ĈEJ aktivas/Česky

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Rimarko: Tiu ĉi teksto ekzistas ankaŭ en esperanto-versio, kiun vi povas rigardi ĉe alia paĝo.

Jak lze zjistit z informací publikovaných v Ročence UEA na rok 2006, oficiálním orgánem (="prostředkem komunikace, nástrojem k vyjadřování stanovisek strany, věci, sekty, svazu apod." podle PIV2005, v překladu do češtiny) České esperantské mládeže (ĈEJ) je "ĈEJ aktivas [ĈEJ působí, ĈEJ se činí], rubrika v ĈEA-retkomunikoj".

ĈEA-retkomunikoj je "nepravidelný informační materiál Českého esperantského svazu (ĈEA) pro všechny internetově dosažitelné členy ĈEA, ale také zdarma rozesílaný nečlenům, kteří jakýmkoliv způsobem projevili zájem o esperantské hnutí v Česku. Nikdy neobsahuej přílohy." Pro přihlášení se k odběru ĈEA-retkomunikoj se obraťte na vedení ĈEA nebo ĈEJ. Online dostupný archív ĈEA-retkomunikoj se nachází na webových stránkách ĈEA (http://www.esperanto.cz/index.php?id=4_2&jazyk=cze) (dole na stránce).

Tato stránka shromažďuje všechna vydaná čísla zpravodaje ĈEJ aktivas a tak slouží jako zásadní a stručný informační materiál o všech důležitých aktivitách České esperantské mládeže v její nejnovější epoše (od znovuoživení v roce 2005).

Enhavo

2007

05/2007

vyšlo 2007-12-22

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIÁLNÍ ORGÁN ĈEJ redigovaný Markem Blahušem)

Česká esperantská mládež (ĈEJ) byla zařazena na seznam studentských organizací ACSA, jediný takový v Česku (127 organizací). Na internetu si je možné přečíst zprávu Mirka HRUŠKY o setkání ve Světlé. Český rozhlas odvysílal 19. listopadu v pořadu "Domino" pro děti šestnáctiminutový program o esperantu, připravený a hostovaný Danem MRÁZKEM. Během uskutečněné soutěže posluchačka Lada vyhrála DVD Esperanto Elektronicky, darované ĈEJ.

Článek "Esperanto" v české verzi Wikipedie byl zařazen na seznam 19 vybraných "nejlepších článků". Wikipedie je široce sledována veřejností, proto je dobrá reprezentace v ní velmi důležitá. Článek, zpracovaný Markem BLAHUŠEM, Petrem DOHNÁLKEM a Stanislavem ŠTOČKEM, doporučujeme si pročíst na http://cs.wikipedia.org/wiki/Esperanto

V listopadu prezentovali Tomáš BŘICHÁČEK a Dáša CHVÁTALOVÁ esperanto během veletrhu Expolingua v Praze. V prosinci Marek BLAHUŠ přednášel o využití esperanta pro mládež v univerzitních kurzech Josefa VOJÁČKA (4-krát v Brně, 1-krát v Olomouci, celkem pro 47 studentů). Dne 15. prosince také zastupoval Česko během Zamenhofovy slavnosti ve Vídni.

V brněnském klubu Karol RYDLO představil esperanto svým spolužákům na FIT VUT, Mirek HRUŠKA informoval o cestě na Ukrajinu ve studentském časopise gymnázia Slovanské náměstí. V Praze pod vedením Dana MRÁZKA znovu začaly kurzy "Esperanto u piva". Aktuality o české mládeži jsou k nalezení na http://cej.esperanto.cz/

04/2007

vyšlo 2007-11-09

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIÁLNÍ ORGÁN ĈEJ redigovaný Markem Blahušem)

Česká esperantská mládež (ĈEJ) se setkala 26-28. října ve Světlé nad Sázavou. Přítomno bylo 13 esperantistů, včetně hostů ze Slovenska, Rakouska a Brazílie. Dne 27. října 2007 se během něj sešla 3. valná hromada, která zvolila nové vedení a přijala výroční zprávu a plán činnosti. Nové vedení ĈEJ se skládá z pětičlenného výboru (předseda Marek BLAHUŠ, místopředseda Daniel MRÁZEK, pokladník Dagmar CHVÁTALOVÁ, a dva další členové Miroslav HRUŠKA a Aleš TOMEČEK) a tříčlenné revizní komise (Tomáš BŘICHÁČEK, Petr Adam DOHNÁLEK a Jan URBÁNEK). Odstupujícímu pokladníkovi Anetě MURSWIEKOVÉ děkujeme za spolupráci.

