Subtekstoj:Lotrando kaj Zubejda/Propraj nomoj

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

V textu titulků k filmu se nachází množství vlastních jmen (osob, míst, zemí...). Ty při prvotním překládání prosím ponechávejte přednostně v původním českém tvaru. O nejvhodnějších esperantských překladech (či zda překládat vůbec) se rozhodne a tato rozhodnutí se do textu zanesou až po dokončení prvotní překladatelské práce. Mezitím jste zváni zúčastnit se této diskuze o vhodných překladech, vyjádřit se k existujícím návrhům a také navrhnout své vlastní.

Pokud budete do diskuze přispívat, řiďte se prosím návodem, který uvidíte pod tímto textem, když kliknutete na tlačítko "redaktu" nahoře.

Následuje abecední seznam vlastních jmen, o jejichž překladu je třeba rozhodnout:

Enhavo

Anna (Anička)

 • Použito v titulcích: 430, 463
 • Návrh: Ana (Anjo) Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Ana (Anjo)

Bélí

 • Použito v titulcích: 452, 544
 • Návrh: Beli Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Mohli bychom kontaktovat nějaké denaskuloj a poptat se na ekzistenci nějaké esperantské říkanky podobné českému "hálí, bélí, koně v zelí". Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Lulo

drvoštěp Drnec

 • Použito v titulcích: 32, 401, 402, 404, 405, 435, 440, 457, 468, 469, 502, 504, 512, 536, 537, 547, 563, 586, 588, 623, 647, 655, 667, 691
 • Návrh: dracenhakisto Drnec Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Podle Vondrouškova překladu - dvojité "dr" je pro zachování vtipu potřeba nějak zachovat. Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: iama dragono, nun arbohakisto Drnec Navrhl: (Malovec 12:51, 24. Dec 2005 (CET))
 • Konečné rozhodnutí: dracenhakisto Drnec

Hálí

 • Použito v titulcích: 400, 451, 464, 506, 532, 533, 536, 544, 565, 583, 591, 646
 • Návrh: Hali Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Bajo

Hasan

 • Použito v titulcích: 529
 • Návrh: Hasan Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Hasan

Kostelec

 • Použito v titulcích: 310, 312
 • Návrh: Kostelec Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Kostelec

Kutná Hora

 • Použito v titulcích: 592
 • Návrh: Kutna Hora Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Tak se jmenuje i příslušný článek v esperantské Wikipedii, který taktéž neuvádí žádný existující esperantský název. Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Kutná Hora

Lotrando

 • Použito v titulcích: 5, 16, 60, 170, 174, 234, 248, 288, 293, 297, 330, 343, 360, 465, 505, 612, 667, 681, 683, 692
 • Návrh: Lotrando Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: Friponando Nabrhl: (Malovec 13:26, 24. Dec 2005 (CET))
  • Esperantista v Lotrandovi necítí "lotra", naopak bude špekulovat, proč se lupič jmenuje "rando de loto". Ze stejného důvodu se nehodí "Kanajlando", protože by to budilo dojem "lando de Kanajoj". Ještě by mohl být "Murdando, Rabando".
 • Konečné rozhodnutí: Lotrando (eventuálně s vysvětlivkou Murdando na začátku filmu)

pan Lustig

 • Použito v titulcích: 120, 155, 159, 224, 236, 246, 250, 506, 562, 563, 656
 • Návrh: sinjoro Lustig Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: sinjoro Lustig

Maceška

 • Použito v titulcích: 47, 190
 • Návrh: Duonpanjo Navrhl: Miropiro
 • Konečné rozhodnutí: Duonpanjo

Madla (La Mad)

 • Použito v titulcích: 341, 347, 549, 615, 680, 688, 689, 690
 • Návrh: Madla (La Mad) Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Hodí se i proto, že u přehozené varianty "la" vypadá jako člen. Marko 02:31, 26. Dec 2005 (CET)
 • Návrh: Manjo (Njo Ma) Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Je problém, že tak už by se jmenovala i Drncova manželka Máňa, což by mohlo plést. Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Madla (La Mad)

