ĈEJ aktivas

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Revision as of 08:29, 10. Aŭg 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Poznámka: Tento text existuje i v české verzi, kterou si můžete prohlédnout na jiné stránce.

Laŭ informoj publikigitaj en la Jarlibro de UEA por la jaro 2006, oficiala organo (="rimedo de komunikilo, opiniesprimilo de partio, afero, sekto, ligo ks" laŭ PIV2005) de Ĉeĥa Esperanto-Junularo estas "ĈEJ aktivas, rubriko en ĈEA-retkomunikoj".

ĈEA-retkomunikoj estas "neregula informilo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio por ĉiuj rete atingeblaj ĈEA-membroj, sed ankaŭ senpage sendata al nemembroj, kiuj per ajna maniero montris intereson pri Esperanto-movado en Ĉeĥio. Ĝi neniam enhavas aldonaĵojn." Por aboni ĈEA-retkomunikojn oni turnu sin al la estraro de ĈEAĈEJ. Rete konsultebla arĥivo de ĈEA-retkomunikoj troviĝas en la retpaĝaro de ĈEA (http://www.esperanto.cz/index.php?id=4_2&jazyk=cze) (sube de la paĝo).

Ĉi tiu paĝo kolektas ĉiujn aperintajn eldonojn de ĈEJ aktivas kaj tiel servas kiel esenca kaj konciza informilo pri ĉiuj gravaj aktivaĵoj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo en ĝia lasta epoĥo (ekde revigliĝo en 2005).

Enhavo

2011

02/2011

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) travivas someron riĉan je eventoj: Julio ekis per unutaga enlanda renkontiĝo "Kun kuniklo tra tubo" en Kralupy nad Vltavou en ĉeesto de 5 personoj. Du semajnojn poste en Kievo komenciĝis la 67-a IJK, kiun partoprenis 7 ĈEJ-anoj (Barbora ZÁVODSKÁ, Miroslav HRUŠKA, Jaroslav GENNERT, Martin BUREŠ, Karol RYDLO, Stanislav ŠTOČEK, Daniel MRÁZEK), el kiuj kelkaj ankaŭ la postkongreson en Krimeo. En la samtempe en Olomouc okazanta 77-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj reprezentis ĈEJ Marek BLAHUŠ, kiun akompanis francino Salomé HUG. Poste li ĉeestis ankaŭ la 44-an ILEI-konferencon kaj la 96-an UK-n en Kopenhago. Tiujn aranĝojn sekvis la ĵus finiĝinta Somera Esperanto-Studado (SES) en Nitra (Slovakio), kiun el Ĉeĥio vizitis 6 junuloj (inkluzive de novulo Miloš HAVLÍČEK el Třešť) kaj ankaŭ kelkaj pliaĝuloj.

Daniel MRÁZEK ligis kontakton kun la esperanto-klubo en Pardubice kaj fine de junio dum ĝia 17-a Esperanto-Tago prezentis tie pri ĈEJ. Similan prezenton faris Miroslav HRUŠKA en la klubo de Brno la 21-an de majo okaze de ties 110-jariĝa festo. Jam aprile li tie prelegis pri sia vojaĝo al Francio. Sammonate li aranĝis prelegon de Pavel LEHKÝ el la asocio eLingvo en kurso pri "Tutmondiĝo kaj regioniĝo" ĉe la brna Mendel-Universitato. Komence de junio Miroslav HRUŠKA kaj Vít MIŠUREC ĉeestis la muzean nokton en Svitavy. Revuo Týdeník Rozhlas aperigis reagon (en n-ro 19/2011) de Barbora ZÁVODSKÁ al artikolo de psikologo Zbyněk VYBÍRAL kun titolo "Esperanto (ne)vzdělaných?" (en n-ro 11/2011 aŭ ĉe http://tinyurl.com/eovybiral).

Miroslav HRUŠKA ekde julio faras 3-monatan staĝon en Partizánske (Slovakio) ĉe la organizo E@I, helpe de la EU-programo ERASMUS (kun kunstaĝantoj el Francio kaj Hispanio), simile kiel antaŭe en Francio Marek BLAHUŠ. Tiu intertempe magistriĝis pri informadiko kaj ekde oktobro staĝos dum 5 monatoj ĉe la Ĝenerala direktorejo por interpretado de la Eŭropa Komisio en Bruselo. En junio li renkontis esperantistojn en Pollando kaj Slovakio, kaj la 10-an de julio aranĝis kunvenon de tri eksterlandaj esperantistoj kiuj tiam sekvis en Ĉeĥio kursojn de la ĉeĥa lingvo (Salomé HUG el Francio, Geir LANGÅRD el Norvegio, Robert BUDZUL el Aŭstralio). Komence de aŭgusto li helpe de stipendio kiel unu el kelkaj esperantistoj ĉeestis la tutmondan vikipedian renkontiĝon Wikimania en Hajfo (Israelo) kaj renkontis ankaŭ lokajn esperantistojn. Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

01/2011

aperis 2011-04-29

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) ŝanĝis sian adreson al "Haškova 2, CZ-63800 Brno" (ne plu Světlá nad Sázavou), decide de ekstervica ĝenerala asembleo kunveninta la 22-an de marto en Prago (5 ĉeestantoj). Telefona kontakto estas +420-728864870 (Daniel MRÁZEK), retpaĝaro http://cej.esperanto.cz/ (aŭ http://mladez.esperanto.cz/).

Mezaprile ĈEJ- kaj SKEJ-anoj kunvenis dum laborbrigado en esperanto-arĥivo en Plevník (Slovakio) kadre de la neformala grupiĝo "ĈESKEJ". Inter 22 partoprenantoj estis ankaŭ gastoj el Vroclavo. Komencaprile Miroslav HRUŠKA ĉeestis Sablan printempon en Milevsko, mezmarte Vít MIŠUREC kaj Vlasta PIŠTÍKOVÁ partoprenis JER en Velem (Hungario). Al januara slovaka renkontiĝo Poludnica kontribuis Marek BLAHUŠ. La novjaran renkontiĝon JES en germana Burg (Spreewald) ĉeestis 7 ĉeĥoj, ukraina grupo poste gastis en Prago. Ĝis nun 4 ĉehaj junuloj intencas iri somere al IJK (Kievo), 3 al SES (Nitra) kaj 1 al UK (Kopenhago).

ĈEJ asistis al Kateřina HOVORKOVÁ, studentino en Plzeň, kun sociologia esploro por bakalaŭra disertaĵo pri ĉeĥaj esperantistoj. Mezmarte en Centro por la familio en Uherské Hradiště okazigis Anna BLAHUŠOVÁ prezenton de esperanto, reklamitan en Radio Proglas, kun 3 vizitintoj. En venezula lingvistik-studenta revuo El Archifonema n-ro 10 publikiĝis hispanigita raporto de Marek BLAHUŠ pri GIL-konferenco el revuo Esperanto. Tutpaĝan intervjuon kun li aperigis la 16-an de marto flandra kristana gazeto Tertio (eldono 13.000), menciante esperanton.

Daniel MRÁZEK nomumiĝis redaktoro de TEJO Tutmonde, nove movada rubriko en revuo Kontakto. Dáša CHVÁTALOVÁ ekde oktobro ĉiusemajne instruas esperanton en bazlernejo en Lípa (distr. Havlíčkův Brod). Mirek HRUŠKA februare gastis ĉe Marek BLAHUŠ en Nancio (Francio).

Marek BLAHUŠ finas sian staĝon en E@I kaj komencmaje revenas al Ĉeĥio. En 2011 li laborvojaĝis al Belgio (biblioteko Kortrijk, lingva festivalo Leuven), Lazura marbordo (esperanto-instruado), Pollando (lingvokonferenco en Poznań kun esperantista partopreno), Bretonio (esperanto-instruado) kaj Strasburgo (prelego pri Vikipedio en esperanto samtempe interpretata en la francan). Ricevinte stipendion de Wikimedia Foundation, li aŭguste ĉeestos tutmondan vikipedian konferencon Wikimania en Hajfo (Israelo).

2010

06/2010

aperis 2010-12-23

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) finas la jaron 2010 per ampleksa raportado pri agado sia kaj de siaj membroj. Al la gazeto Starto (4/2010) kontribuis Marek BLAHUŠ (pri ĈEJ, La Espero) kaj Daniel MRÁZEK (Žirovnice), sur la kovrilpaĝo aperas Mirek HRUŠKA (ĈEA-konferenco en Poděbrady). Revuo Esperanto (1/2011) aperigis 2,5 paĝojn da tekstoj de Marek BLAHUŠ (interreto, KAEST, E@I, GIL), kies tekston pri KAEST aperigis ankaŭ La Ondo de Esperanto (1/2011). Tie aperas ankaŭ raportaĵo de Mirek HRUŠKA pri Žirovnice, kies malkonciza versio jam troveblas en la retpaĝaro de ĈEJ.

Okaze de la Zamenhof-tago, la Praga klubo de ĈEJ kunvenis naŭope la 14-an de decembro. En Brno kvar junuloj kunvenis jam la 24-an de novembro, poste aliaj neformale kadre de pola kaj ukraina vesperoj. Marek BLAHUŠ en Francio maltrafis la dupaĝan esperanto-anoncon de Etsuo MIYOSHI pro striko de gazetliveristoj kaj la Zamenhof-feston en Metz pro neĝa vetero. Perrete li tamen kontribuis al la programo Noční linka de la Ĉeĥa radio, same el Brno faris Michal MATÚŠOV. Al la novjara junulara renkontiĝo JES en Burg (Germanio) aliĝis 5 ĉeĥoj. Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

05/2010

aperis 2010-11-30

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) kunvenis 20-ope dum la semajnfino de la 12-a ĝis la 14-a de novembro en Žirovnice, asistata de Max KAŠPARŮ, sia nova honora membro. Sabate dum ĝenerala asembleo elektiĝis nova estraro. Kvar komitatanoj konservis siajn funkciojn: Daniel MRÁZEK kiel prezidanto, Marek BLAHUŠ vicprezidanto, Dagmar CHVÁTALOVÁ kasisto kaj Barbora ZÁVODSKÁ ordinara membro. Al ili aliĝis Vít Guglielmo MIŠUREC, anstataŭ Miroslav HRUŠKA, kiu transiris en la revizian komisionon. Tie krom li membras Karol RYDLO kaj prezidanto Tomáš BŘICHÁČEK. La nova estraro dankas al eksiĝinta Petr Adam DOHNÁLEK pro lia kunlaboro.