Září poznamenaly kromě znovuzapočetí studia také zprávy o letních akcích. Proběhlo vícero přednášek o červno-červencové československé cestě na Ukrajinu (pro veřejnost v brněnském esperantském klubu, během kurzu InPaSem, na gymnáziu v Uherském Hradišti), zprávu si lze přečíst na internetu. Dva členové ĈEJ přispěli k programu konferenco ČES v Poličce, současně se jiní dva účastnili setkání ArKonEs v polské Poznani. Během InPaSemu v Dobřichovicích pomáhal Marek BLAHUŠ jako učitel a Dan MRÁZEK jako průvodce Prahou. Při příležitosti evropského dne jazyků společně prezentovali esperanto na gymnáziu v Praze-Modřanech. ĈEJ byla zastoupena také během setkání EMAKARO v Bratislavě a akce E-mentálu.

V říjnu klub ĈEJ v Brně odhalil nové ZEO u Špilberku. Dne 16. října v rámci pořadu "Dopoledne s Leonardem" odvysílal Český rozhlas osmiminutový rozhovor o esperantském slangu se Slovákem Martinem MINICHEM, vytvořený Danem MRÁZKEM. Článek "Esperanto" v českojazyčné Wikipedii (http://tinyurl.com/22k3gu) byl oceněn jako "dobrý článek", ve spolupráci tří mladých wikipedistů. Dáša CHVÁTALOVÁ se zúčastnila konference IFEF v Liberci. Marek BLAHUŠ a Miroslav MALOVEC přednášeli během kolokvia o esperantských knihovnách ve Vídni a setkali se s členy AEJ. Malá zmínka o esperantu od Marka BLAHUŠE se objevila v programu "Křesťanský magazín" České televize 4. listopadu od 14:35. Pořad (českojazyčný) je nyní ke shlédnutí také na internetu: http://tinyurl.com/2ceg5o (pro pomalé připojení) http://tinyurl.com/2cwydd (pro rychlé připojení)

Minule nevyšlé vydání "ĈEJ aktivas" a další aktuality o české mládeži jsou k nalezení na http://cej.esperanto.cz/

03/2007

vyšlo by 2007-08-29

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIÁLNÍ ORGÁN ĈEJ redigovaný Markem Blahušem)

(zatím chybí)

02/2007

vyšlo 2007-05-22

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIÁLNÍ ORGÁN ĈEJ redigovaný Markem Blahušem)

Česká esperantská mládež (ĈEJ) se dále pilně účastní mezinárodních esperantských aktivit. V únoru její pražský klub přijal trojici z Varšavy. V Brně byl tehdy po dobu 4 dní na návštěvě mladý esperantista Nico HUURMAN z Holandska, v dubnu přijel na 1 den Švéd Johan KRIG ÖLUND a hned po něm Ben INDESTEGE z Belgie, který strávil v Česku 12 dní - také v Českých Budějovicích a Praze. Dvakrát na Moravu přijel Christian EPPLER z Vídně - mj. na Adonido ("Hlaváček") ve Vracově, jehož se zúčastnil rekordní počet 8 členů ĈEJ. Ve stejnou dobu Aleš TOMEČEK vyučoval během Sabla printempo ("Písecké jaro") v Písku. O velikonocích se Marek BLAHUŠ a Alla KUDRJAŜOVA (Ruska na stáži ve Zlíně) zúčastnili setkání Internacia Junulara Festivalo ("Mezinárodní festival mládeže") v Itálii. Alle, která se v polovině května vrátila do Moskvy, ĈEJ děkuje za její přínosnou roční činnost.

