Subtekstoj:Lotrando kaj Zubejda/Tradukaĵo/1

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

1
00:00:00,100 --> 00:00:03,519
ĈEĤA TELEVIDO STUDIO BRNO
kreiva grupo de Jiří Stejskal kaj Robert Fuksa

2
00:00:03,584 --> 00:00:04,832
MIRAGE Production Service
Prago

3
00:00:04,891 --> 00:00:06,754
Aricam international and Groupe S.I.A.C. France

4
00:00:06,774 --> 00:00:08,728
prezentas filmon

5
00:00:08,993 --> 00:00:13,915
LOTRANDO kaj ZUBEJDA

6
00:00:15,912 --> 00:00:21,544
Laŭ motivoj de fabeloj de Karel Čapek
verkis ZDENĚK SVĚRÁK

7
00:00:22,681 --> 00:00:31,693
ĉefroluloj

8
00:00:32,581 --> 00:00:35,748
komponisto

9
00:00:36,540 --> 00:00:38,958
kameraisto

10
00:00:40,838 --> 00:00:44,374
reĝisoro

11
00:00:47,325 --> 00:00:51,070
Trans arbaroj profundaj
kaj montetoj rondaj

12
00:00:51,363 --> 00:00:54,340
etendiĝas la
ĉeĥa kaldron-valo.

13
00:00:54,609 --> 00:00:56,975
Tiu lando belas.

14
00:00:57,215 --> 00:01:03,792
Terkulturistoj tie kun ŝvito en vizaĝo plugas,
metiistoj estas famaj pro sia lerteco,

15
00:01:04,076 --> 00:01:07,841
sed estas tie ankaŭ
rabistoj.

16
00:01:08,428 --> 00:01:15,367
Kaj la plej kruela inter ili
estas la ĉefrabisto Lotrando.

17
00:01:25,636 --> 00:01:32,793
Sub la kverk', post la kverk',
ni vin kaŝe atendados

18
00:01:32,924 --> 00:01:38,572
Sub la kverk', post la kverk',
restos via verk'

19
00:01:39,796 --> 00:01:45,535
Jen, rabistoj profesiaj,
estas mastroj ĉies-ĉiaj

20
00:01:45,681 --> 00:01:51,101
Rabistoj laŭ okupo,
la distrikta ĉefgrupo

21
00:01:51,396 --> 00:01:56,963
Ni nur diras "levu manojn"
kaj tuj riĉas laŭ la planoj

22
00:01:57,090 --> 00:02:01,818
Alia okup' ajna
ne estas tiom gajna

23
00:02:02,956 --> 00:02:09,563
Sub la kverk', post la kverk',
ni vin kaŝe atendados

24
00:02:09,741 --> 00:02:15,770
Sub la kverk', post la kverk',
restos via verk'

25
00:02:16,613 --> 00:02:22,176
Stultul' penas, ruzul' prenas,
je sukero poŝoj plenas

26
00:02:22,313 --> 00:02:27,826
Ni ne estas turistoj,
atakis vin murdistoj

27
00:02:27,989 --> 00:02:33,664
Rabist' milda nekonatas,
rabadon li ege ŝatas

28
00:02:33,785 --> 00:02:38,708
troviĝos vi sur strato,
al li mankas kompato

29
00:02:39,808 --> 00:02:46,441
Sub la kverk', post la kverk',
ni vin kaŝe atendados

30
00:02:46,593 --> 00:02:52,479
Sub la kverk', post la kverk',
restos via verk'

31
00:02:54,471 --> 00:03:02,832
Mire ke vi ne hontas, fiular' trudiĝema!
Serioza laboro al vi ne plaĉas, nur la ŝtelaĉado. Fi!

32
00:03:04,269 --> 00:03:06,793
Zorgu pri vi mem, dracenhakisto!

33
00:03:07,952 --> 00:03:13,625
Malbonaĵo sukcesiĝis,
kruda forto superiĝis

34
00:03:13,808 --> 00:03:19,756
Estas tiel en la mond',
malgraŭ la kleriga rond'

35
00:03:19,853 --> 00:03:25,153
Jen, rabistoj profesiaj,
estas mastroj ĉies-ĉiaj

36
00:03:25,290 --> 00:03:30,167
Rabistoj laŭ okupo,
la distrikta ĉefgrupo

37
00:03:32,803 --> 00:03:36,922
-Bone ni rabis.
-Bone.

38
00:03:37,558 --> 00:03:39,893
Neniu sango fluis.

39
00:03:43,802 --> 00:03:45,831
Eĉ ne guto hodiaŭ.

40
00:03:46,827 --> 00:03:54,317
Kiam ĝi ne estas necesa,
oni nek pafu nek pikmortigu.

41
00:04:06,828 --> 00:04:14,376
Sed kiam ĝi estas necesa,
tiam oni pafu kaj pikmortigu.

42
00:04:15,366 --> 00:04:19,479
Tion vi memoru, tiujn ĉi principojn!

43
00:04:23,515 --> 00:04:26,802
Pli, pli!

44
00:04:28,659 --> 00:04:31,276
Kaj ankaŭ interese estas...

45
00:04:32,149 --> 00:04:40,932
Ke ju pli ni havas,
des pli... des pli...

46
00:04:44,984 --> 00:04:51,922
Ju pli ni havas, des pli ni rabas!
Ci stultulo!

47
00:04:59,573 --> 00:05:05,074
Duonpanjo, kaj kio pri mia fileto?
Ĉu li jam dormetas?

48
00:05:05,376 --> 00:05:07,143
Jes, li dormetas.

49
00:05:08,034 --> 00:05:12,047
Damna vivo, propran infanon oni ne povas ĝui.

50
00:05:13,404 --> 00:05:17,909
Kiam mi vidis lin lastfoje?
Mi eĉ ne memoras.

51
00:05:18,743 --> 00:05:21,470
-Ĉu li manĝas?
-Jes jes, li manĝas.

52
00:05:21,953 --> 00:05:26,092
Kiam li plenkreskiĝos, li iros en lernejon.

