Estraro:Velehrad 2006

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Revision as of 21:37, 4. Mar 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Enhavo

Kio

 • Junulara renkonto (JR)
 • unua internacia junulara renkontiĝo en Ĉeĥio post pluraj jaroj

Kies

 • nia!!! ;-)
 • oficiale de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) en kunlaboro kun Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)
 • fakte de ĉiuj kunlaboremaj kaj partoprenemaj gejunuloj, ĉu el Ĉeĥio aŭ aliaj landoj de la mondo

Kiam

 • 8-a de julio (sabato) ĝis 15-a de julio (sabato) 2006
 • unuan tagon komenciĝas vespere, lastan tagon finiĝas matene
 • sume 6 plenaj tagoj kaj 2 duonaj tagoj, 7 tranoktoj

Kie

 • Velehrad, vilaĝo (1429 enloĝantoj) en sudorienta Ĉeĥio, fama kristana kaj historia pilgrimloko kun monaĥejo kaj baziliko
 • atingeblecoj:
  • Staré Město u Uherského Hradiště (5 km), fervoja stacidomo ĉe koridoro Vieno - Krakovo kie haltas eĉ EC/IC-trajnoj
  • Uherské Hradiště (8 km), distrikta ĉefurbo, rektaj busoj el Brno, Prago kaj okcidenta Slovakio
  • Brno (90 km), ĉefurbo de Moravio, internacia flughaveno kun konektoj al Londono, Munkeno kaj Prago, rektaj busoj al Uherské Hradiště, gastigantoj de Pasporta Servo
  • Prago (290 km), ĉefurbo de Ĉeĥio, grava internacia flughaveno, rektaj trajnoj al Staré Město (320 km, 4 horoj), gastigantoj de Pasporta Servo
  • Vieno (150 km), ĉefurbo de Aŭstrio, grava internacia flughaveno, rektaj trajnoj al Staré Město (145 km, 2 horoj), rektaj busoj al Brno (130 km, 2 horoj)
  • Bratislava (145 km), ĉefurbo de Slovakio, internacia flughaveno, rektaj trajnoj al Staré Město (136 km, 2 horoj), rektaj busoj al Brno (130 km, 2 horoj)

Kiel

 • okazos samtempe kaj samloke kun 59-a kongreso de IKUE (vidu gravajn detalojn pri ĝi ĉi tie: [1] (http://www.ikue.org/kong2006/kong2006.htm) [2] (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/velehrad.htm) [3] (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/diobenu-59-7.htm) [4] (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/diobenu-60-4.htm) [5] (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/diobenu-61-5.htm) [6] (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/aligilo2006ikue.pdf) [7] (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/listo.htm) [8] (http://mujweb.cz/Spolecnost/Svacek/ekskurso.htm))
  • komunaj estu:
   • loĝado (eblos en propra dormosako en granda salono)
   • manĝado (eblu esti memzorganto; ĉu eblos manĝi veg(etar)ane? - ni informiĝu ĉe IKUE)
   • proviziita(j) ĉambro(j)
  • apartaj estos:
   • programo (ĝenerala temo, ne nure religia - do oni ne devos preĝi 5-foje tage ;-)
   • ekskursoj (laŭ intereso parttagaj ekskursoj)
  • reciproka kunlaboro inter JR kaj IKUE-kongreso:
   • ebleco por JR-uloj partopreni IKUE-ekskursojn (piedire kongresvilaĝo; tuttage kasteloj Valtice/Lednice; vinkeloj)
   • ebleco por JR-uloj partopreni ajnajn programerojn de la IKUE-kongreso laŭ propra intereso (ni eksciu sub kiaj kondiĉoj)
   • ebleco por IKUE-uloj partopreni kelkajn elektitajn JR-programerojn (ekz. filmejo, ĉiuj prelegoj ktp., sed ne ĉion, por ke ni daŭre restu junulara aranĝo)
   • ebleco por junaj IKUE-uloj laŭ propra intereso partopreni ajnajn JR-programerojn

Kiu

 • du celgrupoj:
  1. membroj de ĈEJ (post unu jaro estas ĉ. 45), kiuj eble ankoraŭ neniam ĉeestis internacian renkontiĝon kaj tiel ĉi ekhavos la eblecon praktike esperanton sen iri eksterlanden
  2. eksterlandanoj, kiuj eble ankoraŭ neniam vizitis Ĉeĥion, ĉar dum pluraj jaroj neniu internacia junulara aranĝo okazis tie kaj oni ekkonsideris Ĉeĥion "nigra truo"
 • aliĝilo
  • ni verku propran kaj kunordigu ĉion kun IKUE (IKUE havas cetere nur paperan printendan)
  • la kotizojn oni sendu al bankokonto aŭ UEA-konto de ĈEJ, nenion al IKUE (tion ni poste kunordigu inter ĈEJ kaj IKUE rekte)
  • asekuron ĉiu pagu por si mem laŭ propra konsidero
 • enspezo
  • ni kunordigu kun IKUE la aliĝperiodojn kaj kostojn por unuopaj aferoj por gejunuloj (aparte loĝado, manĝado, ktp.; ni strebu fari tiel, ke JR-uloj ne devu pagi la kongreskotizon de IKUE)
  • ni ne volu gajni monon per la aranĝo, nure kovri la elspezojn

Ideoj pri programo

Varbado

 • retpaĝaro kun informoj kaj reta aliĝilo
  • Marek kreu
 • informado
  • ni sendu sciigojn pri la aranĝo per plej multaj kanaloj (RET-INFO, NUN, Eventoj, Esperantoland.org, diskutgrupoj de junularoj en Ĉeĥio, Aŭstrio, Slovakio, Pollando, Germanio, Hungario...)