Marek BLAHUŠ získal ode dvou amerických dobročinných nadací finanční stipendia pro univerzitní studenty, z velké části také pro svou dobrovolnickou činnost v esperantském hnutí. TEJO Tutmonde 2007:1 otisklo pod nadpisem "La pluvo en Hispanio" ("Déšť ve Španělsku") jeho 4-stránkový článek o prosincovém anglicko-španělském semináři. Tentýž časopis se ještě ohlíží také za uplynulým novoročním setkáním Ago-Semajno ("Akční týden") a listopadovým školicím seminářem ĈEJ a E@I v Brně.

Do 1.6. se mohou mladí lidé přihlásit na esperantský výlet na Ukrajinu. Společná letní cesta z Česka má za cíl setkání na Jaltě a Kyjev. Nově lze u ĈEJ zakoupit plnobarevné kapesní vydání Manlibro pri Vikipedio ("Příručka o Wikipedii"). Aktuality o české mládeži a zprávy o jejích akcích jsou vždy k nalezení na jejích webových stránkách na http://cej.esperanto.cz/

01/2007

vyšlo 2007-02-08

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS
(OFICIÁLNÍ ORGÁN ĈEJ redigovaný Markem Blahušem)

Česká esperantská mládež (ĈEJ) slaví 2 roky od okamžiku, kdy se tři studenti poprvé sešli za účelem obnovy organizovaného mládežnického esperantského hnutí v Česku. Občanské sdružení má dnes 71 členů a jeho největším dosavadním úspěchem je mezinárodní školicí seminář uskutečněný v Brně, o kterém si lze nyní přečíst shrnutí na webových stránkách ĈEJ.

Na přelomu roku se 5 členů ĈEJ zúčastnilo setkání Ago-Semajno ("Akční týden") v Polsku. V týmu bylo hned několik nováčků, jejichž entuziastické reportáže si můžete přečíst na webových stránkách. Na stejném místě je k vidění také neopomenutelný film o setkání. Navíc 6. ledna Marek BLAHUŠ reprezentoval Česko během esperantského výstupu na horu Poludnica ve slovenských Tatrách.

Po úspěšném rozprodání 100 exemplářů DVD "Esperanto Elektronicky" během 4 měsíců nyní ĈEJ disponuje novými 100 exempláři druhého, vylepšeného vydání, a nabízí jej ke koupi zájemcům. V Pasporta Servo ("Pasová služba") 2007, kterou lze objednat prostřednictvím ĈEJ, se objevili dva noví mladí hostitelé (Dagmar CHVÁTALOVÁ a Petr DOHNÁLEK). Jan URBÁNEK a Marek BLAHUŠ budou vyučovat během posledního únorového víkendu na semináři SKEJ o Wikipedii v Partizánskem na Slovensku. Aktuality o české mládeži jsou vždy k nalezení na jejích webových stránkách na http://www.esperanto.cz/cej

2006

08/2006

vyšlo 2006-12-12

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (OFICIÁLNÍ ORGÁN ĈEJ)

Česká esperantská mládež (ĈEJ), ve spolupráci s E@I (Esperanto na Internetu) zorganizovala mezi 4. a 10. listopadem 2006 v Brně úspěšný školicí seminář o "Jazycích na internetu", kterého se zúčastnilo 23 mladých lidí z 9 zemí. Školení probíhalo ve dvou skupinách, konaly se tři přednášky externích přednášejících a mezinárodní večer a přítomní také podnikli výlety do města a do Moravského krasu. Bezprostředně poté se 16 z nich zúčastnilo konference KAEST v Dobřichovicích, na které 5 mladých účastníků přispělo vlastní přednáškou.

Člen výboru TEJO za ĈEJ, Marek BLAHUŠ, reprezentoval TEJO v neesperantistickém semináři o EU ve Španělsku. Na konci listopadu tlumočil mezi esperantem a češtinou na mezinárodní konferenci o jazykové politice v Bratislavě, mezi jejímiž pracovními jazyky bylo i esperanto. V Brně se ĈEJ dvakrát prezentovala studentům prvního semestru výuky esperanta na Masarykově univerzitě, kterých je tento rok plných 60.