53
00:05:26,717 --> 00:05:29,855
Kial vi ridas?
Ĉu mi ne havas monon por tio?

54
00:05:30,059 --> 00:05:35,730
Ĉu ili akceptos lin?
Mi ne certas, ĉu ili akceptas tiajn.

55
00:05:35,925 --> 00:05:41,020
Kial tiajn, kiajn ili ne akceptas?

56
00:05:41,207 --> 00:05:48,566
Kion vi faris pri mia fileto? 
Kie li estas?

57
00:06:05,050 --> 00:06:09,641
Venu al la paĉjo,
vi mia infaneteto...

58
00:06:10,341 --> 00:06:15,014
Ĉu vi ne estas malseka?

59
00:06:24,389 --> 00:06:27,519
Kio ĝi estas?

60
00:06:29,652 --> 00:06:33,283
Tiu estas via knabo,
sinjoro Lotrando.

61
00:06:34,649 --> 00:06:39,267
Damne,
ĉio povas okazi!

62
00:06:40,023 --> 00:06:44,296
Homo klopodas,
vivrimedojn oni havigas...

63
00:06:44,747 --> 00:06:48,333
tempon por propra infano
oni ne havas kaj subite...

64
00:06:48,541 --> 00:06:50,802
ĝi tiel ĉi elkreskas.

65
00:06:51,573 --> 00:06:55,729
Kaj al mi ŝajnis strange,
ke mi nenie vidas pendi tukojn!

66
00:06:56,053 --> 00:06:59,323
Tielmaniere tro-maljunan infanon
oni akceptas en neniu lernejo.

67
00:06:59,427 --> 00:07:03,363
Do, ni ankoraŭ vidos,
ĉu ili akceptos, aŭ ne!

68
00:07:03,737 --> 00:07:06,278
Ĉu vi volas frekventi lernejon?

69
00:07:09,016 --> 00:07:11,021
Li ja eĉ ne scias, kio ĝi estas!

70
00:07:11,211 --> 00:07:13,294
La tutan tagon li rigardas ĉielon 
kaj paŝtas kaprojn

71
00:07:14,223 --> 00:07:17,413
Nur vintre li foliumas
la ilustritajn librojn...

72
00:07:17,585 --> 00:07:21,262
nu, tiujn, kiujn vi ŝtelis
de la komercisto el Vimperk.

73
00:07:21,399 --> 00:07:22,833
Bani,

74
00:07:23,376 --> 00:07:25,148
senpedikigi,

75
00:07:25,509 --> 00:07:26,927
kombi,

76
00:07:27,435 --> 00:07:29,003
vesti!

77
00:07:29,421 --> 00:07:31,883
Matene li iros en lernejon!

78
00:07:32,264 --> 00:07:35,038
Al la plej bona mi lin dediĉas!

79
00:07:35,281 --> 00:07:36,140
Prave!

80
00:07:36,576 --> 00:07:38,303
Ĉar mi por tio sufiĉe riĉas!

81
00:07:38,581 --> 00:07:39,964
Prave!

82
00:07:41,300 --> 00:07:46,476
Klerigu ni la bubon,
pri kost' ne havu dubon

83
00:07:46,679 --> 00:07:52,149
Neŝparemas ni je l' knab',
paĉjo, jesu per la kap'

84
00:07:52,316 --> 00:07:57,432
Se kleras pri alfabet',
por rabisto jen ŝanĝet'

85
00:07:57,716 --> 00:08:03,191
Se kleras pri histori',
gloro povas disflori

86
00:08:03,739 --> 00:08:09,125
Iĝos de l' rabistar'
plej ornama fripon'

87
00:08:09,271 --> 00:08:14,487
Havos okulvitrojn
kaj eble eĉ pipon

88
00:08:14,798 --> 00:08:20,512
La meti' fariĝos
tuj senmakula

89
00:08:20,649 --> 00:08:26,368
Li estos rabist' - intelektula!

90
00:08:27,749 --> 00:08:32,859
Li ekstudos la francan,
konos specojn de l' ĉampan'

91
00:08:33,021 --> 00:08:38,807
Studos li pri gramatik',
advokata retorik'

92
00:08:38,955 --> 00:08:44,354
Studos ankaŭ germanan,
diros hando anstat' man'

93
00:08:44,490 --> 00:08:49,737
Kaj progresinta grande
povos rabi fremdlande

94
00:08:50,301 --> 00:08:55,624
Iĝos de l' rabistar'
plej ornama fripon'

95
00:08:55,871 --> 00:09:01,028
Havos okulvitrojn
kaj eble eĉ pipon

96
00:09:01,241 --> 00:09:06,915
La meti' fariĝos
tuj senmakula

97
00:09:07,245 --> 00:09:12,731
Li estos rabist' - intelektula!

98
00:09:16,697 --> 00:09:21,542
Fore malproksime,
en lando forne varma

99
00:09:21,843 --> 00:09:25,529
post dezerto sabloplena,
ĉe sargase bruna maro

100
00:09:26,058 --> 00:09:29,455
solimana kuŝas sultanlando.

101
00:09:29,766 --> 00:09:32,416
Tie regas sultan' Soliman'.

102
00:09:32,727 --> 00:09:34,869
Li havas grandan ventron

103
00:09:35,099 --> 00:09:38,603
kaj grandajn zorgojn
pri sia unusola filino:

104
00:09:38,988 --> 00:09:43,865
pri bela, sed malsana
princidino Zubejda.

105
00:09:46,572 --> 00:09:51,617
-Ĉu vi estas la lasta?
-Jes jes.

106
00:10:04,224 --> 00:10:06,667
Akvo, freŝa akvo!

107
00:10:07,500 --> 00:10:11,426
Fiŝoj, fiŝoj, fiŝetoj,
rekte el la lageto!

108
00:10:11,562 --> 00:10:13,264
Freŝaj legomoj!

109
00:10:13,483 --> 00:10:17,362
Jen rigardu,
kiom da kuracistoj, ungventistoj,

110
00:10:17,511 --> 00:10:21,324
ĥirurgoj kaj diversaj
ekzorcistoj venis,

111
00:10:21,640 --> 00:10:24,631
por kuracigi la malgajan
princidinon Zubejda.

