Subtekstoj:Lotrando kaj Zubejda/Malfacilaj tradukaĵoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

V textu titulků k filmu se nachází množství frází obtížně přeložitelných do esperanta Může se jednat o jednotlivá šikovně volená slova, slovní hříčky či dokonce celá delší slovní spojení nebo věty. Pokud vás při prvotním překládání napadne vhodný překlad, který více či méně zachovává původní myšlenku textu, upřednostňuje se použít to, co vás napadne, protože eventuální diskuze se může ještě vždy rozvinout, pokud se náhodou váš překlad ostatním nebude líbit (nicméně to ještě neznamená, že dokáží najít lepší - je pak stále ještě docela možné, že se jim to nepodaří, a váš překlad i tak bude nakonec ve výsledku použit). Pokud naleznete problém, o kterém si myslíte, že s ním sami nehnete, můžete ho přidat na tento seznam a případně na něj ještě i e-mailem upozornit diskuzní skupinu. Jste zváni zúčastnit se této diskuze o obtížně přeložitelných frázích, vyjádřit se k existujícím návrhům a také navrhnout své vlastní.

Pokud budete do diskuze přispívat, řiďte se prosím návodem, který uvidíte pod tímto textem, když kliknutete na tlačítko "redaktu" nahoře.

Následuje abecední seznam obtížně přeložitelných frází, o jejichž překladu je třeba rozhodnout:

Enhavo

Dali jsme tomu starému lapkovi co proto!

 • Použito v titulcích: 230
 • Návrh: Ni montris al tiu maljuna rabistaĉo niajn kapablojn! Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Ni donis al tiu maljuna rabistaĉo lecionon!

dáme si do nosu / Nedáme! Dostaneme!

 • Použito v titulcích: 332-334
 • Návrh: ni plenigos niajn buŝojn / Ni ne plenigos ilin! Oni [frapos / batos] (nin [sur / en]) ilin! Navrhl: Marko 14:46, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: ni plenŝtopos niajn buŝojn / Ni ne plenŝtopos! Ni ricevos en ilin!

Dej mi kousnout

 • Použito v titulcích: 619-620
 • Návrh: Donu min mordi Navrhl: Klip 15:19, 17. Dec 2005 (CET)
  • Sloveso doni podle definice v ReVo značí nutně nějaké předání. Tady to znamená spíše dovolit nebo nechat. Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: Lasu min mordi Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
  • Pořád se mi to ale nepozdává - aby se mordi někomu neznalému nepodobalo příliš něčemu o smrti ((za)mordovat, morti), jako se to aspoň jeví mně :) Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: Lasu min gustumi Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
  • Volnější překlad gustumi = ochutnat. Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: Permesu al mi gustumi Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Lasu min gustumi

dupák (tanec)

 • Použito v titulcích: 603, 604, 624
 • Návrh: piedbatdanco Navrhl: Klip 15:19, 17. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: piedbat-danco

fidlátka

 • Použito v titulcích: 538, 586
 • Návrh: instrumentetoj Navrhl: Klip
 • Návrh: umiloj Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: umiloj

hanba povídat

 • Použito v titulcích: 574
 • Návrh: honto diradi Navrhl: Klip
 • Návrh: eĉ nepensinde Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: eĉ nediskutiinde Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: eĉ nepriparolinde Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: eĉ nepripensinde

Hergot, sakra, chlapi... Krucifix, chlapi... Krucipísek? Jenom písek.

 • Použito v titulcích: 243-246
 • Návrh: Hergot, sakre, knaboj... Diofeka furzo, knaboj... Diofeka aerblovo? Nur aerblovo. Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
  • Hergot je germanismus ponechaný Vondrouškem v překladu Války s mloky (dotaz hergot (http://www.google.com/search?q=hergot+kaj+estas)). Význam slova sakri uvádí ReVo (http://www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo/art/sakr1.html), od toho odvozuji sakre. Nadávka diofeka furzo pochází z Tabuaj vortoj (http://www.aliaflanko.de/artikloj/text/tabu.html) (sekce Esprimoj kaj sakroj). Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: Hergot, sakre, knaboj... Diablo prenu, knaboj... Diablo manĝu? Nur manĝu. Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
  • Fráze diablo prenu a diablo manĝu pocházejí ze zajímavého seznamu z Vikipedie (http://eo.wikipedia.org/wiki/Sakro) a možná lépe vystihují podstatu změn v českých výrazech - Lustig změní tak, že první (nevhodná) část zůstane zachována; převor ho opraví tak, že zůstane jen neškodná druhá část, která je ale sama o sobě jako nadávka nesmyslná. Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Ĉe sankta fekaĵo, viroj... Ĉe bordela putino, viroj... Ĉe putino? Nur puto.