Programeroj

 • ni strebu, ke al la programo multe kontribuu partoprenantoj mem - oni emfazu tion en retpaĝaro
 • ni strebu kunordigi la programon kun IKUE, por ke ni povu partoprenu ankaŭ iliajn programerojn
 • taga
  • ekskursoj (vidu sube)
  • prelegoj
   • pri kiuj temoj?
   • ĝeneralaj prelegoj pri la gastiga lando Ĉeĥio (ne bone konata de multaj, ĉefe okcidentanoj)
    • ĝenerala prelego pri la lando, historio kaj kulturo (povas esti ankaŭ de ne tre sperta ĉeĥa e-isto, kaj eble kun bilda akompano)
    • prelego pri la ĉeĥa lingvo kun instruado de bazaj utilaj esprimoj (tio okazu dum la unuaj tagoj)
    • tamen ni atentu, ke ni ne faru ion duafoje, se jam IKUE faros la samon (ni informiĝu pri tio kaj eble nur post IKUE-prelego pri Ĉeĥio aldonu postprelegon "el junula vidpunkto")
   • Tomáš K. pretas fari prelegon pri signolingvo kaj neaŭdantoj
   • Dáša pretas fari prelegon pri pedagogiko
   • Marek pretas fari kurseton pri tokipono aŭ pri pi
   • ĝenerala prelego pri esperanto-aranĝoj (por sciigi ĉefe al novuloj pri IJK /okazos post unu monato, do ankoraŭ eblos aliĝi/ ktp.)
   • ĉu estos rabato por prelegi? (verŝajne ne)
  • ludoj
   • interkona vespero (Dáša proponis organizi)
   • Ŝaradoj de Marek
   • interkulturaj ludoj (Dáša "havas bonan aliron", interkulturo.net ankaŭ povas helpi)
   • Mapo de antaŭjuĝoj (modelo ĉe [9] (http://blog.outer-court.com))
    • oni diru siajn opiniojn pri alies landoj
    • oni povos ankaŭ diri pri sia lando mem, provi diri verajn kaj falsajn opiniojn pri siaj landoj poste ktp.
   • iuj facilaj ludoj por engaĝigi ĉeĥajn novulojn (ĉu ideoj?)
   • ĉu pliaj?
  • KLF - kultura kaj lingva festivalo (vidu [10] (http://eo.wikipedia.org/wiki/Lingva_Festivalo) kaj [11] (http://www.esperanto.org/tejo/lf/))
   • ĝi estas lingva foiro, kun aldonaj eblecoj instrueti la lingvojn kaj prezenti proprajn kulturojn (per manĝaĵoj, kostumoj ktp.)
   • ĝi estas celata al la partoprenantoj mem (tial ĉeestu ankaŭ prezento de Ĉeĥio), sed eble ankaŭ al ekstera (neesperantista) publiko
   • oni prezentu en Velehrad aŭ Uherské Hradiště (tie estas pli multaj homoj)
   • oni pripensu kunlaboron kun IKUE, ĉar tien venos homoj el pli multaj landoj, kiuj povus helpi
   • se ĝi okazu, oni devas peti IKUE- kaj JR-ulojn antaŭe pretigi materialojn
   • se ĝi okazu, oni devas antaŭe anonci al publiko en gazetoj ktp.
   • homoj kun scioj povos prezenti kromajn kulturojn (Tomáš K. neaŭdantojn, Helen Japanion /se Andi Germanion/ ktp.)
   • se aliĝos sufiĉe da eksterlandanoj (laŭ stato de 2006-03-04 aliĝis al IKUE homoj el 9 landoj, sed eble al ni venos ankaŭ aŭstro, do estus jam 10), eblas okazi ĝin en Velehrad aŭ Uherské Hradiště kaj samtempe varbi pri esperanto
  • renkontiĝo kun IKUE-kongresanoj
   • ĝi okazu iam komence de la programo, por ke ni povu anonci niajn programerojn partopreneblajn de la IKUE-anoj (tio ĉi devas esti kunordigita kun IKUE)
   • donos eblecon al JR-uloj prezenti sin kaj siajn organizojn al aliaj "plenkreskaj" esperantistoj
   • donos eblecon al JR-uloj ekkoni ankoraŭ pli multe da internaciiaj esperantistoj (gravas por ĉeĥaj novuloj)
 • vespera / nokta
  • filmoj
   • Marek posedas sufiĉe da
   • ĉu haveblos projekciilo?
  • diskejo?

Ekskursoj

 • ebleco partopreni ekskursojn de IKUE (por listo vidu supre) - ni eksciu, ĉu kaj kiel eblos
 • ne estos anstataŭa programo por neekskursantoj - tiuj dume partoprenu programerojn de IKUE
 • oni anoncu lokojn atingeblajn perpiede, kiujn interesiĝantoj povas mem kaj proprariske viziti; pri neperpiede atingeblaj lokoj oni planu vojaĝadon per publika transporto (t.e. neantaŭmendita)
 • ideoj:
  • kongresvilaĝo Velehrad kaj tuja ĉirkaŭaĵo
  • urbo Uherské Hradiště (eble ankaŭ ĝia Muzeo de Moravia Slovakio pri folkloro ktp.?)
  • burgo Buchlov kaj kastelo kun ĝardeno en Buchlovice
  • rivero Morava kaj ŝipumado laŭ la Baťa-kanalo
  • pripensindas ankaŭ ankoraŭ Brno
  • el aliaj pli foraj lokoj (Vieno, Bratislavo) oni nur konsilu, ke eblas viziti meminiciate (dume aŭ antaŭ-/postrenkontiĝe)
  • al memvojaĝemuloj oni provu konsili pri veturceloj, konekteblecoj ktp. (pere de surloka interretkonekto /Marek/, ĉefe)
Personaj iloj