fi/~jslindst/hejmvort.html) - slovník domáckých výrazů - vhodný pro překlad slov z každodenních rozhovorů
 • Tabuaj vortoj (http://www.aliaflanko.de/artikloj/text/tabu.html) - slovník sprostých slov a dalších tabuizovaných výrazů - taky je třeba občas použít pro zachování koloritu textu ;-) Další podobné výrazy doporučuju hledat i ve článku Sakro (http://eo.wikipedia.org/wiki/Sakro) v esperantské Wikipedii.
 • PMEG: Ekkriaj vortoj kaj sonimitoj (http://bertilow.com/pmeg/gramatiko/ekkrioj_sonimitoj/index.html) - seznam citoslovcí (oficiálních i neoficiálních) - využijete velmi často, proto se doporučuji dobře seznámit např. s tím, jaký je rozdíl mezi esperantskými citoslovci ha, he a ho :)
 • Esperanta rimaro (http://eo.wikibooks.org/wiki/Esperanta_rimaro) - slovní kořeny seřazené odzadu, aby pomáhaly při hledání rýmů.

Nejčastější chyby při překladu a tipy pro správné překládání obvyklých výrazů jsou shrnuty v kolekci, která se na základě zkušeností průběžně rozšiřuje a je dostupná zde: Tradukkonsiloj.

Všeobecně o titulcích a titulkování

Používají se termíny subtekstoj (titulky) a subtekstigi (titulkovat). Jsou výstižnější a logičtější než stále ještě často používané anglismy subtitoloj a subtitoligi.

Články o titulkování a překládání titulků do esperanta i s praktickými radami:

Potřebné vybavení

Abyste mohli titulky překládat z češtiny do esperanta, vystačíte si jen s tímto jedním či dvěma programy:

 • obyčejný Poznámkový blok z Microsoft Windows, či jakýkoliv jiný textový editor pokud možno podporující standard Unicode (http://eo.wikipedia.org/wiki/Unikodo) (UTF-8) - v něm bude upravovat soubory .srt s titulky
 • (není podmínkou) Ek! (http://www.esperanto.mv.ru/Ek/) - program umožňující používání esperantské klávesnice pro psaní esperantských znaků do titulků; můžete se ale obejít i bez něho a psát znaky se stříškou pomocí písmena x (např. namísto "ĉ" psát "cx") - při nahrání takto vytvořeného textu na tyto stránky dojde k automatickému převodu na správné znaky

Aby vám fungovalo přehrávání filmů s esperantskými titulky, je třeba mít na počítači všechno toto (funkční přehrávání filmů není zásadní proto, abyste mohli začít překládat, nicméně pokud film neznáte, je dobré jej prvně zhlédnout či v něm funkčnost svého díla průběžně kontrolovat):

 • BSPlayer (http://esperanto-panorama.net/subtitoloj/index.php?BSPlayer) (přímé stažení tady (http://bsplayer.com/index.php?p=download)) - výborný program pro přehrávání video, dostupný dokonce i v esperantském překladu; pro instalaci na stránce pro přímé stažení najeďte nejprve na konec stránky na verzi "FREE", zaškrtněte "I accept..." a klikněte na "Download"
 • FFDShow kodek pro přehrávání DVD videa (http://www.aziendeassociate.it/cd.asp?dir=/ffdshow) (vyberte nejspodnější odkaz neobsahující však "MSVC") - umožní přehrávat na počítači video pocházející z disků DVD (typicky filmy); instalace této součásti nemusí být nutná, pokud se při přehrávání videa obraz již zobrazuje správně i bez ní
 • font Ariel SudEuro (http://esperanto.jeunes.free.fr/dosierujo/ariel_se.exe) - umožní správné zobrazení esperantských znaků u titulků ve znakové sadě Latin-3; návod k instalaci naleznete zde (http://esperanto-panorama.net/subtitoloj/index.php?BSPlayer) (v odstavci "Aŭ per latin3"); instalovat tuto součást není nutné hned na začátku - není potřeba pro samotné sledování překládaného filmu s českými titulky
Personaj iloj