Invito al la 7-a renkontiĝo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

Revision as of 23:58, 20. Okt 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→

Pozvánka na setkání ĈEJ v Žirovnici

Vítejte! Tato stránka vás informuje o 7. setkání České esperantské mládeže (a 5. mezinárodní), které se bude konat od 12. do 14. listopadu 2010 (pátek až neděle) v Žirovnici (jihovýchodní Čechy). Letos speciálně s účastí známého psychiatra a spisovatele Maxe Kašparů (http://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Ka%C5%A1par%C5%AF)!

Jak dojet?

Nejlépe vlakem. Z Brna jezdí přímé rychlíky do stanice Počátky-Žirovnice. Z Prahy je nejlepší jet přes Veselí nad Lužnicí, kde přestoupíte na rychlík směr Brno, který jede přes stanici Počátky-Žirovnice. Z této stanice nacházející se v obci Stojčín, jezdí do Žirovnice autobusy, případně s přestupem v Počátkách. Nicméně jsou to tři kilometry, které lze jistě za dobrého počasí dojít.

Spojení je možné najít na IDOS.cz (http://idos.cz) (v případě hledání pouze vlakového spojení je nutno zadat název stanice "Počátky-Žirovnice").

Kolik to bude stát?

Cena je 150,- Kč za osobu na jednu noc. V případě účasti na celém setkání (dvě noci) tedy celkem 300 Kč. Členové ĈEJ, kteří zaplatili nebo na místě zaplatí členský příspěvek (ve výši 50 Kč), čestní členové ĈEJ a zahraniční hosté nemusí platit účastnický poplatek, který je 100 Kč.

Kde přesně v Žirovnici?

Setkání se uskuteční v "Ripozdomo de IKUE". Ano, jde o místo setkávání české sekce IKUE (http://cs.wikipedia.org/wiki/IKUE) - faru v Žirovnici. Spát se bude na postelích, vemte si však spacák. K dispozici bude kuchyňka (nádobí k dispozici) a také společenská místnost i s fotbálkem. Můžete též navštívit webové stránky místa (http://www.farazirovnice.cz/).

Stravování

Možno z vlastních zásob (kuchyňka k dispozici), případně v restauracích.

Program

  • Pátek: Příjezd v pátek odpoledne. Večer společenské hry, případně noční a večerní procházka.
  • Sobota: V sobotu dopoledne procházka po Žirovnici. Na sobotní odpoledne se chystá Valná hromada České esperantské mládeže s hodnocením činnosti za uplynulý rok a volbou nového vedení. Večer - neformální program v podobě diskotéky - vemte CD s nějakou muzikou!
  • Neděle: Pro zájemce mše svatá (kostel je hned přes ulici), jinak dospávání spánkového deficitu, v poledne odjezd do našich domovů.

Důležité: Přihlášování se

Vzhledem k tomu, že vlakové nádraží v Žirovnici se nachází mimo město, je v plánu odvoz účastníků od nádraží autem. Abychom však přesně věděli, kdy bude odvoz potřeba, je třeba zaslat předem zaslat e-mail o vaší účasti (e-mailová adresa viz níže). Jakmile vaši zprávu obdržíme, dostanete e-mailem potvrzení, že s vámi v daném čase příjezdu počítáme. Prosíme, abyste pak již čas vašeho příjezdu pokud možno neměnili. Předběžná (nezávazná) informace o vaší účasti je vhodná i v případě, že přijedete autem - hodí se k přesnějšímu plánování ubytování a dalších aktivit. Děkujeme předem za nahlášení se!

Závěr

Jménem výboru České esperantské mládeže tě oficiálně zve Miroslav Hruška. Těšíme se na tebe!

Kontakt:
Česká esperantská mládež / Miroslav Hruška
(tel.: +420608224993, e-mail: cxej ZAVINÁČ esperanto.cz)

Invito al renkontiĝo de ĈEJ en Žirovnice

Bonvenon! Tiu ĉi paĝo informas vin pri la 7-a renkontiĝo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo (kaj samtempe 5-a internacia), kiu okazos de la 12-a ĝis la 14-a de novembro 2010 (vendredo ĝis dimanĉo) en Ĵirovnice (http://eo.wikipedia.org/wiki/%C5%BDirovnice) (sudorienta Bohemio). Ĉi-jare speciale kun ĉeesto de la konata psiĥiatro kaj verkisto Max Kašparů (http://eo.wikipedia.org/wiki/Max_Ka%C5%A1par%C5%AF)!

Kiel alveni?

Plej bone per trajno.