Pri ĈEJ kaj ĝia renkontiĝo raportis la 15-an de novembro regiona gazeto "Pelhřimovský deník", per du artikoloj kun grandaj fotoj sur la dua paĝo kaj atentigo sur la unua paĝo. La artikoloj kaj fotoj troveblas rete: "Žirovnickým pastoračním střediskem znělo esperanto" ("Tra la pastorala centrejo en Žirovnice sonis esperanto") ĉe http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/20101114pe_esperanto.html kaj "Esperanto nezná věkové hranice" ("Esperanto ne konas aĝlimojn") ĉe http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/20101114pe_storka.html

Jam la 24-an de septembro Petr CHRDLE kun Michal SEDLÁK prezentis esperanton al trideko da gimnazianoj en Prago-Modřany okaze de la Eŭropa tago de lingvoj. La 23-an de oktobro Daniel MRÁZEK renkontiĝis kun esperantisto en Tesaloniko (Grekio). Marek BLAHUŠ nomumiĝis komitatano A de TEJO ĉe UEA, jam oktobre ĉeestis transdonon de la FAME-premio en Aalen (Germanio), komence de novembro organizis trilandan junularan renkontiĝon en Bazelo (Svislando), kaj la 24-an de novembro vizitis Brnon kaj prelegis tie pri Kubo. La Konferencon pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST) organizitan de E@I en Modra (Slovakio) ĉeestis 7 ĈEJ-anoj, semajnon poste 2 ĉeestis la konferencon de la Societo por interlingvistiko en Berlino. En la revuo Kontakto 2010:4 (238) kun temo "Katastrofoj" aperis artikolo de Miroslav HRUŠKA pri "La Ĉernobila katastrofo". Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

04/2010

aperis 2010-10-22

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) travivis eventoriĉan someron. En Kubo Marek BLAHUŠ gvidis nome de KAVA-PECH 18-kapan kongres-turisman grupon, reprezentis ĈEA en la 95-a UK kaj ĈEJ en la 66-a IJK. Dan MRÁZEK prezentis esperanton en ĵurnalisma tendaro, Mirek HRUŠKA en SET Lančov. Bára ZÁVODSKÁ vartis denaskulojn en Francio kaj gastigis en Belgio. Jiří GALUŠKA kun Juraj PROCHÁZKA (SKEJ) vizitis Krimeon. Petr DOHNÁLEK kun Marek BLAHUŠ ĉeestis jubilean IKUE-kongreson en Parizo. Miloš VESELÝ, Marek BLAHUŠ, Vlasta PIŠTÍKOVÁ kaj Vít MIŠUREC partoprenis Someran Esperanto-Studadon en Piešťany. La lastaj du ankaŭ la IJS-n en Pécs.

La 20-an de junio Marek BLAHUŠ kaj Mirek HRUŠKA ĉeestis la tradician ĉeĥan-polan-slovakan supreniron al Ĉantorio, okaze de kiu antaŭ 5 jaroj finrefondiĝis ĈEJ. Semajnon antaŭe dum la esperanto-muzeonokto en Svitavy ĉeestis 7 ĈEJ-anoj (inter ili hispano Cesáreo GARCÍA FERNÁNDEZ studanta en Brno). Jam komence de junio Vlasta PIŠTÍKOVÁ kaj Vít MIŠUREC ĉeestis la renkontiĝon "Blue floras la genciano" en Aŭstrio.

La ĈEJ-vicprezidanto Marek BLAHUŠ fariĝis staĝanto de E@I en Nancy (Francio), per la EU-programo ERASMUS. Li forestos ĝis majo 2011 kaj atingeblas rete, aŭ telefone ĉe +33760168165. Jam aŭguste li apud Tuluzo ĉeestis la aranĝon FESTO, septembre li instruis en germana-franca seminario en Rastatt. Fine de junio Radio Proglas aŭdigis intervjuon kun li, parte pri esperanto.

Mirek HRUŠKA kunlaboris kun Pavla DVOŘÁKOVÁ kaj anstataŭis ŝin dum septembra komputila seminario en Česká Třebová. En la revuo Kontakto 2010:3 (237) kun temo "Urboj - interesaj kaj impresaj" aperis lia artikolo pri Brno. Krom respondeci pri aranĝoj de ĈEJ, fine de junio li fariĝis komitatano de la asocio E-lingvo.

De la 24-a ĝis la 26-a de septembro Daniel MRÁZEK kun Jana GROSMANOVÁ partoprenis la aranĝon ArKonEs en Poznań. Samtempe Mirek HRUŠKA reprezentis ĈEJ dum la ĈEA-konferenco en Poděbrady. Novula renkontiĝo en praga ZOO la 2-an de oktobro kunvenigis 8 esperantistojn, el tio 2 novulojn. Ĝenerala asembleo de ĈEJ estas planata por la 13-a de novembro kadre de renkontiĝo en Žirovnice (http://esperanto.blahus.cz/cxej/?zirovnice10). Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

03/2010

aperus 2010-09-08

(la kompilanto de ĈEA-retkomunikoj ne donis ĉi-foje pro la urĝeco de ilia kompiliĝo kaj dissendiĝo al ĈEJ ŝancon prezenti sian kontribuon, tial la koncerna periodo estos inkluzivita en la kontribuo de ĈEJ aperonta en la sekva eldono de ĈEA-retkomunikoj)

02/2010

aperis 2010-06-07

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) festis la 5-an datrevenon de sia refondiĝo (la civitanan asocion registris la ministerio la 16-an de majo 2005). Jam la 13-an de aprilo rememoris ĝin per kunveno kaj torto la praga klubo de ĈEJ, poste la 12-an de majo per prelego de gasto Cesáreo GARCÍA FERNÁNDEZ pri Asturio kaj komuna vespermanĝo ankaŭ la klubo en Brno. La ĉefa solenaĵo okazis ekzakte la 16-an de majo en Kralupy nad Vltavou, kie per turisma promeno finita de festa vespermanĝo rememoris la datrevenon 10 homoj. Festparolis la prezidanto Daniel MRÁZEK kaj unu el la refondintoj Marek BLAHUŠ. Prezentiĝis traduko de poemo de Jaroslav SEIFERT "Kralupy - nebelanta urbo" kaj ero de la preparata filmo pri la 65-a IJK en Liberec'.

Sekvan tagon en la praga monaĥejo Emauzy okazis gazetara konferenco en ĉeesto de honora gasto Max KAŠPARŮ, honora membro de ĈEJ Petr CHRDLE, prezidanto de la praga esperanto-klubo Jiří PATERA kaj la menciitaj Daniel MRÁZEK kaj Marek BLAHUŠ. La novaĵagentejo ČTK aperigis tiuokaze agentejan komunikon: http://magazin.ceskenoviny.cz/zajimavosti/zpravy/477858 Ĝin transprenis ekz. la retejo Novinky.cz. Pri esperanto oni trifoje parolis ankaŭ ĉe la Ĉeĥa Radio, ekz.: http://www.rozhlas.cz/mozaika/hoste/_zprava/733429 Jam antaŭe Brněnská televize ("Brna televido") invitis Marek BLAHUŠ kaj la 30-an de marto en sia programo Vlna z Brna ("Ondo el Brno") aperigis 16-minutan intervjuon pri esperanto. Ĝi spekteblas ĉe http://tinyurl.com/ondoelbrno (sub la bildo eblas elekti subtekstojn en esperanto).

Komencaprile Marek BLAHUŠ, Mirek HRUŠKA kaj Aleš TOMEČEK kunlaboris ĉe Sabla Printempo en Písek, sekve de ĝi en Prago Daniel MRÁZEK subskribis nome de ĈEJ kondolencon pro la tiam okazinta pola aviadila akcidento. Komencmaje 2 ĈEJ-anoj ĉeestis renkontiĝon de la ĉeĥa IKUE-sekcio en Žirovnice kie inaŭguriĝis libro de Max KAŠPARŮ en esperanto-traduko de Marek BLAHUŠ. Fine de majo Marek kaj Jiří GALUŠKA ĉeestis la Tutslovakan renkontiĝon en Trenčianské Teplice. En marto Mirek HRUŠKA prelegis en mezlernejo en Svitavy, aprile Dan MRÁZEK pro neeblo forflugi grekien gastis ĉe esperantistoj en Vieno, en aprilo kaj junie Marek BLAHUŠ vizitis esperantistojn en Francio kaj Pollando. En la konkurso "Monato de Vikipedio" de E@I partoprenis 3 ĈEJ-anoj. Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

01/2010

aperis 2010-03-20

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) prepariĝas por festi 5-an datrevenon de sia fondiĝo. La 16-an de majo en Kralupy nad Vltavou oni solene rememoros registriĝon de la organizo, la 20-an de junio ĉe ĉeĥa-pola landlimo sur Ĉantorio la fondan kunvenon. Kompiliĝas kolekto de fotoj kaj raportoj pri pasinta agado kaj filmo pri la IJK en Liberec'.