ĈEJ objednala exempláře Příručky o Wikipedii vydané FLEJA, a nového vydání DVD Esperanto Elektronicky od E@I. Tyto bude možné žádat po Silvestru - který 7 českých mladých plánuje strávit na mládežnickém setkání Ago-Semajno v Polsku. Aktuality o české mládeži jsou vždy k nalezení na http://www.esperanto.cz/cej

07/2006

vyšlo 2006-11-06

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (PRAVIDELNÁ RUBRIKA)

Česká esperantská mládež (ĈEJ) pořádá tento týden v Brně svůj první mezinárodní esperantský seminář, ve spolupráci s E@I (podrobnosti v jiném příspěvku). Seminář bude bezprostředně následován přítomností 13 účastníků na konferenci KAEST v Dobřichovicích.

Na začátku října se tři členové ĈEJ (Dáša CHVÁTALOVÁ, Tomáš BŘICHÁČEK a Tomáš KLAPKA) úspěšně zúčastnili jazykových zkoušek ILEI/UEA v Dobřichovicích (paralelně s InPaSem-em). Gratulujeme! Ve stejnou dobu Marek BLAHUŠ cestoval do Belgie. Vyhrál cenu v soutěži a využil této příležitosti ke každodennímu setkávání se s místními esperantisty a diskutování o Esperantu s důležitými EU-funkcionáři. Zpráva vyjde později.

Článek "Salupon el Capajebo" o IJK 2006 od Dana MRÁZKA vyšel v časopise Esperanto 2006:09. V české verzi www.lernu.net se objevuje reklamní proužek o ĈEJ (nahoře, kde se střídá s jinými reklamami). V Brně započal činnost Brněnský klub ĈEJ, při příležitosti schůzky místních začátečníků s mladou francouzskou začátečnicí Aline, která navštívila Česko. Prohlédnětě si novou stránku klubu na http://esperanto.blahus.cz/cxej/?brno

ĈEJ se take zapojila do kampaně proti zamýšlenému zrušení esperantského vysílání Radia Polonia, zasílajíc oficiální protestní dopis polskému velvyslanci v Praze. Jeho text a všechny ostatní aktuality o české mládeži si přečtěte na http://www.esperanto.cz/cej

!!! POZVÁNKA ĈEJ NA DNEŠNÍ MEZINÁRODNÍ VEČER V BRNĚ

Mezi 4. a 10. listopadem se koná v Brně-Komíně školicí seminář ĈEJ a E@I s tématem "Jazyky na internetu". Zúčastní se 23 esperantistů z 9 zemí. Všichni esperantisté jsou zváni navštívit nás, ovšem před příchodem se určitě nejprve dohodněte s Markem Blahušem (tel. 777252487, internet ĉej@blahus.cz). Obzvláště stojí za to přijít v pondělí 6. od 19:30 na Mezinárodní večer, vhodný i pro neesperantisty. Podrobnosti u organizátora a v tiskové zpávě o semináři: http://esperanto.blahus.cz/cxej/ecxei-brno/gazetarkomuniko.doc

ESPERANTO BĚHEM DNE JAZYKŮ V PRAZE-MODŘANECH

Už potřetí se letos 26. září konala v rámci prezentace mnoha jazyků při příležitosti Dne jazyků také prezentace Esperanta. Na Gimnáziu v pražské městské části Modřany se ve dvou skupinách po sobě (aby se každý student mohl zúčastnit prezentace dvou různých jazyků) zúčastnilo celkem více než 50 zájemců. O Esperatnu, jeho vlastnostech a možnostech a také trochu o E-hnutí s nimi diskutovali předseda Pražského mládežnického E-klubu Tomáš Břicháček a místopředseda ĈEA Petr Chrdle. Jedná se o určitě následováníhodnou metodu jak rozšiřovat informace o Esperantu mezi mladými.

06/2006

vyšlo 2006-10-04

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (PRAVIDELNÁ RUBRIKA)

Česká esperantská mládež (ĈEJ) se prezentovala mezi 22. a 24. září během 12. konference ĈEA v Českých Budějovicích. Mezi jejími účastníky byla asi desítka mládežníků, mezi nimi také trojice, která iniciovala obnovení mládeže v roce 2005. Hlavními příspěvky ĈEJ do programu byly představení tří českých filmů s titulky přeloženými do esperanta, uspořádání vícedílného zlepšovacího kurzu esperanta a velmi vydařený prodej DVD Esperanto Elektronicky. Po boku konference proběhlo také zasedání výboru ĈEJ.

