Subtekstoj:Tradukkonsiloj/Správný

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.


Výraz správný (a analogicky pak od něj odvozený výraz správně) lze podle kontextu do češtiny překládat jako např. některý z těchto esperantských výrazů:

ĝusta, korekta, ekzakta, preciza, prava

Příklady

Dobrý, odpovídající pravidlu či cíli (ĝusta)

Vono, kdyby se to vzalo za správnej konec,
možná, že by byly i ty peníze...

Fakte, se o ni prenus tion de la ĝusta fino,
eble ankaŭ la mono estus...

Bezchybný (korekta)

Jeho řešení domacího úkolu bylo správné.

Lia solvo de la hejmtasko estis korekta.

Matematicky přesný (ekzakta)

Jediný správný počet oveček je 42.

La unusola ekzakta nombro de ŝafetoj estas 42.

Jasně a jednoznačně určený (preciza)

Jeho odpověď na mou otázku byla naprosto správná.

Lia respondo al mia demando estis komplete preciza.

Pravdivý (prava)

Jeho tvrzení o nevině bylo správné.

Lia aserto pri senkulpo estis prava.
Personaj iloj