Novan novjaran renkontiĝon JES en pola Zakopane partoprenis 9 membroj. Januare 6 ĈEJ-anoj kaj Martin SAWITZKI (DE) ĉeestis ĈEA-seminarion en Svitavy. En Prago la 7-an de februaro okazis promeno "Kun kuniklo al Prokop", la 28-an ĈEJ-anoj ĉeestis kunvenon de E-mentál. En Brno januare gastis Petr Adam DOHNÁLEK, 24-an de februaro la klubon vizitis Salomé HUG (FR), Cesáreo GARCÍA FERNÁNDEZ (ES) kaj Michal MATÚŠOV (SK), komence de marto Nico HUURMAN (NL).

Mirek HRUŠKA vojaĝis al Varsovio kaj Bydgoszcz, Marek BLAHUŠ vizitis esperantistojn en Nancio kaj Bratislavo. Okaze de la Zamenhofa tago aperigis Dan MRÁZEK intervjuon kun kantisto JoMo en Ĉeĥa Radio 2 Praha. Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

2009

06/2009

aperis 2009-12-17

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(oficiala organo de ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) ferminte la 65-an IJK en Liberec' daŭrigas sian agadon kun nova estraro, elektita la 8-an de novembro 2009 okaze de semajnfina ĈEJ-renkontiĝo en Ostrožská Nová Ves en suda Moravio. Ĝin ĉeestis 24 homoj, inkl. de gastoj el Nederlando kaj Slovakio. Programo okazis ankaŭ en Uherské Hradiště kaj Luhačovice.

Nova prezidanto de ĈEJ iĝis Daniel MRÁZEK, kiu interŝanĝis sian vicprezidantan postenon kun Marek BLAHUŠ. Cetera konsisto restas sama: kasistino Dagmar CHVÁTALOVÁ, komitatmembrino Barbora ZÁVODSKÁ, komitatmembro Miroslav HRUŠKA, membroj de revizia komisiono Tomáš BŘICHÁČEK (ties prezidanto), Petr Adam DOHNÁLEK kaj Karol RYDLO.

Oktobre tri ĈEJ-anoj ĉeestis kaj helpis dum ĈEA-konferenco en Svitavy, tuj poste Marek BLAHUŠ kaj Dan MRÁZEK helpis organizon de InPaSem en Dobřichovice/Prago kaj kelkaj pliaj ĈEJ-anoj aliĝis dum tiuokaza kvarlanda vespermanĝo. La 16-an de oktobro kunvenis la praga klubo, la 20-an la brna.

Marek BLAHUŠ reprezentis la 7-an de oktobro ĉe prelego "Dua esperanto" en Bratislavo kaj finoktobre ĉeestis la renkontiĝon PSKK en Flandrio. Novembra numero de la porknabina revuo In! raportis pri esperanto (http://tinyurl.com/inesperanto). Michal MATÚŠOV aranĝis retan prezenton pri esperanto por ĉeĥoj per la filmserio "Esperanto estas..." (http://esperanto-je.blogspot.com/).

Okaze de la 150-jara jubileo de L. L. Zamenhof kunvenis la 15-an de decembro la praga klubo kaj reprezentantoj de ĈEJ metis florojn antaŭ la pragan ZEO-n. Brna junularo festis kune kun aliaj brnanoj la 16-an. Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

05/2009

aperis 2009-09-06

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo okupiĝas pri postlaboroj rilataj al la sukcesa 65-a Internacia Junulara Kongreso (IJK) de TEJO, okazinta inter la 18-a kaj la 25-a de julio 2009 en Liberec'. Laŭ oficialaj nombroj partoprenis ĝin 343 esperantistoj el 41 landoj. La internacian organizan teamon konsistigis 24 personoj, precipe ĉeĥoj, germanoj kaj poloj. Rimarkinde estas, ke la meza aĝo de organizanto estis 24 jaroj.

Post la kongreso (samkiel antaŭ ĝi), pluraj eksterlandaj esperantistoj ankoraŭ vizitis aliajn ĉeĥajn urbojn (Prago, Brno). Reveninte hejmen, ili afiŝis en la interreto siajn fotojn kaj kelkaj eĉ verkis entuziasmajn raportojn. Aldone, speciala granda kolekto de fotoj kaj videoj estos baldaŭ kunlabore kun TEJO rete disponigita laŭ libera permesilo, do facile kaj laŭleĝe plu reuzebla, ekz. por esperanistaj celoj. La kolekto de amaskomunikilaj mencioj pri la IJK jam ampleksas 33 erojn. Ankoraŭ nun, ĝis la 9-a de septembro, la ĉeĥa televido TV NOE ade elsendas erojn de la filmet-serio "Esperanto estas..." kreita de E@I, en ĉeĥa dublado aranĝita de ĈEJ.

Ĉiuj menciitaj eĥoj (fotoj, videoj, raportoj, amaskomunikiloj) pri la 65-a IJK en Liberec' troveblas ĉe http://ijk.esperanto.cz/eo/Ehxoj/

Atentu, ke Marek BLAHUŠ, la redaktanto de tiu ĉi organo, kiu dum la IJK estis elektita komisiito de TEJO pri reta agado, estas nuntempe malfacile atingebla pro banala sed kelksemajna enhospitaligo.

04/2009

aperis 2009-08-07

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Historia evento finiĝis la 25-an de julio 2009 en Liberec, kie Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) okazigis la 65-an Internacian Junularan Kongreson (IJK) de TEJO, kun pli ol 330 partoprenintoj el pli ol 40 landoj (precizaj nombroj ankoraŭ ne publikiĝis). Unuafoje en historio la IJK okazis en Ĉeĥ(oslovak)io kaj la aranĝo tiel enviciĝis apud la plej prestiĝajn kiel la UK-j 1921 kaj 1996. Organizis la kongreson kvaroncento da junuloj, precipe el Ĉeĥio, Germanio kaj Pollando, prezidataj de Marek BLAHUŠ.

La kongreso okazis en bloko C de la universitata studenthejmo Harcov kaj ĝia temo estis "Liberec'" (vortludo pri la kongresurbo). Plurfoje la esperantistoj eliris en la publikon. Dimanĉe la 19-an de julio celebris en la urba ĉefpreĝejo sanktan meson en esperanto Miloslav kardinalo Vlk. Merkrede sur la ĉefplaco la kantisto JoMo rompis sian rekordon kantinte en 25 lingvoj dum unu koncerto. Ĵaŭde samloke okazis sukcesa Kultur-Lingva Festivalo finita per koncerto de Kimo. Samtage vespere publike koncertis en klubejo Vlak brazila esperantista rokgrupo Supernova.

Elstara estis ankaŭ la amaskomunikila laboro. Pluraj gazetoj, radiostacioj, televido kaj presagentejoj raportis pri la kongreso, eĉ ekster la limoj de la kongreslando. Plej valora estas la triminuta raporto de la germana televido ARD spektebla ĉe http://www.youtube.com/watch?v=rwqJITm5xrM parolata preskaŭ tute en esperanto kun germanaj subtekstoj, kiun spektis pli ol duonmiliono da germanoj. Detala listo de amaskomunikilaj aperoj daŭre kompilatas, ĝoje ni ricevos atentigojn pri aperintaj raportoj ĉe ĉej@esperanto.cz

Spektu videoraporton pri la IJK de irlandano Benio LEWIS (en la ĉeĥa!) ĉe http://tinyurl.com/ijk2009beniocs aŭ vidu la paĝaron de IJK ĉe http://ijk.esperanto.cz/ aŭ tiun de ĈEJ ĉe http://cej.esperanto.cz/

03/2009

aperis 2009-06-11

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) kun GEJ kaj PEJ arde preparas la 65-an Internacian Junularan Kongreson en Liberec'. Jam aliĝis 354 homoj el 49 landoj, la retpaĝaro http://ijk.esperanto.cz ekzistas en 4 lingvoj (eo, cs, de, pl) kaj en la LKK anas 23 personoj el kiuj 6 estas ĈEJ-anoj.

Marek BLAHUŠ kaj Vít MIŠUREC ĉeestis aprile Sablan Printempon en Písek kaj Tutslovakian renkontiĝon en Dobrá Voda. Paske Marek, Bára ZÁVODSKÁ kaj Standa ŠTOČEK celis la IJF-n en Italio, sed tiu tagon antaŭe nuliĝis pro tertremo, Bára rezignis kaj la knabojn akceptis en Bolonjo ĈEJ-anino Alla KUDRJAŜOVA. En Romo Marek kun aliaj esperantistoj dum la papa beno Urbi et Orbi aperis televide kun paneloj konsistigantaj la vorton "ESPERANTO". Maje 6 ĉeĥoj vizitis Eŭropan/Germanan Esperanto-Kongreson en la esperanto-urbo Herzberg am Harz.

5-an de aprilo 2009 festis ĈEJ 100-an aliĝinton: Michal MATÚŠOV, slovako kiu septembre ekstudos en Brno. En Ĉeĥio jam ekloĝis franco Emmanuel BOSQUET kiu vizitis klubojn de ĈEJ kaj irlandano Benio LEWIS. Ambaŭ ĉeestos la IJK-n. Pri ĝisnuna ĈEJ-agado informas paneloj en la esperanto-muzeo en Svitavy, inaŭguritaj ĉeeste de Dan MRÁZEK jam marte.

Pro financa krizo bedaŭrinde Josef VOJÁČEK ne plu instruos esperanton ĉe la universitatoj en Brno kaj Olomouc. Ĵus finiĝintan daŭrigan kurson, vizititan aprile de ĈEJ-reprezentanto, partoprenis en Brno 11 studentoj. Retpaĝaro de ĈEJ troviĝas ĉe http://cej.esperanto.cz/

02/2009

aperis 2009-03-25

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) denove informas pri novaĵoj post kiam pasintfoja neatingeblo de la redaktoro malebligis aperon de la organo.