O uplynulém víkendu (2006-09-29/10-01) se čtyři čeští esperantisté, mezi nimi tři členové ĈEJ, zúčastnili Uměleckých střetnutí v Esperantu (Artaj Konfrontoj en Esperanto, ArKonEs) v Poznani. Díky nim proběhly projekce filmů a Dan MRÁZEK zvítězil v tradiční řečnické soutěži.

Kdo se nedostal k předchozímu číslu "ĈEJ aktivas", může nahlédnout do archívu na webových stránkách ĈEJ. Tam se nyní nacházejí i českojazyčné překlady všech vydaných čísel. Podrobně a aktuálně o české mládeži si přečtěte na http://www.esperanto.cz/cej

05/2006

vyšlo 2006-09-20

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (PRAVIDELNÁ RUBRIKA)

Česká esperantská mládež (ĈEJ) prožila léto bohaté na události. Začátkem července dvojice Mirek HRUŠKA a Marek BLAHUŠ z Brna navštívili partnerské město Vídeň. Poté Marek povídal o esperantu a ĈEJ účastníkům 1. etapy v SET Lančov. Polovinu července poznamenalo úspěšné čtyřdenní setkání ĈEJ při příležitosti kongresu IKUE, o kterém jsme již psali.

Série mezinárodních letních akcí se začala stoletým výročím ISAE, kde se v doprovodu Petra CHRDLEHO zúčastnil a přednášel Marek. Na UK ve Florencii bylo přítomno 5 členů ĈEJ (Marek, Aleš TOMEČEK, Pavel BROM, Vít MIŠUREC, Jiří KOSNAR). IJK se konalo v Sarajevu s účastí asi 300, mezi nimi 4 Čechů (Marek, Aleš, Tomáš BŘICHÁČEK, Dan MRÁZEK). Online čitelná Danova zpráva "Salupon el CAPAJEBO" vyjde v časopise Esperanto. IJS v Maďarském Makó se zúčastnili 3 Češi (Marek, Jan NAVRÁTIL, Bohumil BOUZEK).

V září se Pražský klub ĈEJ zúčastnil setkání E-Mentálu ve vinném sklepě. ĈEJ se bude prezentovat během konference ĈEA v Českých Budějovicích - dvěma filmy a prodejem DVD "Esperanto Elektronike", které každý člen ĈEJ dostává jako dárek. ĈEJ nyní čítá 64 přihlášených. V létě se přidalo 7 - mezi nimi Alla KUDRJAŜOVA, zkušená mladá dívka z Ruska, která bude půl roku stážovat ve Zlíně. Miroslav MALOVEC se stal čestným členem. Aktuální informace o ĈEJ vyšly v Ročence UEA na rok 2006. Tato rubrika ĈEA-retkomunikoj se stala oficiálním orgánem ĈEJ. Podrobně a aktuálně o české mládeži si přečtěte na http://www.esperanto.cz/cej

04/2006

vyšlo 2006-07-17

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (PRAVIDELNÁ RUBRIKA)

Mezi 8. a 11. červencem 2006 proběhlo na Velehradě mezinárodní setkání ĈEJ, kterého se účastnilo 16 mladých lidí z Česka, Slovenska a Maďarska (mezi nimi 9 členů ĈEJ). Setkání se konalo v rámci 59. kongresu IKUE (Mezinárodní katolická esperantská jednota), se kterým mělo také společné některé body programu.

Na Velehradě se také 8. července večer sešla již 2. valná hromada ĈEJ, která zvolila nové vedení ĈEJ. Novým předsedou se stal Marek BLAHUŠ, místopředsedkyní je Dáša CHVÁTALOVÁ a pokladníkem Aneta MURSWIEKOVÁ. Valná hromada také schválila několik změn ve stanovách, podle kterých se mj. spodní hranice pro řádné členství mění z 15 na 10 let. Hlavním bodem nového plánu činnosti je rozhodnutí prozkoumat možnost kandidatury ĈEJ na pořádání 64. Mezinárodního kongresu mládeže (IJK) organizace TEJO v roce 2008 v Česku.

