Ĉefpaĝo

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Revision as of 00:07, 27. Mar 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→


Bonvenu en la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, la asocio de junaj ĉeĥaj apogantoj de la internacia lingvo esperanto.
Vítejte na stránkách České esperantské mládeže, sdružení mladých českých příznivců mezinárodního jazyka esperanto.

Esperante

La celo de tiu ĉi paĝaro estas servi al membroj de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) kaj ankaŭ de la internacia esperanto-komunumo. Troviĝas ĉi tie informoj pri la strukturo kaj agado de ĈEJ, pri la Ĉeĥa respubliko kaj pri la esperanta movado ĝenerale. La plejmulto de la artikoloj estas skribitaj en esperanto, tamen kelkaj paĝoj estas skribitaj ankaŭ aŭ nure en la ĉeĥa lingvo, por komprenebligi ilin ankaŭ al ĉeĥaj komencantoj. Ĉiu membro de ĈEJ havas aŭ povas post peto akiri salutnomon kaj rajton kontribui mem al la enhavo de tiu ĉi paĝaro. Ĉiuj kontribuoj estas ege bonvenataj! Se vi interesiĝas, legu pli pri kiel kontribui.

Ĉeĥe

Cílem těchto stránek je sloužit členům České esperantské mládeže (ĈEJ) i mezinárodní esperantské komunitě. Nacházejí se zde informace o struktuře a činnosti ĈEJ, o České republice i o esperantském hnutí obecně. Většina článků je napsána v esperantu, přesto jsou ale některé stránky psané i nebo pouze česky, aby byly srozumitelné také českým začátečníkům. Každý člen ĈEJ má nebo může na požádání získat uživatelské jméno a právo sám přispívat k obsahu těchto stránek. Všechny příspěvky jsou velmi vítány! Pokud máte zájem, přečtěte si víc o tom, jak přispívat.

Enhavo de la retpaĝaro • Obsah stránek

Pri ĈEJ • O ĈEJ

Agado • Činnost

Rimedoj • Zdroje

Personaj iloj