Subtekstoj:Lotrando kaj Zubejda/Taskoj/290-334

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

290
00:36:33,681 --> 00:36:38,853
Respektan bonan matenon mi deziras al vi!
Mi esperas, ke mi ne ĝenas.

291
00:36:39,558 --> 00:36:46,845
Ho ne, Kristo, certe ne...
Kaj kiel mi povas priservi vin, moŝtulo?

292
00:36:47,953 --> 00:36:51,993
Mi petas vin, sinjoro, plej pene,
ke vi ne ektimu...

293
00:36:52,181 --> 00:36:58,540
Por ke vi komprenu, mi estas
terura rabisto Lotrando...

294
00:36:58,703 --> 00:37:00,826
Ne diru!

295
00:37:01,258 --> 00:37:09,234
Jes, mi petas! Mi ne faras tion volonte,
sed mi promesis tion al mia patro dum lia lasta horo...

296
00:37:10,094 --> 00:37:11,786
Tial mi devas...

297
00:37:12,133 --> 00:37:16,434
Aj! Do sekve la maljuna
Lotrando jam forpasis?

298
00:37:16,647 --> 00:37:21,653
La viroj en la gastejo
en Vizovice ĝojegos pro tio!

299
00:37:22,059 --> 00:37:29,328
Do, ĉu vi donos al mi ĉion sendeve?
Tiel estus pli bone por ni ambaŭ...

300
00:37:29,928 --> 00:37:34,000
-Ne donos.
-Aha...

301
00:37:40,508 --> 00:37:44,536
En tia kazo
mi devos vin pikmortigi...

302
00:37:47,172 --> 00:37:53,889
Mi petas, ke vi prepariĝu kaj
preĝu. Ek, ek, ĉi tie!

303
00:37:56,159 --> 00:37:58,232
-Jam?
-Jes.

304
00:37:58,479 --> 00:38:06,420
-Anĝelet', mia gardistet', zorgu pri mia animet'...
-Neperdu tempon kun li, li intence prokrastas! Pikmortigi!

305
00:38:06,561 --> 00:38:10,934
Vivantan homon? Pikmortigi?

306
00:38:13,224 --> 00:38:19,402
-Tio doloros lin ja!
-Dio, en kion vi metis animon?

307
00:38:20,113 --> 00:38:28,887
Paĉjo vin de supre rigardas, juna sinjor'!
(Aŭ ĉu pli vere de malsupre?)

308
00:38:29,050 --> 00:38:31,629
Nu, estu ĝi ĉiel ajn, li vidas ĉion!

309
00:38:37,303 --> 00:38:46,903
-Nu, sinjoro, ĉu vi jam estas elpreĝata?
-Tute ne, mi estas ja granda pekegulo!

310
00:38:47,771 --> 00:38:54,161
Sed, mi havas ideon...
Se mi povus konfesi en Kostelec,

311
00:38:54,319 --> 00:38:57,387
tiam min la disinjor' espereble pardonus...

312
00:38:58,326 --> 00:39:02,318
Kion vi pensas pri tio, moŝtulo?
Mi nun kuros rapide al Kostelec,

313
00:39:02,471 --> 00:39:08,646
tie konfesos, kaj kiam mi revenos,
tiam vi povos min trankvile pikmortigi.

314
00:39:10,729 --> 00:39:13,442
-Bona ideo!
-Ĉu ne?

315
00:39:14,645 --> 00:39:16,917
Mi dume atendos vin ĉi tie ĉe via veturilo...

316
00:39:17,962 --> 00:39:22,666
Mi vidas ĉi tie vian ĉevalon...
Se vi ĝin al mi pruntus, mi petas...

317
00:39:22,975 --> 00:39:26,236
nu, por ke mi estu pli rapide ree!

318
00:39:26,485 --> 00:39:31,417
-Vi pravas, tiel ĝi estos pli rapida.
-Jes ja!

319
00:39:32,007 --> 00:39:33,226
Bonvolu.

320
00:39:33,718 --> 00:39:37,234
Tio estas bela ĉevalo!
Estos blove sur ĝi probable!

321
00:39:37,501 --> 00:39:43,852
Se vi pruntus al mi...
Manteleton? Ankaŭ ĉapeleton?

322
00:39:46,320 --> 00:39:49,814
Oni diras, ke ĉi tiu regiono svarmas
per diversaj kanajloj...

323
00:39:49,972 --> 00:39:55,051
...la pafilon.
Kaj ankaŭ tiun ĉi...

324
00:39:55,203 --> 00:39:58,083
Sciu, por ke mi plenumu mian promeson...

325
00:40:11,407 --> 00:40:14,391
Ni devas malaperi!
Ni prenu tion kun ni kaj iru for!

326
00:40:14,619 --> 00:40:16,103
Ja atendu, Vincek!

327
00:40:16,275 --> 00:40:20,627
Same kiel mi promesis al mia paĉjo,
ke mi transprenos lian metion,

328
00:40:20,720 --> 00:40:24,619
tiel mi ĵus promesis al tiu komercisto,
ke mi atendos lin... ĉi tie.

329
00:40:25,595 --> 00:40:27,728
Promeso estas promeso, nu...

330
00:40:28,764 --> 00:40:32,630
Maljuna Lotrando mortis!
Nun rabas la juna!

331
00:40:32,802 --> 00:40:37,328
Iru!
Iru, rapide!

332
00:40:41,189 --> 00:40:46,618
Juna sinjor', almenaŭ,
almenaŭ ni plenŝtopos niajn buŝojn...

333
00:40:49,148 --> 00:40:51,703
-Ĉu vi vidis lin? Kie li estas?
-Iru ni!

334
00:40:52,754 --> 00:40:57,147
Ni ne plenŝtopos!
Ni ricevos en!
Personaj iloj