De Slovakio ni rekomendas veturi tra Brno kaj poste per direkta rapidtrajno al haltejo Počátky-Žirovnice. Alia ebleco estas uzi longdistancan buslinion de Slovakio al Pelhřimov kaj de tie veturi per persona trajno al Horní Cerekev kaj poste atendi rapidtrajnon al Počátky-Žirovnice. Tiu ĉi buslinio forveturas je 10:40 de Bratislava. Por reveno al Bratislava ni proponas uzi trajnon al Brno kaj poste internacian EuroCity-trajnon al Bratislava. Se vi venos, ni malrekomendas uzi internacian bileton de Brno al Počátky-Žirovnice aŭ reen. Ni povas interkonsenti pri grupa bileto, kiu estos pli malmultekosta por ĉiuj kaj ĉiuj ŝparos monon.

De Aŭstrio eblas veturi de Vieno al Gmünd. De Gmünd piede trairu al České Velenice kaj ŝanĝu al persona trajno en direkto Veselí nad Lužnicí. De tie poste veturu per rapidtrajno en direkto Brno al Počátky-Žirovnice. De stacio Počátky-Žirovnice eblas piede iri al Žirovnice (3 km) aŭ uzi buson (kelkaj estas direktaj, alie eblas veturi tra Počátky kun ŝanĝo). (noto: al České Velenice eblas ankaŭ veni per trajno de Aŭstrio. Oni ja tiam bezonas jam internacian bileton. Tio eblas solvi per Einfach-Raus-Ticket, kiu validas ĝis České Velenice. Ni malrekomendas uzi internacian bileton ĝis Počátky-Žirovnice. Se vi skribos al ni, kiam vi planus veni, ni povas "grupiĝi" en Veselí nad Lužnicí kaj komune ŝpari monon. Tio ja validas ankaŭ por vojaĝo de Slovakio tra Brno.)

Serĉiloj de konektoj:

Kiom vi pagos?

Unu tranokto kostos vin 150 ĉeĥajn kronojn aŭ 6,50 eŭrojn. Se vi do partoprenos tuttempe, vi pagos 300 ĉeĥajn kronojn aŭ 13 eŭrojn. Eksterlandaj gastoj kaj honoraj membroj de ĈEJ ne pagas partoprenkotizon.

Kie ĝi okazos?

Ĝi okazos en "Ripozdomo de IKUE (http://eo.wikipedia.org/wiki/IKUE)". Ni dormos sur litoj, sed bonvolu preni dormosakon. Disponeblos por ni kuirejo.

Manĝado

Ni ne povas oferti al vi manĝservon. Eblas manĝi vian manĝon (eĉ kuiri en kuirejo) aŭ viziti restoracion.

Programo

  • Vendrede: Alveno de partoprenantoj. Vespere ludoj, laŭ intereso ankaŭ vespera kaj nokta promeno.
  • Sabate: Antaŭtagmeze promeno tra la urbo. Posttagmeze okazos la 6-a ĝenerala asembleo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo, kun bilanco de la agado de la pasinta jaro kaj elekto de nova estraro. Vesperon sabatan ni planas neformala. Ni povas aŭskulti muzikon, bonvolu preni viajn kodo-diskojn!
  • Dimanĉe: Antaŭtagmeze sankta meso (la preĝejo estas tuj trans la strato), aŭ pludormado por tiuj kiuj malmulte dormis. Ĉirkaŭ tagmezo forveturo al niaj hejmoj.

Grave: Aliĝado

Ĉar la fervoja stacio Žirovnice troviĝas ekster la urbo, ni planas oferti al vi aŭtomobilon de stacidomo al Žirovnice. Por ke ni sciu, kiam ni devos ĝin organizi, bonvolu anonci al ni vian partoprenon kaj planatan alvenon anticipe per retpoŝto. Poste ni respondos al vi kaj konfirmos. Anticipa (nesindeviga) informo pri via partopren-intenco utilas ankaŭ en kazo ke vi alvenos aŭte - ĝi helpas por pli preciza planado de la loĝado kaj ankaŭ aliaj aktivaĵoj. Tial ni anticipe dankas al vi ke anonciĝos antaŭe!

Konkludo

Nome de la komitato de Ĉeĥa Esperanto-Junularo oficiale invitas vin Miroslav Hruška. Ni ĝojatendas vin!

Kontakto:
Ĉeĥa Esperanto-Junularo / Miroslav Hruška
(tel.: +420608224993, retpoŝto: cxej ĈE esperanto.cz)


Personaj iloj