Novjare ĈEJ-anoj ĉeestis la IS-n (6 ĉeĥoj) en Germanio kaj la AS-n (1) en Slovakio. Pri la IS kaj la surpriza kuniĝo de ambaŭ renkontiĝoj en nova vintra aranĝo JES rakontas en sia reta raportaĵo Mirek HRUŠKA.

Por la preparata 65-a IJK en Liberec' jam venis 250 aliĝoj el 34 landoj - pinte Rusio (68), sekvas Germanio (31), Francio (20), Ĉeĥio (16), Hungario (15), Pollando (12), Belgio (10). Aŭspicion sur la TEJO-kongreso jam akceptis kardinalo Miloslav Vlk (ankaŭ iĝis honora membro de ĈEJ), regionestraro de Liberec kaj ĉeĥa senatestro Přemysl Sobotka. Ankaŭ nejunuloj estas invitataj al Liberec, partatempa partopreno eblas.

Marek BLAHUŠ finis sian studon en Belgio kaj revenis la 12-an de februaro al Ĉeĥio. Fine de sia restado li prelegvojaĝis tra pluraj esperanto-kluboj kaj prezentis la ĉeĥan lingvon dum Lingvofestivalo aranĝita de la klubo Esperanto 3000 en sia eksa studurbo Loveno.

Brna klubo de ĈEJ la 21-an de marto ekskursis al Skalica en Slovakio, kie 4 ĉeĥoj renkontiĝis kun 3 junaj slovakaj anoj de Transmontana Esperanta Organizo. Viglas kontaktoj inter la kluboj de Prago kaj Brno.

Menciita raportaĵo troveblas ĉe http://cej.esperanto.cz/ kaj IJK-paĝaro ĉe http://ijk.esperanto.cz/eo/ resp. http://ijk.esperanto.cz/cs/ (ĉeĥe).

01/2009

aperus 2009-02-05

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Pro la foresto de la redaktoro eksterlande ĝi ĉi-foje mankas, kio ne signifas, ke ĈEJ ne aktivas! Eĉ male, ĝi ja preparas la TEJO-kongreson en Liberec, la unuan fojon sur la teritorio de Ĉeĥio. Certe en venonta numero de ĈEA-retkomunikoj ni jam denove povos legi pri viglaj ĈEJ-aktivecoj.

2008

06/2008

aperis 2008-12-24

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) pretiĝas por festi la novjaron en du internaciaj renkontiĝoj - Internacia Seminario en Germanio (Biedenkopf) kaj Ago-Semajno en Slovakio (Liptovský Mikuláš). La IS-n ĉeestos 5 membroj, la AS-n 2 membroj. Dum ambaŭ aranĝoj eblos aliĝi al la 65-a IJK okazonta julie en Liberec. Por ties partoprenantoj oni ankaŭ aranĝos karavanon al la tujsekva 94-a UK en Bjalistoko. Ĝin jam planas partopreni 4 ĈEJ-anoj.

Marek BLAHUŠ dum sia studo en Belgio ĉeestis plurajn e-aranĝojn, renkontiĝis en Bruselo kun eksestraranino Vladimíra CHVÁTALOVÁ, kaj ĉe la Katolika universitato de Loveno fininstruis kurson de esperanto al kvin studentoj kaj okazigis prezenton pri la lingvo kadre de kurso pri multlingvismo. Li revenos el siaj studoj la 12-an de februaro 2009.

Unuan semestron de la elektebla universitata studobjekto Esperanto, instruata de Josef VOJÁČEK, decembre sukcese finis en Brno 41 kaj en Olomouc 12 studentoj, el kiuj kelkaj jam eniris en kontakton kun ĈEJ.

Ĉeĥa Esperanto-Junularo deziras al ĉiuj legantoj gajan kristnaskon kaj invitas al vizito de sia retpaĝaro ĉe http://cej.esperanto.cz/

05/2008

aperis 2008-11-18

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) kunvenis de la 25-a ĝis la 27-a de oktobro 2008 en Liberec, urbo kie ĝi julie de 2009 okazigos la 65-an Internacian Junularan Kongreson de TEJO. La renkontiĝon ĉeestis 15 esperantistoj, inkluzive de reprezentantoj de TEJO kaj ĈEA. Pro sia eksterlanda studo tamen ne partoprenis la prezidanto Marek BLAHUŠ.

Okaze de la renkontiĝo kunvenis en Liberec ankaŭ la 4-a ĝenerala asembleo de ĈEJ, kiu aprobis jarraporton kaj elektis novan estraron, en konsisto: prezidanto Marek BLAHUŠ, vicprezidanto Daniel MRÁZEK, kasistino Dagmar CHVÁTALOVÁ, ceteraj komitatanoj Miroslav HRUŠKA kaj Barbora ZÁVODSKÁ; membroj de revizia komisiono Tomáš BŘICHÁČEK, Petr Adam DOHNÁLEK kaj Karol RYDLO. La nova estraro dankas al eksestraranoj Aleš TOMEČEK kaj Jan URBÁNEK pro ilia agado.

Dum la asembleo estis pritraktita Propono de kunlaboro inter ĈEA kaj ĈEJ pri konkretaj projektoj (lingva kaj komputila klerigado, preparo de jubilea DVD, organizado de IJK en Liberec).

Komence de novembro Daniel MRÁZEK partoprenis KAEST en Dobřichovice. Semajnon antaŭe Marek BLAHUŠ ĉeestis la renkontiĝon PSKK en Belgio.

Raportaĵo pri la renkontiĝo en Liberec kaj protokolo de la ĝenerala asembleo troveblas en la ĈEJ-retpaĝaro ĉe http://cej.esperanto.cz/

04/2008

aperis 2008-10-15

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) kunvenos inter la 25-a ĝis la 27-a de oktobro 2008 en Liberec. Oni elektos novan estraron kaj diskutos pri la Internacia Junulara Kongreso (IJK) okazonta samloke en julio de 2009. Invitilo: http://esperanto.blahus.cz/ĉej/?liberec08

La someran UK-n en Roterdamo ĉeestis 2 ĈEJ-anoj: Eva POPELKOVÁ kaj Marek BLAHUŠ, kiu festsalutis nome de Ĉeĥio kaj prezentis sian studlaboraĵon kaj IJK-n 2009. La IJK 2008 en Szombathely spertis rekordan nombron de 11 ĉeĥaj partoprenantoj: Bára ZÁVODSKÁ partoprenis Aktivulan Trejnadon kaj venkis en TEJO-kvizo, Petr DOHNÁLEK diplomiĝis en esperanto-instrua seminario de ILEI/E@I, Marek BLAHUŠ venkis en IS-kvizo kaj reprezentis ĈEJ en TEJO-komitatkunsido. Okazis ankaŭ solena transdono de la IJK-flago, kiu nun jam troviĝas en Ĉeĥio.

Dan MRÁZEK ĉeestis ArKonEs en Pollando kaj ĈEA-kongreson en Přerov. La trijariĝinta Praga klubo de ĈEJ, kies prezidanto li iĝis, vizitis la novan Zamenhof-straton en Prago. La ĈEJ-prezidanto Marek BLAHUŠ ankoraŭ somere ĉeestis SES kaj gastigis en Brno usonanon, sed fine de aŭgusto forvojaĝis al Belgio, kie li dum duonjaro studos kaj interagos kun lokaj esperantistoj. Lia e-taglibro: http://blahma.livejournal.com

Estraro de ĈEJ sincere gratulas al membrino Markéta TŘÍŠKOVÁ, kiu la 11-an de oktobro edziniĝis en Krakovo al pola esperantisto Adam WILKUS.

Informoj pri ĉeĥa junularo troveblas ĉe http://cej.esperanto.cz/

03/2008

aperis 2008-07-28

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) kun siaj partneroj eklaboras pri la Internacia Junulara Kongreso (IJK) kiu en 2009 okazos en Liberec. Al la ĉi-jara IJK en Hungario aliĝis jam 10 ĉeĥoj (al la tujantaŭa UK aliĝis 6 ĉeĥaj junuloj). Lige kun IJK 2009 komence de junio Marek BLAHUŠ, revenanta el Poznań, vizitis Liberecon por esplori pri surlokaj kondiĉoj kun tie studanta Dáša CHVÁTALOVÁ.

La 12-an de julio 2008 je 13:00 en Prago edziĝis Tomáš BŘICHÁČEK, unu el la tri refondintoj de ĈEJ en 2005. Pro ĉeesto de 11 ĈEJ-anoj (kaj 1 eskterlandano) la edziĝo senintence fariĝis plej granda kunveno de ĈEJ ĝisnune. Bondezirojn al Tomáš kaj lia edzino Jana!

La 26-an de majo 2008 ĉe la Fakultato de informadiko de la Masaryk-Universitato en Brno bakalaŭriĝis Marek BLAHUŠ, sukcesinte en ŝtatekzameno pri aplikata informadiko kaj defendinte sian disertaĵon "Literumilo por Esperanto", verkitan kadre de projekto de E@I.

Raportaĵojn pri siaj vojaĝoj en Ĉeĥio, Aŭstrio kaj Pollando pretigis Mirek HRUŠKA. Ili kaj ĉiuj aliaj aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo troveblas ĉe http://cej.esperanto.cz/

02/2008

aperis 2008-06-08

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) per decido de TEJO estas elektita venontjare organizi la 65-an Internacian Junularan Kongreson (IJK). Ĝi okazos ekde la 18-a ĝis la 25-a de julio 2009 en Liberec. Temas pri unika atingo de nia junulara esperanto-movado, ĉar ankoraŭ neniam en historio okazis IJK sur la teritorio de Ĉeĥio, nek Ĉeĥoslovakio. Pri la kongreso kunlaboros Germana kaj Pola Esperanto-Junularoj, sed ĉiuj aliaj helpemaj esperantistoj estas ankaŭ bonvenaj.