112
00:10:35,283 --> 00:10:38,235
Venas
sultan' Soliman'!

113
00:10:38,463 --> 00:10:49,830
Reganto nia, suno nia brila!

114
00:10:52,254 --> 00:10:53,443
Ĉu mi?

115
00:11:04,264 --> 00:11:07,793
Rigardu, mi kunportis ion por vi!

116
00:11:20,431 --> 00:11:23,073
-Dankon!
-Jes jes.

117
00:11:24,349 --> 00:11:27,198
Ne, ne, ne!

118
00:11:28,131 --> 00:11:30,256
Unu, du!

119
00:11:45,893 --> 00:11:49,986
Malaperu, vi malbonodoranto!
Ĉu vi volas veneneti ŝin?!

120
00:11:51,043 --> 00:11:53,989
Do rigardu ŝin, sinjoro Lustig.

121
00:11:54,304 --> 00:11:57,702
Ŝi malfortiĝas, paliĝas, maldikiĝas.

122
00:11:58,012 --> 00:12:02,441
Malgraŭ ŝia baldaŭa edziniĝfesto.
Unu mia kolego sultano volus ŝin.

123
00:12:03,188 --> 00:12:06,027
Riĉulo, li havas 6 edzinojn.

124
00:12:07,303 --> 00:12:10,806
Sed kiam ŝi estos
same pala kiel nun,

125
00:12:11,299 --> 00:12:14,397
mi dubas,
ke li ankoraŭ interesiĝos pri ŝi.

126
00:12:27,692 --> 00:12:29,780
Tio estas malbona.

127
00:12:30,460 --> 00:12:36,558
Ĉeĥa biĵuterio
ĉiam ekbriligis ŝian vizaĝon.

128
00:12:37,076 --> 00:12:40,209
Kaj kio bonvolas dolori la princidinon?

129
00:12:41,124 --> 00:12:48,061
Ĝuste ke nenio. Ŝi eĉ ne promenadas.
Kvankam mi aĉetis por ŝi kompletan serion de promenoj.

130
00:12:50,677 --> 00:12:58,712
Zubejda, filineto, kien vi volas iri hodiaŭ?
Ĉu en parkon, aŭ en bazaron?

131
00:13:01,044 --> 00:13:02,903
Do ni iru en la bazaron.

132
00:13:05,346 --> 00:13:10,568
Bazaro... Tio estas...
Tio estas numero 7.

133
00:13:41,185 --> 00:13:47,453
Fiŝoj, fiŝoj, fiŝoj! Fiŝoj el maro!
Aĉetu freŝajn marajn bestaĉojn!

134
00:13:49,922 --> 00:13:52,786
Kaptu la hundon!
Ĝi forkuras kun mia kolbaso!

135
00:13:56,982 --> 00:14:03,366
Rondaj melonoj,
arkformaj bananoj!

136
00:14:10,294 --> 00:14:13,283
Se mi rajtas diri ion,
sultan' Soliman'...

137
00:14:13,459 --> 00:14:17,173
Reganto nia, suno nia brila!

138
00:14:18,403 --> 00:14:20,682
Ŝi estas turmentita.

139
00:14:20,957 --> 00:14:26,729
Tion ni scias... Silentu, vartistino.
Zorgu prefere pri ŝia manĝado.

140
00:14:31,000 --> 00:14:40,467
Oni devus alvoki veran,
nefalsan kaj studintan doktoron el nia lando.

141
00:14:41,082 --> 00:14:43,738
Ne ungventistojn aŭ ĉarlatanojn...

142
00:14:44,362 --> 00:14:50,260
Kaj kiel oni rekonas veran,
nefalsan kaj studintan doktoron?

143
00:14:50,421 --> 00:14:55,509
Oni rekonas lin laŭ tio,
ke li komenciĝas per Dr.

144
00:14:55,793 --> 00:14:59,410
Ekzemple:
Dr Neumann

145
00:14:59,928 --> 00:15:03,351
Aŭ:
Dr Belnář

146
00:15:03,895 --> 00:15:09,366
Kaj kiam li ne havas Dr,
tio signifas, ke li ne estas doktoro.

147
00:15:09,736 --> 00:15:14,470
Ne havas Dr – ne estas doktoro.
Havas Dr - estas doktoro.

148
00:15:14,682 --> 00:15:20,651
Mi prefere skribos tion, ĉar
vi skribas per tiuj viaj zigzagaĵoj...

149
00:15:34,784 --> 00:15:37,211
Do, laŭ nia maniero.

150
00:15:38,599 --> 00:15:40,235
Ne forviŝu tion, ci stultulo!

151
00:15:41,387 --> 00:15:45,446
Mi preferas antaŭpuni ilin,
ĉar poste tio ne plu indas.

152
00:15:47,102 --> 00:15:52,038
Kaj ankoraŭ ion: Se la doktoro
ŝatus kunpreni flegistinon

153
00:15:52,313 --> 00:15:53,919
do li kunprenu!

154
00:15:54,193 --> 00:15:58,621
Ĉar la flegistino
estas dekstra mano de la doktoro.

155
00:15:58,910 --> 00:16:03,604
Ĉu ne pli bonus, sinjoro Lustig,
se vi irus kune kun ili?

156
00:16:03,909 --> 00:16:06,902
Nu, tion mi povus...

157
00:16:07,444 --> 00:16:13,190
Por havi certecon, ke ili elektos
veran, nefalsan kaj studintan doktoron.

158
00:16:13,718 --> 00:16:15,494
Ĉu vi komprenis?

159
00:16:16,633 --> 00:16:22,510
Prenu la du, kaj unu kamelon,
por ke sinjoro Lustig ne devu iri piede.

160
00:16:25,587 --> 00:16:31,237
Kaj nun mi ŝatus por miaj edzinoj
aĉeti kelkajn bagatelaĵojn.
 
