Subtekstoj:Tradukkonsiloj/Akuzativo anstataŭ prepozicio

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Jednou z funkcí akuzativu ("4. pádu") je i nahrazení předložky:

mi vokas al vi -> mi vokas vin

Takovéto nahrazování lze často výhodně použít pro zkrácení a zneformálnění jinak dlouhé a příliš strojené věty:

Rakontu al mi pri ŝi! -> Rakontu min pri ŝi!

Při takovém nahrazování však je nutné dát pozor na to, aby se pak na sloveso nevázaly dva různé výrazy v akuzativu (nejčastěji jeden nový, kde jsme akuzativ použili pro nahrazení předložky, a druhý původní, u kterého je akuzativ použit pro vyjádření přímého objektu, což by ani nějak rozumně předložkou vyjádřit nešlo). V takovém případě nelze předložku akuzativem nahradit a musí zůstat zachována, protože po takovém nahrazení by se stal text nesrozumitelným:

Donu ĝin al mi! -> Donu ĝin min! (šlo by pak pochopit také jako Dej mu mne!)
Donu ĝin al mi! -> Donu ĝin al mi! (zůstane nezměněno - nelze nahradit předložku akuzativem)
Personaj iloj