Ankoraŭ fine marto Bára ZÁVODSKÁ ĉeestis Internacian Junularan Festivalon en Italio. Komence de aprilo Marek BLAHUŠ kaj Jan URBÁNEK kungvidis seminarion pri Vikipedio dum Sabla Printempo en Písek, kaj semajnon poste Marek BLAHUŠ, Mirek HRUŠKA kaj Michaela BAŘINOVÁ ĉeestis la aranĝon Adonido en Ratíškovice/Vracov. Fine de aprilo Marek BLAHUŠ vojaĝis al Roterdamo por ĉeesti la Malferman Tagon en la Centra Oficejo de UEA, kien venis ankaŭ nova membrino Eliška VOTÝPKOVÁ, aŭtoro de studlaboraĵo pri Esperanto-movado en Opava. Maje Mirek HRUŠKA vojaĝis al Pollando.

Per grupa mendo de ĈEJ ok homoj aĉetis ekzempleron de Pasporta Servo 2008. Okaze de la 100-jariĝo de UEA aperis fine de aprilo en Ĉeĥa Radio Leonardo intervjuo kun Marek BLAHUŠ, farita de Dan MRÁZEK. La duopo ankaŭ efektivigis ĉeĥan tradukon kaj dubladon por nove eldonota filmserio "Esperanto estas..." de E@I. Petr DOHNÁLEK prelegis pri esperanto al universitata katolika junularo en Prago. Marek BLAHUŠ renomumiĝis komitatano A de TEJO por la periodo 2008-2010.

En la TEJO-revuo Kontakto 2008:1 aperis artikolo de Marek BLAHUŠ pri ludo geokaŝado sub titolo "Malpli romantika, sed pli naturamika..." La elstara artikolo pri Esperanto en la ĉeĥa Vikipedio, kunverkita de kelkaj ĈEJ-anoj, aperas inter la 2-a kaj 8-a de junio ĉefpaĝe (http://cs.wikipedia.org) kiel artikolo de la semajno. Ankaŭ lokaj kluboj en Prago kaj Brno aktivis kaj akceptadis plurajn gastojn. Raportaĵoj pri tio kaj ĉiuj aliaj aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo troveblas ĉe http://cej.esperanto.cz/

01/2008

aperis 2008-03-05

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) travivis sian ĝis nun plej grandan amaskomunikilan sukceson, kiam ĝi pretigis raportaĵon sekve aperintan en Ĉeĥa Televido. Pli detale pri tio legu en aparta kontribuo. Krome tamen januaro kaj februaro estis influitaj de okazanta ekzamenperiodo.

Marek BLAHUŠ venontsemestre studos en Loveno (Belgio), tamen li intencas resti prezidanto de ĈEJ. Antaŭe junie li ĉe la Masaryk-Universitato defendos bakalaŭran disertaĵon pri "literumilo por esperanto".

Inter la 10-a kaj 14-a de januaro Ĉeĥion vizitis Boris ARRATE VERANES, kuba esperantisto el Hungario. Lian vojaĝon tra Brno, Praha kaj Karlovy Vary aranĝis ĈEJ kaj ĝiaj kluboj. En Prago tiam ĉeestis ankaŭ brazila esperantisto Joseval.

Plu daŭras la kontaktoj kun Ukrainio. Februare Jan POPELKA kaj marte Karol RYDLO vojaĝis al Kievo. La unua revoje vizitis ankaŭ Boris apud Budapeŝto. Artikolo pri la somera "Vojaĝo al Ukrainio" verkita de Mirek HRUŠKA aperis en TEJO Tutmonde 2007:6.

Novjare 7 gejunuloj partoprenis en la aranĝoj Ago-Semajno (Pollando) kaj Internacia Seminario (Germanio). Raportaĵoj pri tio kaj ĉiuj aliaj aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo troveblas ĉe http://cej.esperanto.cz/

ĈEĤA TELEVIDO RAPORTIS EL BRNO PRI ESPERANTO

Marde la 19-an de februaro 2008 matene post la sesa horo en la unua kanalo kadre de regiona elsendo por Moravio kaj Silezio, kaj sekve denove post la naŭa horo en la dua kanalo tutlande elsendis Ĉeĥa Televido en sia programo "Dobré ráno" ("Bona mateno") duminutan raportaĵon pri Esperanto, antaŭe registritan la 31-an de januaro en la klubejo de la Klubo de esperantistoj en Brno, dum ĉeesto de 9 ĈEJ-uloj kaj 2 klubanoj. La redakcio mem unue alparolis la esperantistojn.

Ciferecan registraĵon de la raportaĵo, en kiu aperas Marek BLAHUŠ, Jan POPELKA, Karol RYDLO kaj Irena PAJEROVÁ (malgraŭ mise montrataj nomoj de la lastaj du), pretigitan de Karol RYDLO (alian pretigis Míša FILIP) oni disponigis al membroj kaj simpatiantoj de ĈEJ per la retejo dotSUB.com, kie volontuloj jam kreis plurajn alilingvajn subtekstojn: http://dotsub.com/films/dobrrnozmoravyaslezskaesperanto/

Jen rektaj ligiloj al aŭtomate startantaj kelkaj lingvaj versioj:
* http://tinyurl.com/yponrn - origina ĉeĥa versio, sen subtekstoj
* http://tinyurl.com/2hqof7 - versio kun subtekstoj en Esperanto

Televide la raportaĵo atingis kelkdek mil spektantojn, la retan registraĵon jam spektis pli ol 800 homoj. Rezulto estis kelkaj vizitoj al la retpaĝaro de ĈEJ, unu retpoŝta peto kaj plialtiĝo de la konscio pri Esperanto en Ĉeĥio. Priskribon kaj fotojn de la registrado de la raportaĵo serĉu ĉe http://esperanto.blahus.cz/ĉej/?televido

2007

05/2007

aperis 2007-12-22

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) eniris liston de studentaj organizoj ACSA, unusola tia en Ĉeĥio (127 organizoj). Rete legeblas raporto de Mirek HRUŠKA pri la kunveno en Světlá. Ĉeĥa Radio aperigis la 19-an de novembro en porinfana elsendo "Domino" deksesminutan programon pri esperanto, preparitan kaj gastitan de Dan MRÁZEK. Dum okazinta konkurso aŭskultantino Lada gajnis DVD-n Esperanto Elektronike, donacon de ĈEJ.

Artikolo "Esperanto" en ĉeĥa versio de Vikipedio eniris liston de 19 elektitaj "elstaraj artikoloj". Vikipedio estas vaste sekvata de ĝenerala publiko, tial bona reprezento en ĝi tre gravas. La artikolon, prilaboritan de Marek BLAHUŠ, Petr DOHNÁLEK kaj Stanislav ŠTOČEK, estas rekomendinde tralegi ĉe http://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto

Novembre Tomáš BŘICHÁČEK kaj Dáša CHVÁTALOVÁ prezentis esperanton dum foiro Expolingua en Prago. Decembre Marek BLAHUŠ prelegis pri junulara utiligo de esperanto en universitataj kursoj de Josef VOJÁČEK (4-foje en Brno, 1-foje en Olomouc, sume al 47 studentoj). La 15-an de decembro li ankaŭ reprezentis Ĉeĥion dum Zamenhof-festo en Vieno.

En Brna klubo Karol RYDLO prezentis esperanton al siaj kunstudantoj ĉe FIT VUT, Mirek HRUŠKA raportis pri vojaĝo al Ukrainio en studenta revuo de gimnazio Slovanské náměstí. En Prago sub gvido de Dan MRÁZEK rekomenciĝis kursoj "Esperanto ĉe biero". Aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo troveblas ĉe http://cej.esperanto.cz/

04/2007

aperis 2007-11-09

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) renkontiĝis 26-28-an de oktobro en Světlá nad Sázavou. Ĉeestis 13 esperantistoj, inkluzive de gastoj el Slovakio, Aŭstrio kaj Brazilo. La 27-an de oktobro 2007 dum ĝi okazis la 3-a ĝenerala asembleo, kiu elektis novan estraron kaj aprobis jarraporton kaj agadplanon. Nova estraro de ĈEJ konsistas el kvinkapa komitato (prezidanto Marek BLAHUŠ, vicprezidanto Daniel MRÁZEK, kasistino Dagmar CHVÁTALOVÁ, kaj du ceteraj membroj Miroslav HRUŠKA kaj Aleš TOMEČEK) kaj trikapa revizia komisiono (Tomáš BŘICHÁČEK, Petr Adam DOHNÁLEK kaj Jan URBÁNEK). Al eksiĝinta kasistino Aneta MURSWIEKOVÁ ni dankas pro kunlaboro.

Septembron markis krom rekomenciĝo de studado ankaŭ raportado pri someraj aranĝoj. Okazis pluraj prelegoj pri la juni-julia ĉeĥoslovaka vojaĝo al Ukrainio (por ekstera publiko en Brna e-klubo, dum InPaSem, en gimnazio Uherské Hradiště), raporto legeblas rete. Du ĈEJ-anoj kontribuis al ĈEA-konferenco en Polička, samtempe aliaj du ĉeestis aranĝon ArKonEs en pola Poznanio. Dum InPaSem en Dobřichovice Marek BLAHUŠ helpis kiel instruisto kaj Dan MRÁZEK kiel gvidanto tra Prago. Okaze de la eŭropa tago de lingvoj ili komune prezentis esperanton en gimnazio Praha-Modřany. ĈEJ reprezentiĝis ankaŭ dum EMAKARO en Bratislavo kaj aranĝo de E-mentál.