161
00:16:32,181 --> 00:16:41,039
Pli da edzinoj, pli da zorgoj. Al unu oni ion donacas,
kaj la alia volas la samon. Vi ja konas tion...

162
00:16:41,874 --> 00:16:44,191
Mi ne konas...

163
00:17:11,499 --> 00:17:15,536
-La bubo iel tiel trokreskis al mi.
-Mi vidas, mi vidas...

164
00:17:17,390 --> 00:17:24,286
-Kaj kial vi ne venigis lin pli frue?
-Ne estis tempo... multe da laboro...

165
00:17:25,098 --> 00:17:27,349
Ĉu vi scipovas legi kaj skribi, filo?

166
00:17:34,150 --> 00:17:35,441
Kio estas tio?

167
00:17:39,954 --> 00:17:41,502
Dometo.

168
00:17:42,478 --> 00:17:48,111
La bubo ne estas stulta!
Ankaŭ al mi ĝi ŝajnas kiel domo...

169
00:17:50,742 --> 00:17:56,239
Ĉu ankaŭ vi bonvolas esti analfabeta,
sinjoro...?

170
00:17:56,401 --> 00:18:01,444
Lotrando - nomo mia!
Ankaŭ, moŝtulo, ankaŭ.

171
00:18:02,572 --> 00:18:04,714
Kaj mi ne estadis...

172
00:18:04,913 --> 00:18:10,799
Sed nune, speciale post mateno,
mi estadas tute analfabeta.

173
00:18:10,988 --> 00:18:18,541
La dorson mi ne povas rektigi,
ja mi jam multjaraĝas, sinjoro urbestro...

174
00:18:18,745 --> 00:18:24,092
Alparolu min "patro prioro",
sinjoro Lotrando...

175
00:18:24,412 --> 00:18:26,119
Jes jes...

176
00:18:26,307 --> 00:18:29,730
Por ke estu inter ni klare,
paĉjo prioro...

177
00:18:32,103 --> 00:18:39,675
Mi ne ŝatus havi el la bubo pastraĉon,
tio estas paroĥestron, se vi komprenas.

178
00:18:39,986 --> 00:18:46,304
Mi komprenas. Vi volas al knabo doni
klerecon sekularan.

179
00:18:46,726 --> 00:18:57,158
Tio eblas, sed iom multekostas.
Povas tion al si permesi nur ekonomie sekurigitaj.

180
00:19:04,762 --> 00:19:08,560
Tiam ni povus instrui lin la francan...
Merci.

181
00:19:12,182 --> 00:19:16,921
Eĉ la germanan...
Danke schön.

182
00:19:17,791 --> 00:19:20,620
Kaj jen tia miksaĵo.

183
00:19:21,458 --> 00:19:27,014
Tioma mono...
Kie vi nur kolektis tion, bona viro?

184
00:19:27,268 --> 00:19:32,926
Kie eblis, paĉjo prioro,
kie eblis....

185
00:19:37,171 --> 00:19:43,552
Ne sentu pri la knabo timon!
Kiam li eliros nian monaĥejon, vi ne rekonos lin!

186
00:19:50,358 --> 00:19:56,550
-Kaj kion fakte faras via sinjoro patro, kara filo?
-Tion mi ne scias...

187
00:19:56,763 --> 00:20:02,950
Matene li malsupreniras en valon,
vespere li revenas kun oro...

188
00:20:03,219 --> 00:20:05,935
Tiam li verŝajne estas orfosisto.

189
00:20:06,307 --> 00:20:12,930
-La paĉja entrepreno estas do ora minejo.
-Nu... Verŝajne jes.

190
00:20:13,449 --> 00:20:19,711
-Kaj kion sinjorino patrino? Ŝi estas supozeble hejmmastrino.
-Mi havas nur duonpanjon...

191
00:20:20,762 --> 00:20:24,135
-Ĉu panjo mortis?
-Ci ne demandu!

192
00:20:27,066 --> 00:20:29,306
Ili diradis "ci ne demandu"...

193
00:20:29,849 --> 00:20:33,181
Mi demandis, sed
ili diradis "ci ne demandu"...

194
00:20:33,897 --> 00:20:37,858
Do iru, mi devas ĉion
ĉi tie al vi montri.

195
00:20:38,403 --> 00:20:43,743
Pastro 'stas mastro,
ne fieremas tro

196
00:20:43,869 --> 00:20:52,635
Kaj notas en katastro,
ke en la jaro kvin la mond' ne ŝanĝis sin

197
00:20:55,760 --> 00:21:04,059
Pekas la pleno de Prag' kaj Majseno,
nunjar' riĉas je greno

198
00:21:04,328 --> 00:21:10,173
Je sankta Lucia
ter' estas glacia

199
00:21:13,486 --> 00:21:24,253
Monaĥej' ne estas komforta,
preĝoj lasas homon senforta

200
00:21:24,852 --> 00:21:34,494
Post silentiĝ' de l' abel'
atendas lin lia ĉel'

201
00:21:36,779 --> 00:21:47,744
Pastro 'stas mastro kiu ne similas tro
per sia vivpilastro al homaj difinoj

202
00:21:47,917 --> 00:21:50,869
Ne pensas pri inoj

203
00:21:54,433 --> 00:22:05,162
Ne hasto, sed fasto, kaj nur se venas gasto,
tiam do post prokrasto kune tostas de glaset'

204
00:22:05,476 --> 00:22:08,620
Sed nur per iomet'

205
00:22:29,573 --> 00:22:40,698
Monaĥej' ne estas komforta,
preĝoj lasas homon senforta

206
00:22:41,277 --> 00:22:50,886
Post silentiĝ' de l' abel'
atendas lin lia ĉel'

207
00:22:51,075 --> 00:22:52,776
Ĉiu al sia ĉel'!

208
00:22:53,046 --> 00:23:03,960
Ne hasto, sed fasto, kaj nur se venas gasto,
tiam do post prokrasto ili tostas de glaset'

209
00:23:04,214 --> 00:23:06,780
Sed nur per iomet'...

210
00:23:07,246 --> 00:23:09,588
Jes vere iomet'...

