Protokolo de la 4-a ĝenerala asembleo de ĈEJ

El la retpaĝaro de Ĉeĥa Esperanto-Junularo.

(Malsamoj inter versioj)
Kiel registrite je 04:20, 30. Apr 2009
Marko (Diskuto | kontribuoj)
mankis spaceto
← Go to previous diff
Aktuala versio
Miropiro (Diskuto | kontribuoj)
oprava překlepu
Linio 6: Linio 6:
<b>26. října 2008</b> v budově Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44, <b>Liberec</b> 5. O svolání Valné hromady byli členové informováni dle stanov organizace.</p> <b>26. října 2008</b> v budově Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44, <b>Liberec</b> 5. O svolání Valné hromady byli členové informováni dle stanov organizace.</p>
<p>Zahájení Valné hromady bylo ohlášeno na 13:30, a to za přítomnosti <p>Zahájení Valné hromady bylo ohlášeno na 13:30, a to za přítomnosti
-<b>11 účastníků</b> (Brom Pavel, Břicháček Tomáš, Dohnálek Petr Adam, Galuška Jiří, Hruška Miroslav, Mišurec Vít, Mrázek Daniel, Rydlo Karol, Špetla David, Štoček Stanislav, Závodská Barbora) a <b>3 hostů</b>: Dvořáková Pavla, členka vedení Českého esperantského svazu, Pištíková Vlasta, spolupracovnice Českého esperantské mládeže, a Hinker Gregor, rakouský esperantista a předseda Světové esperantské mládežnické organizace (TEJO).</p>+<b>11 účastníků</b> (Brom Pavel, Břicháček Tomáš, Dohnálek Petr Adam, Galuška Jiří, Hruška Miroslav, Mišurec Vít, Mrázek Daniel, Rydlo Karol, Špetla David, Štoček Stanislav, Závodská Barbora) a <b>3 hostů</b>: Dvořáková Pavla, členka vedení Českého esperantského svazu, Pištíková Vlasta, spolupracovnice České esperantské mládeže, a Hinker Gregor, rakouský esperantista a předseda Světové esperantské mládežnické organizace (TEJO).</p>
<p>Valná hromada proběhla podle předem stanoveného programu. Po české, rakouské a esperantské <b>hymně</b> přednesl místopředseda Daniel Mrázek <b>uvítací řeč</b> za předsedu Marka Blahuše, nyní studujícího v Lovani, a předal pozdravy jménem Vlámské esperantské ligy a Vlámské esperantské mládeže. Navržený <b>program</b> byl schválen. Se zpožděním <b>dorazila</b> i členka Výboru Chvátalová Dagmar. <b>Zapisovatelem</b> schůze Valné hromady byl určen Miroslav Hruška.</p> <p>Valná hromada proběhla podle předem stanoveného programu. Po české, rakouské a esperantské <b>hymně</b> přednesl místopředseda Daniel Mrázek <b>uvítací řeč</b> za předsedu Marka Blahuše, nyní studujícího v Lovani, a předal pozdravy jménem Vlámské esperantské ligy a Vlámské esperantské mládeže. Navržený <b>program</b> byl schválen. Se zpožděním <b>dorazila</b> i členka Výboru Chvátalová Dagmar. <b>Zapisovatelem</b> schůze Valné hromady byl určen Miroslav Hruška.</p>
<h2>Program:</h2> <h2>Program:</h2>

Aktuala versio

Rimarko por neĉeĥparolantoj: Bv. pardoni, ke tiu ĉi paĝo ekzistas ankoraŭ nur en la ĉeĥa lingvo. Oni tamen eble iam poste ĝin tradukos esperanten, tial bv. atendi kaj reveni post iom da tempo por rerigardi.

Zápis ze schůze 4. valné hromady České esperantské mládeže, o. s.

zápis pořídil Miroslav Hruška, člen ĈEJ a člen Výboru ĈEJ

Čtvrtá Valná hromada občanského sdružení Česká esperantská mládež, o. s., se sešla dne 26. října 2008 v budově Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44, Liberec 5. O svolání Valné hromady byli členové informováni dle stanov organizace.