japato

 • Použito v titulcích: 409, 410, 458, 540, 542, 543, 629
 • Návrh: kietietio Navrhl: Klip
 • Návrh: kiukiale Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: kiel eblas Navrhl: Tezar
 • Návrh: kial Navrhl: Dan
 • Konečné rozhodnutí: kiukiale

Kde se tu berete?

 • Použito v titulcích: 562
 • Návrh: Kiel vi aperintas ĉi tie? Navrhl: Klip
 • Návrh: Kion vi nur faras ĉi tie? Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
  • Zjednodušený překlad ve stylu Co tu jenom děláte? Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Kion vi nur faras ĉi tie?

Morces hadry, to jsou událostě!

 • Použito v titulcích: 61
 • Návrh: Damne, ĉio povas okazi! Navrhl: Daŝa
 • Návrh: Damnaj vestaĵoj, ĉio povas okazi! Navrhl: Daŝa
 • Návrh: Damnaj ĉifoj Navrhl: Josef HRON
 • Návrh: Demortigaj vestaĉoj Navrhl: Miroslav VANĚK
 • Návrh: Damnaj vestaĉoj Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Damne, ĉio povas okazi!

nezná bratra

 • Použito v titulcích: 564
 • Návrh: ne konas fraton Navrhl: Klip
 • Návrh: li nekonvinkeblas Navrhl: Marko 22:23, 20. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: ne konas fraton

odborný lékařský pindy

 • Použito v titulcích: 514, 517, 650
 • Návrh: fakaj doktor'parolaĉoj Navrhl: Tezar 21:41, 5. Dec 2005 (CET)
  • Děkuji za přidání na seznam a za sebe s tímto překladem souhlasím - to se mi líbí. Marko 22:55, 5. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: fakaj doktor'parolaĉoj

panenko skákavá

 • Použito v titulcích: 535
 • Návrh: Je la barbo de l' profeto! Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
  • Obecná nadávka z Vikipedie (http://eo.wiipedia.org/wiki/Sakro). Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: Je la barbo de Bofronto! Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
  • Nadávka z Vikipedie (http://eo.wiipedia.org/wiki/Sakro), zajímavá (nebo naopak proto nepoužitelná?) svým esperantským kontextem (Louis de BEAUFRONT (http://eo.wikipedia.org/wiki/Louis_de_BEAUFRONT) se po sporu se Zamenhofem stal vůdcem idistického hnutí /okolo jazyka Ido/). Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: Palavro de kadavro! Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
  • Opět z Vikipedie (http://eo.wiipedia.org/wiki/Sakro). Možná nejlépe vyjadřuje absurditu a humornost původního zvolání. Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: palavro de kadavro

[princezně chyb(ěj)í] / [to děvče potřebuje] tři [obyčejné] / [jednoduché] věci: světlo, vzduch a (ještě) láska

 • Použito v titulcích: 525, 572-573, 633, 698
 • Návrh: [al la princidino mankas] / [] tri [ordinaraj] / [] aĵoj... Navrhl: Tezar
 • Návrh: [al la princidino mankas] / [] tri [] / [simplaj] aĵoj... Navrhl: Klip
 • Návrh: [] / [tiu knabino bezonas] tri [] / [facilaĵojn]: lumon, aeron kaj (ankaŭ) amon Navrhl: Klip
 • Návrh: [al la princidino mankas] / [tiu knabino bezonas] tri [ordinaraj] / [simplajn] aĵoj(n): lumon, aeron kaj (ankoraŭ) amon Navrhl: Marko 22:23, 20. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: [al la princidino mankas] / [tiu knabino bezonas] tri [ordinaraj] / [simplajn] aĵoj(n): lumon, aeron kaj (ankoraŭ) amon

propánakrále

 • Použito v titulcích: 532
 • Návrh: fulmotondro Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
  • Z Vikipedie (http://eo.wiipedia.org/wiki/Sakro). Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: fulmotondro

sestra (sestřička)