211
00:23:10,061 --> 00:23:12,996
Nur iometetet'...

212
00:23:21,992 --> 00:23:26,501
-Ĉu ili jam venas?
-Ne venas!

213
00:23:26,939 --> 00:23:33,608
-Kaj ĉu vi rigardas?
-Jes! Vi vidas ke mi rigardas!

214
00:23:34,248 --> 00:23:40,023
-Tiam rigardu atenteme!
-Nu jes, ĉiam.

215
00:23:50,140 --> 00:23:58,140
Dume en la ĉeĥa kaldron-valo la rabista
filo po iom fariĝadis klera junulo.

216
00:23:58,352 --> 00:24:04,784
Sed atenton! La mondo malgrandas
kaj hazardo ne mankas en ĝi.

217
00:24:24,727 --> 00:24:28,636
Vi estas ruĝa kiel ruĝulo, sinjoro.
Ĉu vi estas indiano?

218
00:25:05,987 --> 00:25:08,303
Ruĝhaŭtulo!
Sur arbo!

219
00:25:13,901 --> 00:25:17,276
Indiano!
Sur arbo!

220
00:25:40,585 --> 00:25:43,348
Kio povis okazi al li?

221
00:25:43,530 --> 00:25:46,451
Atendu filo, mi helpos vin!

222
00:25:47,167 --> 00:25:49,717
Tranĉu, filo!

223
00:26:03,635 --> 00:26:11,325
-Multan dankon al vi, junulo.
-Nedankinde.

224
00:26:11,553 --> 00:26:14,261
-Mi nomiĝas Lustig.
-Mi ĝojas renkonti vin.

225
00:26:14,402 --> 00:26:17,167
Kaj mi estas vojaĝanta komercisto per biĵuterio.

226
00:26:18,091 --> 00:26:25,115
Stabila loĝloko en Jablonec,
sed praktike mi konstante vojaĝas. 

227
00:26:25,268 --> 00:26:27,284
-Domaĝe.
-Dankon, knaboj.

228
00:26:27,370 --> 00:26:34,274
-Mi pensis, ke vi estas indiano.
-Bedaŭrinde... mi ne estas.

229
00:26:34,349 --> 00:26:41,551
Sed, ĉu vi ne vidis ĉirkaŭe ian
eksterlandan karavanon... kun kamelo?

230
00:26:41,698 --> 00:26:49,200
Ni estis rab-atakitaj!
Ni donis al tiu maljuna rabistaĉo lecionon!

231
00:26:49,292 --> 00:26:56,928
Mi trapelegis lin! Sed miaj gamboj ne
plu estas tiom rapidaj, kiom ili estadis.

232
00:26:57,767 --> 00:27:00,271
Mi ne sukcesis forkuri.

233
00:27:08,678 --> 00:27:18,003
-Kial ŝi estas tia malĝoja?
-Nu, io mankas al ŝi, juna sinjoro...

234
00:27:19,505 --> 00:27:32,373
...tial kiam ajn, fratoj, vi vidos iun sur branĉo,
kondutu kiel nia spiritĉeesta Lotrando...

235
00:27:32,504 --> 00:27:36,541
Tuj fortranĉi!

236
00:27:36,949 --> 00:27:43,320
Kaj nun mi petas, sinjoro Lustig,
diru al ni ion pri biĵuterio!

237
00:27:43,446 --> 00:27:44,274
Certe...

238
00:27:52,548 --> 00:28:01,199
Jabloneca biĵuterio...
Aŭ, kiel ni fakuloj, mallongigas: biĵu'...

239
00:28:01,314 --> 00:28:05,484
Havas bonan renomon tutmonde!

240
00:28:05,626 --> 00:28:17,325
Ni ne sekretigas, ke ĝi estas imitaĵo.
Ni tion konfesas! Jam per ĝia atingebla prezo.

241
00:28:17,460 --> 00:28:23,248
Bela laboro, ĉu ne?
Ekzemple, ĉi tie...

242
00:28:25,875 --> 00:28:35,698
Sed tion la rabistoj ne kapablis ekkompreni!
Laŭ ili "tio estas falsaĵo, vi volis nin trompi, vi pendos!"

243
00:28:35,840 --> 00:28:41,209
Mi diris:
"Ĉe sankta fekaĵo, viroj..."

244
00:28:47,770 --> 00:28:57,155
Mi diris:
"Ĉe bordela putino, viroj..."

245
00:28:58,355 --> 00:29:00,208
Ĉe putino?

246
00:29:00,421 --> 00:29:06,185
Nur "puto", sinjoro Lustig,
nur "puto"...

247
00:29:06,578 --> 00:29:17,783
Mi diras: "Ĉe la puto, viroj, ĉu vi ja neniam
aŭdis pri nia fama ĉeĥa biĵuterio?"

248
00:29:17,970 --> 00:29:24,978
Kaj ilia ĉefo, tiu fiaĉulo, ia Lotrando...

249
00:29:27,037 --> 00:29:37,513
Kia hazardo, ĉu ne? Mia juna savinto
nomiĝas tute same kiel tiu maljuna rabistaĉo.

250
00:29:37,877 --> 00:29:42,597
Koincido de nomoj, sinjoro Lustig,
nura koincido de nomoj...

251
00:29:42,700 --> 00:29:46,804
Patro de la knabo
estas posedanto de orminejo!

252
00:29:48,780 --> 00:29:55,032
Nu, la mondo malgrandas.
Kaj hazardo ne mankas en ĝi!

253
00:29:56,094 --> 00:30:03,667
Do tiu kanajlo... (ĉu mi rajtas?)
...tiu kanajlo diras:

254
00:30:03,784 --> 00:30:08,506
"Pugolekon! Pendigu lin per la kruroj!"

255
00:30:12,210 --> 00:30:15,485
Pug-aplaŭdon?

256
00:30:18,746 --> 00:30:26,670
Kaj diras:
"Laŭdon, pendigu lin per la kruroj sur arbon!"

257
00:30:29,879 --> 00:30:36,325
Feke, ĉi tie oni tiom malfacile prelegas...