Oktobre la ĈEJ-klubo en Brno inaŭguris novan ZEO-n apud Špilberk. La 16-an de oktobro kadre de programo "Dopoledne s Leonardem" elsendis Ĉeĥa radio ok-minutan intervjuon pri esperanto-slango kun slovako Martin MINICH, kreitan de Dan MRÁZEK. La artikolo "Esperanto" en ĉeĥlingva Vikipedio (http://tinyurl.com/22k3gu) honoriĝis "bona artikolo", kunlabore de tri junaj vikipediistoj. Dáša CHVÁTALOVÁ ĉeestis IFEF-konferencon en Liberec. Marek BLAHUŠ kaj Miroslav MALOVEC prelegis dum kolokvo pri esperanto-bibliotekoj en Vieno kaj renkontis membrojn de AEJ. Mencieto pri Esperanto far Marek BLAHUŠ aperis en elsendo "Křesťanský magazín" de Ĉeĥa Televido la 4-an de novembro ekde 14:35. La programo (ĉeĥlingva) nun spekteblas ankaŭ rete: http://tinyurl.com/2ceg5o (por malrapida retkonekto) http://tinyurl.com/2cwydd (por rapida retkonekto)

Pasintfoje neaperinta eldono de "ĈEJ aktivas" kaj ceteraj aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo troveblas ĉe http://cej.esperanto.cz/

03/2007

aperus 2007-08-29

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktata de Marek Blahuš)

Pro foresto de la redaktoro de ĉi tiu regula rubriko kaj prezidanto de ĈEJ Marek Blahuš ĉi-foje vi ne povas legi pri la aktivecoj de nia junularo. Sed sciu, ke ili dum sia plej ĉefa ago-periodo, nome la somera libertempo, ne malagas, kaj ni ĝojatendu la venontan raporton en ĈEA-retkomunikoj 4/2007.

02/2007

aperis 2007-05-22

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktita de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) plu vigle partoprenas internacian esperanto-agadon. Februare ĝia praga klubo akceptis triopon el Varsovio. En Brno tiam dum 4 tagoj gastis juna esperantisto Nico HUURMAN el Nederlando, aprile alvenis por 1 tago svedo Johan KRIG ÖLUND kaj tuj poste Ben INDESTEGE el Belgio, kiu pasigis en Ĉeĥio 12 tagojn - ankaŭ en České Budějovice kaj Prago. Dufoje al Moravio alvenis Christian EPPLER el Vieno - ia. al Adonido en Vracov, kiun ĉeestis rekorda nombro de 8 ĈEJ-anoj. Samtempe Aleš TOMEČEK instruis ĉe Sabla printempo en Písek. Paske Marek BLAHUŠ kaj Alla KUDRJAŜOVA (rusino staĝanta en Zlín) ĉeestis Internacian Junularan Festivalon en Italio. Al Alla, kiu mezmaje revenis moskven, ĈEJ dankas pro ŝia fruktodona unujara agado.

Marek BLAHUŠ gajnis de du usonaj bonfaraj fondaĵoj monstipendiojn por universitataj studentoj, grandparte ankaŭ pro sia volontula agado en la esperanto-movado. TEJO Tutmonde 2007:1 aperigis sub titolo "La pluvo en Hispanio" lian 4-paĝan artikolon pri decembra angla-hispana seminario. La revuo ankoraŭ rememorigas pri la pasinta novjara renkontiĝo Ago-Semajno kaj la novembra trejnseminario de ĈEJ kaj E@I en Brno.

Ĝis 1.6. povas junuloj aliĝi al esperanto-vojaĝo al Ukrainio. Komuna somera vojaĝo el Ĉeĥio celas renkontiĝon en Jalto kaj Kievon. Nove aĉeteblas de ĈEJ plenkolora poŝeldono de la Manlibro pri Vikipedio. Aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo kaj raportoj pri ties aranĝoj ĉiam troveblas en ĝia retpaĝaro ĉe http://cej.esperanto.cz/

01/2007

aperis 2007-02-08

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIALA ORGANO DE ĈEJ redaktita de Marek Blahuš)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) festas 2 jarojn ekde la momento, kiam tri studentoj unue kunvenis por restarigi la organizitan junularan e-movadon en Ĉeĥio. La civitana asocio nun havas 71 membrojn kaj ĝia plej granda ĝisnuna atingo estas la internacia trejnseminario okazinta en Brno, pri kiu oni nun povas legi resumon en la retpaĝaro de ĈEJ.

Jarŝanĝe 5 ĈEJ-anoj ĉeestis renkontiĝon Ago-Semajno en Pollando. En la skipo estis pluraj novuloj kaj iliajn entuziasmajn raportojn vi povas legi en la retpaĝaro. Samloke spekteblas ankaŭ nemalhavinda filmo pri la aranĝo. Aldone, la 6-an de januaro Marek BLAHUŠ reprezentis Ĉeĥion dum esperantista supreniro sur la monton Poludnica en slovakiaj Tatroj.

Post sukcesa disvendo de 100 ekzempleroj de la DVD "Esperanto Elektronike" dum 4 monatoj, ĈEJ nun disponas per novaj 100 ekzempleroj de la dua, plibonigita eldono, kaj ofertas ĝin al aĉetemuloj. En Pasporta Servo 2007, mendebla per ĈEJ, aperis du novaj junaj gastigantoj (Dagmar CHVÁTALOVÁ kaj Petr DOHNÁLEK). Jan URBÁNEK kaj Marek BLAHUŠ instruos dum la lasta februara semajnfino en seminario de SKEJ pri Vikipedio en Partizánske, Slovakio. Aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo ĉiam troveblas en ĝia retpaĝaro ĉe http://www.esperanto.cz/cej

2006

08/2006

aperis 2006-12-12

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (OFICIALA ORGANO DE ĈEJ)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ), kunlabore kun E@I (Esperanto ĉe Interreto) organizis inter la 4-a kaj 10-a de novembro 2006 en Brno sukcesan trejnseminarion pri "Lingvoj en interreto", kiun partoprenis 23 junuloj el 9 landoj. Okazis trejnado en du grupoj, tri prelegoj de eksteruloj, internacia vespero kaj la ĉeestintoj ekskursis al la urbo kaj la Moravia karsto. Senpere poste 16 de ili partoprenis la konferencon KAEST en Dobřichovice, kie 5 junuloj kontribuis prelegante.

La komitatano de ĈEJ en TEJO, Marek BLAHUŠ, reprezentis TEJO-n en neesperantista seminario pri EU en Hispanio. Fine de novembro li interpretis inter esperanto kaj la ĉeĥa dum internacia konferenco pri lingva politiko en Bratislavo, kies laborlingvoj inkluzivis esperanton. En Brno ĈEJ prezentiĝis dufoje al studentoj de la unua semestro de esperanto en la Masaryk-Universitato, kiuj ĉi-jare nombras 60.

ĈEJ mendis ekzemplerojn de la Manlibro pri Vikipedio eldonita de FLEJA, kaj de la nova eldono de la DVD Esperanto Elektronike de E@I. Tiuj peteblos post Silvestro - kiun 7 ĉeĥaj gejunuloj planas pasigi ĉe junulara renkontiĝo Ago-Semajno en Pollando. Aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo ĉiam troveblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

07/2006

aperis 2006-11-06

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (REGULA RUBRIKO)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) organizas ĉi-semajne en Brno sian unuan internacian esperanto-seminarion, kunlabore kun E@I (detaloj en alia kontribuo). La seminario estas senpere sekvota per partopreno de 13 seminarianoj en KAEST en Dobřichovice.

Komence de oktobro tri membroj de ĈEJ (Dáša CHVÁTALOVÁ, Tomáš BŘICHÁČEK kaj Tomáš KLAPKA) sukcese partoprenis en la lingvaj ekzamenoj de ILEI/UEA en Dobřichovice (paralele kun InPaSem). Gratulon! Samtempe Marek BLAHUŠ vojaĝis al Belgio. Li gajnis premion en konkurso kaj profitis la okazon por ĉiutage renkontadi lokajn esperantistojn kaj diskuti pri Esperanto kun gravaj EU-funkciuloj. Raporto aperos poste.

Artikolo "Salupon el Capajebo" pri IJK 2006 de Dan MRÁZEK aperis en revuo Esperanto 2006:09. En la ĉeĥa versio de www.lernu.net aperas reklambendo pri ĈEJ (supre, kie ĝi alternas kun aliaj reklamoj). En Brno ekfunkciis Brna klubo de ĈEJ, okaze de kunveno de lokaj komencantoj kun juna franca komencantino Aline, kiu vizitis Ĉeĥion. Vidu novan paĝon de la klubo ĉe http://esperanto.blahus.cz/cxej/?brno

ĈEJ ankaŭ engaĝiĝis en la kampanjo kontraŭ intencata nuligo de la esperanto-elsendoj de Radio Polonia, sendante oficialan protestleteron al la pola ambasado en Prago. La teksto kaj ĉiuj ceteraj aktualaĵoj pri ĉeĥa junularo legeblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

!!! INVITO DE ĈEJ AL LA HODIAŬA INTERNACIA VESPERO EN BRNO

Inter 4-a kaj 10-a de novembro okazas en Brno-Komín trejnseminario de ĈEJ kaj E@I kun temo "Lingvoj en interreto". Partoprenos 23 esperantistoj el 9 landoj. Ĉiuj esperantistoj estas invitataj viziti nin, sed alvenonte nepre unue interkonsentu kun Marek Blahuš (tel. 777252487, rete ĉej@blahus.cz). Speciale indas veni lunde la 6-an ekde 19:30 al la Internacia vespero, taŭga ankaŭ por neesperantistoj. Detaloj ĉe organizanto aŭ en gazetara komuniko pri la seminario: http://esperanto.blahus.cz/cxej/ecxei-brno/gazetarkomuniko.doc

ESPERANTO DUM LA TAGO DE LA LINGVOJ EN PRAHA-MODŘANY

Jam trian fojon okazis ĉijare la 26-an de septembro enkadre de la prezento de multaj lingvoj okaze de la Tago de lingvoj prezento ankaŭ de Esperanto. En Gimnazio en la praga urboparto Modřany en du grupoj sinsekve (ke ĉiu studento povu partopreni prezenton de du diversaj lingvoj) ĉeestis entute pli ol 50 interesatoj. Pri Esperanto, pri ĝiaj ecoj kaj ebloj kaj ankaŭ iom pri la E-movado diskutis kun ili la prezidanto de Praga junulara E-klubo Tomáš Břicháček kaj vicprezidanto de ĈEA Petro Chrdle. Temas certe pri sekvinda metodo kiel disvastigi la informojn pri Esperanto inter junuloj.