ĈEJ se stala českým distributorem DVD "Esperanto Elektronike" vydávaného E@I (tvůrce projektů jako je "lernu!"). Toto DVD (počítačový disk podobný jako CD, ale obsáhne více dat) se snaží být nejpestřejším a nejrozsáhlejším esperantským materiálem kdy vydaným. Bude obsahovat všechno potřebné pro informování o esperantu, jeho učení a používání. Podrobné informace se nacházejí na www.esperantodvd.net. ĈEJ si předobjednala 100 exemplářů oproti výhodné ceně 60 Kč za kus. Zájemci ať se prosím obracejí na cxej@blahus.cz. Podrobné a aktuální informace o české mládeži lze vždy nalézt na http://www.esperanto.cz/cej

03/2006

vyšlo 2006-06-09

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS (REGULA RUBRIKO)

Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) se připravuje na svou druhou valnou hromadu, která se bude konat v červenci na Velehradě (více o tom ve zvláštním oznamu). V nedávné době byly kompletně zaktualizovány internetové stránky organizace. Nově se tam nacházejí mj. informace o brzy konaných akcích (Velehrad, Čantoryje), o překládání titulků k filmům nebo o fungování sdružení.

V květnu došlo k dosud nejvýznamnějšímu úspěchu ĈEJ, když česká národní agentura program EU "Mládež" rozhodla finančně podpořit mezinárodní školicí seminář na téma "Jazyka na internetu". Projekt vypracovala ĈEJ a předložila jej EU společně se zemskými sekcemi TEJO ze 6 dalších zemí EU. Seminář se bude konat mezi 4. a 11. listopadem 2006 v Brně a skončí se představením výsledků na vědecké konferenci KAEST v Dobřichovicích. Počítá se s účastí 19 mladých esperantistů. Fond "Mládež" pokrývá všechny organizační náklady a 70% cestovních výdajů. Členové vedení ĈEJ, Dagmar CHVÁTALOVÁ a Marek BLAHUŠ, cestovali 7. června do Prahy za účelem podepsání smlouvy. Stejného dne večer se tam uskutečnilo setkání Pražského klubu ĈEJ, za účasti 11 lidí. Diskutovalo se o účasti členů na letních akcích, včetně společného úmyslu pražských mládežníků uspořádat návštěvu tábora v Lančově. Brněnský klub ĈEJ bude cestovat do Vídně, kde se Slováky a Rakušany v sobotu 1. července navštíví Mezinárodní esperantské muzeum a sousední muzeum glóbusů a prohlédne si město.

Také činy jednotlivců stojí za pozornost: Marek BLAHUŠ reprezentoval Česko koncem května na Celoslovenském setkání v Piešťanech a byl znovu jmenován členem výboru TEJO za česko pro období 2006-2008. Dagmar CHVÁTALOVÁ pomohla získat nové členy - během května se přidalo 8 nových členů. Avinty LANAIKEY uspořádal před parlamentními volbami v Česku anketu o postoji českých politických stran k Esperantu (výsledky na http://tandit.ecn.cz/volby2006.htm). Tomáš KLAPKA rozeslal všem českým poslancům dopis informující o zprávě profesora Grina o jazykové situaci v EU. Tento dopis inciovalo "Nitobe-centrum pro jazykovou demokracii", jehož internetové stránky jsou díky zapojení se ĈEJ nyní kompletně dostupné také českému publiku (http://cs.nitobe.info). Ve vztahu s touto informační kompaní byly zmodernizovány také české stránky v rámci hlavní internetové informační centrály o esperantu - www.esperanto.net

Podle informací z Ročenky UEA na rok 2006 je tato pravidelná rubrika oficiálním zpravodajem ĈEJ. Podrobné a aktuální informace o české mládeži lze vždy nalézt na http://www.esperanto.cz/cej