258
00:30:50,747 --> 00:30:56,822
-Ĉu ili jam venas?
-Ne venas!

259
00:30:59,783 --> 00:31:06,315
-Ne mensogu!
-Je mia vivo, ili ne venas!

260
00:31:07,630 --> 00:31:11,464
-Kaj ĉu vi rigardas?
-Mi rigardas!

261
00:31:13,581 --> 00:31:21,659
-Tiam rigardu atenteme!
-Sed mi ja rigardas atenteme!

262
00:31:26,305 --> 00:31:28,307
Ĉiam...

263
00:31:41,037 --> 00:31:44,409
Lotrando forveturas!
-Kie li estas? -Tie!

264
00:32:05,349 --> 00:32:08,502
Finfine vi iras!
Ni nur venus ĝustatempe!

265
00:32:08,666 --> 00:32:10,063
Ĝis revido!

266
00:32:13,049 --> 00:32:15,153
-Ĝis.
-Ĝis, filo.

267
00:32:15,598 --> 00:32:18,363
Paĉjo estas preskaŭ mortanta...

268
00:32:21,836 --> 00:32:37,191
-Nu, Vincento, vi pigrulo. Ĉu vi jam damne kondukas mian bubon?
-Kompreneble, ke kondukas! Sed mi ne scias, ĉu vi bone komprenos lin!

269
00:32:37,511 --> 00:32:42,259
Li parolas kvazaŭ oni rase miksus pastraĉon kun papago!

270
00:32:43,446 --> 00:32:50,856
Kara patro, ke la ĉiopova Dio
bonvolu restigi vin dum longaj jaroj

271
00:32:50,963 --> 00:32:55,163
por ĝojo de la proksimuloj,
kaj neeldirebla fiero de idaro via!

272
00:32:55,451 --> 00:33:04,863
Malrapide, knabo, mi veturas en la infernon
kaj ne havas tiom da tempo por via dolĉparolado.

273
00:33:05,356 --> 00:33:07,970
Aŭskultu min bone!

274
00:33:09,697 --> 00:33:17,850
Mi volis postlasi sakojn da dukatoj
por ke vi povu vivi sen peno...

275
00:33:18,068 --> 00:33:29,954
Sed tondro batu en tion, knabo...
Kia estis nun por nia metio mizero...

276
00:33:30,075 --> 00:33:35,485
Aĥ, patro, mi ne antaŭvidis,
ke vi tiom suferas mankon...

277
00:33:35,708 --> 00:33:46,286
Nu jes, ĉiuj forlasis min ...
kiel ratoj...

278
00:33:48,161 --> 00:33:56,248
Plej urĝa tempo, ke vi
transprenu tion post mi, knabo...

279
00:33:58,355 --> 00:34:05,231
Kara patro, se vi deziras,
mi transprenos vian laboron...

280
00:34:05,536 --> 00:34:13,156
kaj plenumados ĝin honeste,
kompleze kaj al ĉiuj maksimume afable

281
00:34:15,710 --> 00:34:23,969
Ho, mi ne scias, kiel vi sukcesos
en nia metio per afableco...

282
00:34:24,629 --> 00:34:30,475
Kaj se mi rajtas demandi, kara patro,
kio estas via estimata vivokupo?

283
00:34:30,919 --> 00:34:40,980
La rabistado, ja!
Tenu ĝin bone!

284
00:34:44,236 --> 00:34:47,259
-La rabistado?
-Jes ja!

285
00:34:56,349 --> 00:35:14,612
-Kaj ĉefe, knabo, ne laboru!
-Bone, bone, paĉjo... kara...

286
00:35:24,364 --> 00:35:30,265
En tiu momento la peka animo de la rabisto
komencis levi sin al la ĉielo...

287
00:35:33,022 --> 00:35:43,135
sed ĉar ĝi estis multpeza de tiom da teruregaj agoj,
ĝi devis alien. Kaj ni ĉiuj scias kien...

288
00:35:59,648 --> 00:36:06,536
Do tiel restis juna Lotrando sola en la mondo,
suferata unue per patra morto,

289
00:36:06,637 --> 00:36:14,710
kaj due per sia nefinpripensita promeso,
ke li transprenos la metion kaj fariĝos rabisto...

290
00:36:33,681 --> 00:36:38,853
Respektan bonan matenon mi deziras al vi!
Mi esperas, ke mi ne ĝenas.

291
00:36:39,558 --> 00:36:46,845
Ho ne, Kristo, certe ne...
Kaj kiel mi povas priservi vin, moŝtulo?

292
00:36:47,953 --> 00:36:51,993
Mi petas vin, sinjoro, plej pene,
ke vi ne ektimu...

293
00:36:52,181 --> 00:36:58,540
Por ke vi komprenu, mi estas
terura rabisto Lotrando...

294
00:36:58,703 --> 00:37:00,826
Ne diru!

295
00:37:01,258 --> 00:37:09,234
Jes, mi petas! Mi ne faras tion volonte,
sed mi promesis tion al mia patro dum lia lasta horo...

296
00:37:10,094 --> 00:37:11,786
Tial mi devas...

297
00:37:12,133 --> 00:37:16,434
Aj! Do sekve la maljuna
Lotrando jam forpasis?

298
00:37:16,647 --> 00:37:21,653
La viroj en la gastejo
en Vizovice ĝojegos pro tio!

299
00:37:22,059 --> 00:37:29,328
Do, ĉu vi donos al mi ĉion sendeve?
Tiel estus pli bone por ni ambaŭ...

300
00:37:29,928 --> 00:37:34,000
-Ne donos.
-Aha...

301
00:37:40,508 --> 00:37:44,536
En tia kazo
mi devos vin pikmortigi...

302
00:37:47,172 --> 00:37:53,889
Mi petas, ke vi prepariĝu kaj
preĝu. Ek, ek, ĉi tie!

303
00:37:56,159 --> 00:37:58,232
-Jam?
-Jes.