06/2006

aperis 2006-10-04

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (REGULA RUBRIKO)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) prezentiĝis inter la 22-a kaj 24-a de septembro dum la 12-a konferenco de ĈEA en České Budějovice. Inter ĝiaj partoprenantoj estis ĉirkaŭ deko da junuloj, inter ili ankaŭ la triopo, kiu iniciatis la refondiĝon de la junularo en 2005. Ĉefaj kontribuoj de ĈEJ al la programo estis prezento de tri ĉeĥaj filmoj subtekstigitaj en esperanto, okazigo de plurparta pliboniga kurso de esperanto kaj tre sukcesinta vendado de la DVD Esperanto Elektronike. Flanke de la konferenco okazis ankaŭ komitatkunveno de ĈEJ.

Pasintan semajnfinon (2006-09-29/10-01) kvar ĉeĥaj esperantistoj, inter ili tri ĈEJ-anoj, partoprenis la Artajn Konfrontojn en Esperanto (ArKonEs) en Poznanio. Danke al ili okazis filmoprojekcioj kaj Dan MRÁZEK venkis en la tradicia oratora konkurso.

Kiu maltrafis la pasintan numeron de "ĈEJ aktivas", povas konsulti la arĥivon en la retpaĝaro de ĈEJ. Tie nun haveblas ankaŭ ĉeĥlingvaj tradukoj de ĉiuj aperintaj numeroj. Detale kaj aktuale pri ĉeĥa junularo legu ĉe http://www.esperanto.cz/cej

05/2006

aperis 2006-09-20

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (REGULA RUBRIKO)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) travivis eventoriĉan someron. Komence de julio duopo Mirek HRUŠKA kaj Marek BLAHUŠ el Brno vizitis la ĝemelan urbon Vieno. Poste Marek rakontis pri esperanto kaj ĈEJ al ĉeestantoj en la 1-a etapo de SET Lančov. Mezan julion markis la sukcesa kvartaga ĈEJ-rekontiĝo okaze de IKUE-kongreso, pri kiu ni jam raportis.

Serio de internaciaj someraj aranĝoj komenciĝis per centjariĝo de ISAE, kie akompane de Petr CHRDLE partoprenis kaj prelegis Marek. La UK-n en Florenco ĉeestis 5 ĈEJ-anoj (Marek, Aleš TOMEČEK, Pavel BROM, Vít MIŠUREC, Jiří KOSNAR). La IJK okazis en Sarajevo kun partopreno de ĉ. 300, inter ili 4 ĉeĥoj (Marek, Aleš, Tomáš BŘICHÁČEK, Dan MRÁZEK). Rete legebla raporto de Dan "Salupon el CAPAJEBO" aperos en revuo Esperanto. La IJS-n en hungara Makó ĉeestis 3 ĉeĥoj (Marek, Jan NAVRÁTIL, Bohumil BOUZEK).

Septembre Praga klubo de ĈEJ partoprenis vinkelan kunvenon de E-Mentál. ĈEJ prezentiĝos dum la ĈEA-konferenco en České Budějovice - per du filmoj kaj vendado de la DVD "Esperanto Elektronike", kiun ĉiu ĈEJ-ano ricevas donace. ĈEJ nun nombras 64 aliĝintojn. Somere aldoniĝis 7 - inter ili Alla KUDRJAŜOVA, sperta junulino el Rusio, kiu staĝos dum duonjaro en Zlín. Miroslav MALOVEC fariĝis honora membro. Ĝisdataj informoj pri ĈEJ aperis en la Jarlibro de UEA por 2006. Tiu ĉi rubriko de ĈEA-retkomunikoj fariĝis oficiala organo de ĈEJ. Detale kaj aktuale pri ĉeĥa junularo legu ĉe http://www.esperanto.cz/cej

04/2006

aperis 2006-07-17

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (REGULA RUBRIKO)

Inter la 8-a kaj 11-a de julio 2006 okazis en Velehrad internacia renkontiĝo de ĈEJ, kiun ĉeestis 16 gejunuloj el Ĉeĥio, Slovakio kaj Hungario (inter ili 9 membroj de ĈEJ). La renkontiĝo okazis kadre de la 59-a kongreso de IKUE (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista), kun kiu ĝi ankaŭ kunhavis kelkajn programerojn.

En Velehrad kunvenis la 8-an de julio vespere ankaŭ jam la 2-a ĝenerala asembleo de ĈEJ, kiu elektis la novan estraron de ĈEJ. La nova prezidanto fariĝis Marek BLAHUŠ, vicprezidantino estas Dáša CHVÁTALOVÁ kaj kasistino Aneta MURSWIEKOVÁ. La asembleo ankaŭ aprobis kelkajn ŝanĝojn en la statuto, laŭ kiuj ia. la suba limo por ordinara membreco ŝanĝiĝas el 15 al 10 jaroj. Ĉefa punkto de nova agadplano estas decido priesplori kandidatiĝon de ĈEJ por okazigi en 2008 en Ĉeĥio la 64-an Internacian Junularan Kongreson (IJK) de TEJO.

ĈEJ fariĝis ĉeĥa distribuanto de la DVD "Esperanto Elektronike" eldonata de E@I (la kreinto de projektoj kiel "lernu!"). La DVD (komputila disko simila al CD, sed entenas pli da datumoj) celas esti la plej bunta kaj plej ampleksa esperantaĵo iam ajn. Ĝi enhavos ĉion bezonatan por varbi pri esperanto, lerni kaj utiligi ĝin. Detalaj informoj troviĝas ĉe www.esperantodvd.net. ĈEJ antaŭmendis 100 ekzemplerojn kontraŭ avantaĝa prezo po 60 Kč por peco. Interesiĝantoj bonvolu turni sin al cxej@blahus.cz. Detalaj kaj aktualaj informoj pri ĉeĥa junularo ĉiam troveblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

03/2006

aperis 2006-06-09

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (REGULA RUBRIKO)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) pretiĝas por sia dua ĝenerala asembleo okazonta julie en Velehrad (pri tio legu en aparta anonco). Lastatempe oni komplete ĝisdatigis la retpaĝaron de la organizo. Nove troveblas tie ia. informoj pri baldaŭaj aranĝoj (Velehrad, Ĉantorio), pri la tradukado de subtekstoj por filmoj aŭ pri la funkciado de la asocio.

En majo efektiviĝis ĝis nun plej grava sukceso de ĈEJ, kiam la ĉeĥa nacia agentejo de la EU-programo "Junularo" decidis mone subteni internacian trejnseminarion pri "Lingvoj en interreto". La projekton verkis ĈEJ kaj proponis ĝin al EU kune kun landaj sekcioj de TEJO el 6 aliaj landoj de EU. La seminario okazos inter la 4-a kaj 11-a de novembro 2006 en Brno kaj finiĝos per prezentado de la rezultoj en la scienca konferenco KAEST en Dobřichovice. Oni antaŭvidas partoprenon de 19 junaj esperantistoj. Fondaĵo "Junularo" kovras ĉiujn organizajn elspezojn kaj 70% de vojaĝkostoj. La estraranoj de ĈEJ, Dagmar CHVÁTALOVÁ kaj Marek BLAHUŠ, veturis la 7-an de junio al Prago por subskribi la kontrakton. La saman tagon vespere okazis tie kunveno de la Praga klubo de ĈEJ, kun ĉeesto de 11 homoj. Oni pridiskutis partoprenon de la membroj en someraj aranĝoj, inkluzive de la komuna intenco de pragaj kaj brnaj gejunuloj okazigi viziton al la tendaro en Lančov. La Brna klubo de ĈEJ vojaĝos al Vieno, kie ili kun slovakoj kaj aŭstroj sabate la 1-an de julio vizitos la Internacian Esperanto-Muzeon, apudan muzeon de globusoj kaj trarigardos la urbon.

