Ĉefpaĝo

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Malsamoj inter versioj)
Kiel registrite je 20:01, 3. Jun 2005
Marko (Diskuto | kontribuoj)
korektoj pro uzebligo en Internet Explorer
← Go to previous diff
Aktuala versio
Marko (Diskuto | kontribuoj)
+Kluboj de ĈEJ
Linio 1: Linio 1:
-<h1 style="text-align: center; border-bottom: 0">http://www.blahus.cz/flag_eo.gif &nbsp; Ĉeĥa Esperanto-Junularo &bull; Česká esperantská mládež &nbsp; http://www.blahus.cz/flag_cs.gif</h1>+{{Bonvenigo}}
-<div style="margin: 1em 0 1em 0; padding: 0; position: relative; top: 0; left: 3%; width: 94%; border: 2px solid #000000">+
-<div style="height: 23px; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 125%; background-color: #D0FFD0; padding: 12px 10px 10px 10px"><b>Bonvenu en la retpaĝaro de [[Ĉeĥa Esperanto-Junularo]], la asocio de junaj apogantoj de la internacia lingvo [[esperanto]] en [[Ĉeĥio]]!</b></div>+
-<div style="width: 48%; height: 190px; vertical-align: top; position: relative; left: 0; top: 0; background-color: #F0FFF0; padding: 10px; border-top: 1px solid #C6C9FF; border-bottom: 1px solid #C6C9FF; border-right: 1px solid #C6C9FF">+
-<h3 style="margin-top: 0; border-top: 0; padding-top: 0">Esperanto</h3>+
-<p align="justify">+
-La <b>celo</b> de tiu ĉi paĝaro estas servi al membroj de <b>Ĉeĥa Esperanto-Junularo</b> (ĈEJ) kaj ankaŭ de la internacia esperanto-komunumo. Troviĝas ĉi tie informoj pri la <b>strukturo</b> kaj <b>agado</b> de ĈEJ, pri la <b>Ĉeĥa respubliko</b> kaj pri la <b>esperanta movado</b> ĝenerale. La plejmulto de la artikoloj estas skribitaj <b>en esperanto</b>, tamen kelkaj paĝoj estas skribitaj ankaŭ aŭ nure <b>en la ĉeĥa</b> lingvo, por komprenebligi ilin ankaŭ al ĉeĥaj komencantoj. Ĉiu membro de ĈEJ havas aŭ povas post peto akiri salutnomon kaj rajton <b>kontribui</b> mem al la enhavo de tiu ĉi paĝaro. Ĉiuj kontribuoj estas ege bonvenataj! Se vi interesiĝas, legu pli pri [[kiel kontribui]].</p>+
-</div>+
-<div style="width: 48%; height: 190px; vertical-align: top; position: absolute; left: 50%; top: 45px; background-color: #FFF0F0; padding: 10px; border-bottom: 1px solid #C6C9FF; border-left: 1px solid #C6C9FF; border-top: 1px solid #C6C9FF">+
-<h3 style="margin-top: 0; border-top: 0; padding-top: 0">Česky</h3>+
-<p align="justify">+
-<b>Cílem</b> těchto stránek je sloužit členům <b>České esperantské mládeže</b> (ĈEJ) i mezinárodní esperantské komunitě. Nacházejí se zde informace o <b>struktuře</b> a <b>činnosti</b> ĈEJ, o <b>České republice</b> i o <b>esperantském hnutí</b> obecně. Většina článků je napsána <b>v esperantu</b>, přesto jsou ale některé stránky psané i nebo pouze <b>česky</b>, aby byly srozumitelné také českým začátečníkům. Každý člen ĈEJ má nebo může na požádání získat uživatelské jméno a právo sám <b>přispívat</b> k obsahu těchto stránek. Všechny příspěvky jsou velmi vítány! Pokud máte zájem, přečtěte si víc o tom, [[jak přispívat]].</p>+
-</div>+
-<div style="height: 23px; text-align: center; vertical-align: middle; position: relative; font-size: 125%; background-color: #FFD0D0; padding: 10px 10px 12px 10px"><b>Vítejte na stránkách [[Ĉeĥa Esperanto-Junularo|České esperantské mládeže]], sdružení mladých příznivců mezinárodního jazyka [[esperanto]] v [[Ĉeĥio|České republice]]!</b></div>+
-</div>+
{{Aktuale|right}} {{Aktuale|right}}
=== Pri ĈEJ &bull; O ĈEJ === === Pri ĈEJ &bull; O ĈEJ ===
* [[Ĉeĥa Esperanto-Junularo|Kio ĝi estas &bull; Co to je]] * [[Ĉeĥa Esperanto-Junularo|Kio ĝi estas &bull; Co to je]]
* [[Membroj de ĈEJ|Membroj &bull; Členové]] * [[Membroj de ĈEJ|Membroj &bull; Členové]]
-* [[Aliĝilo al ĈEJ|Aliĝilo &bull; Přihláška]]+* '''[[Aliĝilo al ĈEJ|Aliĝilo &bull; Přihláška]]'''
* [[Civitana asocio ĈEJ|Civitana asocio &bull; Občanské sdružení]] * [[Civitana asocio ĈEJ|Civitana asocio &bull; Občanské sdružení]]
-* [[Kontaktinformoj de ĈEJ|Kontaktinformoj &bull; Kontaktní informace]]+* [[Membrokotizoj de ĈEJ|Membrokotizoj &bull; Členské příspěvky]]
 +* [[Financoj de ĈEJ|Financoj &bull; Hospodaření]]
 +* '''[[Kontaktinformoj de ĈEJ|Kontaktinformoj &bull; Kontaktní údaje]]'''
=== Agado &bull; Činnost === === Agado &bull; Činnost ===
-* [[Listo de eventoj kaj renkontiĝoj|Eventoj kaj renkontiĝoj &bull; Události a setkání]]+* '''[[ĈEJ aktivas|ĈEJ aktivas &ndash; organo &bull; zpravodaj]]'''
-** [[61-a IJK|61-a IJK en Pollando &bull; Mezinárodní kongres mládeže 2005 v Polsku]]+* [[Kluboj de ĈEJ|Kluboj &bull; Kluby (Praha, Brno)]]
-* [[Lastaj eventoj en ĈEJ|Lastaj eventoj en ĈEJ &bull; Poslední dění v ĈEJ]]+* [[:Kategorio:Aranĝoj|Ĉiuj aranĝoj &bull; Všechny akce]]
 +* [[Agadplano de ĈEJ|Plán činnosti ĈEJ]]
-=== Uzindaĵoj &bull; Užitečné ===+=== Utilaĵoj &bull; Užitečnosti ===
-* [[Kursoj|Kursoj &bull; Kurzy]]+* '''[[Kursoj|Kursoj &bull; Kurzy]]'''
* [[Vortaroj|Vortaroj &bull; Slovníky]] * [[Vortaroj|Vortaroj &bull; Slovníky]]
* [[Korespondado|Korespondado &bull; Dopisování]] * [[Korespondado|Korespondado &bull; Dopisování]]
-* [[Pasporta Servo|Vojaĝado &bull; Cestování]]+<!-- * [[Pasporta Servo|Vojaĝado &bull; Cestování]] -->
* [[Ligiloj| Ligiloj &bull; Odkazy]] * [[Ligiloj| Ligiloj &bull; Odkazy]]

