Subtekstoj:Tradukkonsiloj/Tak

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.


Výraz (no) tak, tak (to), takže, teda, totiž lze podle kontextu z češtiny překládat jako např. některý z těchto esperantských výrazů:

do, tiel, tiam, ja, nome, tiumaniere / tiamaniere

Příklady

Přitakání (tiel)

hlavně, hlavně toho zdraví!
Jo, tak!

ĉefe, ĉefe tiun sanon!
Jes, tiel!

V tom případě (tiam)

Jo, plnoletý...
Jé, tak to mi spadly ze srdce dva kameny...

Jes, plenaĝa...
Ho, tiam falis de mia koro du ŝtonoj...

Z toho důvodu (tial)

Jenže vy jste na to řemeslo takový nemehlo!
Takže bude nejlíp,

Vi ja estas tia fuŝulo en la metio!
Tial estos plej bone,

Totiž (nome)

Vaše máti, teda paní Madla,

Via panjo, nome sinjorino Madla,

Přece (ja)

No, no tak, nemějte mi to za zlý.

Nu, ja, ne ofendiĝu pro mi.

Takovým způsobem (tiumaniere / tiamaniere)

tiumaniere = takovým, konkrétním, ukázaným, popsaným způsobem.
x
tiamaniere = takovým, majícím takové vlastnosti, takového druhu, způsobem.

Personaj iloj