Ankaŭ agoj de unuopuloj estas rimarkindaj: Marek BLAHUŠ reprezentis Ĉeĥion fine de majo en la Tutslovakia renkontiĝo en Piešťany kaj renomumiĝis komitatano de TEJO por Ĉeĥio por oficperiodo 2006-2008. Dagmar CHVÁTALOVÁ helpis alvarbi novajn anojn - dum majo aliĝis 8 novaj membroj. Avinty LANAIKEY okazigis antaŭa la parlamenta baloto en Ĉeĥio enketon pri la sinteno de ĉeĥaj politikaj partioj pri Esperanto (rezultoj ĉe http://tandit.ecn.cz/volby2006.htm). Tomáš KLAPKA dissendis al ĉiuj ĉeĥaj parlamentanoj leteron informantan pri la raporto de profesoro Grin pri lingva situacio en EU. La leteron iniciatis la reta "Nitobe-centro pri lingva demokratio", kies retpaĝoj pro engaĝiĝo de ĈEJ estas nun komplete disponeblaj ankaŭ al la ĉeĥa publiko (http://cs.nitobe.info). Rilate al tiu informkampanjo estis modernigita ankaŭ la ĉeĥlingva paĝo ene de la ĉefa reta informejo pri esperanto - www.esperanto.net

Laŭ informoj en la Jarlibro de UEA por 2006, tiu ĉi regula rubriko estas la oficiala organo de ĈEJ. Detalaj kaj aktualaj informoj pri ĉeĥa junularo ĉiam troveblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

JUNULARA RENKONTIĜO EN VELEHRAD

Kunlabore kun IKUE, Ĉheĥa Espesperanto-Junularo organizas sian unuan internacian junularan renkontiĝon, kiu okazos en Velehrad inter la 8-a kaj 11-a de julio, paralele al la 59-a internacia kongreso de IKUE. La junulara programo okazos samloke kaj kelkaj programeroj estos komunaj por ambaŭ aranĝoj. Dimanĉe la 9-an de julio tie kunvenos la ĝenerala asembleo de ĈEJ. Por la junaj partoprenantoj eblos tranokti en propraj dormosakoj kontraŭ favoraj prezoj. Demandojn kaj aliĝojn (prefere ĝis la 15-a de junio) sendu al cxej@blahus.cz, detalaj informoj troviĝas ĉe http://esperanto.blahus.cz/ĉej/?velehrad2006

02/2006

aperis 2006-03-14

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) okazigis interretan kunvenon, dum kiu oni unuafoje priparolis la organizajn detalojn de la internacia junulara renkontiĝo, kiu okazu komence de julio en Velehrad, paralele kun la kongreso de IKUE. La virtualan kunvenon ĉeestis 6 junaj aktivuloj, inter ili ankaŭ unu juna gasto el Germanio. La Praga klubo de ĈEJ (http://www.esperanto-praha.net) okazigis la 22-an de februaro sian unuan ĉi-jaran kunvenon. La klubo planas ekde marto denove okazigi la tradician kurson por junuloj "Esperanto ĉe biero", sub gvidado de Tomáš BŘICHÁČEK kaj Dan MRÁZEK. Pragaj gejunuloj ĉeestis ankaŭ la aranĝon de grupo E-mentál en la praga ZOO, kaj la prezenton de Esperanto-libroj de eldonejo KAVA-PECH. Pasintan semajnfinon, la vicprezidanto de ĈEJ Marek BLAHUŠ ĉeestis internacian aranĝon Kreiva metiejo kun la temo "Stel(ar)o" en slovaka urbo Partizánske. Por la gazeto Katolický týdeník li ankaŭ verkis recenzon pri la tria eldono de la libro Esperantem za tři měsíce, en kies legolibreto nove aperis interalie artikolo pri Granda Moravio, verkita de li kaj Dáša CHVÁTALOVÁ. Al la Internacia Junulara Kongreso (IJK) okazonta aŭguste en Sarajevo en Bosnio kaj Hercegovino jam aliĝis 3 ĉeĥaj gejunuloj.

Nuntempe estas en Ĉeĥio 46 registritaj membroj de ĈEJ. Aktualaĵoj kaj pliaj informoj pri ĉeĥa junularo ĉiam troveblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

01/2006

aperis 2006-02-18

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) revigliĝas post januara paŭzeto pro la universitata ekzamenperiodo. Ankoraŭ antaŭe, du ĉeĥaj junuloj ĉeestis en la germana urbo Xanten la 49-a Internacian Seminarion, silvestran junularan aranĝon kiu kunigis 174 ĉefe eŭropajn esperantistojn. Dum ĝi okazis i.a. sukcesa projekciado de la ĉeĥa filmfabelo Lotrando kaj Zubejda kun esperantlingvaj subtekstoj. La tradukon pretigis grupo de volontuloj el ĈEJ. La aranĝon ĉeestis ankaŭ profesia filmisto, kiu tie faris du varbofilmetojn pri Esperanto, en kiuj aktoras ambaŭ niaj reprezentantoj. Raporto pri la aranĝo kun fotoj kaj la filmetoj troveblas en la retpaĝaro de ĈEJ.

En 2006 aliĝis al ĈEJ jam 3 novaj membroj. Kelkaj el ili lernas Esperanton per komputila programo Kurso de Esperanto, por kiu ĈEJ disponigas kursogvidanton. Sume ĈEJ nun havas 44 membrojn. La atento de la asocio nun fokusiĝas al la venontaj printempaj kaj someraj junularaj aranĝoj, el kiuj menciindaj estas Kreiva metiejo okazonta marte en Slovakio kaj la 62-a Internacia Junulara Kongreso (IJK) kiu ĉi-aŭguste okazos en Sarajevo en Bosnio kaj Hercegovino. La plej grava aranĝo tamen sendube estos la Internacia Junulara Renkonto, kiun ĈEJ okazigos inter la 8-a kaj 15-a de julio 2006 en Velehrad, Ĉeĥio, paralele kun la 59-a kongreso de IKUE. Temos pri la unua internacia junulara renkontiĝo en Ĉeĥio post pluraj jaroj. Aktualaĵoj kaj pliaj informoj pri ĉeĥa junularo ĉiam troveblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

2005

04/2005

aperis 2005-12-22

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) prepariĝas por kristnaska kaj novjara festoj. En la retpaĝaro de ĈEJ troviĝas paĝo kun bondeziroj kaj kiel donaco ligiloj al kelkaj senpage elŝuteblaj kristnaskaj kantoj en esperanto. Inter la 27-a de decembro kaj la 3-a de januaro du membroj (Marek BLAHUŠ kaj Jan URBÁNEK) partoprenos en Germanio tradician junularan aranĝon Internacia Seminario, kiu kunigos 200 gejunulojn el 4 kontinentoj. Speciale por tiu aranĝo preparis grupo de 8 kunlaborantaj membroj de ĈEJ tradukon de la ĉeĥa filmfabelo Lotrando kaj Zubejda, kiun oni projekcios kun esperantlingvaj subtekstoj dum tiu renkontiĝo. ĈEJ nun nombras 40 membrojn kaj en Prago ekfunkciis la 1-a loka junulara klubo, kies unuan kunvenon ĉeestis 10 gejunuloj, inkluzive de du germanoj, kiuj nuntempe studas en Prago. Aktualaĵoj kaj pliaj informoj pri ĉeĥa junularo troveblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

03/2005

aperis 2005-11-07

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Ĉeĥa Esperanto-Junularo daŭre agadas kaj kreskas. La asocio havas nun 35 membrojn, de kiuj 6 partoprenis aŭguste la 61-an Internacian Junularan Kongreson en Zakopane, Pollando. Interrete legebla raporto pri la kongreso verkita de Daniel MRÁZEK publikiĝis en TEJO Tutmonde (2005:5), la organo de TEJO. Krome en junulara gazeto Kontakto (2005:3) aperis artikolo de Marek BLAHUŠ kaj Dáša CHVÁTALOVÁ pri Granda Moravio. La junularo okazis oktobre semajnfinan renkontiĝon en Třebíč, kie kunvenis 6 membroj. Estas planataj perfektigaj lecionoj de e-gramatiko per interreto, kiujn povos partopreni ne nur junuloj. Aktualaĵoj kaj pliaj informoj pri junularo troveblas ĉe http://www.esperanto.cz/cej

02/2005

aperis 2005-08-18

ĈEJ - ĈEĤA ESPERANTO JUNULARO JURE EKZISTAS

Ni jam informis pri la ekaktiviĝo de junaj esperantistoj. Ilia fonda kunveno kun elektoj okazis sur la pinto de Čantoryja 19.6. ĉijare. Tie oni ankaŭ elektis trikapan komitaton: La prezidantino fariĝis Dáša Chvátalová, vicprezidanto Marek Blahuš kaj kasisto Avinty Lanaikey. Sukceson en ilia por- kaj peresperanta agado! Kiu deziras ekscii pli pri la agado de niaj junuloj bv. rigardi http://www.esperanto.cz/cej

01/2005

aperis 2005-03-03

ĈU ĈEJ DENOVE AKTIVA ?

Per komuna penado de tri studentoj (Marek Blahuš, Tomáš Břicháček kaj Dáša Chvátalová) revigliĝas nuntempe ĈEJ (Ĉeĥa Esperanto-Junularo). La celo estas restarigi klubon de ĉeĥa esperantista junularo, kiu unuigos laŭeble ĉiujn junajn ĉeĥajn esperantistojn kaj interesiĝantojn pri Esperanto, okazigos kursojn, organizos proprajn kunvenojn kaj komunajn veturadojn al eksterlandaj aranĝoj, kolektos informojn pri Esperanto kaj ties uzo, helpos al homoj uzi Esperanton por korespondado, vojaĝoj, amikeco ktp. La plej grava aranĝo ĉi-jara estas la 61-a IJK okazonta aŭguste en Pollando, kiun oni intencas en kiel eble plej granda nombro partopreni. Bv. disvastigadi ĉi tiun informon al ĉiuj ĉeĥaj gejunuloj! Interesiĝantoj pri membreco en ĈEJ (en la aĝo ĝis 29 jaroj) povas viziti provizoran retpaĝaron ĉe www.esperanto-cz.net kaj rekte aliĝi ĉe http://esperanto.blahus.cz/cxej/aligxilo.php

Bonan ŝancon, niaj junaj samideanoj!!!

Personaj iloj