MLÁDEŽNICKÉ SETKÁNÍ NA VELEHRADĚ

Ve spolupráci s IKUE pořádá Česká esperantská mládež své první mezinárodní mládežnické setkání, které se bude konat na Velehradě mezi 8. a 11. červencem, souběžně s 59. mezinárodním kongresem IKUE. Mládežnický program se bude konat na stejném místě a některé body programu budou společné oběma akcím. V neděli 9. července se zde sejde valná hromada ĈEJ. Mladí účastníci budou moci nocovat ve vlastních spacích pytlích za příznivé ceny. Otázky a přihlášky (pokud možno do 15. června) zasílejte na cxej@blahus.cz, podrobné informace se nacházejí na http://esperanto.blahus.cz/ĉej/?velehrad2006

02/2006

vyšlo 2006-03-14

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Česká esperantská mládež (ĈEJ) uspořádala internetovou schůzku, během níž se poprvé mluvilo o organizačních detailech mezinárodního mládežnického setkání, které by se mělo konat začátkem července na Velehradě, souběžně s kongresem IKUE. Virtuální schůze se zúčastnilo 6 mladých aktivistů, mezi nimi také jeden mladý host z Německa. Pražský klub ĈEJ (http://www.esperanto-praha.net) uspořádal 22. února svou první letošní schůzku. Klub má v úmyslu od března znovu pořádat tradiční kurz pro mladé "Esperanto u piva", pod vedením Tomáše BŘICHÁČKA a Dana MRÁZKA. Pražští mládežníci se také zúčastnili akce skupiny E-mentál v pražské ZOO a představení esperantských knížek nakladatelství KAVA-PECH. O uplynulém víkendu se místopředseda ĈEJ Marek BLAHUŠ zúčastnil mezinárodní akce Tvůrčí dílna s tématem "(Sou)hvězd(í/a)" ve slovenském městě Partizánske. Pro noviny Katolický týdeník také napsal recenzi na třetí vydání knihy Esperantem za tři měsíce, v jejíž čítance se nově objevil mj. článek o Velké Moravě, vypracovaný jím a Dášou CHVÁTALOVOU. Na Mezinárodní kongres mládeže (IJK) konaný v srpnu v Sarajevu v Bosně a Hercegovině se již přihlásili 3 čeští mladí lidé.

V současnosti je v Česku 46 registrovaných členů ĈEJ. Aktuality a další informace o české mládeži lze vždy najít na http://www.esperanto.cz/cej

01/2006

vyšlo 2006-02-18

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Česká esperantská mládež (ĈEJ) znovu ožívá po malé lednové přestávce způsobené univerzitním zkouškovým obdobím. Ještě před ním se však dva čeští mládežníci zúčastnili v německém městě Xanten 49. Internacia Seminario ("Mezinárodního semináře"), silvestrovského mládežnického setkání, na kterém se sešlo 174 převážně evropských esperantistů. Během něj proběhlo mj. úspěšné promítání české filmové pohádky Lotrando a Zubejda s esperantskými titulky. Překlad pořídila skupina dobrovolníků z ĈEJ. Setkání se účastnil také profesionální filmař, který tam vyrobil dva reklamní filmečky o Esperantu, ve kterých si zahráli oba naši zástupci. Zprávu o akci s fotografiemi a filmečky lze nalézt na internetových stránkách ĈEJ.

V roce 2006 vstoupili do ĈEJ již 3 noví členové. Někteří z nich se učí Esperanto prostřednictvím počítačového programu Kurso de Esperanto, pro který ĈEJ poskytuje vedoucího kurzu. Celkem má nyní ĈEJ 44 členů. Pozornost sdružení se nyní zaměřuje na nadcházející jarní a letní mládežnická setkání, ze kterých stojí za zmínku Kreiva metiejo ("Tvůrčí dílna") konaná v březnu na Slovensku a 62. Internacia Junulara Kongreso (IJK, "Mezinárodní kongres mládeže"), který tento srpen proběhne v Sarajevu v Bosně a Hercegovině. Nejvýznamnější akcí přesto bez pochyby bude Internacia Junulara Renkonto ("Mezinárodní setkání mládeže"), které ĈEJ uspořádá mezi 8. a 15. červencem 2006 na Velehradě v Česku, souběžně s 59. kongresem IKUE. Bude se jednat o první mezinárodní setkání mládeže v Česku po vícero letech. Aktuality a další informace o české mládeži lze vždy najít na http://www.esperanto.cz/cej