 • Použito v titulcích: 152, 154, 430, 456, 457, 462
 • Návrh: fratino Navrhl: Daŝa
 • Návrh: helpantino Navrhl: Marko 01:30, 17. Dec 2005 (CET)
  • Protože v esperantu neplatí česká homonymie (sestra = fratino; zdravotní sestra = flegistino), je třeba najít nějaký neutrální výraz pro obojí - a protože jim Anna v domácnosti pomáhala, může být označena právě jako "pomocnice", což se pak dá použít i u doktora. Marko 01:30, 17. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: asistentino Navrhl: Marko 01:30, 17. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: flegistino (a v písni předtím "flegas pri nia brutaro")

setsakramentsky

 • Použito v titulcích: 612
 • Návrh: centsakre Navrhl: Klip 15:51, 17. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: kolose

svět je malý a o náhody tu není nouze

 • Použito v titulcích: 216, 252, 562, 687
 • Návrh: la mondo estas malgranda kaj oni ne havas mankon de hazardo Navrhl: Zirland
 • Návrh: la mondo malgrandas, kaj hazardoj ĉi tie ne mankas Navrhl: Klip
 • Návrh: la mondo malgrandas kaj hazardo ne mankas en ĝi Navrhl: Marko 22:23, 20. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: la mondo malgrandas kaj hazardo ne mankas en ĝi

šolíchání

 • Použito v titulcích: 394, 612
 • Návrh: ektiklo Navrhl: Danonebio
 • Návrh: umado Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: tiklado

šlamastika

 • Použito v titulcích: 546
 • Návrh: problemego Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: malfeliĉo Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: mizereco Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: kompatinda situacio Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: mizeraĉo

(to) jen tak mezi námi

 • Použito v titulcích: 614
 • Návrh: (tio) nur meze de ni Navrhl: Klip 15:51, 17. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: nur (tiel) inter ni Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: inter ni dirite

to si vypiješ

 • Použito v titulcích: 623
 • Návrh: ĉi tion vi eltrinkos Navrhl: Klip 15:19, 17. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: tion vi ĝispagos Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: tion vi punpagos Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
  • Překlad punpagi = zaplatit (pokutu). Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: tion vi devos pagi Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: tion vi devos pagi

To to uteklo.

 • Použito v titulcích: 571
 • Návrh: kiom rapide Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: tiom baldaŭ Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: kiom baldaŭ Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: kiel rapide ĝi pasis

udělat (pěknou) paseku

 • Použito v titulcích: 616
 • Návrh: fari arbohakejon Navrhl: Klip 15:19, 17. Dec 2005 (CET)
  • Bohužel se tak ale ztratí slovní hříčka paseka = (také) spoušť, pohroma Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: tute dezertigi Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
  • Podle slovníku skutečně spoušť zpustošení = dezertigo a současně je tak zachována slovní hříčka, jenom přetvořená na dezerto = poušť x pustota. Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: tute dezertigi

(umět) za to vzít

 • Použito v titulcích: 574
 • Návrh: barakti Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
  • Ve významu ohánět se, mávat, bojovat to už velmi úspěšně v titulku 663 použil Dan Mrázek. Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: (scipovi) ekpreni laboron

vládce náš, slunce naše jasné

 • Použito v titulcích: 113, 137, 410, 436, 459, 498, 499, 565, 626
 • Návrh: reganto nia, suno nia brila Navrhl: Daŝa
 • Návrh: nia reganto, nia hela suno Navrhl: Dan
 • Návrh: reganto nia, suno nia klara Navrhl: Klip
 • Konečné rozhodnutí: reganto nia, suno nia brila

všecky stromy na maděru

 • Použito v titulcích: 625
 • Návrh: ĉiuj arboj diserigitaj Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: ĉiuj arboj dispecigitaj Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: ĉiuj arboj je pecetoj Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: ĉiuj arboj je ligneroj

vzal bych to pořádně

 • Použito v titulcích: 582
 • Návrh: ni faru tion per ĉiuj niaj fortoj Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: ni faru tion laŭ ĉiuj niaj kapabloj Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: ni faru tion ĝisfunde Navrhl: Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
  • Překlad důkladně jako ĝisfunde (fundo = dno). Marko 14:37, 18. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: mi prenus la laboron ĝisfunde

žádný pižlování

 • Použito v titulcích: 582
 • Návrh: nenia tranĉaĉado Navrhl: Klip
 • Návrh: nenia tranĉetado Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: nenia tranĉumado Navrhl: Marko 02:01, 4. Dec 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: nenia tranĉetado
Personaj iloj