304
00:37:58,479 --> 00:38:06,420
-Anĝelet', mia gardistet', zorgu pri mia animet'...
-Ne perdu tempon kun li, li intence prokrastas! Pikmortigi!

305
00:38:06,561 --> 00:38:10,934
Vivantan homon? Pikmortigi?

306
00:38:13,224 --> 00:38:19,402
-Tio doloros lin ja!
-Dio, en kion vi metis animon?

307
00:38:20,113 --> 00:38:28,887
Paĉjo vin de supre rigardas, juna sinjor'!
(Aŭ ĉu pli vere de malsupre?)

308
00:38:29,050 --> 00:38:32,050
Nu, estu ĝi ĉiel ajn, li vidas ĉion!

309
00:38:37,303 --> 00:38:46,903
-Nu, sinjoro, ĉu vi jam estas elpreĝinta?
-Tute ne, mi estas nome granda pekegulo!

310
00:38:47,771 --> 00:38:54,161
Sed, mi havas ideon...
Se mi povus konfesi en Kostelec,

311
00:38:54,319 --> 00:38:57,387
tiam min la disinjor' espereble pardonus...

312
00:38:58,326 --> 00:39:02,318
Kion vi pensas pri tio, moŝtulo?
Mi nun kuros rapide al Kostelec,

313
00:39:02,471 --> 00:39:08,646
tie konfesos, kaj kiam mi revenos,
tiam vi povos min trankvile pikmortigi.

314
00:39:10,729 --> 00:39:13,442
-Bona ideo!
-Ĉu ne?

315
00:39:14,645 --> 00:39:16,917
Mi dume atendos vin ĉi tie ĉe via veturilo...

316
00:39:17,962 --> 00:39:22,666
Mi vidas ĉi tie vian ĉevalon...
Se vi ĝin al mi pruntus, mi petas...

317
00:39:22,975 --> 00:39:26,236
nu, por ke mi estu pli rapide ree!

318
00:39:26,485 --> 00:39:31,417
-Vi pravas, tiel ĝi estos pli rapida.
-Ekzakte!

319
00:39:32,007 --> 00:39:33,226
Bonvolu.

320
00:39:33,718 --> 00:39:37,234
Tio estas bela ĉevalo!
Estos blove sur ĝi probable!

321
00:39:37,501 --> 00:39:43,852
Se vi pruntus al mi...
Manteleton? Ankaŭ ĉapeleton?

322
00:39:46,320 --> 00:39:49,814
Oni diras, ke ĉi tiu regiono svarmas
per diversaj kanajloj...

323
00:39:49,972 --> 00:39:55,051
...la pafilon.
Kaj ankaŭ tiun ĉi...

324
00:39:55,203 --> 00:39:58,083
Sciu, por ke mi plenumu mian promeson...

325
00:40:11,407 --> 00:40:14,391
Ni devas malaperi!
Ni prenu tion kun ni kaj iru for!

326
00:40:14,619 --> 00:40:16,103
Ja atendu, Vincento!

327
00:40:16,275 --> 00:40:20,627
Same kiel mi promesis al mia paĉjo,
ke mi transprenos lian metion,

328
00:40:20,720 --> 00:40:24,619
tiel mi ĵus promesis al tiu komercisto,
ke mi atendos lin... ĉi tie.

329
00:40:25,595 --> 00:40:27,728
Promeso estas promeso, nu...

330
00:40:28,764 --> 00:40:32,630
Maljuna Lotrando mortis!
Nun rabas la juna!

331
00:40:32,802 --> 00:40:37,328
Iru!
Iru, rapide!

332
00:40:41,189 --> 00:40:46,618
Juna sinjor', almenaŭ,
almenaŭ ni plenŝtopos niajn buŝojn...

333
00:40:49,148 --> 00:40:51,703
-Ĉu vi vidis lin? Kie li estas?
-Iru ni!

334
00:40:52,754 --> 00:40:57,147
Ni ne plenŝtopos!
Ni ricevos en ilin!

335
00:41:36,896 --> 00:41:44,702
Huŝ! Huŝ! Ankoraŭ ne!
Ankoraŭ vi atendos!

336
00:41:45,469 --> 00:41:48,201
Nu, kian naskiĝtagon mi havas!

337
00:41:49,594 --> 00:41:53,834
Ho, bonan sanon mi deziras al vi,
juna sinjor'...

338
00:41:54,287 --> 00:41:58,208
ĉefe, ĉefe tiun sanon!
Jes, tiel!

339
00:41:58,708 --> 00:42:03,689
-Kaj kian aĝon vi fakte havas?
-Mi jam estas plenaĝa.

340
00:42:03,901 --> 00:42:08,816
Jes, plenaĝa...
Ho, tiam falis de mia koro du ŝtonoj...

341
00:42:09,684 --> 00:42:13,407
Via panjo, nome sinjorino Madla,
antaŭ ol ŝin via paĉjo

342
00:42:13,965 --> 00:42:17,486
vendis kiel sklavinon,
ĉar li estis tute senmona,

343
00:42:17,673 --> 00:42:25,181
do via panjo min dum la adiaŭo diris:
"Kiam estos Lotrando plenaĝa, donu al li ĉi tion...

344
00:42:25,314 --> 00:42:31,037
por ke li havu memoron je mi!"
Do mi donas ĝin al vi...

345
00:42:31,388 --> 00:42:39,855
Do ŝi ne mortis, panjo mia kara.
Vendis ŝin kiel sklavon paĉjo mia kara... Kia ŝi estis ?

346
00:42:39,947 --> 00:42:41,852
Rakontu min pri ŝi...

347
00:42:42,034 --> 00:42:48,982
Jes, sinjorino Madla... Tiu estis bona animo,
tia juneta... delikatsentema,

348
00:42:49,095 --> 00:42:53,006
ŝi ne tro akordis kun la paĉjo.
Ŝi senĉese insistadis,

349
00:42:53,116 --> 00:43:00,444
ke li lasu la rabadon,
kaj vivtenu sin - per honesta laboro...