Makotřasy

 • Použito v titulcích: 522, 557
 • Návrh: Makotrasy Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: Makotrĵasi Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: Makotrĵasoj Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: Papavtremej Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: Papavtremejo Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Tady se jedná o českou vesnici, není tedy český název na závadu. "Papavtremejo" by nepůsobilo jako jméno vesnice, ale spíš jako název pro nějaký stroj (mlátička na mák). Spíš bych doplnil "vilaĝo Makotrasy" (Malovec 13:26, 24. Dec 2005 (CET))
 • Konečné rozhodnutí: vilaĝo Makotřasy

Máňa

 • Použito v titulcích: 418, 463
 • Návrh: Manjo Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Manjo

sultán Solimán

 • Použito v titulcích: 100, 101, 112, 136, 410, 435, 458, 461, 498, 565, 625
 • Návrh: sultan' Soliman Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Eventuálně i Soliman' (apostrof na konci), ale nepřipadá mi moc smysluplné zbytečně to jméno poesperantšťovat. S apostrofy to podle mne bude lepší, protože se tím pak naprosto sladí mluvené a psané slovo - lidé ve filmu volají "Sultán Solimán" a přitom dost kladou důraz na jednotlivé slabiky, takže přidání další by bylo podle mne na škodu. Marko 17:58, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: sultano Solimano Navrhl: Klip 06:38, 29. Nov 2005 (CET)
  • Podle Vondrouškova překladu. Klip 06:38, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: sultan' Soliman'

Vincek

 • Použito v titulcích: 268, 326, 356, 685
 • Návrh: Vincento Navrhl: Tezar
  • Převzáno z Nau fabeloj (přeložil Vondroušek) Tezar
 • Návrh: Vinĉjo Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Vincento

Vizovice

 • Použito v titulcích: 298
 • Návrh: Vizovice Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Konečné rozhodnutí: Vizovice

Zadní Lhota

 • Použito v titulcích: 522
 • Návrh: Malantaŭa Lhota Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: Malantaŭa Vilaĝo Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
 • Návrh: Malantaŭvilaĝo Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Zadní Lhota" poukazuje na bezvýznamnost vesnice, že je to nějaký "zapadákov", možná "Abdera Vilaĝo, Forgesita Vilaĝo, Dormanta Civito, Provinca Provinco, Senkampa Kamparo" apod. (Malovec 13:26, 24. Dec 2005 (CET))
 • Konečné rozhodnutí: Forgesita Vilaĝo

(Malý) Zélí

 • Použito v titulcích: 453, 455, 544
 • Návrh: (Eta) Zeli Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Tak se ale ztratí legrační prvek spočívající v tom, že zelí = brasiko :-( Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Zkusme trojici "Bajo-Lulo-Bebo", takže tento pán by si říkal "Granda Bebo" a svému synkovi "Eta Bebo". (Malovec 13:26, 24. Dec 2005 (CET))
 • Konečné rozhodnutí: (Eta) Bebo

Zubejda

 • Použito v titulcích: 5, 104, 111, 130, 564, 645
 • Návrh: Zubejda Navrhl: Marko 02:32, 29. Nov 2005 (CET)
  • Pro cizího esperantistu se ztratí význam slova "zub", který charakterizuje, co to bylo za krasavici. "Dentejda" by asi neznělo, spíš "Dentina", nebo by se dalo vyjít z jiné nápadné části obličeje (Nazejda, Orelina, Orelejda, Muzelina) apod. Takže by pak film zněl např. "Murdando kaj Muzelina" - alespoň na začátku v podtitulu, aby zahraniční divák věděl, co Lotrando a Zubejda vyvolává u českého diváka(Malovec 13:26, 24. Dec 2005 (CET))
 • Konečné rozhodnutí: Zubejda (eventuálně s vysvětlivkou Muzelina na začátku filmu)
Personaj iloj