Subtekstoj:Lotrando kaj Zubejda/Taskoj/263-289

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

263
00:31:41,037 --> 00:31:44,409
Lotrando forveturas!
-Kie li estas? -Tie!

264
00:32:05,349 --> 00:32:08,502
Finfine ke vi iras!
Ke ni kaptu tion!

265
00:32:08,666 --> 00:32:10,063
Ĝis revido!

266
00:32:13,049 --> 00:32:15,153
-Ĝis.
-Ĝis, filo.

267
00:32:15,598 --> 00:32:18,363
Paĉjo estas preskaŭ mortanta...

268
00:32:21,836 --> 00:32:37,191
-Nu, Vincento, vi pigrulo. Ĉu vi jam damne kondukas mian bubon?
-Kompreneble, ke kondukas! Sed mi ne scias, ĉu vi bone komprenos lin!

269
00:32:37,511 --> 00:32:42,259
Li parolas kvazaŭ oni rase miksus pastraĉon kun papago!

270
00:32:43,446 --> 00:32:50,856
Kara patro, ke la ĉiopova Dio
bonvolu restigi vin dum longaj jaroj

271
00:32:50,963 --> 00:32:55,163
por ĝojo de la proksimuloj,
kaj neeldirebla fiero de idaro via!

272
00:32:55,451 --> 00:33:04,863
Malrapide, knabo, mi veturas en la infernon
kaj ne havas tiom da tempo por via dolĉparolado.

273
00:33:05,356 --> 00:33:07,970
Aŭskultu min bone!

274
00:33:09,697 --> 00:33:17,850
Mi volis postlasi sakojn da dukatoj
por ke vi povu vivi sen peno...

275
00:33:18,068 --> 00:33:29,954
Sed tondro batu en tion, knabo...
Kia estis nun por nia metio mizero...

276
00:33:30,075 --> 00:33:35,485
Aĥ, patro, mi ne antaŭvidis,
ke vi tiom suferas mankon...

277
00:33:35,708 --> 00:33:46,286
Nu jes, ĉiuj forlasis min ...
kiel ratoj...

278
00:33:48,161 --> 00:33:56,248
Plej urĝa tempo, ke vi
transprenu tion post mi, knabo...

279
00:33:58,355 --> 00:34:05,231
Kara patro, se vi deziras,
mi transprenos vian laboron...

280
00:34:05,536 --> 00:34:13,156
kaj plenumados ĝin honeste,
kompleze kaj al ĉiuj maksimume afable

281
00:34:15,710 --> 00:34:23,969
Ho, mi ne scias, kiel vi sukcesos
en nia metio per afableco...

282
00:34:24,629 --> 00:34:30,475
Kaj se mi rajtas demandi, kara patro,
kio estas via estimata vivokupo?

283
00:34:30,919 --> 00:34:40,980
La rabistado!
Tenu ĝin bone!

284
00:34:44,236 --> 00:34:47,259
-La rabistado?
-Jes ja!

285
00:34:56,349 --> 00:35:14,612
-Kaj ĉefe, knabo, ne laboru!
-Bone, bone, paĉjo... kara...

286
00:35:24,364 --> 00:35:30,265
En tiu momento la peka animo de la rabisto
komencis levi sin al la ĉielo...

287
00:35:33,022 --> 00:35:43,135
sed ĉar ĝi estis multpeza de tiom da teruregaj agoj,
ĝi devis alien. Kaj ni ĉiuj scias kien...

288
00:35:59,648 --> 00:36:06,536
Do tiel restis juna Lotrando sola en la mondo,
suferata unue per patra morto,

289
00:36:06,637 --> 00:36:14,710
kaj due per sia nefinpripensita promeso,
ke li transprenos la metion kaj fariĝos rabisto...
Personaj iloj