350
00:43:01,922 --> 00:43:05,203
Do, kaj nun la dua ŝtono:

351
00:43:05,453 --> 00:43:09,811
Al la maljuna sinjoro mi promesis,
ke mi estos je via dispono ĝis vi plenaĝiĝos.

352
00:43:09,902 --> 00:43:12,578
Per tio do por mi ĉi tiu negoco
finiĝas, juna sinjor'...

353
00:43:12,653 --> 00:43:15,825
-Sed...
-Nu, ja, ne ofendiĝu pro mi.

354
00:43:15,921 --> 00:43:21,030
Vi ja estas tia fuŝulo en la metio!
Per ĉiuj lernejoj tute malbonigita.

355
00:43:22,514 --> 00:43:25,871
Tial estos plej bone,
kiam mi memstariĝos.

356
00:43:28,024 --> 00:43:34,217
-Iru! Kaj ne riproĉu al vi, Vincento!
-Bone...

357
00:43:37,331 --> 00:43:44,748
Sub la kverk', post la kverk',
ni vin kaŝe atendados, sub la kverk'...

358
00:44:07,967 --> 00:44:09,871
-Monon a-aŭ vivon!

359
00:44:12,920 --> 00:44:17,886
-Kio?
-Nu, monon, aŭ vivon...

360
00:44:18,076 --> 00:44:21,655
Mi estas terura rabisto Lotrando...

361
00:44:22,017 --> 00:44:31,346
Aha... Nu, do, monon mi ne havas.
Tiam mi povas doni al vi nur la nudan vivon.

362
00:44:32,951 --> 00:44:41,733
-Nudan vivon, vi diras?
-Nu. Aŭ... panon kun kazeo.

363
00:44:45,724 --> 00:44:47,934
Panon kun kazeo aŭ vivon?

364
00:44:54,283 --> 00:44:55,808
Dankon.

365
00:44:59,800 --> 00:45:09,319
Fakte, se oni prenus tion de la ĝusta fino,
eble ankaŭ la mono estus...

366
00:45:10,558 --> 00:45:17,929
Pardonu, ke mi parolas kun plena buŝo, sed
kiun finon vi celas?

367
00:45:18,204 --> 00:45:20,570
Ĉi tiun!
Prenu!

368
00:45:26,020 --> 00:45:27,158
Nu!

369
00:45:40,506 --> 00:45:43,462
Pli bonas ol rabad'
kaj almozpet'

370
00:45:43,610 --> 00:45:47,260
Segil' por du kun ak-
ra dentaret'

371
00:45:47,369 --> 00:45:50,953
Laboru, ne ĉesu
pri la esper'

372
00:45:51,036 --> 00:45:54,347
Ke ni ĝin sukcesu
ĝis la vesper'

373
00:45:54,652 --> 00:45:58,385
Ke ni ĝin sukcesu
ĝis la vesper',

374
00:46:02,139 --> 00:46:07,625
-Kio elpuŝiĝis sur mia frunto?
-Nu, tio verŝajne estas ŝvito.

375
00:46:07,783 --> 00:46:13,818
-Ĉu ne temas pri simptomo de malsano?
-Tute ne, ŝvito estas sana afero!

376
00:46:14,676 --> 00:46:21,127
Segu, segu, segu,
vian ilon regu

377
00:46:21,325 --> 00:46:33,642
Segu, segu, segu,
ke venu-u-u-u-u-u-u-u-u-uuu efik'

378
00:46:36,337 --> 00:46:42,711
Pegu, pegu, pegu,
al soif' ridegu

379
00:46:43,067 --> 00:46:55,919
Gastejestro flegu
pri nia-a-a-a-a-a-a-a-a-aaa kalik'

380
00:47:00,343 --> 00:47:06,784
-Kio okazas sur mia mano?
-Nu, tio eble povus esti kaloj.

381
00:47:06,567 --> 00:47:15,199
-Aha... Kaj ĉu ne temas pri simptomo de malsano?
-Entute ne. Kaloj estas sana afero! Atentu!

382
00:47:16,118 --> 00:47:18,965
Pli bonas ol rabad'
kaj almozpet'

383
00:47:19,290 --> 00:47:22,973
Segil' por du kun ak-,
-ra dentaret'

384
00:47:23,119 --> 00:47:26,487
Laboru, ne ĉesu
pri la esper'

385
00:47:26,624 --> 00:47:30,048
Ke ni ĝin sukcesu
ĝis la vesper'

386
00:47:30,445 --> 00:47:34,117
Ke ni ĝin sukcesu
ĝis la vesper'

387
00:47:37,776 --> 00:47:42,855
-Tio estas laboro, ĉu ne?
-Kio alia ĝi devus esti?

388
00:47:47,442 --> 00:47:52,130
-Do tion bedaŭrinde mi ne povas...
-Kiajn sensecaĵojn vi diras?

389
00:47:52,592 --> 00:48:02,147
Ne riproĉu tion al mi, arbarulo, sed mi promesis
al mia patro, ke mi vivtenos min nur per rabado.

390
00:48:03,193 --> 00:48:05,392
Dio mia!

391
00:48:05,534 --> 00:48:10,781
Por ke mi diru la veron,
la rabado min tute ne ĝojigas...

392
00:48:12,879 --> 00:48:18,852
-Mi eĉ pensas, ke mi ne estas talenta por ĝi.
-Nu, al mi ĝi ŝajnas same.

393
00:48:19,949 --> 00:48:24,500
Sed la paĉjaj lastaj vortoj estis:
"Ne laboru."

394
00:48:26,354 --> 00:48:33,822
Tiam vi ne bezonas timi, ĉar ĝi
estas nenia laboro. Nur tia tiklado.

395
00:48:34,102 --> 00:48:35,828
-Ĉu vere?
-Nu...

396
00:48:41,462 --> 00:48:51,671
Akceptenda, akceptenda,
proksimiĝas grupo fremda

397
00:48:52,600 --> 00:49:02,547
Ni sufiĉe riĉaj, multe,
ruzaj vulpe kaj ne stulte

398
00:49:03,765 --> 00:49:10,289
Nia ĉef-ambasadoro
alportas sakojn da oro
Personaj iloj