Subtekstoj:Tradukkonsiloj/Google

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.


K čemu nám může být Google užitečný

Vyhledávač Google (http://www.google.com/) lze výhodně použít i pro kontrolování správnosti překladu, resp. toho, zda "se to takhle používá". Tak lze odhalit případné nedostatky v překladu či skryté "čechismy" (které se občas naleznou i v česko-esperantském slovníku) - spojení, kterým dokážeme porozumět, ale jiní lidé nebo lidé jiného mateřského jazyka než češtiny by už měli s porozuměním problémy.

Jak to funguje

Na internetu už se nachází velké množství esperantských textů, a tak pouhým zadáním slova či slovního spojení do Googlu lze zjistit, zda se toto slovo v "běžném esperantu" používá či nikoliv, případně jak často v porovnání s alternativou, o které váháme.

Jak správně hledat

Sousloví

Zkoumaný výraz stačí jen jednoduše zadat do vyhledávacího políčka Googlu. Pokud se jedná o sousloví a chceme tudíž, aby se všechna jeho slova vyskytla na hledaných stránkách za sebou přesně ve stejném pořadí, je třeba celý výraz uzavřít do uvozovek, např. takto:

"blua elefanto"

Tento dotaz (výsledek zde (http://www.google.com/search?q=%22blua+elefanto%22+kaj+estas)) najde pouze stránky, kde se vyskytují slova blua elefanto takto za sebou, tedy se tam hovoří o modrém slonu. Pokud bychom uvozovky nezadali (takto (http://www.google.com/search?q=blua+elefanto+kaj+estas) by vypadal výsledek), vypsaly by se např. i stránky, kde autor na nějaké své osobní stránce začátku zmiňuje, že má rád slony, a někde níže pak píše, že mezi jeho oblíbené barvy patří modrá.

Nejasná slovíčka

Pokud chceme zjistit, jaká vazba se v daném výrazu používá (např. jaká předložka či jaké sloveso), pak můžeme využít operátoru * (hvězdička), který v sousloví nahrazuje libovolný rozumně nízký počet slov. Pro zjištění např. toho, zda se "kámen spadl ze srdce" má přeložit spíše "ŝtono falis de la koro", "ŝtono falis de sur la koro", "ŝtono defalis de la kolo", "ŝtono falis el la koro" či ještě jakkoliv jinak, zadáme do Googlu toto (včetně uvozovek, jde o sousloví):

"ŝtono * koro"

Tento dotaz (výsledek zde (http://www.google.com/search?q=%22ŝtono+%2A+koro%22+kaj+estas)) najde všechny stránky, kde se slovo koro nachází kousek za slovem ŝtono. Z přehledu výsledků si pak můžete udělat představu, jakými slovy jsou běžně tato dvě slova spojena, a tak např. zjistit, jaká předložka či sloveso se v dané vazbě nejčastěji používá.

Jak omezit hledání jen na esperanto

Google standardně hledá texty po celém internetu, tedy ve všech možných jazycích. Pro získání spolehlivých statistik je vhodné odfiltrovat z prohledávaných stránek všechny neesperantské texty. Toho lze nejsnáze dosáhnout jednoduchým fíglem, kdy k hledanému textu do dotazu připíšeme nakonec ještě dvě slovíčka, která jsou pro esperanto typická (nenacházejí se obě současně v žádném jiném jazyce), avšak přesto zase současně i hodně běžná (a je tedy pravděpodobné, že se nacházejí prakticky v každém esperantském textu). Jde o slovíčka kaj a estas. Pokud tedy hledáte např. informace o Michaelu Jacksonovi výsledek běžného hledání zde (http://www.google.com/search?q=%22Michael+Jackson%22), ale máte zájem jen o texty v esperantu, zadejte tento dotaz:

"Michael Jackson" kaj estas

Výsledkem tohoto dotazu pak budou pouze esperantské stránky, na kterých je zmínka o tomto zpěvákovi: výsledek naleznete zde (http://www.google.com/search?q=%22Michael+Jackson%22+kaj+estas).

Personaj iloj