2005

04/2005

vyšlo 2005-12-22

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Česká esperantská mládež (ĈEJ) se připravuje na vánoční a novoroční svátky. Na internetových stránkách ĈEJ se nachází stránka s blahopřáními a jako dárkem odkazy na několik zdarma stáhnutelných vánočních písní v esperantu. Mezi 27. prosincem a 3. lednem se dva členové (Marek BLAHUŠ a Jan URBÁNEK) zúčastní v Německu tradičního mládežnického setkání Internacia Seminario ("Mezinárodní seminář"), na kterém se setká 200 mladých ze 4 kontinentů. Speciálně pro tuto akci připravila skupina 8 spolupracujících členů ĈEJ překlad české filmové pohádky Lotrando a Zubejda, která se bude promítat s esperantskými titulky během tohoto setkání. ĈEJ nyní čítá 40 členů a v Praze začal fungovat 1. místní mládežnický klub, na jehož první schůzi bylo přítomno 10 mladých, včetně dvou Němců, kteří v současnosti studují v Praze. Aktuality a další informace o české mládeži lze najít na http://www.esperanto.cz/cej

03/2005

vyšlo 2005-11-07

ĈEĤA ESPERANTO-JUNULARO AKTIVAS

Česká esperantská mládež stále působí a roste. Sdružení má nyní 35 členů, ze kterých 6 se v srpnu zúčastnilo 61. Internacia Junulara Kongreso ("Mezinárodního kongresu mládeže") v Zakopane v Polsku. Na internetu čitelná zpráva o kongresu napsaná Danielem MRÁZKEM byla otištěna v TEJO Tutmonde (2005:5), orgánu TEJO. Kromě toho v mládežnickém časopise Kontakto (2005:3) vyšel článek Marka BLAHUŠE a Dáši CHVÁTALOVÉ o Velké Moravě. Mládež uspořádala v říjnu víkendové setkání v Třebíči, kde se sešlo 6 členů. Jsou plánovány zlepšovací lekce esperantské gramatiky přes internet, kterých se budou mocí účastnit nejen mladí. Aktuality a další informace o české mládeži lze najít na http://www.esperanto.cz/cej

02/2005

vyšlo 2005-08-18

ĈEJ - ĈEĤA ESPERANTO JUNULARO PRÁVNĚ EXISTUJE

Již jsme informovali o obnovení činnosti mladých esperantistů. Jejich zakládací schůze s volbami proběhla na vrcholu Čantoryje 19.6. tohoto roku. Tam také byl zvolen tříhlavý výbor: Předsedkyní se stala Dáša Chvátalová, místopředsedou Marek Blahuš a pokladníkem Avinty Lanaikey. Úspěch jejich pro- a přesesperantské činnosti! Kdo si přeje dozvědět se více o činnosti našich mládežniků, ať si prohlédne http://www.esperanto.cz/cej

01/2005

vyšlo 2005-03-03

ĈEJ ZNOVU AKTIVNÍ ?

Společnou snahou tří studentů (Marka Blahuše, Tomáše Břicháčka a Dášy Chvátalové) dochází v letošním roce k obnově ĈEJ (České esperantské mládeže). Cílem je obnovit klub české esperantské mládeže, který by měl sdružovat všechny mladé české esperantisty a zájemce o esperanto, pořádat kurzy, organizovat vlastní setkání a společné cesty na zahraniční akce, sbírat informace o esperantu a jeho využití, pomáhat lidem využívat esperanto k dopisování, cestování, přátelství a dalším účelům. Nejdůležitější akcí tohoto roku bude 61. IJK (Mezinárodní mládežnický kongres), které se koná začátkem srpna v Polsku a kterého bychom se chtěli zúčastnit v co největším počtu. Prosíme o pomoc s rozšířením tohoto sdělení všem mladým českým esperantistům. Zájemci o členství v ĈEJ (ve věku do 29 let) mohou navštívit prozatímní WWW stránky na www.esperanto-cz.net a rovnou se přihlásit na http://esperanto.blahus.cz/cxej/aligxilo.php

Hodně štěstí, naši mladí samideáni!!!

Personaj iloj