Aktuala versio

flag_eo.gif   Ĉeĥa Esperanto-Junularo • Česká esperantská mládež   flag_cs.gif

Bonvenu en la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo,
la asocio de junaj simpatiantoj de la internacia lingvo esperanto en Ĉeĥio!
TIU ĈI RETPAĜARO NE PLU AKTUALAS!!! VIZITU LA NOVAN PAĜARON ĈE: http://mladez.esperanto.cz/

Více o esperantu v češtině? Na internetu (http://esperanto.blahus.cz/cxej/iru.php?lernu-pri), na YouTube (http://esperanto-je.blogspot.com/) nebo i na DVD.
Krátký přehled podává leták Esperanto máš v kapse (http://esperanto.blahus.cz/varbiloj/pakeo-cs.pdf). Můžeš se taky zadarmo zapojit do kurzu!

150px-Esperanto-ovo_kun_stelo.svg.png

Pokud jsi mladý, zajímá tě esperanto a chceš být v obraze, přidej se k nám!

Vítejte na stránkách České esperantské mládeže,
sdružení mladých příznivců mezinárodního jazyka esperanto v České republice!
TYTO STRÁNKY UŽ NEJSOU AKTUÁLNÍ!!! NOVÉ STRÁNKY NAVŠTIVTE NA: http://mladez.esperanto.cz/
Aktuale Aktuálně
Pliaj aktualaĵoj ĉe: • Více aktualit na: • http://esperanto.bloguje.cz/
ĈEJ aktivas 03/2011 Zpravodaj 03/2011
Raportaĵo pri dua JES Reportáž o Silvestru v Německu
Sociologa esploro pri ĉeĥaj esperantistoj Sociologický výzkum o českých esperantistech
Raportaĵo de renkontiĝo en Žirovnice Reportáž ze setkání v Žirovnici (11/2010)
En Žirovnice elektiĝis nova estraro V Žirovnici zvoleno nové vedení
Raportaĵo en Ĉeĥa Televido (nur ĉeĥe) Reportáž o esperantu v České televizi
DVD Esperanto Elektronike DVD Esperanto Elektronicky
Koncizaj raportoj pri nia agado • Stručné přehledy činnosti přináší: ĈEJ aktivas
laste ĝisdatigita 19-feb-2011 • malnovaj aktualaĵoj ĉi tieredaktu

Pri ĈEJ • O ĈEJ

Agado • Činnost

Utilaĵoj • Užitečnosti


Tiu ĉi retpaĝaro enhavas • Tento web obsahuje: 140 paĝojn / stránek (kompleta listo • kompletní seznam)


Personaj iloj