Zahájení Valné hromady bylo ohlášeno na 13:30, a to za přítomnosti 11 účastníků (Brom Pavel, Břicháček Tomáš, Dohnálek Petr Adam, Galuška Jiří, Hruška Miroslav, Mišurec Vít, Mrázek Daniel, Rydlo Karol, Špetla David, Štoček Stanislav, Závodská Barbora) a 3 hostů: Dvořáková Pavla, členka vedení Českého esperantského svazu, Pištíková Vlasta, spolupracovnice České esperantské mládeže, a Hinker Gregor, rakouský esperantista a předseda Světové esperantské mládežnické organizace (TEJO).

Valná hromada proběhla podle předem stanoveného programu. Po české, rakouské a esperantské hymně přednesl místopředseda Daniel Mrázek uvítací řeč za předsedu Marka Blahuše, nyní studujícího v Lovani, a předal pozdravy jménem Vlámské esperantské ligy a Vlámské esperantské mládeže. Navržený program byl schválen. Se zpožděním dorazila i členka Výboru Chvátalová Dagmar. Zapisovatelem schůze Valné hromady byl určen Miroslav Hruška.

Program:

  • Zahájení
  • Volba orgánů Valné hromady
  • Výroční zpráva: Daniel Mrázek přednesl v esperantu zprávu o aktivitách členů České esperantské mládeže vypracovanou Výborem.
  • Zpráva Revizní komise: Byla vyřknuta kritika k nepodávání zpráv o stavu financí a také nedodávání zpráv pro Revizní komisi od členů Výboru. Z toho důvodu udělila Revizní komise Výboru a Marku Blahušovi napomenutí za nedodávání zpráv zavčas.
  • Volba členů orgánů: Hlasováním přítomných členů sdružení s volebním právem byl zvolen předsedou České esperantské mládeže, o. s., pro další období na místě nepřítomný Marek Blahuš, Daniel Mrázek zůstal v pozici místopředsedy, Dagmar Chvátalová obhájila funkci pokladní. Miroslav Hruška zůstal nadále členem Výboru, nově byla do Výboru zvolena Barbora Závodská a nahradila tak Aleše Tomečka. Ke staronovým členům Tomáši Břicháčkovi a Petru Adamu Dohnálkovi se v Revizní komisi připojí nový člen, zvolený Karol Rydlo, který tak nahradí Jana Urbánka. Hlasování proběhlo bez technických problémů, hlasovací lístky byly dobře zajištěny a kontrolu nad průběhem voleb zajistily Pavla Dvořáková a Vlasta Pištíková. Karol Rydlo provedl zápis výsledků hlasování do svého přenosného počítače.
  • Různé: Novým Výborem byla odhlasována amnestie nezaplativším příspěvků pro rok 2008. Ti, co již poplatek uhradili, se mohou rozhodnout, zda půjde o příspěvek pro rok 2009 či poslouží jako dar. Nevyřešena zůstává výše příspěvku, uvažuje se o snížení. Důležité je také nové zájemce motivovat k aktivnímu členství.
  • Řešila se také spolupráce mezi Českým esperantským svazem a Českou esperantskou mládeží, zejména s přihlédnutím k organizaci 65. Světového mládežnického kongresu (IJK) v roce 2009 právě v Liberci.
  • Na závěr Valné hromady dostal slovo Pavel Brom, který byl pověřen organizací exkurzí během Světového mládežnického kongresu v roce 2009 a ve svém příspěvku navrhl i nový přihlašovací systém pro účastníky.
  • Miroslav Hruška prezentoval svoji prezentaci o esperantu v anglickém jazyce; bylo dohodnuto, že ji přeloží do jazyka českého.

Závěr

V 17:00 byla schůze Valné hromady oficiálně ukončena, neboť někteří členové a hosté již museli schůzi opustit. V následujícím čase se v diskusi dále pokračovalo, ovšem již neformálně.

 


 

V Liberci dne 26. 10. 2008

Daniel Mrázek, místopředseda České esperantské mládeže, o. s., z pověření nepřítomného předsedy Marka Blahuše

Miroslav Hruška, člen Výboru České esperantské mládeže, o. s.


Personaj iloj